A minőség és az akkreditáció új útjai a felsőoktatásban, 2010-2014

Report
A minőség és az akkreditáció új
útjai a felsőoktatásban, 2010-2014
Bazsa György, a MAB előző elnöke
Educatio – Mérleg
Budapest, 2013. október 10.
0. Az Educatio Mérleg-ek minőségügyi mérlege
I. Az akkreditáció és a minőségügy gyökerei és változatos
felfogása a felsőoktatásban
II. Az akkreditáció és a minőségügy kezdetei és
beágyazódása a magyar felsőoktatásban
III. A dinamikus stabilitás évei felsőoktatásunk
minőségügyében
IV. Korszakváltás a magyar felsőoktatás minőségügyében
V. Új utak
0. Felsőoktatási minőségügy, akkreditáció az előző Mérlegekben
Év
Minőség
(szó)
Akkreditáció (szó)
MAB
bekezdés
Minőség
fejezet
Tanulmány
---
---
---
---
---
---
1994
+
+
4 sor
SJ
1998
4+4
KT, TI
---
---
2002
+
+
2006
5 LA,
10 PI
+
2010
+
+
2014
+
+
7 sor
HI
3+1+1
sor LA
8 sor
KT
---
---
1,5 oldal
HI
---
+
+
+++
I. Az akkreditáció és a minőségügy gyökerei
és filozófiái a felsőoktatásban
A felsőoktatás genetikusan minőségelvű – mutációk:
tömegoktatás, üzleti for-profit működés
USA: verseny és piac van, így a minőség és dokumentálása
a FOI-k érdeke, ezért működtetik. Az állam elismeri.
Európa: késői követés, többnyire a FOI-k törvényi kötelezettsége. Az állam befolyásolja. Bologna harmonizál.
ENQA – önkéntes együttműködés. Közös platform: ESG.
EQAR – „a QA államosítása”. Itt is az ESG a közös platform.
Lassan a felsőoktatás is ráébred, szervezett minőségügy
kell – társadalmi igény van a hiteles minőségre (akkred.).
Versenyhelyzetekben (pályázatok, rangsorok) is segít.
II. Az akkreditáció és a minőségügy kezdetei
és beágyazódása a magyar felsőoktatásban
A rendszerváltás után indult el: RTA írása a „20 éves a
MAB”-ban. A kis FOI-k az állami gyámságból kiszabadulva
hirtelen autonómiához jutottak, ennek veszélyei voltak,
ezért a FO elitje kezdeményezett sok tekintetben (nem csak
MAB-ot). A minőségre Kupa Mihály többletforrást adott.
Kialakul a 3 szereplős minőségügy: Min. (minőségpolitika)
– FOI (belső minőségbiztosítás) – MAB (külső QA).
A kooperációk kezdetben jól alakultak, idővel gyengültek
(végül a MAB a célkeresztbe került). Pedig ezek összhangja
nélkül nincs jó eredmény. (QA projektek FOI/MAB nélkül.)
III. A dinamikus stabilitás évei
felsőoktatásunk minőségügyében
Ágazati minőségpolitika: csak részben artikulált, a két Ftv.
Jó alap volt. FO Minőségi-díj (nem eredményt díjaz, csak
pályázati dokumentumot). MAB: ± OM: csak ++ döntés.
FOI-k belső minőségbiztosítása: szervezet, szabályzat,
működés – de még nem minőségkultúra (pl. KJF).
Működésre koncentrál, nem az eredményre. Kell a hit: a
szervezett minőségügy jobb minőséget eredményez.
A legtöbb FOI komolyan vette az önértékelést, szinte
komolyabban, mint a várható akkreditációs döntést.
MAB: a felsőoktatási szféra „legje”: stabilitás, szervezettség, átláthatóság, dokumentáltság (honlap, gyorslisták
évkönyvek), nemzetköziség – vö. MRK, FTT, NBB, HÖOK,
DOSZ, FDSZ – jó az ODT a MAB-bal együtt). (A kézilabdakapus
funkció: milyen kézilabda lenne, ha a kapus nem lenne.)
Gondok: bemenet – folyamat – kimenet (eredmény: lásd gépkocsi).
Értékelés – hitelesítés – segítés aránya eltorzult.
Erős kritikák. A kritériumokkal felsőoktatáspolitikát csinál,
alakít: vitatják, de ez ezzel jár. Pl. személyi kritériumokat
szab szakoknál, DI-knál, szakfelelőst, tanári zárószigorlatot
kér. (A DI-t és a szakfelelőst változatlanul übereli a tanszéki struktúra.)
IV. Korszakváltás a magyar felsőoktatás
minőségügyében
A 4 év (2010-2013) itt és most: 2+2 év – az Nftv. okozta
korszakváltással (paradigma váltás): van folytonosság, de
több fontos radikális különbözőség.
Nftv: nincs minőségügyi fejezet – ez nem kimagyarázható!
A FOI-knak nincs előírt kötelezettsége minőségügyben.
Miért kellett a 11 hónapos mandátumlevágás? (Majd a
tiszteletbeli elnökség megszüntetése.)
Az ENQA tagság fenntartásának kulcsszerepe volt MAB
lépésekben, levelezésekben, minisztériumi álláspontokban,
az Nftv. nyáreleji módosításában.
Korszakváltás a magyar
felsőoktatás minőségügyében
Bazsa György, elnök
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
MRK plénum
Budapest
2012. február 2.
Majd’ húsz éves minőségügyünk forrása az 1993-as (!) Ftv:
1. A Kormány … meghatározza a felsőoktatás minőségpolitikai
követelményrendszerét.
2. A felsőoktatási intézmény Szabályzatában … meghatározza
minőségbiztosítási rendszerét.
3. A MAB jogi személy, a magyar felsőoktatást szolgáló független
szakmai testület, titkársága teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
4. A MAB működésének fedezetét az Országgyűlés az éves
központi költségvetés keretében elkülönítetten biztosítja.
5. A MAB rendszeresen, de legalább nyolcévenként hitelesíti
(akkreditálja) az egyes felsőoktatási intézményekben a képzés és
a tudományos tevékenység minőségét.
6. A MAB jóváhagyja a doktori iskolák működését, …
7. A MAB véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat.
8. A MAB közvetlen kapcsolatban van az intézményekkel.
Az új korszakból kiszorított korábbi törvényelemek:
1. --- (nincs ágazati minőségpolitika)
2. --- (nem kötelező a FOI-kben a minőségbiztosítás)
3. A MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás,
művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének
ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő (de nem
akkreditáló és nem független !!!) országos szakértői testület,
(amiben nincs hallgatói és munkáltatói képviselet)
4. --- (nincs a MAB működésének garantált fedezete)
5. --- (nincs akkreditáció, sem 5, sem 8, sem X évenként) [lesz
akkreditáció nélkül több külföldi hallgatónk? NCFMEA?]
6. doktori iskolák véleményezése (de a miniszter nincs kötve a
MAB véleményéhez – szemben az Alaptörvénnyel)
7. a MAB véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat – az
egyetlen változatlan (és közvetlen) elem
8. --- (nincs tovább közvetlen FO(i)–MAB kapcsolat) [OH!]
2013-ban (vissza)módosított korábbi törvényelemek:
1. --- (nincs ágazati minőségpolitika)
2. --- (indirekten ajánlott a FOI-kben a minőségbiztosítás: ESG)
3. A MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás,
művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének
ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő (de nem
akkreditáló, csak szavakban független) országos szakértői
testület, (amiben nincs hallgatói és munkáltatói képviselet) –
4. --- (nincs a MAB működésének garantált fedezete)
5. --- (nincs akkreditáció, sem 5, sem 8, sem X évenként) [lesz
akkreditáció nélkül több külföldi hallgatónk? NCFMEA?]
6. doktori iskolák véleményezése (de a miniszter nincs kötve a
MAB véleményéhez – szemben az Alaptörvénnyel)
7. a MAB véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat – az
egyetlen változatlan (és közvetlen) elem
8. --- (nincs tovább közvetlen FO(i)–MAB kapcsolat) [OH!]
9. Megjelent az EMMI részletes törvényességi felügyeleti jogköre
EUA: Key principles of university quality assurance
i.
Primary responsibility for quality assurance lies with
universities themselves. The role of external quality
evaluation is to review internal processes while respecting
and promoting the primary responsibility of higher education
institutions.
-------------------------------
„ENQA considers the autonomy of institutions and
independence of quality assurance agencies within
national HE systems as a necessary condition to ensure the
full exercise of their responsibilities, notably with regard to
the provision of accurate and consistent information to the
general public.”
--------------------------------
A két felfogás összevetéséből az látszik: felsőoktatásunk
távolodik Európától, a MAB pedig az ENQA tagságtól!
V. Új utak
Vissza kell térnünk a régi (európai) útra.
European University Association, ENQA – QA projektek
• A minőség elsődleges felelőse az intézmény.
• Az intézményi stratégia része kell legyen a minőségügy.
• Ehhez szükséges a vezetés érdemi, nem formális
elkötelezettsége. (Ne adja ki „bérbe” egy bizottságnak.)
• Rendszeres tevékenység, nem eseti akciók kellenek.
• A minőségügy nem l’art pour l’art tevékenység:
eredmény-, és ne folyamatcentrikus kell legyen.
• Stakeholderek – hallgatók, munkáltatók – bevonása kell.
ESG
Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area
1. … a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítása – azaz:
mit és hogyan tesz az intézmény?
2. … a felsőoktatás külső minőségbiztosítása – azaz:
mit értékel az intézményben a MAB?
3. … a külső minőségbiztosítási szervezetek – azaz:
mit tesz és milyen a MAB?
„Szerzők”: ENQA, EUA, ESU, EURASHE
ESG
1. rész: Európai sztenderdek és irányelvek az intézmények belső minőségbiztosítása számára
Mit és hogyan tesz az intézmény?
1.1 Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások
1.2 Programok indítása, követése és rendszeres belső
értékelése
1.3 A hallgatók értékelése
1.4 Az oktatók minőségének biztosítása
1.5 Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói
szolgáltatások
1.6 Belső információs rendszer
1.7 Nyilvánosság
Ftv.: 1 év
Ftv.: 5 év
http://www.sefi.be/wp-content/abstracts2009/Andersson.pdf
EDUCATION COMMITTEE
QUALITY ASSURANCE
HANDBOOK
•…
• Course design, approval, monitoring and review
• Student feedback
• Student complaints and appeals
• External input
• Quality enhancement in learning and teaching
• Monitoring of teaching
•…
http://www.admin.ox.ac.uk/epsc/handbook/
ESG
2. rész: Európai sztenderdek és irányelvek a felsőoktatás külső minőségbiztosítása számára
Mit értékel az intézményben MAB?
2.1 A belső minőségbiztosítási eljárások figyelembe
vétele (az 1. rész értékelési módja)
2.2 A külső minőségbiztosítási eljárások kialakítása
2.3 Döntési kritériumok
2.4 A folyamatok megfelelése a célnak
2.5 Értékelési jelentések
2.6 Követési eljárások
2.7 Értékelési ciklusok
2.8 Rendszerszintű elemzések
ESG
3. rész: Európai sztenderdek a külső minőségbiztosítási
szervezetek (ügynökségek) számára
Mit tesz és milyen a MAB?
A külső minőségbiztosítás folyamatai
Hivatalos státusz
Tevékenység
Erőforrások
Küldetésnyilatkozat
Függetlenség
Az ügynökségek által alkalmazott külső minőségbiztosítási kritériumok és eljárások
3.8 Elszámoltathatóság
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Új utak a minőségkultúra felé
Az (európai) utak azért vannak, hogy haladjunk rajtuk:
• Ma a minisztérium gyakran beszél a minőségről, de érdemi
lépést – önként – alig tesz minőségügyben. (Top 200?)
• Az intézmények többsége formálisan lépeget, szervezetük
és szabályaik vannak, a MAB pozitív (kényszer)hatással van
rájuk. Hinniük és tenniük kellene a minőségfejlesztésben
(bár ma az objektív körülmények nem kedveznek ennek).
• A MAB – önálló kezdeményezéseit vesztve, részben izoláltan, csökkent hatáskörrel, bizonytalan anyagi háttérrel –
kissé megdöccenve, de megy az úton. Stratégiája van hozzá.
A három szereplő csak együttesen tud eredményesen haladni a
minőség útján – a minőségkultúra felé, ha van pénzük hozzá.

similar documents