šeit - Jēkabpils Uzņēmēju Biedrība

Report
JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS UN
SADARBĪBAS PARTNERU APMĀCĪBAS
SEMINĀRI
2013.GADA APRĪLĪ
PROJEKTA „BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJAS PROCESĀ
AR PAŠVALDĪBU UN SABIEDRĪBU”
(NR.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009/109) IETVAROS
Apmācības pakalpojumus nodrošina
SIA „Biznesa apvienība Konsuls”
Mācību kursa nosaukums:
Apmācību mērķis:
 Izprast NVO sektora un dažādu sabiedrības grupu
komunikācijas un mijiedarbības procesu;
 Izstrādāt Jēkabpils uzņēmēju biedrības un sabiedrības
sadarbības plānu, identificēt risināmās problēmas un
potenciālos finansējuma avotus;
 Sniegt orientācijas prasmes un izpratni par projekta
mārketinga stratēģijas izstrādes un realizācijas metodiku,
sabiedrības uzmanība pievēršanas metodēm;
 Pilnveidot prasmes ātri un efektīvi risināt operatīvus
mārketinga uzdevumus atbilstoši projekta kopējai mārketinga
stratēģijai.
Apmācību metodes:
-
lekcija;
demonstrācija;
diskusija;
seminārs;
praktiskā nodarbība;
darbs grupās un individuāli;
imitēšana un spēles;
reālas dzīves pieredze analīze.
Paldies par uzmanību!

similar documents