dosyayı indir

Report
T.C.
SİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ
CENNET
CENNET
CENNET
ASIM
YAZAR
Et ve Balık Kurumu Camii
Imam Hatibi
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫جَ ت َاَج َ ت ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫جل‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ُ‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ج‬
‫جَن‬
‫ع‬
‫تغ‬
‫ت‬
‫تا‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ت‬
‫ف‬
‫م‬
‫ل‬
‫ز‬
‫أ‬
‫و‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ََْ‬
‫َ ُ ُ َ َْ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫وع ت ت ُتهو َُجل َُت ت ت جأَوَ ج َجف ت تترْج َ ت ت ت ْ ج َ ت ت ت َج‬
‫ت‬
‫َُ‬
‫ِ‬
‫بجو َج ء َِق ْ َ‬
‫َل ْْحَ جِ لْغَْر ِ‬
‫ربَ‬
‫بج ُّ ُ ج‬
‫َ‬
AĞAÇLI BAHÇE;
YEŞİLLİKLERİ,
SIK DAL VE
YAPRAKLARI İLE
YERİ
GÖLGELENDİRE
N HURMALIK VE
BAĞLIK.
PEYGAMBERLERİN DAVETİNE
UYARAK İMAN EDİP,
DÜNYA VE AHİRETE AİT İŞLERİ,
KULLUK VAZİFELERİNİ ELDEN
GELDİĞİ KADAR GÜZEL BİR ŞEKİLDE
YAPAN
TEMİZ VE MÜTTAKÎ KİŞİLER İÇİN
HAZIRLANMIŞ
BİR HUZUR VE SAADET
YURDUDUR.
KISACA AHİRETTEKİ NİMETLER
YURDUNUN ADIDIR.
ÇOĞULU CİNÂN VE CENNÂT'TIR.
KUR‘ÂN-I KERÎM VE HADİS-İ
ŞERİFLERDE CENNET,
ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE TASVİR
EDİLMİŞTİR.
BİLHASSA KUR‘ÂN-I
KERÎM'DE
AĞAÇLARI ALTINDAN
IRMAKLAR AKAN
CENNETLER ŞEKLİNDE
ANLATILMAKTADIR:
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
‫جَ َاَج َ ت ج‬
‫ره‬
‫ع‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ج‬
‫غ‬
‫ق‬
‫ت‬
‫م‬
‫ج‬
‫جل‬
ُ
‫جَن‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ُز‬
‫أ‬
‫و‬
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ َ َْ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
‫وع ت ُتهو َُجل َُ ت جأَوَ ج َ ف تترْج َ ت ْ ج َ ت َ ج‬
‫ت‬
ُ
َ
ِ
َ‫ب‬
َ ْ ‫بجو َجج ءجَِق‬
ِ ‫َل ْْحَ جِ لْغَْر‬
‫بج ُّ ُر ج‬
َ
"CENNET TAKVA SAHİPLERİNE, UZAK
OLMAYARAK YAKLAŞTIRILMIŞTIR.
İŞTE SİZE VA'DOLUNAN,
GÖRDÜĞÜNÜZ ŞU CENNET'TİR
Kİ,
O, ALLAH'IN TAATINA DÖNEN
ONUN (HUDUD VE AHKÂMINA)
RİAYET EDEN
ÇOK ESİRGEYİCİ ALLAH'A
BÜTÜN SAMİMİYETİYLE
GIYÂBEN SAYGI GÖSTEREN,
HAKKIN TAATINA YÖNELMİŞ
BİR KALBLE GELEN KİMSELERE
AİTTİR. "
(Kâf, 50/31-33).
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جَْرِ ج{‪}60‬‬
‫جَنَُ َ َجوَاَّلجََُْْ ُمو َُ َج‬
‫ِ‬
‫ل‬
‫ُو‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ج‬
‫ِ‬
‫جَ‬
‫م‬
‫ع‬
‫جو‬
‫م‬
‫جو‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ج‬
‫اَّل‬
‫َجََ ْجه ُ ُو َُ ْ‬
‫َ‬
‫ْ َ‬
‫جإ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جو ْع ُههُج َجُْتِرّ ج{‪}61‬‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ج‬
‫ب‬
‫ر‬
‫غ‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ه‬
‫د‬
‫ب‬
‫جع‬
‫ْح‬
‫جَل‬
‫ه‬
‫ع‬
‫جو‬
‫ِت‬
‫جَل‬
‫ُ‬
‫ه‬
‫جع‬
‫ت‬
‫ُ‬
‫ج‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ُ َ َُ ْ ُ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جو َع رّ ج{‪}62‬‬
‫ة‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ج‬
‫ره‬
‫جَ‬
‫م‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ز‬
‫ر‬
‫ج‬
‫م‬
‫َل‬
‫جو‬
‫ج‬
‫َل‬
‫جس‬
‫اَّل‬
‫إ‬
‫ج‬
‫َ‬
‫و‬
‫غ‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ره‬
‫جَ‬
‫ُ‬
‫و‬
‫ع‬
‫م‬
‫س‬
‫جَ‬
‫اَّل‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ ْ‬
‫َ َ‬
‫َْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ثج ْ جعبَ جدنَ ج َ ج َك َُجتَقرّ ج{‪}63‬‬
‫َ ْ‬
‫جَنَُ ُجَلِتجنُور ُ‬
‫تْ َ‬
60- FAKAT TEVBE EDİP İMAN EDEN VE
SALİH AMEL İŞLEYEN
BUNUN DIŞINDADIR.
BUNLAR CENNETE GİRECEKLER VE HİÇBİR
HAKSIZLIĞA UĞRATILMAYACAKLARDIR.
61- O CENNET,
RAHMÂN (OLAN ALLAH)IN
KULLARINA GÖRMEDİKLERİ HALDE
VADETTİĞİ
"ADN"
CENNETLERİDİR.
ŞÜPHESİZ O'NUN VAADİ MUTLAKA YERİNİ
BULACAKTIR.
62- ONLAR ORADA BOŞ BİR SÖZ
İŞİTMEZLER.
ANCAK
"SELAM"
İŞİTİRLER.
ORADA SABAH AKŞAM RIZIKLARI DA
HAZIRDIR.
63- İŞTE KULLARIMIZDAN TAKVA SAHİBİ
OLANLARA
VERECEĞİMİZ CENNET BUDUR.
(MERYEM, 19/60-63).
CENNET,
DÜNYADA YAPILAN İYİLİKLERİN
ÂHİRETTE ALLAH TARAFINDAN VERİLEN
KARŞILIĞIDIR.
ِ
ِ
َ
ِ
‫جَْلَنْت َه ُرج َ لِت ِهَ َ جَِ َرهت ج‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ج‬
‫جت‬
‫يج‬
‫جَت‬
ُ
َ
َ
ْ َْ
ْ ‫جع ْه‬
َ ‫ت‬
ُ ُ‫َج‬
ِ
‫ججَزَءج َ جتَتَزكى‬
َ
‫ل‬
‫ذ‬
‫و‬
َ
َ
َ
َ
"ADN CENNETLERİ VARDIR Kİ
ALTLARINDAN IRMAKLAR AKAR.
ONLAR ORADA EBEDÎ
KALICIDIRLAR.
İŞTE GÜNAHLARDAN
TEMİZLENENLERİN
MÜKÂFATI."
(TÂHÂ, 20/76).
‫‪KUR‘ÂN'DA CENNET'İN‬‬
‫‪NİTELİKLERİNDEN BAZILARINA‬‬
‫‪ŞU ŞEKİLDE DEĞİNİLİR:‬‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ججُ تج‬
‫غ َجوَلْ ُم ْؤ َُ ت َج‬
‫َو َع َهجَلّهُجَلْ ُم ْؤ ُ َج‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جتت َه جَ جْلَنْت َه ُرج َ لهَ َججَ َره ج‬
‫ََْت ِيج َْ‬
‫جفججُ ِ‬
‫ِ‬
‫تجع ْه جَُ‬
‫ِ‬
‫س‬
‫و‬
‫ج‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ط‬
‫ج‬
‫ك‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ َ َ َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫جَ َجو َلْ َف ْوُزج‬
‫َ‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ك‬
‫ج‬
‫أ‬
‫ج‬
‫ه‬
‫جَل‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫و‬
‫ض‬
‫ر‬
‫و‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ٌ‬
‫ْ‬
‫َُ َ ُ‬
‫َ َ َ‬
‫ِ‬
‫َلْ َعْ ُج‬
‫رم‬
ALLAH MÜMİN ERKEKLERE
VE MÜMİN KADINLARA,
ALTLARINDAN IRMAKLAR
AKAN CENNETLER VAAD
BUYURDU. ORADA EBEDİ
KALACAKLARDIR. HEM DE
ADN CENNETLERİNDE
HOŞ MESKENLER VAAD
ETMİŞTİR.
ALLAH'IN RIZASI İSE
HEPSİNDEN BÜYÜKTÜR.
İŞTE ASIL BÜYÜK
KURTULUŞ DA BUDUR.
(TEVBE, 9/72)
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫جعَىجَُجت ُشج َطَ ئُُجت َه ج ْ ج‬
‫غ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ت‬
‫ُ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جدَُججَبَُيج‬
‫إِ ْستَْبتَق َجو َج ََنجَ ْنَُتَت ْغ َج‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ءجر َُ َم جتُ ََاج َ ُججَره ج‬
‫ماَّل‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫نسج‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ث‬
‫م‬
‫ط‬
‫جَ‬
‫ج‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ف‬
‫جَلط‬
‫َت‬
‫إ‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ق‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ ُ ْ َْ ُ‬
‫ٌ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ءجر َُ َم ج‬
‫جماَّل َج‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫اَّل‬
‫جو‬
‫م‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ق‬
‫جج ُج َب َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ ُْ َ َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫وت َججوَلْ َم ْ َج ُُج‬
‫ق‬
‫ر‬
‫ل‬
‫جَ‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫جج‬
‫ُ‬
‫ا‬
‫َ‬
‫ت‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ َ ُ‬
‫َ‬
TÜRLÜ AĞAÇ VE MEYVELERE,
AKAR KAYNAKLARA, GÖRÜNÜŞ VE
KOKUSU GÜZEL, İSTEYENLERİN
YANINA KADAR SARKTIĞINDAN
KOPARILMASI KOLAY, TÜRLÜ BOL
MEYVELERE SAHİP
(RAHMÂN, 55/54-58)
GÖNLÜN ÇEKECEĞİ HER TÜRLÜ
YEMEK VE ETLER,
TÜRLÜ KOKULU İÇECEKLER,
TEMİZ ŞARAPLAR VE
ÇEŞİT ÇEŞİT TÜKENMEZ
NİMETLERİ İÇEREN BİR MEKÂN.
‫َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َوأَْ ت ت ت ت ت َته ْدنَ َُمجَِف ك َه ت ت ت ت ت َجو َِْ ت ت ت ت تمج ت ت ت ت ت ج‬
‫ِ‬
‫ََ ْ تَت ُهو َُججََتتَتَُ َزجعُو َُجَ َره ج َكُْستج اَّلجلَ ْغ ٌتوج‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫جعَت ت ت ت ْتر جه ْمج‬
‫توف‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ط‬
‫َ‬
‫ججو‬
‫ج‬
‫رم‬
‫ُ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫اَّل‬
‫جو‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ره‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ٌ ََ‬
‫َ َ‬
‫ِ‬
‫ْ َم ٌُجَلُ ْمج َكَُنت ُجه ْمجلُْؤلٌُؤج َْجُُو ٌجُ‬
‫‪"ONLARA CENNET'TE BİR MEYVE,‬‬
‫‪İÇLERİNİN ÇEKECEĞİ BİR ET‬‬
‫")‪VERDİK (VERECEĞİZ‬‬
‫‪(TUR, 52/22-24).‬‬
ِ
َ ‫صح‬
ِ ِ‫فجعَر ِهمج‬
َ ََ ‫فج ج َجذ‬
‫ب َجوأَ ْك َوَ َ َجوجَ َره ج َ ج‬
ْ َ ُ َ‫َُط‬
َ
ِ
ِ
ُّ
‫ره ج َ لِ ُهو َُج‬
‫غ َجوأَنتُ ْمجَِ َج‬
‫َع‬
‫َْل‬
‫ج‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جو‬
‫س‬
‫ف‬
‫َن‬
‫جَْل‬
‫ره‬
‫ه‬
ْ
ْ
َ
ََ ُ ُ
َ‫تَ ْ ت‬
ُُ ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
‫وَ ِجِبَ ج ُك جُتُ ْمجتَت ْع َمُو َُج‬
‫و‬
‫ج‬
‫أ‬
‫ج‬
‫ِت‬
‫جَل‬
ُ
‫جَن‬
َ
‫م‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ر‬
ْ
ُ َْ َ ْ ‫} َوت‬71{
َ ُُ
}73{ ُ‫} لَ َُ ْمجَِ َره جَ كِ َه ٌج َكثِ جَيةٌج ِ ُْت َه جتَُْ ُكُو َج‬72{
71- ONLARIN ETRAFINDA YİYECEK VE
İÇECEKLER
ALTIN TEPSİLER VE KADEHLERLE
DOLAŞTIRILIR.
ORADA CANLARIN ÇEKTİĞİ VE
GÖZLERİN HOŞLANDIĞI
HER ŞEY VARDIR.
SİZ ORADA
EBEDİ OLARAK KALACAKSINIZ.
72- İŞTE
YAPTIKLARINIZA
KARŞILIK
SİZE MİRAS VERİLEN
CENNET BUDUR.
73- ORADA SİZİN İÇİN
BOL MEYVELER VARDIR.
ONLARDAN YERSİNİZ
(ZUHRUF, 43/71-73).
‫وم {‪َ }41‬ت َوَكِجهُ َوَُم ُّ ََْ ُو َجُ {‪}42‬‬
‫ق ْعُ ٌج‬
‫َ ََلُْجم ِرْز ٌج‬
‫أ ُْولَِِ َج‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ف َعَْرهم‬
‫غ{‪َُ }44‬طَ ُج‬
‫ت َلُعِر ِجم {‪َ }43‬عَى ُسُ َجر ُّ تَت َق ِ َج‬
‫ف َجُ ِج‬
‫ِج‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫غ{‪َ }46‬جاَّل َ َره َ ْوٌجل َوَجاَّل‬
‫ض ء لَاجة ل ر َج‬
‫ر‬
‫ت‬
‫}‬
‫‪45‬‬
‫{‬
‫ج‬
‫غ‬
‫ع‬
‫ج‬
‫س‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫غ {‪}48‬‬
‫ف ع ٌج‬
‫َت َلط ْ ج‬
‫َُ ْجم َعُْت َه َُ َُزَُو َجُ {‪َ }47‬وعُْ َه َُ ْجم قَ ََ ُج‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ض ََتتَ َس ءلُو َجُ‬
‫ض ُه ْجم َعجَى َت ْع َج‬
‫ع‬
‫ت‬
‫ج‬
‫}‬
‫‪49‬‬
‫{‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫و‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ج‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ٌ‬
‫ُ‬
‫َ َ َْ ُ‬
‫َ ُ َْ ٌ‬
‫{‪}50‬‬
41- İŞTE ONLAR İÇİN BELLİ
BİR RIZIK VARDIR.
42, 43- MEYVELER
(VARDIR),
NAÎM CENNETLERİNDE
ONLARA HEP İKRÂM EDİLİR.
44- (ONLAR) KARŞILIKLI
TAHTLAR ÜZERİNDEDİRLER.
45, 46- İÇENLERE LEZZET VEREN,
PINARDAN DOLDURULMUŞ BEMBEYAZ BİR KADEHLE
ONLARIN ETRAFINDA DOLAŞILIR.
47- ONDA NE BİR ZARARLI SONUÇ VARDIR,
NE DE SARHOŞLUK VERİR.
48- YANLARINDA İRİ GÖZLÜ, BAKIŞLARINI
KOCALARINDAN
BAŞKALARINA ÇEVİRMEYEN HANIMLAR
VARDIR.
49- SANKİ ONLAR
ÖRTÜLÜP SAKLANMIŞ YUMURTA GİBİDİRLER.
50- DERKEN
BİRBİRİNE DÖNÜP SORARLAR:
(Saffât, 37/41-50).
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جعَى ُس رجَ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َن‬
‫ج‬
‫و‬
‫إ‬
‫ج‬
‫ج‬
‫مج‬
‫َ‬
‫ر‬
‫و‬
‫ه‬
‫جَ‬
‫جف‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫ع‬
‫ز‬
‫ت‬
‫ن‬
‫و‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ٍّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ََ َ‬
‫ْ‬
‫َْ َ ُ‬
‫ِ‬
‫غ{‪}47‬‬
‫ُّ تَت َق ِ َج‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫غ{‪}48‬‬
‫جَمج ُْت َه جِبُ ْخجَج َج‬
‫جو‬
‫ج‬
‫ب‬
‫ص‬
‫ن‬
‫ج‬
‫ره‬
‫جَ‬
‫م‬
‫ه‬
‫س‬
‫َي‬
‫ج‬
‫اَّل‬
‫َ‬
‫ُّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ ْ َ َ ٌ ََ ُ‬
BİZ,
ONLARIN GÖNÜLLERİNDEKİ KİNİ SÖKÜP
ATTIK;
ONLAR ARTIK KÖŞKLER ÜZERİNDE
KARŞI KARŞIYA OTURAN KARDEŞLER
OLACAKLAR.
ONLARA ORADA
HİÇBİR YORGUNLUK
GELMEYECEK VE ONLAR,
ORADAN
ÇIKARILMAYACAKLARDIR.
ِ‫} إِاَّلجق‬25{‫َاَّلجَسمعو َُجَِره جلَ ْغوَجوَاَّلجتَُِْرم ج‬
}26{‫جس ََل ج‬
‫َل‬
‫جس‬
‫رَل‬
َ
َ َُْ َ
َ
َ
َ
"ONLAR CENNET'TE NE BİR BOŞ LAF İŞİTİRLER
NE DE BİR HEZEYAN.
ANCAK BİR SÖZ İŞİTİRLER:
SELAM..
(BİRBİRLERİYLE SELÂMLAŞIR
DURURLAR)." (VÂKIA, 56/25-26).
CENNET NİMETLERİ
İNSAN HAYALİNİN ERİŞEMEYECEĞİ
GÜZELLİKTEDİR.
CENNET'İ ASLINDA
DÜNYA ÖLÇÜLERİYLE TARİF ETMEK
MÜMKÜN DEĞİLDİR.
‫‪BUNUNLA BERABER CENNET'TEKİ EŞSİZ NİMET VE‬‬
‫‪SALTANATI ANLAYABİLMEMİZ İÇİN ALLAH TEÂLÂ ONU BİZE‬‬
‫‪ŞU ŞEKİLDE TASVİR ETMİŞTİR:‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ضت ت تجةجوست ت ت ورَج{‪ }11‬وج ت تتزََ َِ‬
‫و‬
‫ت‬
‫َ‬
‫مجِب‬
‫م‬
‫َ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ج‬
‫م‬
‫َ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ل‬
‫جو‬
‫م‬
‫تو‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ل‬
‫جَ‬
‫تَ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جَل‬
‫َججُت ت ت ج‬
‫و‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ َُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ َُ َ‬
‫ُ‬
‫ْ َ‬
‫َ ُ‬
‫ْ َ َ ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جمْست جوَاَّلجز ه َِت َج{‪ }13‬ودَنِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جعَ ْتر ِه ْمج‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ت‬
‫ره‬
‫ج‬
‫جَ‬
‫ُ‬
‫و‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫جاَّل‬
‫تَ‬
‫َئ‬
‫َر‬
‫تىجَْل‬
‫جع‬
‫ت‬
‫ره‬
‫جَ‬
‫غ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ت‬
‫}‬
‫‪12‬‬
‫{‬
‫َ‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ َ َ‬
‫َ‬
‫َ َْ‬
‫ََْ َ‬
‫ُ َ َ‬
‫َو َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫تاجقَت َتوَجِرَََج‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ج‬
‫َ‬
‫تو‬
‫ت‬
‫ك‬
‫أ‬
‫جو‬
‫ت‬
‫ض‬
‫جَ‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ٍن‬
‫مج‬
‫ه‬
‫تر‬
‫ت‬
‫جع‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ط‬
‫َ‬
‫و‬
‫}‬
‫‪14‬‬
‫{‬
‫ج‬
‫رَل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ه‬
‫ت‬
‫َ‬
‫و‬
‫ط‬
‫ق‬
‫ج‬
‫تا‬
‫ت‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫جو‬
‫ت‬
‫َل‬
‫َل‬
‫ظ‬
‫ْ‬
‫َ َُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َ‬
‫َ َْ ََ ْ‬
‫َ ُ َ ُ ََ ْ‬
‫َ‬
‫{‪ }15‬قَت تتوَ ِرَ ج ِ ت ت جَِض ت ت َجقَ تتهروَ جتَت ْق ت ِتهَ َج{‪ }16‬وَس ت ت َقو َُجَِره ت ت ج َكُْس ت ت ج َك ت ت َُج ِ‬
‫َج َه ت ت َجزَِْبِ تترَلج‬
‫ز‬
‫ج‬
‫َُ‬
‫َُ ْ ْ َ‬
‫َُ‬
‫َ َ‬
‫ِ‬
‫جلَ ت ُهو َُجإ َِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُّ‬
‫َجرأََْتتَت ُه ْمج َ ِستْبتَت ُه ْمج‬
‫ذ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ته‬
‫ل‬
‫و‬
‫ج‬
‫م‬
‫ه‬
‫تر‬
‫جع‬
‫توف‬
‫ط‬
‫َ‬
‫و‬
‫}‬
‫‪18‬‬
‫{‬
‫رَل‬
‫ج‬
‫ب‬
‫ت‬
‫س‬
‫ىجس‬
‫تم‬
‫س‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ره‬
‫جَ‬
‫ُ‬
‫ر‬
‫ع‬
‫}‬
‫‪17‬‬
‫{‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ٌ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ََ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ َ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ضت ٌ ج‬
‫ج‬
‫}‬
‫‪20‬‬
‫{‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ك‬
‫ج‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫س‬
‫تُه‬
‫جو‬
‫ت‬
‫م‬
‫ر‬
‫جس‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ََ‬
‫أ‬
‫ج‬
‫جر‬
‫جم‬
‫م‬
‫تا‬
‫ه‬
‫ََ‬
‫أ‬
‫ت‬
‫ر‬
‫َجر‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ع‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫تاجنَع َ ُ َ‬
‫َ َُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ‬
‫لُْؤلُتؤَج ُثُتورَج{‪َ }19‬وإ َ ْ َ َ ْ َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُّ‬
‫ِ‬
‫ججت َتزَءج‬
‫تم‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫ت‬
‫ك‬
‫َج‬
‫ا‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫ُ‬
‫إ‬
‫}‬
‫‪21‬‬
‫{‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ر‬
‫تو‬
‫ت‬
‫ه‬
‫ط‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫تم‬
‫ت‬
‫ه‬
‫ج‬
‫ت‬
‫جر‬
‫م‬
‫َ‬
‫ق‬
‫ت‬
‫س‬
‫جو‬
‫ت‬
‫ض‬
‫جَ‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ر‬
‫و‬
‫ت‬
‫َس‬
‫أ‬
‫َج‬
‫و‬
‫ت‬
‫جو‬
‫ق‬
‫ت‬
‫ب‬
‫تت‬
‫ت‬
‫س‬
‫إ‬
‫و‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُّ‬
‫ٌ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ ََ ُ ْ َ ُ ْ ََ ُ‬
‫َ َ َ ْ َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ َ‬
‫جس ْعرُ َُمج ْ َُورَج{‪}22‬‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫و‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
11- ALLAH DA ONLARI O GÜNÜN FENALIĞINDAN
KORUR,
YÜZLERİNE PARLAKLIK, GÖNÜLLERİNE SEVİNÇ
VERİR.
12- SABIRLARINA KARŞILIK ONLARA BİR
CENNET VE
İPEKTEN ELBİSELER VERİR.
13- ORADA DONATILMIŞ KOLTUKLAR ÜZERİNE
DAYANMIŞLARDIR:
ORADA NE YAKICI GÜNEŞ GÖRÜRLER,
NE DE ŞİDDETLİ SOĞUK.
14- ÜZERLERİNE CENNET GÖLGELERİ SARKMIŞ,
MEYVELERİ BOL BOL ÖNLERİNE KONMUŞTUR.
15- YANLARINDA GÜMÜŞTEN
KAPLAR,
BİLLUR KUPALAR DOLAŞTIRILIR.
16- GÜMÜŞTEN ÖYLE KADEHLER
Kİ
ONLARI TÜRLÜ TÜRLÜ BİÇİMLERE
KOYMUŞLARDIR.
17- ONLARA ORADA BİR DOLU
KADEH SUNULUR Kİ,
KARIŞIMI ZENCEFİLDİR.
18- BU ORADA BİR PINARDIR Kİ,
ADINA
«SELSEBİL"
DERLER.
19- ETRAFLARINDA ÖLÜMSÜZ
HİZMETÇİLER DOLAŞIR,
ONLARI GÖRÜNCE SAÇILMIŞ İNCİLER
SANIRSIN.
20- ORADA NEREYE BAKSAN BİR NİMET
VE PEK BÜYÜK BİR MÜLK GÖRÜRSÜN.
21- ÜSTLERİNDE ZARİF VE YEŞİL,
KALIN İPEKTEN BİR ELBİSE VARDIR.
GÜMÜŞ BİLEZİKLERLE
SÜSLENMİŞLERDİR.
RABLERİ ONLARA TEMİZ BİR İÇECEK
İÇİRMİŞTİR.
22- (ONLARA ŞÖYLE DENİR):
"İŞTE BU SİZİN BİR
MÜKÂFATINIZDI.
GAYRETİNİZ KARŞILIĞINI
BULMUŞTUR."
(İNSAN, 76/11-22).
CENNET'İN TASVİRİ KONUSUNDA
SÖYLENECEK SON SÖZ ŞU KUDSÎ
HADİS*İN İFADE ETTİĞİ DURUMDUR:
HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) ŞÖYLE
BUYURMUŞTUR:
CENÂB-I HAK BUYURUYOR Kİ:
"SALİH KULLANIM İÇİN
BEN,
CENNET'TE HİÇ BİR GÖZÜN
GÖRMEDİĞİ
HİÇ BİR KULAĞIN İŞİTMEDİĞİ VE
HİÇ BİR İNSAN GÖNLÜNÜN
HATIRLAMADIĞI
BİR TAKIM NİMETLER
HAZIRLADIM.’’
(Tâc, el-Câmiu li'l-Usül, fî ahâdisi'r-Rasul, V, 402).
BAŞKA BİR HADİSLERİNDE DE,
RASÛLULLAH (S.A.S.)
CENNET'İN GÜMÜŞ VE ALTIN KERPİÇTEN YAPILDIĞINI,
HARCININ MİSK,
TAŞLARININ İNCİ VE YAKUT OLDUĞUNU,
ORAYA GİRENLERİN BOLLUK VE REFÂH İÇİNDE,
ÜZÜNTÜSÜZ VE KEDERSİZ YAŞAYACAĞINI EBEDÎ
KALACAKLARINI,
ÖLMEYECEKLERİNİ,
ELBİSELERİNİN ESKİMEYECEĞİNİ VE
GENÇLİKLERİNİN YOK OLMAYACAĞINI İFADE EDER
(TÂC, AYNI YER).
EHL-İ SÜNNET İNANCINA GÖRE MÜ'MİNLER
CENNET'TE ALLAH'I GÖRECEKLER,
BU ONLAR İÇİN EN BÜYÜK NİMET
OLACAKTIR.
BUNA "RÜ'YETULLAH*" DENİR.
BU HUSUSTA KUR'ÂN-I KERÎM'DE:
َ
ِ
ِ
ِ
}22{‫} ُو ُجوهٌجَتَ ْوَ ِاجنج ضَةٌج‬21{‫جَْل ََةج‬
ْ َُ ‫َوتَ َا ُرو‬
22- YÜZLER VAR Kİ O GÜN IŞIL IŞIL PARLAR.
23- RABBİNE BAKAR.
(KIYAME, 75/22-23)
BUYURULUR.
RASULULLAH (S.A.V.)DE BİR HADİSLERİNDE ŞÖYLE
BUYURUR:
ِ‫إِن َُمجستَت و َُجر َُمج َكم جتَتجو َُجَ َاَجَلْ َقم جاَّلَجتُض ُّجو َُ ِجِفجرْؤَتِهج‬
َ
َ َْ َ ْ َ َْ َ ْ
َُ
ََ
"SİZ GERÇEKTEN TIPKI ŞU AYI GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ,
RABBİNİZİ GÖZLE (AÇIKÇA) GÖRECEKSİNİZ.
ONU GÖRMEKTE HAKSIZLIĞA UĞRAMIYACAK,
İZDİHÂMA DÜŞMEYECEKSİNİZ. «
(BUHÂRÎ, MEVÂKIT 16, 26).
SUHEYB (R.A.)'IN RİVAYETİNE GÖRE
PEYGAMBER (S.A.S.):
"İYİ İŞ VE GÜZEL AMEL İŞLEYENLERE DAHA GÜZEL KARŞILIK VE BİR
DE ZİYÂDE (ALLAH'I GÖRMEK) VARDIR. «
(YUNUS, 10/26),
ÂYETİNİ OKUDUKTAN SONRA ŞÖYLE BUYURDU:
"CENNETLİKLER CENNET'E GİRDİĞİ ZAMAN
ALLAH (C. C.) ŞÖYLE BUYURACAK:
" SİZE DAHA DA VERMEMİ İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?"
CENNETLİKLER DE ŞÖYLE DERLER:
"YÜZLERİMİZİ AK ÇIKARMADIN MI,
BİZİ CENNET'E KOYMADIN MI,
BİZİ CEHENNEM'DEN KURTARMADIN MI?
(O YETER).
" RASÛLULLAH SÖZLERİNE DEVAM BUYURARAK:
"CENÂB-I HAK PERDEYİ KALDIRIR, CENNETLİKLERE ARTIK
RABLERİNE BAKMAKTAN DAHA SEVİMLİ GELECEK HİÇ BİR ŞEY
VERİLMİŞ OLMAZ. ‘’
(Müslim'in rivayeti, et-Tâc, V, 423).
MÜMİNLERİN
ALLAH'Ü TEÂLÂ'YI CENNET'TE GÖRMELERİ,
HERHANGİ BİR YÖN, YER VE ŞEKİLDEN UZAK
OLARAK VUKÛ BULACAKTIR.
BUNUN KEYFİYETİ BİZCE MEÇHULDÜR.
"ALLAH BİLİR" DERİZ.
KUR'AN VE SÜNNET'TE BİLDİRİLDİĞİ İÇİN
KESİNLİKLE BÖYLE İNANIRIZ.
EHL-İ SÜNNET İNANCINA GÖRE, CENNET
HALEN VARDIR, YARATILMIŞTIR,
HAZIRLANMIŞTIR.
NİTEKİM ŞU ÂYET BUNU AÇIKÇA İFADE EDER:
ِ
َ
ِ
َ
ِ
‫ض ت َته ج‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ت‬
ُ
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ة‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جع‬
‫جو‬
‫ف‬
‫غ‬
‫تم‬
‫ت‬
َ
‫جر‬
‫ج‬
َ
‫إ‬
‫ج‬
َ
‫و‬
‫ع‬
‫ر‬
‫ت‬
‫ت‬
‫س‬
‫و‬
ُ
َ
ْ
ْ
ُ َْ َ َ ْ
ُ
ََ
َ َ
ِ
ِ
ِ
‫غج‬
‫ضجأُعه ْج‬
‫َر‬
‫ْل‬
َ
‫جو‬
‫َت‬
‫و‬
‫م‬
‫َلس‬
َ ‫تجل ْ ُمتق‬
ُ
ُ ْ َ ََ
"RABBİNİZİN MAĞFİRETİNE VE ENİ
GÖKLERLE YER KADAR OLAN
CENNET'E KOŞUN.
O CENNET TAKVA SÂHİPLERİ İÇİN
HAZIRLANMIŞTIR. "
(ÂLİ İMRÂN, 3/133).
ENES B. MÂLİK (R.A.)'DEN RİVAYET OLUNAN
BİR HADİSTE DE
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
ŞÖYLE BUYURMUŞLARDIR:
"DEMİNCEK
CENNET İLE CEHENNEM ŞU DUVARIN YÜZÜNDE
BANA ARZ OLUNDU. "
(TECRİD-İ SARİH TERCEME VE ŞERHİ, II, 483).
BAŞKA BİR HADİSLERİNDE ŞÖYLE BUYURURLAR:
"CENNET BANA YAKLAŞTI, (YAKLAŞTI), O KADAR Kİ,
EĞER CÜR'ET EDEYDİM
SALKIMLARINDAN BİR TÂNESİNİ (ALIP)
SİZE GETİREBİLECEKTİM. ‘’
(A.G.E, II, 713).
BU HADİSLERDEN ANLAŞILACAĞI GİBİ,
CENNET YARATILMIŞ OLUP HÂLEN MEVCUTTUR.
CENNETLİKLER: KUR'AN VE SÜNNET'TE İFADE
BUYURULDUĞUNA GÖRE,
PEYGAMBERLERİN DAVETİNE UYUP İMAN EDEN VE
AMEL-İ SÂLİH İŞLEYEN KİMSELER CENNET'E
GİRECEKLERDİR.
BU KİMSELER CENNETLİKTİR.
ESASEN ALLAH'A VE İNSANLARA KARŞI
GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEKLE İNSAN
DAHA DÜNYADA İKEN MANEVÎ BİR HUZURA
KAVUŞUR,
MADDÎ REFAH SAĞLANIR
AMA TAM MANASIYLA HUZUR VE KARDEŞLİK
CENNET'TE GERÇEKLEŞİR:
ِ
َ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
‫جَ ُجهوِرَِمج ْ ج‬
‫جف‬
‫ج‬
ُ
‫ع‬
‫ز‬
‫ت‬
‫ن‬
‫و‬
}
46
{
‫ج‬
‫غ‬
ُ
‫جم‬
‫م‬
‫َل‬
‫س‬
‫ج‬
َ‫و‬
‫َد‬
}
45
{
‫ج‬
ُ‫و‬
‫ر‬
‫ع‬
‫جو‬
‫ت‬
ُ
‫جج‬
‫جف‬
‫غ‬
‫ق‬
‫ت‬
‫م‬
‫ل‬
َ‫ج‬
ُ
‫إ‬
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ ْ ََ َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ِ ‫} اَّلَجََي ُّسهمجَِره جنَصبجو جَمج جُْته ِجِبخ‬47{‫غ‬
ِِ ‫ِ جإِ وَن جعَىجس َرج ُّ تت َق‬
}48{‫غج‬
‫ج‬
‫ج‬
َ َْ ُ َ ُ ََ ٌ َ َ ْ ُ َ
َ َ ُ ُ َ َ ْ ٍّ
45- ALLAHTAN KORKANLAR,
ELBETTE CENNETLERDE VE PINARLARIN
BAŞINDADIRLAR.
46- ONLARA: "SELAMETLE GÜVEN İÇİNDE ORAYA
GİRİN" DENİR.
47- BİZ O CENNETLİKLERİN KALBLERİNDEKİ
KİNLERİ ÇIKARIR ATARIZ.
HEPSİ KARDEŞLER OLARAK SEVİNÇ İÇİNDE
KARŞILIKLI KOLTUKLARA OTURURLAR.
48- ORADA
KENDİLERİNE HİÇBİR
YORGUNLUK
GELMEYECEK.
ORADAN ÇIKARILACAK
DA DEĞİLLERDİR.
(HİCR, 15/45-48).
KUR‘ÂN-I KERÎM NAMAZINI EKSİKSİZ
KILANLARIN,
MALINDAN BİR KISMINI YOKSULLARA
AYIRANLARIN,
CEZA-HÜKÜM GÜNÜNE İNANANLARIN,
ALLAH'IN GAZABINDAN KORKANLARIN,
IRZLARINA SAHİP OLANLARIN,
SÖZLERİNE VE EMÂNETE SADIK
KALANLARIN,
DOĞRU ŞAHİTLİKTE BULUNANLARIN
CENNETE GİRECEKLERİNİ BİLDİRMEKTEDİR.
(Meâric, 70/23, 24, 25, 26, 27, 29, 33).
AYRICA CENÂB-I HAKK'IN RIZASINI DİLEYEREK
SABREDENLERE
(RA'D, 13/20, 21, 22, 23);
ŞÜKREDENLERE
(AHKÂF, 35/15-16)
YÜREKTEN TÖVBE EDENLERE
(TAHRİM, 66/8);
ALLAH YOLUNDA CANINI FEDA EDEN ŞEHİTLER
(BAKARA, 2/154)
VE ALLAH'A YÖNELMİŞ BİR KALBLE İDEALİZE OLMUŞ
MÜSLÜMANLARA
"ALLAH'IN ÖLÇÜSÜNDE ALLAH'A YÖNELENLERE"
(KAF, 50/31-34)
İÇİNDE EBEDÎ KALINACAK
CENNET'E GİRECEKLERİ YÜCE RABBİMİZ TARAFINDAN
MÜJDELENMİŞTİR.
‫‪CENNETLİKLERİN HALLERİNİ DİLE GETİREN‬‬
‫‪ÂYETLERİN BAZILARINDA‬‬
‫‪ŞÖYLE BUYURULUR:‬‬
‫قَت ْهجأََْتَ ت جَلْمؤِ ُتتو َجُ‪َ .‬لت ِتاَ جَتتم ِجفجَت َتَلجِتِِمج َِتتعو َجُ‪ .‬وَلت ِ‬
‫جع ت ِ جَل ْغ ت ِوج‬
‫ج‬
‫تم‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫َ‬
‫تا‬
‫َ ُْ ُ‬
‫َ ُْ َ ْ َ ُ َ َ ُْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جعَتتىج‬
‫اَّل‬
‫إ‬
‫‪.‬‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫و‬
‫ْ‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ت‬
‫ج‬
‫م‬
‫ه‬
‫وج‬
‫ت‬
‫ف‬
‫جل‬
‫تم‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫َ‬
‫تا‬
‫ت‬
‫َل‬
‫و‬
‫ج‬
‫‪.‬‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫و‬
‫ع‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫ة‬
‫ت‬
‫ك‬
‫ز‬
‫جل‬
‫تم‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫َ‬
‫تا‬
‫ت‬
‫َل‬
‫و‬
‫‪.‬‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫تو‬
‫ت‬
‫ض‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ ْع ُ َ َ َ ُ ْ َ‬
‫َ َ َ ُ ْ ُُ ْ َ َ‬
‫َ‬
‫تىجورَءج َذلِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫تَج‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ت‬
‫غ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫م‬
‫َ‬
‫‪.‬‬
‫ج‬
‫غ‬
‫تو‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ج‬
‫م‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ت‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫م‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ََي‬
‫أ‬
‫ج‬
‫تا‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫جأو‬
‫تم‬
‫ت‬
‫ه‬
‫َج‬
‫و‬
‫َز‬
‫أ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُْ ُْ ُْ َ‬
‫َ ْ ْ َ َ‬
‫َ ْ ََ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫جعَتتىج‬
‫تم‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫َ‬
‫ا‬
‫ت‬
‫َل‬
‫و‬
‫‪.‬‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫تو‬
‫ت‬
‫َع‬
‫جر‬
‫م‬
‫َ‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ه‬
‫ع‬
‫جو‬
‫م‬
‫ِت‬
‫ت‬
‫ن‬
‫جْل‬
‫تم‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫َ‬
‫تا‬
‫ت‬
‫َل‬
‫و‬
‫‪.‬‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫و‬
‫د‬
‫ت‬
‫ع‬
‫ل‬
‫جَ‬
‫تم‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫تَ‬
‫ت‬
‫ِ‬
‫ل‬
‫و‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ‬
‫ْ‬
‫جُي َُِْو َجُ‪ .‬أُولََِِجَمجَلْوَ ِرجُو َجُ‪َ .‬ل ِاَ جَ ُِو َُجَلْ ِ‬
‫ِِ‬
‫جَ ْمجَِ َره ج َ لِ ُهو َجُ‬
‫س‬
‫و‬
‫ج‬
‫د‬
‫ف‬
‫م‬
‫َِت‬
‫و‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َْْ َ ُ‬
‫ََ ْ َ‬
‫ََ‬
‫ْ ُُ َ‬
GERÇEKTEN MÜMİNLER KURTULUŞA ERMİŞTİR.''
ONLAR Kİ, NAMAZLARINDA HUŞU İÇİNDEDİRLER.
ONLAR Kİ, BOŞ VE YARARSIZ ŞEYLERDEN YÜZ ÇEVİRİRLER.
ONLAR Kİ, ZEKATI VERİRLER.
ONLAR Kİ, İFFETLERİNİ KORURLAR.
ANCAK EŞLERİ VE ELLERİNİN SAHİP OLDUĞU HARİÇ.
(BUNLARLA İLİŞKİLERİNDEN DOLAYI)
KINANMIŞ DEĞİLLERDİR.
KİM BUNUN ÖTESİNE GİTMEK İSTERSE,
İŞTE BUNLAR, HADDİ AŞAN KİMSELERDİR.
ONLAR Kİ, EMANETLERİNE VE AHİDLERİNE RİAYET EDERLER.
İŞTE ASIL BUNLAR VARİS OLACAKLARDIR.
(EVET) FİRDEVS (CENNETİN)'E
VARİS OLAN BU KİMSELER
ORADA EBEDİ KALICIDIRLAR.'‘
(MÜ'MİNÛN, 23/1-1
ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
‫ل‬
‫م‬
‫ع‬
‫و‬
‫ا‬
‫و‬
‫ن‬
‫م‬
‫آ‬
‫ين‬
‫ذ‬
‫إِنَّ ال‬
‫يه ْم َر ُّب ُه ْم ِبإِي َما ِن ِه ْم َتجْ ِري ِمن َتحْ ِت ِه ُم‬
‫د‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ل‬
‫َّا‬
‫ص‬
‫ال‬
‫ا‬
‫و‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
‫ك اللَّ ُه َّم َو َت ِح َّي ُت ُه ْم ِفي َها َسالَ ٌم‬
ِ ‫األَ ْن َها ُر ِفي َج َّنا‬
َ ‫} دَعْ َوا ُه ْم ِفي َها ُسب َْحا َن‬9{ ‫ت ال َّن ِع ِيم‬
}10{ ‫ين‬
ِ ‫َوآ ِخ ُر دَعْ َوا ُه ْم أَ ِن ْال َح ْم ُد ِ ه‬
َ ‫لِل َربِّ ْال َعا َل ِم‬
"İMAN EDİP SÂLİH AMEL İŞLEYEN KİMSELERİ,
RABLERİ, İMANLARI SEBEBİYLE, AĞAÇLARI ALTINDAN IRMAKLAR
AKAN,
NİMETİ BOL CENNETLER'E HİDÂYET BUYURUR.
BUNLARIN, CENNET'TE DUÂLARI:
ALLAH'IM, SENİ TESBİH VE TENZİH EDERİZ.
SÖZÜDÜR VE ARALARINDAKİ DİLEKLERİ DE HEP SELÂMDIR.
DUÂLARININ SONU İSE;
"BÜTÜN HAMDLER, ÂLEMLERİN RABBİNE
MAHSUSTUR."
GERÇEĞİDİR"
(Yunus, 10/9-10).
ِ ِِ ‫جو جَُْتِِهج ؤِ ُ جقَت ْهجع ِمت جَلصت‬
ِ
‫جَتت ِيج‬
‫ت‬
‫ت‬
ُ
‫ج‬
}
75
{
‫تىج‬
‫ع‬
‫ل‬
َ‫ج‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ته‬
‫ل‬
َ‫ج‬
‫تم‬
‫َل‬
‫ج‬
‫ج‬
َ‫ت‬
ِ
‫ل‬
‫ُو‬
ُ
َ
‫ج‬
‫ت‬
َْ َُ ‫جعت ْه‬
ْ
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ََ
َ ُ َ
ُ ُ َ َ ُُ َ ْ
َ
َ َ
ِ‫جَْلَنْته رج لِ ِهَ جَِره جو َذل‬
ِ
ِ
}76{‫ججَزَءج َ جتَجتَزكىج‬
َ
‫ه‬
‫ت‬
‫جت‬
َ
ْ
َ َ َ َ َ َ َُ َْ
"KİM DE O'NA
BİR MÜMİN OLARAK SÂLİH AMELLER İŞLEMİŞ OLDUĞU
HALDE VARIRSA,
İŞTE ONLARA EN YÜKSEK DERECELER VAR.
ADN CENNETLERİ VARDIR Kİ,
(AĞAÇLARI) ALTINDAN NEHİRLER AKAR,
ORADA EBEDÎ KALACAKLAR.
İŞTE BÖYLE CENNETLER' DE EBEDÎ KALIŞ, KÜFÜR
VE İSYANDAN TEMİZLENENLERİN MÜKÂFATIDIR"
(Tâhâ, 20/75-76).
"İMRAN B. HUSAYN (R.A.)'DAN RİVAYETE GÖRE
HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)
CENNET EHLİNİN ÇOĞUNUN FAKİRLER OLDUĞUNU İFADE
BUYURMUŞLARDIR
(TECRİD-İ SARİH TERCEMESİ, IX, 40).
HADİS YORUMCULARI BUNU ŞÖYLE AÇIKLARLAR.
BİR ÇOK KÖTÜLÜKLERİ İNSANA MAL İŞLETİR.
ÇOĞU İNSAN MAL YÜZÜNDEN AZAR.
ONUN İÇİN MALDAN MAHRUM FAKİRLER ÇOĞUNLUĞU
OLUŞTURDUĞUNDAN
BUNLARIN CENNET EHLİNİN ÇOĞUNLUĞUNU TEŞKİL
ETMESİ DE OLAĞANDIR.
CENNET'E İLK GİREN BİR CEMÂATİN YÜZLERİ AYIN ON DÖRDÜNCÜ
GECESİNDEKİ GİBİ BERRAKTIR.
ONLARDAN SONRA GİRENLER DE
EN KESKİN IŞIK YAYAN YILDIZLAR GİBİDİR.
HZ. MUHAMMED (S.A.S.)'İN ÜMMETİNDEN YETMİŞ BİN,
YAHUT YEDİYÜZ BİN KİŞİ HESAP VE KİTAP GÖRMEKSİZİN İLK
OLARAK CENNET'E GİRECEKTİR.
(TECRİD-İ SARİH TERCEMESİ, IV, 41-43).
HADİSLERDEN ÖĞRENDİĞİMİZE GÖRE
(TECRİD-İ SARİH TERCEMESİ, II, 845).
CENNETE EN SON GİRECEK KİMSEYE,
BU DÜNYA KADAR, BU DÜNYANIN ON MİSLİ KADAR CENNET
VERİLECEKTİR.
ÇEŞİTLİ RİVAYETLERLE SABİTTİR Kİ,
SON SÖZÜ KELİME-İ TEVHÎD OLAN KİMSENİN
MÜKÂFATI CENNET'TİR
(TECRİD-İ SARİH TERCEMESİ, IV, 264-275).
BU DURUMU HADİSÇİLER ŞÖYLE YORUMLARLAR:
LÂ İLÂHE İLLALLAH,
CENNET'İN ANAHTARIDIR,
ANCAK BU ANAHTARIN DİŞLERİ VARDIR,
ONLARDA İLÂHİ EMİRLERE BAĞLI OLMAK
İTAAT VE İBADET ETMEKTİR.
BİR DE
"LÂ İLÂHE İLLALLAH" DEMEKLE,
BİRİNİN MÜSLÜMANLIĞINA HÜKMEDİLMEZ,
"MUHAMMEDÜN RASÛLULLAH"
(MUHAMMED ALLAH'IN PEYGAMBERİDİR)
SÖZÜNÜ DE EKLEMESİ GEREKİR.
HATTA İSLÂM DİNİNDEN BAŞKA
BÜTÜN DİNLERDEN UZAK OLMASI İCAB EDER.
BU İNANÇTA OLAN KİMSE,
EHL-İ KEBÂİR (BÜYÜK GÜNAH İŞLEYEN) DE OLSA,
GÜNAHI KADAR CEHENNEM'DE CEZA GÖRDÜKTEN SONRA
CENNET'E GİRECEKTİR.
NİTEKİM MUAZ B. CEBEL
(R.A.)'IN
HZ. PEYGAMBER
(S.A.S.)'DEN
RİVAYET ETTİĞİ ŞU HADİS MESELEYİ AÇIKLIĞA
KAVUŞTURUR:
"-HİÇ BİR KİMSE YOKTUR Kİ,
KALBEN TASDİK EDEREK
ALLAH'TAN BAŞKA İLÂH OLMADIĞINA VE MUHAMMED (S.A.S.)'İN,
ALLAH'IN KULU VE RESÛLÜ OLDUĞUNA ŞEHADET ETSİN DE,
ALLAH ONA CEHENNEM'İ HARAM ETMİŞ OLMASIN (HERHALDE
HARÂM EDER)"
(TECRÎD-İ SARÎH TERCEMESİ, IV 271).
EHL-İ SÜNNET VE'L-CEMÂAT İNANCINA GÖRE,
"LÂ İLÂHE İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÛLULLAH"
DİYEN VE BUNUN GEREĞİNCE
İMAN EDİP SALİH AMEL İŞLEYEN HER KİMSE
ALLAH'IN İZNİYLE MUTLAKA
CENNET'E GİRECEKTİR.
CENNETLİKLER,
HASTALIK, SAKATLIK, İHTİYARLIK, HUYSUZLUK VS.
HALLERDEN UZAK OLARAK
YAŞAYACAKLARDIR.
CENNET TABAKALARI:
İBN ABBÂS (R.A.)'DAN GELEN BİR RİVAYETTE,
CENNETİN YEDİ TABAKASI OLDUĞU HABER VERİLMEKTEDİR.
BUNLAR,
FİRDEVS, ADN CENNET'İ, NÂİM CENNET'İ, DARU'L-HULD, ME'VA
CENNET'İ, DARU'S-SELÂM VE İLLİYYÛN'DUR.
BU TABAKALARDAN HER BİRİNDE,
MÜMİNLERİN YAPTIKLARI İYİ İŞLER KARŞILIĞINDA GİRECEKLERİ
VEYA YÜKSELECEKLERİ
DERECE VEYA MERTEBELER VARDIR
(Beydâvî, Envâru't-Tenzîl, Beyrut (t.y.), I, 119).
BUNLAR:
1- CENNETÜ'N-NÂİM:
"BENİ CENNETÜ'N-NÂİM'İN VARİSLERİNDEN KIL... «
(ŞU ÂRÂ, 26/85)
AYRICA
(BK. MÂİDE, 5/65; TEVB E , 9/21; YUNUS, 10/9).
2- CENNETÜ'L-ADN:
"ŞÜPHESİZ Kİ, İMAN EDENLER VE GÜZEL AMEL İŞLEYENLER
YOK MU,
İŞTE ONLAR MAHLÛKATIN EN HAYIRLISIDIRLAR.
ONLARIN MÜKÂFÂTI RABLERİ KATINDA
ADN
CENNETLERİDİR Kİ
ONLARIN ALTLARINDAN NEHİRLER AKAR,
ORADA ONLAR EBEDÎ KALICIDIRLAR,
ALLAH ONLARDAN RAZI OLMUŞTUR,
ONLAR DA ONDAN RAZI OLMUŞLARDIR.
BU RABB'İNDEN KORKANLAR İÇİNDİR. "
(Beyyine, 98/8, Ayrıca bk. Tevbe, 9/72; Ra'd, 13/23; Nahl, 16/31)
3- CENNETÜ'L-FİRDEVS:
"ŞÜPHESİZ, İMAN EDİP GÜZEL AMEL
İŞLEYENLER İÇİN
BARINAK OLARAK FİRDEVS CENNETLERİ.
VARDIR "
(KEHF, 18/107 VE MÜ'MİNUN, 23/11).
4- CENNETÜ'L-ME'VÂ:
"İMAN EDİP GÜZEL AMEL İŞLEYENLERE
GELİNCE, ONLAR İÇİN ME'VÂ CENNETLERİ
VARDIR. "
(SECDE, 32/19 VE NECM, 53/15).
5- DÂRÜ'S-SELÂM:
"HALBUKİ ALLAH DÂRÜ'S-SELÂM'A
ÇAĞIRIYOR VE
O, DİLEDİĞİ KİMSELERİ DOSDOĞRU BİR
YOLA HİDÂYET BUYURUR. ‘’
(Yunus, 10/25 ve En'âm, 6/127).
6- DÂRÜ'L-HULD:
"O RAB Kİ,
FAZLINDAN BİZİ DURULACAK YURDA
(CENNET'E) KONDURDU.«
(FÂTIR, 35/35).
HER NE KADAR İBN ABBÂS
CENNET'İN TABAKALARINI
YEDİ İLE SINIRLANDIRMIŞSA DA,
ÂYETLERDEN ANLAŞILDIĞINA GÖRE,
CENNET'İN BİR ÇOK TABAKASI VARDIR.
BURADA İBN ABBÂS'IN HABER VERDİĞİ VE
ÂYETLERDE ADLARI GEÇEN CENNET
TABAKALARI, CENNET'İN EN YÜKSEK
TABAKALARIDIR.
ÇÜNKÜ BU TABAKALARDA DA
BİR ÇOK TABAKA VARDIR.
NİTEKİM ALLAH TEÂLÂ'NIN NÂİM CENNETLERİ VEYA "FİRDEVS
CENNETLERİ"
ŞEKLİNDEKİ ÇOĞUL İFADE EDEN AYETLERİ BUNA DELİLDİR.
AYRICA ÜMMÜ HÂRİSE HADİSİNDE BU GERÇEK HZ. PEYGAMBERİN
DİLİNDEN İFADE OLUNMUŞTUR.
ÜMMÜ HARİSE BEDİR'DE ŞEHİT OLAN ÇOCUĞU HAKKINDA HZ.
PEYGAMBER'DEN BİLGİ ALMAK ÜZERE GELMİŞ VE ONA
RASÛLULLAH BİR ÇOK CENNET OLDUĞUNU BELİRTEREK,
ÇOCUĞUNUN DA
"FİRDEVS-İ Â'LÂ'DA"
OLDUĞUNU SÖYLEMEK SURETİYLE
TESELLİ ETMİŞTİR
(Mansur
Ali Nâsıf, et-Tâcü' el-Câmi' li'l-Usul, fi Ahadisi'r-Rasûl, İstanbul (t.y.), V, 4033).
NİTEKİM MÜSLİM'İN EBÛ SÂİD EL-HUDRÎ'DEN
RİVAYET ETTİĞİ HADİSTE DE,
ALLAH YOLUNDA CİHAT EDENLERİN,
CİHATLARI SEBEBİYLE CENNET'TE YÜZ
DERECE YÜKSELECEKLERİ,
HER DERECENİN ARASININ İSE, YER İLE GÖK
ARASINDAKİ MESÂFE KADAR OLDUĞU,
HZ. PEYGAMBER TARAFINDAN HABER
VERİLMEKTEDİR (MÜSLİM, İMÂRE, 116).
HADİSTE SÖZÜ EDİLEN DERECELER
KONUSUNDA İSE
ŞU İHTİMALLER ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜR.
BU DERECELERİ ZAHİRİYLE ANLAMAK
MÜMKÜNDÜR.
GERÇEKTEN SÖZ KONUSU DERECELERİN,
ZAHİRİNDEN ANLAŞILDIĞI ÜZERE,
BİRBİRİNDEN DAHA YÜKSEK MENZİLLER (TABAKALAR) OLMASI
MUHTEMELDİR.
BUNA KARŞILIK, YÜKSEKLİKTEN KASDIN,
CENNET'TEKİ NİMETLERİN ÇOKLUĞU,
İNSANIN VEYA BİR BAŞKA YARATIĞIN HİÇ AKLINA BİLE GELMEMİŞ,
GÖNLÜNDEN DAHİ GEÇMEMİŞ İYİLİKLERİN BÜYÜKLÜĞÜ VEYA
ÇOKLUĞU ANLAMINDA OLMASI MUHTEMELDİR.
ZİRA ALLAH TEÂLÂ'NIN MÜCÂHİDE LUTFETTİĞİ İYİLİK VEYA
CÖMERTLİK TÜRLERİ BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLIDIR, BİRBİRİNDEN
ÜSTÜNDÜR.
BUNA GÖRE,
NİMETLERİN FAZİLET
(ÜSTÜNLÜK)
KONUSUNDAKİ FARKLILIKLARI
UZAKLIK AÇISINDAN YER İLE GÖK
ARASINDAKİ MESAFE GİBİDİR.
FAKAT EL-KADÎ IYAD
(544/1149)
BİRİNCİ GÖRÜŞÜ TERCİH ETMİŞTİR
(NEVEVİ, ŞERHU MÜSLİM, KAHİRE (T.Y.), XIII. 28).
YİNE BUHÂRÎ'NİN BİR RİVAYETİNDE
HZ. PEYGAMBER (A.S):
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َعت ْ جأَِ ُجَََْتََةج(رع) قَت َلجقَت َل َجر ُست ُتولجَل ت ِتهج(َتتع م) « َ ت ْ جم َ ت َج ِ ل ت ِته َجوَِ ُستوله َججوأَقَت َمجَلصتَلََةج‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫جس تبر ج‬
‫جِف‬
‫ج‬
‫ته‬
‫ت‬
‫َ‬
‫جج‬
‫ت‬
‫ُ‬
‫جَن‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ه‬
‫جَ‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫أ‬
‫ج‬
‫ته‬
‫ت‬
‫تىجَل‬
‫ت‬
‫جع‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ج‬
‫ُ‬
‫ت‬
‫ك‬
‫جاج‬
‫ُ‬
‫ت‬
‫ض‬
‫جر‬
‫م‬
‫ت‬
‫َ‬
‫و‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ ُ َ َ‬
‫َ‬
‫َ َ َ ََ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َو‬
‫أ‬
‫جاج‬
‫ته‬
‫ت‬
‫َل‬
‫جج‬
‫تس‬
‫ت‬
‫َر‬
‫أ‬
‫ج‬
‫جِف‬
‫ت‬
‫جَل‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ض‬
‫تول َل تتهجأََتَلَج‬
‫جولت َهجَ َرهت ج» ‪َ .‬ت َقت لُوَجََت َجر ُست َج‬
‫َ‬
‫ْ َ َ ْ‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جَنُ ِجج ِ ئَ َجدرج َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َعه ََ جَل جهُجل ْ ُم َج َهَ َ جِفج‬
‫أ‬
‫ج‬
‫جِف‬
‫ُ‬
‫إ‬
‫«‬
‫ج‬
‫ل‬
‫ق‬
‫‪.‬‬
‫ج‬
‫س‬
‫جَلُ‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ََ َ َ‬
‫َ‬
‫َ ُ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َجستُلْتُ ُمج‬
‫ت‬
‫ج‬
‫َ‬
‫جاج‬
‫ض‬
‫ك‬
‫ج‬
‫َر‬
‫ْل‬
‫َ‬
‫غ‬
‫ذ‬
‫جو‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ء‬
‫ج‬
‫تم‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ل‬
‫جَ‬
‫جَلس‬
‫تغ‬
‫ت‬
‫تغ‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ت‬
‫جاج‬
‫م‬
‫ته‬
‫ت‬
‫جَل‬
‫ر‬
‫ب‬
‫ت‬
‫س‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ ْ‬
‫ََ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫شج‬
‫ت‬
‫جع‬
‫ته‬
‫ق‬
‫و‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫َه‬
‫ُر‬
‫أ‬
‫جاج‬
‫ت‬
‫ُ‬
‫تىجَن‬
‫َع‬
‫أ‬
‫جو‬
‫ُ‬
‫جَن‬
‫ط‬
‫س‬
‫و‬
‫ج‬
‫أ‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ن‬
‫َ‬
‫جاج‬
‫س‬
‫و‬
‫د‬
‫ف‬
‫ل‬
‫جَ‬
‫وه‬
‫ل‬
‫ُ‬
‫س‬
‫َ‬
‫ج‬
‫ه‬
‫َل‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ َ ُ ْ ُ َْ ُ‬
‫ُ َْ َ َ‬
‫َ ْ ُ َْْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫جَنَُ ج» ‪.‬‬
‫جاجو ُْهُجتَت َفجُ جأَنْت َه ُر ْج‬
‫ْح‬
‫َل‬
‫ْ‬
‫َ َ‬
EBU HUREYRE (R.A)'İN ANLATTIĞINA GÖRE
HZ. PEYGAMBER (S.A.V) ŞÖYLE BUYURDU:
-KİM ALLAH'A VE RASULÜNE İMAN EDER,
NAMAZI KILAR, RAMAZAN ORUCUNU
TUTARSA;
ALLAH YOLUNDA CİHAT ETSE DE,
DOĞDUĞU YERDE OTURSA DA ALLAH ONU
CENNETİNE KOYAR.
ORADAKİLER DEDİLER Kİ:
-YA RASULALLAH! İNSANLARI
BUNUNLA MÜJDELEYELİM Mİ?
EFENDİMİZ (A.S):
ALLAH, CENNET'TE MÜCAHİTLERE
YÜZ DERECE (TABAKA) HAZIRLADI VE
İKİ DERECENİN ARASI YERLE GÖK ARASI
GİBİDİR. ALLAH'TAN İSTEDİĞİNİZ ZAMAN
FİRDEVS'İ İSTEYİN...
ÇÜNKÜ FİRDEVS, CENNET'İN ORTASI
VE CENNET'İN EN YÜKSEĞİDİR.
ORADAN RAHMAN'IN ARŞI GÖRÜNÜR.
FİRDEVS'TEN CENNET NEHİRLERİ
DOĞAR.
(BUHÂRÎ, CİHAD, 4)
AYNÎ,
"FİRDEVS, CENNETİN ORTASIDIR
(VASATIDIR)."
CÜMLESİNİ,
CENNET'İN EN İYİ YERİ VEYA ÜSTÜNÜ (EFDALİ) OLARAK YORUMLAR VE BU
GÖRÜŞÜNE
"BÖYLECE SİZİ EN HAYIRLI BİR ÜMMET KILDIK"
(BAKARA, 2/143)
ÂYETİNDE GEÇEN
"VESETAN«
KELİMESİNİ DELİL GETİRİR
(AYNÎ, UMDETÜ'L-KÂRÎ FÎ ŞERHİ SAHİHİ'L-BUHÂRÎ, İSTANBUL 1309, VI, 539).
ÇEŞİTLİ RİVAYETLERDE FİRDEVS CENNETİ'NİN GÜZELLİKLERİ DİLE
GETİRİLMİŞTİR.
DİĞER TARAFTAN HADİSTE SÖZ KONUSU EDİLEN CENNET DERECELERİ
ARASINDAKİ MESAFELERİN ÇEŞİTLİ RİVAYETLERE GÖRE
"YÜZ SENELİK MESAFE", "BEŞ YÜZ SENELİK MESAFE"
ŞEKLİNDE DEĞİŞTİĞİNE İŞARET EDELİM
(AYNÎ, AYNI YER).
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َعت ْ جأَ‬
‫تج‬
‫د‬
‫ته‬
‫ت‬
‫َع‬
‫أ‬
‫ج‬
‫َ‬
‫ت‬
‫ع‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ته‬
‫ت‬
‫جَل‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ج‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ج‬
‫م‬
‫ت‬
‫س‬
‫جو‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ج‬
‫جع‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ىجَل‬
‫ت‬
‫جَ‬
‫تا‬
‫ت‬
‫جَلُ‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ج‬
‫تِ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫ة‬
‫ت‬
‫َ‬
‫جَ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ت َجوَاَّلججأُذُ ٌُج‬
‫أ‬
‫جر‬
‫تغ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جع‬
‫ج‬
‫جاَّل‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫غ‬
‫ِ‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جَلص‬
‫ي‬
‫د‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ع‬
‫ل‬
‫َ‬
‫َ ٌْ َ ْ‬
‫ََ‬
‫َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫تَج‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫ج‬
‫َق‬
‫ج‬
‫ته‬
‫ص‬
‫ت‬
‫جو‬
‫ج‬
‫ب‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ىج‬
‫جع‬
‫ط‬
‫ج‬
‫اَّل‬
‫جو‬
‫ا‬
‫ع‬
‫َس‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ َ ْ ُ َ‬
‫ََ ْ َ َ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫سج َ ت ت ج‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ت‬
‫تم‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ع‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ج‬
‫تَل‬
‫ت‬
‫َ‬
‫ج‬
‫جو‬
‫تز‬
‫ت‬
‫جع‬
‫ته‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جَل‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ت‬
‫جك‬
‫ف‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ٌ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ج‬
‫ججَزَءجِبَ ج َك جنُوَجََت ْع َم ُو َجُ‬
‫ع‬
‫أ‬
‫ج‬
‫ة‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ج‬
‫ج‬
‫م‬
‫غ‬
‫َل‬
‫ج‬
‫ف‬
‫أ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ َ ُْ ْ‬
‫ُْ َ‬
“ALLAH (CC) ŞÖYLE DEDİ:
‘BEN, SALİH KULLARIM İÇİN
CENNET’TE HİÇ BİR GÖZÜN
GÖRMEDİĞİ,
HİÇ BİR KULAĞIN İŞİTMEDİĞİ VE
HİÇ BİR İNSANIN HATIRINA
GELMEYEN NİMETLER HAZIRLADIM.’
SONRA DA
SECDE: 32/17. AYETİ HATIRLATTI:
“YAPTIKLARINA KARŞILIK OLARAK,
ONLAR İÇİN NE MUTLULUKLAR
SAKLANDIĞINI
HİÇ KİMSE BİLEMEZ.”
(TİRMİZÍ, TEFSİR: 33/3121)
BÜTÜN BU ÂYET,
HADİS VE
ÂLİMLERİN YORUMLARINDAN
CENNET'İN BİRÇOK TABAKASI OLDUĞU
ANLAŞILMAKTADIR.
BU TABAKALARDAN BAZILARININ DAHA
YÜCE VE NİMETLERİNİN DAHA GÜZEL VEYA
DAHA EFDAL OLMASI SEBEBİYLE
İSİMLERİ BİZE BİLDİRİLMİŞTİR.
FİRDEVS CENNETİ
MERTEBECE EN YÜKSEK OLAN
CENNET TABAKASIDIR.
(AYRICA BKZ. TABERİ, TEFSİR, MISIR 1954, XVI. 37-8)

similar documents