En wat zijn de belangrijkste?

Report
TOETSVOORBEREIDING H5
WAT MOET JE KENNEN EN KUNNEN?
PARAGRAAF 1 TM 3
1. Wat is werk? Waarom werken we? (piramide van maslow)
2. Wat is een verzorgingsstaat
3. Wat is het verschil tussen arbeidsinhoud,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden (primair én
secundair!) en arbeidsverhoudingen?
4. Wat zijn vakbonden en vakcentrales? En wat zijn de
belangrijkste?
5. Wat is de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt?
6. Wat is het verschil tussen frictiewerkloosheid,
seizoenwerkloosheid, conjuncturele werkloosheid en
structurele werkloosheid?
7. Welke veranderingen zijn er op de arbeidsmarkt?
(flexibilisering, europeanisering)?
PARAGRAAF 4 - 5
1. Wat is het verschil tussen een nachtwakersstaat en een
verzorgingsstaat?
2. Waarom veranderde de nachtwakersstaat in een
verzorgingsstaat (welke politieke stromingen wilden dat?)
3. Wat is het verschil tussen sociale verzekeringen
(werknemersverzekeringen en volksverzekeringen) en
sociale voorzieningen?
4. Wat zijn de belangrijkste sociale verzekeringen en sociale
voorzieningen?
5. Wat is het verschil tussen je zelf opgebouwde pensioen
en het AOW (dat iedereen krijgt)
PARAGRAAF 6-7
1. Welke 3 problemen spelen sinds begin jaren ‘80 in de
verzorgingsstaat (en wat is het verschil tussen die 3)?
2. Hoe pakte de overheid de problemen aan?
3. Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van de
maatregelen?
4. Wat willen de 3 belangrijke stromingen in de toekomst
met het land?

similar documents