Dick Spreeuwers - Slechtziendendag.nl

Report
Oog en werk
Slechtziendendag 17 januari 2014
Dick Spreeuwers
Oog & Werk
Wat kan een bedrijfsarts doen voor
een werknemer die slechtziend
wordt om zijn baan te laten
behouden?
Even voorstellen…
Beroepsziekte-expert
Bedrijfsarts
Arts-deskundige (i.o.) oogheelkunde voor het
spoor
Mede-oprichter Instituut voor Klinische
Arbeidsgeneeskunde (IKA-Ned)
Oogproblemen en werk
40-49 jaar:
Oogaandoening door suikerziekte: 1,4%
Bijziendheid: 42%
Verziendheid: 4%
Staar: 3%
Lui oog: 4%
Wat kan de bedrijfsarts voor je doen?
Advisering aan bedrijf en
medewerker:
Gezonde en veilige werkomgeving
Re-integratie bij uitval
Preventie: leefstijl, stress..
Geschiktheid voor werk (keuring)
Ilse (1)
Technisch adviseur, 44 jaar, slechtziend
Heeft al beeldscherm- en
contrastvergroter
Toenemend moe eind van de dag
Ilse (2)
Bedrijfsarts: tijdelijk 1-2 uur /dag minder
werken
Verwijzing klinisch arbeidsgeneeskundige:
advies over belastbaarheid
Psychosociale factoren belangrijke rol:
- overleg met leidinggevende
- volledige werkhervatting met optie om minder te
werken
Omar (1)
Chauffeur, 36 jaar, maculadegeneratie
Ziek gemeld met snel toenemende
slechtziendheid
Onder behandeling van oogarts
Daarna weer geleidelijke verbetering
Omar (2)
Bedrijfsarts: aangepast werk in bedrijf
Verwijzing naar klinisch arbeidsgeneeskundig
centrum
Overleg met CBR
Rijgeschiktheid onder voorwaarden:
- regelmatige controle bedrijfsarts
- 1 x per jaar controle oogarts
Mogelijke problemen
Belastbaarheid
Mobiliteit
Communicatie
Hulpmiddelen
Psychosociaal (stigma, verwerking)
Als werken even niet meer lukt…
Bij voorkeur: afspraak bedrijfsarts nog voor de
ziekmelding
Na 6 weken: probleemanalyse
Na 8 weken: plan van aanpak
Re-integratiedossier
12 maanden: eerste jaarsevaluatie
20 maanden: re-integratieverslag
Doel re-integratie:
Terugkeer naar eigen werk
Terugkeer naar ander werk bij de eigen
werkgever
Re-intregratie bij andere werkgever (2e
spoor)
Stimuleringsmaatregelen UWV:
Looncompensatie/dispensatie
Subsidie voor hulpmiddelen
Mobiliteitsbonus
Arbeidsongeschiktheid
Wajong
IVA
WGA
< 35%
35-80%
80-100%
Particuliere AOV
Als het niet meer gaat moet je..
Of ander werk doen
Of je werk anders doen
Je bedrijfsarts kan je daarbij helpen!

similar documents