AKREDİTASYON SÜRECİ

Report
AKREDİTASYON SÜRECİ
EYLEM 2
AVRUPA GÖNÜLLÜ
HİZMETİ
ADIM 1

AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU
KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL
KİŞİLİKLER TARAFINDAN
DOLDURULARAK YIL İÇERİSİNDE
ULUSAL AJANSA GÖNDERİLİR.
ADIM 2
ÖN DEĞERLENDİRMEYE ALINAN
BAŞVURU FORMUNDA EKSİKLERİN
TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İLGİLİ
KURULUŞA EKSİKLİKLERİN GİDİRİLMESİ
HUSUSUNDA YAZI GÖNDERİLİR.

ADIM 3

BAŞVURU FORMUNDA BİR EKSİKLİK YOK
İSE KURULUŞA ALINDI YAZISI
GÖNDERİLİR.
ADIM 4
ALINDI YAZISI GÖNDERİLEN
KURULUŞLAR YIL İÇERİSİNDE
DÜZENLENEN 4 AKREDİTASYON
EĞİTİMİNDEN BİRİSİNE DAVET EDİLİR.

ADIM 5

AKREDİTASYON EĞİTİMİNE KATILIM
ZORUNLUDUR. AKREDİTASYON
EĞİTİMİNE YALNIZCA BAŞVURU
FORMUNDA YASAL TEMSİLCİ YA DA
PROJE SORUMLUSU OLARAK
BELİRTİLMİŞ KİŞİLER KATILABİLİR.
ADIM 6
AKREDİTASYON EĞİTİMİNE GEÇERLİ BİR
MAZERET SUNMAKSIZIN KATILMAYAN
KURULUŞLAR DÜZENLENEN İKİNCİ EĞİTİME
DAVET EDİLİR. BU EĞİTİME DE GEÇERLİ BİR
MAZERET SUNMAKSIZIN KATILMAYAN
KURULUŞLARIN AKREDİTASYON
BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR. KURULUŞ 1 YIL
SÜRE İLE TEKRAR AKREDİTASYON
BAŞVURUSUNDA BULUNAMAZ.

ADIM 7

AKREDİTASYON EĞİTİMİNE KATILAN
KURULUŞLARA 6 HAFTA İÇERİSİNDE
AKREDİTASYON ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLİR.
ADIM 8
AKREDİTASYON ZİYARETİNDEN
SONRAKİ 6 HAFTA İÇERİSİNDE
KURULUŞUN BAŞVURUSU
AKREDİTASYON KOMİTESİ TARAFINDAN
İNCELENİR VE NİHAİ KARAR VERİLİR.

AKREDİTASYON BAŞVURUSU RED

Red Gerekçelerinin A bölümündeki gerekçelerden
biriyle akreditasyon başvurusunda bulunan
kuruluşlar, başvurunun reddine yol açan durumun
vuku bulduğu sıradaki yasal temsilci ve proje
sorumlusu değişmeksizin ve başvurunun reddi
üzerinden (ret kararının verildiği akreditasyon
komitesi toplantı tarihi esas alınır) 1 yıl geçmedikçe,
tekrar akreditasyon için başvuramazlar.
RED GEREKÇELERİ A





A1. Kuruluşun önceki yıllarda sunmuş olduğu AGH projelerinde
program kurallarına ve hibe sözleşmesi yükümlülüklerine aykırılık
tespit edilmesi,
A2. Kuruluşun önceki yıllara ait gençlik projelerine ilişkin sunulmamış
nihai raporlarının bulunması,
A3. Kuruluşun önceki yıllara ait projelere ilişkin Merkeze hibe
borçlarının bulunması,
A4. Kuruluşun önceki yıllarda sergilemiş olduğu program ihlallerinden
kaynaklı olarak akreditasyonunun iptal edilmesine, iptal tarihinin
üzerinden 1 yıl geçmemesine ve bu ihlallerin vuku bulduğu sırada
yasal temsilci ve proje sorumlusu olarak görev üstlenen kişilerin görevi
bırakmaksızın yine başvuruda bulunulması,
A5. Kuruluşun faaliyet alanının Türkiye öncelikleriyle uyuşmaması.
RED GEREKÇELERİ B




Ön-Değerlendirme Sonrası
B1. Akreditasyon eğitimine katılınmaması ya da
eğitim tamamlanmadan ayrılınması,
B2. Başvuran kuruluşun akreditasyon ziyaretinde
başvuru formunda belirtilen adreste bulunamaması,
B3. Başvuru formunun ilk sunulduğu tarihten
akreditasyon ziyaretine kadar önemli değişikliklerin
(yasal temsilci, adres değişikliği, adına başvurulan
kuruluşun isminin değişmesi) meydana gelmesi ve
bu değişikliklerin Merkeze bildirilmemesi.
RED GEREKÇELERİ C


Akreditasyon Komitesi toplantısı sonrası
C1.
Kuruluşun idari, mali ve beşeri
yapısının AGH içinde akredite bir kuruluş
olarak yer almasına elverişli bulunmaması.
AKREDİTASYON ZİYARETİ-1

Akreditasyon eğitimine katılan kuruluşlara, 6
hafta içinde akreditasyon ziyareti
gerçekleştirilir. Ziyaretin planlandığı tarihten
en az 15 gün önce kuruluşlara resmi bir yazı
gönderilerek akreditasyon ziyaretinin tarihi
bildirilir.
AKREDİTASYON ZİYARETİ-2




Kuruluşun Avrupa Gönüllü Hizmetine
Katılmaya Yönelik Motivasyonu
Kuruluşun Faaliyetlerinin Avrupa
Gönüllü Hizmetinin amaç ve hedeflerine
uygunluğu
Kuruluşun AGH hakkındaki bilgi düzeyi
Kuruluşun idari, mali ve beşeri
kapasitesi
NİYET BEYANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER-1




Şekli değişiklikler: Akredite kuruluşlar Başkanlığa her zaman
bir dilekçe ile başvurmak suretiyle iletişim bilgileri, yasal temsilci
ve proje sorumlusu değişikliklerinin yapılmasını talep edebilirler.
Dilekçeyle birlikte şu belgeler de eklenmelidir:
Adres değişikliklerinde dilekçeyle birlikte İl Dernekler
Müdürlüğü’nden kuruluşun belirtilen adreste faaliyet
gösterdiğine dair ve dilekçe tarihinden en geç 1 hafta öncesi
tarihli bir yazı (kamu kuruluşları için gerekmemektedir);
Proje sorumlusu ve yasal temsilci değişikliklerinde kuruluşun
yönetim kurulu kararıyla, ilgili kişinin yasal temsilci ve/veya
proje sorumlusu olarak atandığına dair bir yetki belgesi –kamu
kuruluşlarında yetkilendirme yazısı;
Kuruluş isim değişikliklerinde, yeni isimli kuruluşun eskisinin
devamı olduğunu kanıtlayan bir belge
NİYET BEYANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER-2

Esas unsurlarda değişiklikler: Akreditasyon
belgesindeki akreditasyonun türü (gönderen, ev
sahibi ve koordinatör), temalar ve ev sahibi
kuruluşlarda gönüllü için tasarlanan görevler
Akreditasyon belgesinin esas unsurlarını
oluşturmaktadır. Esas unsurlara yönelik değişiklik
talepleri otomatik olarak yerine getirilmez. Genel
Koordinatörlüğün takdir hakkına bağlı olarak ya yeni
bir akreditasyon ziyaretinin sonucunda ya da ilgili
kuruluşun geçmiş dönemdeki performansı dikkate
alınarak söz konusu talep yerine getirilir.
AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ(AGH) İLE
İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN İLGİLİ
UZMANLAR İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

[email protected]

similar documents