Nemoci-vylucovaci

Report
Nemoci vylučovací soustavy
Akutní renální selhání (ARF)
• Náhlé snížení glomerulární filtrace
• Anurie/oligurie (zřídka polyurie)
• Příčiny:
– ischemie – tubulární poškození
– nefrotoxiny (gentamicin, NSAID, myoglobin,
hemoglobin)
– akutní glomerulonefritida (bakteriální,
imunitně zprostředkovaná)
Akutní renální selhání
• Klinické příznaky
– dehydratace, tachykardie, pyrexie, kolika,
oligurie
• Diagnóza
– zvýšení koncentrace BUN a kreatininu
– vyšetření moči: USG, frakční exkrece sodíku
Akutní renální selhání
• Terapie
– odstranění vyvolávající příčiny
– úprava tekutinové a elektrolytové
rovnováhy
– náhrada deficitu tekutin během 6-12 hod
– fyziologický roztok nebo balancovaný
elektrolytový roztok (100 ml/kg/den do
normalizace hodnoty Cr, pak 50
ml/kg/den)
Akutní renální selhání
• Prognóza závisí na:
– vyvolávající příčině (intersticiální nefritida nejhorší)
– trvání ARF (anurie 12 hod)
– odpověď na terapii
– rozvoj komplikací
Chronické renální selhání (CRF)
• Příčiny:
– častější u koní vyššího věku
– glomerulonefritida (imunitně zprostředkovaná)
– chronická intersticiální nefritida
– end-stage kidney disease
– další příčiny (amyloidóza)
Chronické renální selhání
• Klinické příznaky:
– letargie, anorexie, ztráta hmotnosti (u někt.
trvající roky)
– plíživý nástup
– ventrální edém, edémy končetin
– PU/PD
Chronické renální selhání
Chronické renální selhání
Chronické renální selhání
Chronické renální selhání
• Diagnóza:
– zvýšení BUN, kreatinin
– perzistentní izostenurie (1.008 – 1.014)
– mírná anémia, hypoalbuminemie,
hyponatremie, hyperkalemie, hypochloremie,
hyperkalcemie, hypofosphatemie,
metabolická acidóza
Chronické renální selhání
• Terapie
– antibiotika (u susp. bakteriálních infekcí)
– hydratace (dostupnost vody)
– Na (u hyponatremických koní)
– kortikosteroidy (?)
Infekce močových cest
• ojedinělé u koní (hřebci a valaši)
• urethritida
• cystitida
Infekce močových cest
• Cystitida
– primární cystitida málo častá
– dysurie - pollakisurie, strangurie
– E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp.,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,
Corynebacterium renale.
Cystitida
• Terapie:
– řešení primárního problému
– trimetoprim –sulfonamid, penicillin +
gentamicin
Pyelonefritida
• ve spojení s urolitiázou, recurentní
cystitidou, paralýzou močového měchýře
• dysurie – hematurie, pyurie
• horečka, ztráta hmotnosti, anorexie, apatie
• klinické vyšetření, rektální, vyšetření moči,
kultivace moči
• Actinobacillus equuli, Strept. equi,
Salmonella
Obstrukční nemoci močových cest
• urolitiáza, nefrolitiáza, ureterolitiáza
(CaCO3)
• dysurie, inkontinence, mírná
abdominální bolest, ledvinová kolika
(ojediněle)
Obstrukční nemoci močových cest
• Diagnóza:
– rektální vyšetření
– ultrasonografie
• Terapie:
– chirurgická
– Transuretrální odstranění
Renální tubulární acidóza
• Typ 1 – distální (neschopnost
vylučovat H+)
• Typ 2 – proximální (neschopnost
resorbovat HCO3-)
• diagnóza: hypokalemie, acidóza,
neutrální nebo alkalická moč
• teerapie: suplementace HCO3- a KCl
Renální tubulární acidóza
Močová inkontinence a dysfunkce
močového měchýře
1. horní motoneuron (spastický močový měchýř)
2. dolní motoneuron (paralytický močový měchýř)
3. myogenní (non-neurogenní) postižení
močového měchýře
Klinické příznaky: periodické odkapávání moči,
reziduální objem v močovém měchýři
Močová inkontinence a dysfunkce
močového měchýře
Močová inkontinence a dysfunkce
močového měchýře
• Diagnóza:
– klinické vyšetření
– rektální vyšetření
– Neurologické vyšetření
• Terapie:
– zabránit retenci moči (lavážování)
– antibiotika
• Prognóza: nepříznivá (quoad functionem)
Močová inkontinence a dysfunkce
močového měchýře

similar documents