Debrecen - Elmolight

Report
Kommunális
szennyvíziszapból
tápanyag gazdálkodásra
alkalmas termék
"A természetben nincsenek sem, jutalmak sem büntetések: következmények vannak!"
A mezőgazdaság problémái napjainkban:






a talajok pufferkapacitása, regeneráló-képessége hanyatlik
a talajok elsavanyodása fokozódik
talajok fizikai szerkezete romlik
a talajélet elsivárodik
a humuszképződés stagnál vagy lecsökken
fokozódik a műtrágyák kimosódása (N) és lekötődése P2O5
A problémák megoldása:
Szervesanyag feldolgozás és utánpótlás, amely
szem előtt tartja a mezőgazdaság igényeit!
Állattenyésztés
Komposztáló telepek létrehozása.
A koncentráltan képződő biomasszák felhasználása.
Megfelelően kezelt biomassza hatása
Megfelelően kezelt biomassza hatása
Megfelelően kezelt biomassza hatása
Paprika magasság a szennyvíz-iszap komposztban
60
52
49
47
növénymagasság (cm)
50
43
40
40
32
48
46
38
33
30
2004.07.12
2004.07.28
20
10
0
0 kontroll
kontroll
8 ta/ha
komposzt
12 ta/ha
komposzt
16 ta/ha
komposzt
Szennyvíz-iszap hatása a búza össztömegére(g)
700
609.4
615.9
600
500
398.5
400
333
300
200
100
0
talaj
talaj+250 kg vegyes
hatóanyag
talaj+8t/ha
talaj+16t/ha
Biomass Super komposzt hatása a kukoricára
Biomass Super koposzttal kezelt terület
Hagyományos kemikáliákkal,
műtrágyákkal kezelt kontroll
Spontán úton előállított komposzt
Anaerob
Obligált anaerob szervezetek
-transzportrendszer nincs
-légzésre képtelenek
-mind az e- donor mind az akceptor szerves vegyület
-rossz hatásfok sok anyagcsere termék
ROTHADÁS
Organotróf-anaerob szervezetek
- oxidált szervetlen vegyületekkel (term. akc.) szerves vegyületeket
égetnek
Litotróf-anaerob szervezetek
-az e--kat nem O2 viszik, hanem más szervetlen-redukálható
akceptorra(nitrát, szulfát, CO2, vas, stb.)
Spontán úton előállított komposzt
Aerob
Korhadás
Komposztálás
-Fajösszetétel nem definiálható
-Fajgazdagság(vagy szegénység)
-Toxinok
-Paraziták
-Talajéletet kismértékben növeli
-Alacsony tápanyagtartalom
-Kismértékű (lassú) humuszosodás
"A természetben nincsenek sem, jutalmak sem büntetések: következmények vannak!"
Irányított komposztálással előállított komposzt
Aerob
Klasszikus komposzt
-Szelektált fajok
-Szabványosítható
-Fajösszetétel determinált és definiálható
-Célidegen fajokban szegény
-Hasznos csíraszám magas(109-11/g)
-Patogénektől mentes
-Talajéletet növeli
-Magas tápanyagtartalom
-Gyors humuszképződés
-Kiegészítő hatások
-Biokontroll
-Biopeszticid
-Celluláz-aktivitás
Az állandó jó minőségű végterméket a
megfelelő biológiai kezeléssel lehet
garantálni.
Biomassza-feldolgozás céljai
 Nem hulladékkezelést kívánunk végezni, hanem
talajtermékenység-fokozó készítményt gyártani.
 Olyan növényélettani hatást kell biztosítani a
termesztőknek, amely egyértelművé teszi a használat
előnyeit (terméstöbblet, termés-minőség javulás,
növény-egészségügyi állapot- javulás).
 Gazdaságosság: a komposztban reprezentált és
kijuttatható hatóanyagoknak árban versenyképesnek kell
lenniük a műtrágya-hatóanyagokkal!
Műtrágya és szennyvíziszap komposzt összehasonlító
költség elemzése t/ha vonatkozásában, azonos
hatóanyag tartalom mellett
Ahol már használják a technológiát
Engedéllyel rendelkezik:
Tapolca
(Biomass Super Biofuna komposzt)
Pápa
(Biomass Super komposzt)
Kunfehértó
(Biomass Super Aranykapu komposzt)
Debrecen
(Biomass Super AKSD komposzt)
Győr
(Biomass Super Komszol komposzt)
Kazincbarcika
(Hamuvit komposzt)
Ajka
(Biomass Mikrokomplex Ajka komposzt)
Orosháza
(Biomass Super BMV komposzt)
Veszprém
(Biomass Super komposzt)
Debrecen
(Biomass Super AKSD komposzt)
(Biomass Super Komplex AKSD komposzt)
(Biomass Super Extra AKSD komposzt)
Komló Fűtőmű Zrt.
Biomass Mikrokomplex Komló komposzt
Budapest
(Biomass Super FCSM komposzt)
Hódmezővásárhely
(Biomass Super ASA komposzt)
Bonyhád
(Biomass Super Bonycom komposzt)
Engedély folyamatban:
Dunaújváros
(Biomass Super Dunacell komposzt)
Szennyvíziszap komposztot tartalmazó egyéb termékek
Tapolca (Vulkánkomplex komposzt)
Szennyvíziszap, adalékanyag és bazaltgyapotból készült komposzt
Kazincbarcika (Hamuvit komposzt)
Szennyvíziszap, adalékanyag és biomassza hamuból készült komposzt
Ajka (Biomass Mikrokomplex Ajka komposzt)
Szennyvíziszap, adalékanyag és biomassza hamuból készült komposzt
Debrecen (Carmen Garden Minőségi Általános virágföld)
Biomass Super AKSD komposzt és adalékanyagok felhasználásával készül
Hódmezővásárhely (Vulkánkomplex komposzt)
Szennyvíziszap, adalékanyag és kertészetben letermelt bazaltgyapotból készült
komposzt
Elmolight technológiák jelenléte az országban
„A föld megérdemli, a termés meghálálja.”
A technológiához kapcsolódó elkészült fejlesztések
 Légköri nitrogén kötő törzsek bevitele.
 A tarlón történő szárlebontást elősegítő mikroorganizmusok bevitele.
 Biológiai növényvédelem a csírakori- és szárbetegségek ellen.
Extrém felhasználási lehetőségek I.
Hatóanyag- maradék lebontás
Extrém felhasználási lehetőségek II.
BTEX
lebontás
A technológia alkalmazásával lehetővé válik a kommunális szennyvíziszapokból
előállított komposztoknak a korlátozás nélküli forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyeztetése.
A technológia könnyen adaptálható más - már működő - komposztálási
rendszerekbe.
" A baktériumtrágyázás az agrár innováció korszakváltó területe!
Az egyre növekvő tendenciájú fosszilis energia probléma - ezen belül a
még fenyegetőbb földgázválság - részesei vagyunk.
(A nitrogén-műtrágyák alapanyaga pedig a földgáz).
... Kibontakozóban van a növények tápanyag igényéhez, a
szármaradványok bontásához igazodó baktériumtrágyák használatának
elterjedése.
Mindenkinek el kell fogadnia, hogy egy összeomlással fenyegető fosszilis
energia időszakában ez a terület igéri legbiztosabban, hogy utána is lesz
kenyerünk!”
Dr. Nagy Bálint
("Agrárágazat" IX. évf. 10. sz. 2008. nov.)
Köszönetnyilvánítás
Budapesti Műszaki Egyetem:
Szegedi Tudományegyetem Mikrob. Tsz.:
MTA Szegedi Biológiai Kutató Központ:
Dr. Szakács György
Dr Manczinger László
Dr Vígh László akadémikus
Dr Dusha Ilona
Országos Közegészségügyi Intézet:
Dr Szabó Zoltán
Dr Barna Szilvia
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ: Olasz Zsuzsa mérnök
AKSD Városgazdálkodási Kft:
Kardos Marianna igazgató
A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft:
Reith Imre igazgató
Coloradói Állami Egyetem (CSU) Dept. Micr.:
Prof. Ralph ‘Tex’ Baker
EBA s.r.o. :
Ing. Ladislav Hegedűs riaditel
Technické služby
Ing. Pavol Jelenik riaditel
SOCACO International Biopost:
Manuel Moreau Pres.director
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket, további kérdések
esetén elérhetőségeinken állunk
szíves rendelkezésükre!
www.elmolight.hu

similar documents