Uitvoering Stichting mens en dier

Report
EEN INITIATIEF VAN PETPLAN …
Strategisch
partner
Risicodrager /
volmachtgever
Licentie
verstrekker
PROBLEEMSTELLING…
• Noodzakelijke diergeneeskunde wordt steeds
duurder
– Veterinaire zorg minder bereikbaar voor
huisdiereigenaren met laag inkomen
– Eigenaren sneller in financiële problemen
• Gevolgen
– Meer dieren niet behandeld/geëuthanaseerd
– Er wordt vaker afstand gedaan van het dier
– Meer dieren in asiel
– Emotioneel / sociaal isolement eigenaar
ONDERZOEK TOONT AAN:
Mensen met huisdieren:
- Herstellen sneller na een medische ingreep;
- Genieten een beter welzijn;
- Hebben een hogere levensverwachting.
Bron: o.a. Endenburg c.s.
Petplan wil:
- Diergeneeskundige zorg toegankelijk houden/maken
voor kwetsbare groepen met een huisdier.
INVENTARISATIE DOELGROEPEN
Meerdere
categorieën
Toetsingcriteria
•
•
•
•
•
Bijstandsmoeders
Minima
Bijstandsuitkering
Eigenaren in financiële nood
Overige groepen
•
•
•
•
Bijstandnorm
Minimumloon
AOW
Dieren uit asiel
OPZET GARANTIEFONDS ICM 3E PARTIJ
Gemeente
Dieren
bescherming
Eigenaar
Huisdierziekenfonds
Particulier
Fonds
Legaat
Overig
Pilot voorjaar 2010
Doelgroep:
Gemeenten die eigenaren met een minimaal inkomen en
huisdier(en) willen ondersteunen.
Criteria (afhankelijk van gemeente):
• Bijstandsnorm
• Gezinnen geheel afhankelijk van AOW
• Aanbeveling en bijdrage gemeente
• Etc.
BIJDRAGE DEELNEMERS HUISDIERZIEKENFONDS
Eigenaar
25%
Petplan
25%
Gemeente
50%
VERANTWOORDELIJKHEDEN PARTIJEN
• Toetst criteria met Stichting
• Opmaak aanvraag ziekenfonds
• Premiebetaling 50%
• Toetsing bijstandsnorm/AOW
• Toetsing asieldier (j/n)
(plus eigenaarsdeel)
• Communicatie Fonds/
• Int tot 25% van eigenaar
Gemeente
Stichting
Mens &
Dier
Eigenaar
Petplan
eigenaar / Petplan
• Verzorging asieldier
• Premiebetaling 25%
• Premiebetaling 25%
• Verrekening premie met
• Verrekening met gemeente
Fonds
• Afgifte ziekenfondspolis
• Uitvoer schadeafhandeling
VOORDELEN PARTIJEN
• Bijdrage welzijn / zorgplicht minima
• Inhoud geven doelstelling
• Vermindering asieldieren
• Bevorderen relatie mens/dier
• Minder kosten opvang
• Discrete afhandeling
• Verzorging asieldier met
Gemeente
Stichting
Eigenaar
Petplan
• Uitvoer ziekenfondspolis
behoud eigen verantwoordelijkheid
• Optimale diergeneeskunde
• Geen emotioneel / sociaal isolement
toegankelijk voor minima
• Bevorderen relatie mens/dier
• Discrete afhandeling
• Exposure huisdierenverzek.
VOORBEELDEN JAARPREMIES:
Huisdier
< 1 jaar
Ziekenfonds Basis
Gemeente
Eigenaar
Petplan
€ 71,65
€ 35,82
€ 35,82
€ 93,72
€ 46,86
€ 46,86
€ 133,80
€ 66,90
€ 66,90
€ 155,-
€ 77,50
€ 77,50
Jaarpremies op basis van Basis Pakket Petplan en inclusief 21% assurantiebelasting
VERANTWOORD HUISDIERBEZIT
DOEN WE SAMEN!

similar documents