klik disini untuk materi

Report
IMAN KEPADA HARI
KIAMAT
Dra. Zulaikhah Asrofi
Iman Kepada Hari Kiamat
Pengertian Hari
Kiamat
Kiamat Sugra dan
Kiamat Kubra
Tanda-tanda
datanya Kiamat
Kiamat Sugra
Tanda-tanda
Kecil
Tanda-tanda
Besar
Kiamat Kubra
Fase-Fase Hari
Kiamat
Yaumul Qiyamah
Surga dan Neraka
Surga
Yaumul Ba’as
Neraka
Yaumul Hasyr
Yaumul Hisab
Fungsi Iman
kepada hari Kiamat
PENGERTIAN HARI
KIAMAT

Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman
seseorang tidak akan diterima
Artinya:
Orang-orang yang kafir mengira, bahwa mereka
tidak akan dibangkitkan. Katakanlah
(Muhammad), “Tidak demikian, demi Tuhanku,
kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan
semua yang telah kamu kerjakan.” dan yang
demikian itu mudah bagi Allah. (At Tagabun:7)
KIAMAT SUGRA DAN
KIAMAT KUBRA

Kiamat Sugra
Kiamat kecil  berakhirnya kehidupan setiap
manusia
Ali ‘Imran :185
KIAMAT KUBRA
Kiamat Besar  Berakhirnya seluruh kehidupan
makhluk secara serempak
Al Qari’ah :1-5
TANDA-TANDA DATANGNYA
HARI KIAMAT
 Tanda-tanda
Kecil
Diutusnya Muhammad sebagai penutup para nabi
dan rasul
2. Segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya
3. Berkembangya sifat materialistik
4. Sungai Eufrat berubah jadi emas
5. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam’
6. Banyak terjadi pembunuhan
7. Banyak polisi dan pembela kezaliman
8. Banyak terjadi fitnah
9. Merebaknya perzinaan
1.
oTANDA-TANDA BESAR
1.
Terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam di timur
2.
Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia
3.
Datangnya Al Mahdi
4.
Munculnya Dajjal
5.
Hilang dan lenyapnya Al Qur’an
6.
Turunnya Nabi Isa a.s
7.
Terpecahnya bulan
8.
Kekacauan dan kejahatan semakin meningkat
9.
Munculnya Yakjuj dan Makjuj
FASE-FASE HARI KIAMAT

Yaumul Qiyamah
Hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan
makhluk secara serempak

Yaumul Ba’as
Video
Hari bangkitnya manusia dari kuburnya

Yaumul Hasyr  Yaumul Mahsyar
Hari berkumpulnya semua manusia dihadapan Allah setelah
kebangkitan mereka dari kubur

Yaumul Hisab
Hari perhitungan amal baik dan buruk manusia
NAMA-NAMA LAIN DI DALAM AL QUR’AN
∞ Yaumul akhir  hari yang terakhir
∞ Yaumul qiyamah  hari penghancuran
∞ Yaumul hasrah  hari penyesalan
∞ Yaumul ba’as  hari kebangkitan
∞ Yaumul hisab  hari perhitungan
∞ Yaumud din  hari pembalasan
∞ Yaumul haq  hari yang pasti terjadi
∞ Yaumul jam’i  hari berkumpul
∞ Yaumul khulud  hari kekekalan
∞ Yaumul fasli  hari perpisahan
∞ Yaumul wa’id  hari terlaksananya ancaman
∞ Yaumul khuruj  hari keluar dari kubur
∞ Yaumul tagabun  hari tampaknya kesalahan
Video
SURGA DAN NERAKA
α Surga
Surat Ar Ra’d : 35
α Nama-nama Surga
No
Nama Surga
Arti
Dalil Naqli
1
Jannatul-Firdaus
Surga Firdaus
Al-Kahf : 107
2
Jannatu ‘Adn
Surga yang kekal
At-Taubah : 72
3
Jannatun-Na’im
Surga yang berisi
kenikmatan
As-Syu’ara’ : 85
4
Jannatul-Khuldi
Surga yang kekal
Al-Furqan : 15
5
Jannatul-Ma’wa
Surga tempat kediaman
As-Sajdah : 19
6
Darus-Salam
Tempat yang damai
Al-An’am : 127
7
Darul-Qarar
Negeri yang kekal
Al-Mu’min : 39
α NERAKA
Tempat penyiksaan bagi manusia yang membangkang
terhadap syariat Allah dan mengingkari Rasulullah SAW
Artinya :
Inilah (azab neraka), maka biarlah mereka merasakannya,
(minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang
sangat dingin. (Sad : 57)
α NAMA NERAKA
1.
Hawiyah  Api yang sangat panas
2.
Jahim  Api yang menghanguskan
3.
Saqar  Yang menghanguskan kulit manusia
4.
Laza  Api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit
kepala
5.
Hutamah  Api yang dinyalakan dan membakar sampai
hati
6.
Sa’ir  Api yang menyala-nyala
7.
Wail  Kecelakaan atau yang membuat celaka
8.
Jahanam  Neraka yang paling dalam dan paling berat
siksaanya
α JENIS HUKUMAN DAN SIKSAAN
DI NERAKA
© Dahi, lambung dan punggung mereka dibakar
© Leher mereka dipasangi belenggu dan rantai, lalu mereka
diseret ke dalam air yang sangat panas
© Diseret ke tengah-tengah neraka dan di atas kepalanya
dituangkan air yang sangat panas
© Tangannya dibelenggu ke lehernya, dibelit dengan rantai
yang panjangnya tujuh puluh hasta, dan dimasukkan ke
dalam api neraka yang menyala-nyala
© Dibuatkan pakaian dari api neraka, disiramkan air yang
mendidih
FUNGSI IMAN KEPADA
HARI KIAMAT

Menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT

Lebih taat kepada Allah dan Rasulullah SAW

Senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu meminta
ampunan kepada Allah SWT

Memberi motivasi untuk beramal dan beribadah

Selalu menghiasi diri denga berzikir kepada Allah SWT

Mencintai ketaatan

Membenci perbuatan maksiat

Menghibur orang mukmin
Ada pertanyaan ????

similar documents