PAHOINVOIVAN POTILAAN HOITO

Report
Tervetuloa laatoittamaan!
Lisäksi opitaan puhumaan norjaa.
Sinikka Kirsikka-aho, Irene Kuokka, Jaana Ojakangas, Tomi Sorjamaa ja Susanna Väänänen TH13S
PAHOINVOIVAN POTILAAN HOITO
Syyt
Oireet
Ehkäisy
Oksennusrefleksi
Pahoinvoivan potilaan havainnointi
ja seuranta
Itsehoito
PAHOINVOINNIN SYITÄ:
- Migreeni
- Aivoverenkierron häiriöt ja
aivosairaudet
- Tasapainohermon sairaudet
- Nuoruustyypin diabetes
- Yleisinfektiot
- Lääkkeet, huumeet ja
myrkylliset aineet
- Psyykkiset syyt
- Raskauspahoinvointi
PAHOINVOINNIN SYITÄ:
- Ruoansulatuselimistön
sairaudet ja muut häiriöt
- Epämiellyttävät hajut ym.
- Mekaaninen ärsytys
- Liian täysi mahalaukku ym.
- Voimakkaat kivut
- Ionisoiva säteily
- Muut akuutit syyt
PAHOINVOINNIN OIREET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ylävatsan kuvotus
Halu oksentaa
Hikoilu
Sydämentykytys tai harvalyöntisyys
Heikotus
Kalpeus
Huimaus, verenpaineenlasku
Päänsärky
Lisääntynyt syljen eritys
PAHOINVOINNIN EHKÄISY
Vältä
• Pahoinvointia aiheuttavaa
ruokaa ja juomaa
• Kiinteän ruuan syöminen
• Erilaiset hajut
• Pahoinvointia aiheuttavia
lääkeaineita
Nauti
• Pienet nestemäärät
• Estolääkitys
OKSENNUSREFLEKSI
• Oksennusrefleksi aiheuttaa vatsan
(toisinaan myös
ohutsuolen) voimallisen
tyhjentymisen.
• Oksentaminen on jaettavissa kahteen
tai kolmeen eri vaiheeseen
• Oksennus ei aina liity pahoinvointiin
• Oksennusmekanismien täydellinen
ymmärtäminen on vielä
keskeneräinen tutkimuskohde
Pahoinvoivan potilaan havainnointi ja
hoitaminen
• Oksennuksen määrä
• Oksennuksen tyyppi : väri, koostumus ja haju
• Seuraa lääkityksen tehoa ja
hoitotoimenpiteiden/pahoinvoinnin vaikutuksia
• Aspiraatiovaara
• Nestetasapaino
-> sisään menevä neste – ulos tuleva neste
sekä laboratoriotutkimukset
Pahoinvoivan potilaan havainnointi ja
hoitaminen
• Kaarimalja
• Kylkiasento, rauhallinen
liikuttelu
• Sängynpääpuolen kohotus
• Ruoka
• Lisähappi
• Raikas vesi
• Suun huuhtominen
• Lääkitys / nenä-mahaletku
ITSEHOITO
• MILLOIN HAKEUTUA HOITOON ?
• Oksennuksessa on verta
Pahoinvointi alkaa nopeasti ja
oksenteluun liittyy voimakas
päänsärky (ei aiemmin todettua
migreeniä)
• Mahakipuun liittyy voimistuvia
oksennuksia ilman ripulia
• Oksentelun jatkuessa yleiskunto
huononee huomattavasti
Dehydraatioon annetaan
lisähappea?
Kyllä
EI
Hakeudutko hoitoon, jos sinulla on
pahoinvoinnin yhteydessä
hematemesis?
Kyllä
EI
Onko Jaffa antaminen suositeltavaa
pahoinvoivalle ?
Kyllä
EI
Melkein oikein, muttei ihan..
• HEMATEMESIS tarkoittaa veren sekaista
oksennusta, jolloin on syytä hakeutua hoitoon.
Kyllä!
• HEMATEMESIS tarkoittaa veren sekaista
oksennusta, jolloin on syytä hakeutua hoitoon.
Hiukan meni metsään..
Jos potilaasta poistuu enemmän nestettä kuin
hän saa nestettä, hän on vaarassa kuivua =
DEHYDRAATIO.
Lisähappea annetaan esim. leikkauksen
jälkeiseen pahoinvointiin.
Oikein.
Jos potilaasta poistuu enemmän nestettä kuin
hän saa nestettä, hän on vaarassa kuivua =
DEHYDRAATIO.
Lisähappea annetaan esim.
Nyt meni kimurantiksi!
• Äitien mielestä on.
Mitä sanoo ammattilaiset ?
Lähteet :
•
•
•
•
•
•
•
IIVANAINEN, Ansa ja SYVÄOJA, Pirjo 2012. Hoida ja kirjaa. 7. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 198-199.
SAANO, Susanna ja TAAM-UKKONEN, Minna 2013. Lääkehoidon käsikirja 1.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 448.
SAND, Olav, SJAASTAD, Oystein V., HAUG, Egil, BJÅLIE, Björn ja TOVERUD, Kari C. 2013. Ihminen. Fysiologia ja anatomia.
8.-10.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 402.
SOMERSET AND WESSEX EATING DISORDERS ASSOCIATION 2013. Medical information. [verkkojulkaisu][viitattu 2013-1101] saatavissa:http://www.swedauk.org/disorders/medical.htm
NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION 2007. Why is the neurobiology of nausea and vomiting so
important? .[verkkojulkaisu][viitattu 2013-11-01] saatavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17996982#
LUKKARINEN, Hannele, VIRSIHEIMO, Tuula, HIIVALA, Kaisa, SAVO, Mari ja SALOMÄKI, TIMO 2012.
http://www.hotus.fi/system/files/KK_heraamohoito.pdf
MICROSOFT OFFICE 2010. Clipart.

similar documents