Znaky barokní literatury

Report
Barokní literatura
Patrik Špliňo
Osnova
• Úvod
• Charakteristické znaky
• Představitelé
• Shrnutí
• Zdroje
Úvod
• Baroko je umělecký směr v Evropě
16.století
• „barroco“ = označení velkých perel
nepravidelných tvarů
Charakteristické znaky
• Baroko mělo působit na smyslovou
stránku vnímání a ohromit
• Atributy: expresivita, dynamičnost,
dramatičnost a kontrasty
Jan Amos Komenský
• 1592-1670
• Pedagog, historik,
překladatel, filozof
• Didaktika, Velká
didaktika, Informatorium
školy mateřské
Bohuslav Balbín
• 1621 – 1688
• Jezuitský kněz a
učitel
• Obrana jazyka
slovanského, zvláště
českého
Shrnutí
• Jaké jsou znaky barokní literatury?
• Jaká pedagogická díla napsal Jan Amos
Komenský ?
• Čím se zabývá dílo Obrana jazyka
slovanského, zvláště českého?
Zdroje
• Vladimír prokop:Dějiny literatury od starověku do počátku 19.
století
• http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-amos-komensky.html
• http://www.zspanenskytynec.cz/cms/get/image.php?id=829
obrazek
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/
Balb%C3%ADn.jpg/220px-Balb%C3%ADn.jpg

similar documents