membina_hubungan_ulama_dan_umara

Report
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
Selawat
Pesanan Taqwa
Bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar
takwa, sesungguhnya berjayalah orang-orang bertakwa.
Siapakah
ulama’ dan
umara yang
sebenarnya?
Siapakah
bidang
tugas
mereka?
ULAMA’
tanpa ulama’ semua orang akan
menjadi jahil dan akan bertindak
mengikut hawa nafsu semata-mata
dan tanpa pemerintah
masyarakat menjadi kacau bilau
ajaran Islam dan syariah tidak akan
dapat dilaksanakan dengan
sempurnanya.
Imam al-Ghazali ketika mengulas peranan ulama’ dan umara’
pada zamannya pula menyatakan bahawa:
Adalah menjadi kebiasaan bagi ulama’ untuk melakukan kerja
amar makruf dan nahi munkar tanpa mengira sangat tentang
kekejaman pemerintah. Mereka percaya bahawa Allah akan menjaga
mereka. Mereka rela menjadi syahid kalau ditakdirkan begitu oleh
Allah. Oleh kerana mereka itu ikhlas, bersikap jujur dan
menyumbangkan tenaga semata-mata untuk menegakkan ilmu,
maka orang ramai mudah menerima nasihatnya. Tetapi sekarang
lidah para ulama’ telah menjadi kelu kerana diikat oleh kepentingan.
Kalaupun mereka bercakap, tidak akan berjaya kerana pembawaan
hidup mereka sendiri berbeza dengan apa yang dicakapkan.
Sesungguhnya rakyat rosak kerana pemerintah dan pemerintah
rosak kerana ulama’. Sementara ulama’ pula rosak kerana tamak
harta dan pangkat
Bayangkan
apakah kesannya pada agama Islam dan
masyarakat jika wujudnya golongan ulama’
yang meletakkan kepentingan peribadi
melebihi kepentingan agama dan ummah
hadith-hadith dan pandangan tokoh-tokoh
ulama’ tersebut ternyata hubungan antara
ulama’ dan umara’:
Hadith yang diriwayatkan daripada Abu Naim bahawa
Rasulullah SAW bersabda
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
‫اس‬
َّ
‫ن‬
‫ال‬
‫ح‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫َّاس‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ن‬
‫م‬
‫ان‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ص‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ
ُ
ِ
ُ
‫اء‬
‫ر‬
‫م‬
‫ل‬
‫ا‬
‫و‬
‫اء‬
‫م‬
‫ل‬
‫الع‬
:
‫َّاس‬
‫ن‬
‫ال‬
‫د‬
‫س‬
‫ف‬
‫ا‬
‫د‬
‫س‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫و‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ََ َ ُ َ ُ ُ
َ َ
Mafhumnya: Ada dua kelompok manusia, jika
kedua-duanya baik, maka masyarakat akan
jadi baik, dan jika kedua-duanya rosak, maka
masyarakat akan rosak, mereka itu ialah
ulama’ dan umara’
Bagaimana kaedah
untuk membina
hubungan ulama’ dan
umara’?
1. memperkasakan kaedah nasihat dan saling
hormat menghormati merupakan sebagai satu cara
untuk mengeratkan lagi hubungan antara ulama’
dan umara’.
2. Setiap ulama’ mestilah berintegriti, bersifat
ikhlas, jujur, jati diri, berpandangan luas serta
tidak fanatik di dalam setiap tindakannya dan
hendaklah memberi nasihat dan teguran
berlandaskan kepada kebenaran tanpa dipengaruhi
oleh mana-mana pihak atau fahaman tertentu.
3. Begitu juga dengan umara’, mereka mestilah bersikap
terbuka dalam menerima nasihat dan pandangan serta
mampu membina kerjasama yang baik dengan manamana pihak.
4. Golongan umara’ dan ulama’ mesti bersatu hati atas
dasar kepentingan Islam dan saling hormat
menghormati antara satu sama lain demi untuk masa
depan agama dan bangsa walaupun berbeza pandangan
ataupun fahaman.
Ulama terkenal Muhammad bin Nasr ketika
menjelaskan maksud:
oNasihat untuk para pemerintah ialah
supaya mereka menjadi baik, mendapat
petunjuk dan berlaku adil, menyukai umat
bersatu dibawah pemerintahannya dan
tidak berpecah belah.
oDengan memperkasakan kaedah ini ia
akan meletakan peranan ulama’ di tempat
yang sepatutnya, mereka akan dihormati
dan akan memartabatkan kedudukan
ulama, dalam sistem pemerintahan negara
“Manusia yang paling utama taat
kepada pemerintah dan
menasihatinya ialah ahli agama dan
mereka yang mendapat nikmat serta
golongan yang bermaruah kerana
agama tidak boleh tegak tanpa kuasa
pemerintah”
“Sesungguhnya asas hubungan
dalam agama adalah nasihat,
iaitu bagi mentaati Allah dan
rasul-Nya bagi menolong para
pemerintah umat Islam dan
rakyat amnya. ”
(Riwayat Muslim)
ulama’ tidak
boleh berdiam
diri dalam
memperjuangka
n hak-hak
kepentingan
Islam dan
menyelesaikan
masalah
ummah.
Tanggungjawab
ulama’
Suara ulama’
sentiasa
ditunggu dan
diperhatikan
oleh
masyarakat
Islam yang
cintakan
agamanya.
para
ulama’
perlu
1
membina jambatan dengan pelbagai pihak dalam
masyarakat tanpa mengambil kira tahap
kedudukan dan kecenderungan pemikiran mereka.
2
tidak boleh sama sekali memisah dan memencil diri
di dalam dunia yang berasingan dan haruslah
berada dalam realiti masyarakat yang nyata.
3
hubungan ulama’ dan umara’ ibarat aur dengan
tebing dan perkongsian bijak mereka akan
membawa rahmat kepada negara dan ummah.
Firman Allah SWT dalam surah Faathir ayat
28


Maksudnya:
“Sebenarnya yang takut kepada Allah dari
kalangan hamba-Nya hanyalah ulama’ (orang
yang berilmu).”
SERUAN!
sama-sama mengembeleng
tenaga menyepadukan
peranan ulama’ agar
negara dan ummah terus
dirahmati
Percayalah
tanggungjawab membangunkan
negara bukan hanya terletak pada
pemerintah semata-mata
tetapi
perlu penglibatan semua pihak lebihlebih lagi golongan ulama’ yang
semestinya memberi kefahaman dan
kesedaran kepada masyarakat
Firman Allah SWT di dalam surah Hud ayat 15-16:
‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬
‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬
‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬‫ﭸ‬
‫ﭸ‬‫ﭸ‬
Maksudnya: “Sesiapa yang berkehendakkan kehidupan dunia
dan perhiasannya, maka Kami penuhi usaha mereka di dunia,
dan mereka tidak dikurangkan daripadanya. Mereka tidak
beroleh di akhirat kelak selain daripada neraka, dan gugurlah
apa yang mereka lakukan di dunia, dan batallah apa yang
mereka telah kerjakan)”.
KHUTBAH
KEDUA
Segala puji-pujian hanya bagi
Allah SWT
‫إِنَّ هللا َيأْ ُم ُر ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ‬
‫ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر ْننَ‬

similar documents