Stand van zaken juni

Report
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Agenda
Plenair
• Even het geheugen opfrissen
• Kern, profiel, keuze: stand van zaken
• Gemengde leerweg
• Syllabi en handreikingen
• Pilotscholen
• Licenties
• Tijdlijn
In subgroepen per sector
Concept examenprogramma’s
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Waarom vernieuwing?
•
•
•
•
Adviezen uit het veld (Vmbo herkend)
Ruim 10 jaar vmbo: context is veranderd
Vervolgonderwijs en beroepspraktijk zijn doorontwikkeld
Dalende leerlingaantallen:
– organiseerbaarheid onder druk
• Focus maatschappij op AVO-route
• Maatwerk en versnippering: vmbo tot containerbegrip
• Discussies vroeg of later kiezen -> LOB onmisbaar
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Doelen
• Toekomstbestendig:
- organiseerbaar
- ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt
• Herkenbaar en overzichtelijk
• Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen
• Vmbo = fundament beroepskolom
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
PROFIEL
4 Profieldelen
KERN
Centraal examen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern
Drie delen
• A: Algemene kennis en vaardigheden
• B: Professionele kennis en vaardigheden
• C: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
LOB: leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm
te geven en kan dat bewijzen
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
is
Profielen
Economie
Intersectoraal
Economie en ondernemen
Eén profiel
Horeca, bakkerij en recreatie
Techniek
Zorg & welzijn
Bouwen, wonen, interieur
Zorg en welzijn
Produceren, installeren, energie
Mobiliteit en transport
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Keuzedelen
Bij elk profiel meerdere keuzedelen, waardoor smalle en brede
programma’s mogelijk zijn
School biedt leerling de keuze
Ten minste vier keuzedelen: drie landelijk ontwikkelde, één vrij
keuzedeel (verantwoording achteraf)
Keuzedelen vanaf 20 juni 2013 op de website
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Gemengde leerweg
• Per profiel
• Twee aangewezen profieldelen
• Twee keuzedelen: mogen andere profieldelen zijn
Examen:
• Profieldelen: centraal examen
• Keuzedelen: schoolexamen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Syllabi en handreikingen
• Syllabuscommissies (per profiel) worden voor zomervakantie
samengesteld. Elke commissie 4 vmbo-docenten, voorzitter uit
mbo.
Syllabi worden door CvE ontwikkeld. Start augustus 2013
• Handreikingen worden door SLO ontwikkeld. Start augustus
2013
• Handreiking LOB komt na zomervakantie
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Pilotscholen
• 40 scholen starten in augustus 2013 met leerlingen in de derde klas,
doen examen in mei 2015
• Namen scholen staan op de website.
• Ervaringen van scholen worden verzameld en gepubliceerd onder
ander in schoolportretten op de website
• Om goede start mogelijk te maken wordt voor de zomervakantie nog
een quick scan op lesmateriaal uitgevoerd. Doel: opsporen witte
vlekken. Resultaat voor iedereen beschikbaar via website
• Overleg inspectie
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
‘2 losse eindjes’
Licenties
• Discussie loopt. OCW heeft scenario’s die besproken worden
met directeuren en bestuurders om na te gaan welke
consequenties welk scenario heeft
Examineren
• Nog geen beslissing genomen over vorm van het examen (CSPE
of PvB) en moment van examinering
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Mei 2013: concept examenprogramma Intersectoraal
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2017: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
2015
Augustus
2016
www.vernieuwingvmbo.nl

similar documents