Архівація (стискання) інформації

Report
Тема уроку:
“Архівація Файлів.
Архіви.
Програми для роботи з
архівами”.
Архівація (стискання) інформації –
це таке кодування інформації, коли
закодований варіант займає менше
пам’яті, ніж початковий.
Архіватори – це програми,
призначені для архівації та
розархівації файлів інформації.
В операційній системі DOS:
Rar
Zip
Arj
Ace
В операційній системі Windows:
WinRar
WinZip
WinArj
WinAce
Функції програм архіваторів:
- створення архіву;
- переписування файлів із архіву;
- вилучення файлів з архіву;
- перегляд вмісту архіву;
- поновлення вмісту архіву;
- розархівація вмісту архіву;
<ім’я файлу>.<розширення>
<ім’я архіву>.<назва архіватора>
Програми архіватори
відрізняються:
1.Форматом архівних файлів.
2.Швидкістю роботи.
3.Коефіцієнтом стиснення.
4.Інтерфейсом користувача.
5.Операційною системою, під якою
вони працюють.
Методи стискання інформації:
Процедура пошуку та перекодування
однакових фрагментів вмісту файлу.
Наприклад:
Послідовність ававававававав - (14 байтів)
можна замінити на 7ав - (3 байти).
Послідовність ааааааааа - (9 байтів) можна
замінити на 9а - (2 байти).
Найбільш відомі алгоритми
стискання:
Алгоритм RLE
Алгоритми групи KWE
-Лемпеля-Зіва
-Лемпеля-Зіва-Велча
Алгоритм Хафмана
Базуються на трьох теоретичних способах зменшення
надлишковості даних:
перший спосіб полягає в зміні вмісту даних,
другий - у зміні структури даних, а третій - в
одночасній зміні як структури, так і вмісту даних.
Коефіцієнт стиснення –
співвідношення обсягів стиснутої
і початкової інформації
%
К=
ємність до стиснення
ємність архіву
Х 100 %
При виборі архіватора керуються
двома критеріями: швидкістю його
роботи та коефіцієнтом стискування
даних.
При цьому слід пам’ятати, що для
різних типів файлів архіватор
може давати різні показники.
Звичайний архів.
Саморозпаковуючий архів.

similar documents