S7-1200 instellen IP adres

Report
S7-1200 instellen IP adressen
Start de software op
• Merk op dat er nu geen devices aanwezig zijn
in het project.
• Er zit een functie in om te kijken welke devices
(toestellen) er in het bereik zitten van onze PC.
Dit zullen we nu eerst uitvoeren.
• Controleer je netwerkverbinding tussen PC en
router (=> Uitvoeren, CMD, ipconfig, ping
10.0.0.1)
Ga naar Online Access
Opstellingen @7TSB & @Elab
IP-adressen instellen
Huidig IP-adres wordt zichtbaar
• Wijzig het IP-adres naar de volgende reeks:
– 10.0.0.(150+klasnummer)
– Subnet mask: 255.0.0.0
– Router: 10.0.0.1
Indien er al een IP-adres is
• Indien er al een IP-adres is, dan zal dit niet
lukken.
• Om zeker te zijn om een IP-adres toe te
kennen (Assign IP-adres), moet je de PLCresetten.
Selecteer “Reset IP address” en klik op” RESET”
• Nu de PLC gereset is, kun je wél een nieuw IPadres toekennen!
IP-adres bij het Touch Screen?
• DHCP activated?  No Problem
• Mogelijkheid om op het scherm het IP-adres
te wijzigen!

similar documents