Jak upamiętnić dramatyczne losy Żydów w czasie II Wojny Światowej

Report
Jasielska Liga Naukowa z Lotosem
Jak upamiętnić
dramatyczne losy Żydów
w czasie II Wojny Światowej
Każdego roku dzień 19 kwietnia jest
obchodzony w Polsce jako Dzień
Holokaustu.
W naszej szkole wydarzenie to każdego
roku przybiera inną formę.
W tym roku czcimy pamięć ofiar wystawą
pod tytułem:
„Holokaust w obrazie, historii i
pracach naszych uczniów”
Dzień Holokaustu – 19 kwietnia 2014
Jednym ze sposobów upamiętnienia zagłady
Żydów jest nasza wystawa, która została
wyeksponowana w auli Zespołu Szkół
Miejskich nr 3.
Główne tematy ekspozycji to:
- „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”
- Powstanie w Getcie Warszawskim
- Pojęcie Holokaust i Zagłada Żydów
Ponadto wystawa swą ekspozycją objęła tematy
nierozerwalnie związane z Holokaustem takie jak:
- udział ludności polskiej w ratowaniu Żydów w latach II
wojny światowej
- poeci polscy pochodzenia żydowskiego i ich dzieła
- Holokaust w pracach uczniów naszej szkoły
Ostateczne rozwiązanie kwestii
żydowskiej.
Określenie to zrodziło się 20
stycznia 1942 roku na
konferencji w Berlinie przy
ulicy Wannsee 56/68.
Propagatorami tego hasła
byli Reinhard Heidrich i
Adolf Eichman. Było ono
podstawą likwidacji narodu
żydowskiego (11mln ludzi).
Getta
Transporty do obozów
koncentracyjnych
Poprzedzeniem realizacji założeń
ostatecznego rozwiązania były getta.
„Życie” warszawskiego getta.
Katarzyna Ochwat – uczennica
klasy IIIa zaprezentowała
podczas trwania wystawy
wiersz pt „Mówią, że byliśmy
zobojętniali w getcie” autorstwa
Haliny Birenbaum.
„Warszawo ma...”
wykonanie - Zofia Mrozowska
muzyka - Aleksander Olszaniecki
tekst – Ludwik Starski
Powstanie w Getcie Warszawskim
W dniu 19 kwietnia 1943 roku w wigilię
żydowskiego Święta Paschy w Getcie
Warszawskim wybuchło zbrojne powstanie.
Bezpośrednią przyczyną była decyzja Heinricha
Himlera o ostatecznej likwidacji getta.
Kamila Nawracaj uczennica klasy IIIa
przedstawiła podczas wystawy
przebieg Powstania w Getcie
Warszawskim
Powstańcy - pokonani
Żonkile – symbol pamięci o Powstańcach Żydowskich
Holokaust
HOLOKAUST, ZAGŁADA,
LUDOBÓJSTWO, EKSTERMINACJA
TO ZESPÓŁ DZIAŁAŃ STWORZONYCH
PRZEZ NIEMCÓW, ABY WYMORDOWAĆ
NARÓD ŻYDOWSKI
Klaudia Trojan uczennica klasy IIIa
przedstawiła zagadnienia związane
z eksterminacją Żydów, ich niewolniczą pracą
oraz cierpieniem w obozach koncentracyjnych.
Naszą wystawę wzbogaciły tematy ściśle związane z
Holokaustem do których bez wątpienia należy fakt
pomocy ludności polskiej w ratowaniu Żydów z rąk
nazistów bez względu na ich pochodzenie społeczne.
Kolejną ważną część
wystawy stanowiła
ekspozycja poświęcona
Polakom – pisarzom
pochodzenia żydowskiego.
Jednym ze
sposobów
upamiętnienia
dramatycznych
losów Żydów w
czasie II Wojny
Światowej są
prace naszych
koleżanek.
Zaistnienie wystawy, jako sposobu ukazania
losów ofiar Holokaustu pozostawiło w pamięci
naszej społeczności szkolnej trwały ślad
uzupełniający wiedzę historyczną z tego zakresu
mimo braku takiej tematyki w programie nauczania.
Celem określenia poziomu wiedzy młodzieży
po obejrzeniu wystawy była (zaprezentowana
w następnym slajdzie) ankieta zawierająca
trzy pytania związane z tematem projektu.
ANKIETA
1. PLEĆ
K/M
2. WIEK……………
3. CZY POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM
POKAZAŁO BOHATERSTWO NARODU ŻYDOWSKIEGO?
TAK
NIE
NIE WIEM
4. JAKIE DZIAŁANIA NIEMCÓW SPOWODOWAŁY
ZAGŁADĘ ŻYDÓW?
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
5. CZY HOLOKAUST TO PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁYCH
POKOLEŃ
TAK
NIE
NIE WIEM
Płeć uczniów
dziewczęta
40 osób
chłopcy
27 osób
wiek uczniów
średnia wieku
Pytania
Odpowiedzi
Czy Powstanie w Gettcie Warszawskim pokazało
bohaterstwo narodu żydowskiego?
Jakie działania Niemców spowodowały zagładę
Żydów?
Czy Holokaust, to pamięć dla przyszłych pokoleń?
67 osób
15,50
ilościowo
procentowo
tak
49
73,13
73%
nie
6
8,96
9%
nie wiem
12
17,91
18%
tworzenie gett
5
7,46
Holocaust
10
14,93
obozy zagłady
7
10,45
komory gazowe
14
20,90
rozstrzeliwanie
5
7,46
głód
7
10,45
niewolnicza praca
4
5,97
ludobójstwo
5
7,46
brak odpowiedzi
10
14,93
15%
tak
49
73,13
73%
nie
7
10,45
10%
nie wiem
11
16,42
16%
85%
Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują wysoki
poziom wiedzy związanej z Holokaustem, wiedzy,
która pozwoli młodzieży pamiętać o tragicznych
losach narodu żydowskiego oraz o bestialstwie
nazistów.
„Ludzie ludziom zgotowali ten los...”
Oby nigdy się to nie powtórzyło !
Odpowiedzią na kluczowe pytanie naszego projektu
„Jak upamiętnić dramatyczne losy Żydów w czasie
II Wojny Światowej” jest zorganizowana w ramach
Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem wystawa, którą
zwiedzili uczniowie naszej szkoły.
Uczennice klasy IIIa
- Kamila Nawracaj
- Katarzyna Ochwat
- Klaudia Trojan
Dziękujemy za uwagę

similar documents