Att skapa en organisation för ökad måluppfyllelse med fokus på

Report
Ledardeklaration
Principer vid framtagande av
ledningsteam:

Att skapa en organisation för ökad måluppfyllelse med fokus på
lärandet

Att skapa en organisation med ett 1-16-årsperspektiv

Att skapa en likvärdig organisation i stadsdelen

Att skapa en organisation som utgår utifrån en stödjande princip
som minimerar ensamarbete

Att skapa förutsättningar för rektors/förskolechefs pedagogiska
ledarskap
Det innebär att vi:

Skapade sju ledningsteam förskola som numera är fem –
skola med begränsat antal medarbetare/chef

Kopplade elevhälsa till teamen

Förstärkte administrativt stöd i teamen

Inrättade utvecklingsstöd till förskolechefer och
rektorer gällande pedagogik, lokaler och IKT

Utbildade cheferna i team- och ledarutveckling i samarbete
med Center för skolutveckling och Göteborgs universitet
Forum för rektors/förskolechefs
påverkansmöjlighet
Team arbete
 Ledningsgrupp
 Kategorimöte
 APT
 Arbetsgrupper

Dia-log
genom
-
ord/mening
Konferens
föra tillsammans/möte
Möten
Datum - torsdagar
Ledningsgrupp + rektors resp
förskolechefsmöten
22 aug, 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12
dec
Chefsinfo + Team möter team + APT
29 aug, 31 okt, 19 dec
Heldag team
Halvdag team + rektors resp
förskolechefsmöten
5 sept, 10 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec
Halvdag team + utbildning
12-sep
Chefsdag
3 okt, 28 nov
26 sept, 24 okt

similar documents