Kenali Gender

Report
Kenali Gender
Oleh:
TENGKU NAUFAL TENGKU MANSOR
LL.B (Hons) IIUM
LL.M (Comm & Corp Law) London
M.Sc (Corp Comm) Uniputra
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya
Peguam Syar’ie Wilayah Persekutuan
Gender ???
Senaraikan andaian masyarakat
berkaitan dengan gender
Antara Andaian yang biasa….
•Semua kerja berat dilakukan oleh lelaki
•Ketua rumahtangga adalah lelaki
•Kerja yang melibatkan kuasa dan
sumber kewangan adalah kerja lelaki
•Ketua persidangan mesti orang lelaki
•Memasak dan mengemas rumah kerja
wanita….
Definisi Gender
‘The condition of being male or female…’
- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1995
‘Sexual identity, especially in relation to
society and culture’
- www.thefreedictionary.com
‘Sexual classification, jantina’
- Kamus Inggeris Melayu Dewan, DBP,1991
Apa Itu Gender?
Gender – perlakuan, tindak tanduk dan
tanggapan individu dan masyarakat terhasil daripada proses sosialisasi membezakan peranan, tanggungjawab,
pengagihan kuasa, pengagihan sumbersumber dan hak-hak di antara lelaki dan
wanita – boleh diubah melalui proses
sosialiasi dan tindakah afirmatif –
contohnya melalui dasar, polisi, kuota
dan lain-lain.
Elemen-elemen Gender






Persepsi
Individu/Masyarakat
Peranan
Jantina
Proses Sosialisasi
Boleh diubah
Peranan &
Tanggungjawab
Agihan Kuasa
Gender
SumberSumber
Hak-Hak
Perbezaan Gender Dengan
Jantina
Jantina – perbezaan, biologi di
antara lelaki dan wanita- dari
segi rupa bentuk, kromosom,
hormon, alat kelamin dan
sebagainya.
Apa Itu Kepekaan Gender?
Kepekaan
gender
keupayaan
individu dan masyarakat bagi
memahami
dan
mengenali
keperluan dan kehendak berbeza
antara lelaki dan wanita dalam
memainkan peranan mereka.
APA ITU PERANAN GENDER
(GENDER ROLES)?
Peranan
Gender
Produktif
Reproduktif
Komuniti /
Kemasyarakatan
Peranan Gender I

Produktif – dilakukan oleh lelaki dan
wanita – menghasilkan
produk/perkhidmatan untuk dijual/beli,
ditukar atau untuk penuhi keperluan
keluarga – mempunyai nilai kewangan,
dipandang tinggi oleh masyarakat –
jumlah wanita bergiat masih rendah
terutama dalam bidang bukan tradisional.
Peranan Gender II

Reproduktif – aktiviti harian –
menjaga, mendidik anak, membasuh
pakaian, memasak dll - kerana hanya
wanita yang mengandung dan
melahirkan anak – peranan tidak
mempunyai nilai kewangan dan
dipandang rendah masyarakat.
Peranan Gender III

Komuniti/Kemasyarakatan – dilakukan
di peringkat masyarakat –
membandingkan penglibatan lelaki dan
wanita – wanita kurang melibatkan diri
kerana kesibukan untuk tugas lain seperti
menjaga anak, mengemas dsb.
Terima Kasih!

similar documents