habilitacni_prednaska_fajman

Report
Habilitační přednáška
Martin Fajman
28.4.2014

Biomasa – obecná východiska




Kotel jako regulovaný systém
Aplikace spojitých regulátorů



hoření biomasy
východiska regulace
PID regulace, limitace PID regulace, modifikace PID
regulace
Praktická ukázka
Rozvoj oboru


Pedagogická oblast
Oblast VaV


Sypná
hmotnost
kg.m-3
Relativní
vlhkost
%
Obsah
těkavých
látek
%
Fixní uhlík
%
Obsah
popela
%
Palivo
Výhřevnost
MJ.kg-1
Obsah
energie
GJ.m-3
Topol
-
-
-
1
74
24,9
0,1
Štěpka z RRD
Dřevní štěpka
Suchá štěpka smrk
Vlhká štěpka smrk
Sláma obilovin
Řepková sláma
15,36
5-13
15,96
9,82
15,14
13-17
3,84
2,68
2,36
7,57
250
168
240
5003)
15
20-55
10
40
14
13-25
-
-
1
0,5-2
1
1
5
3-10
Pelety z řepkové
slámy
15,23
-
665,2
7,8
70,11
16,4
5,64
15,45
-
634,7
6,4
69,81
17,46
6,33
29-31
-
-
-
20-25
-
0,5-1
Reference
Özgür et al.
(2012)
Kára (2003)
Sladký (2003)
Kára (2003)
Kára (2003)
Kára (2003)
Sladký (2003)
Suchá biomasa lignocelulózového charakteru
Výhřevnost
Pelety z pšeničné
slámy
Dřevěné uhlí
 obsah vody podíl v sušině,
1)
2)
Jevič et al.
(2006)
Jevič et al.
(2006)
Usťak (2005)
3)
celková hořlavina, hmotnost balíku
prvků v % (m/m)
Palivo
Reference
 chemické
složení
aObsahHpodíl
základních
komponent
C
O
N
S
Cl
Topol1)
46,6
-
6,19
2,58
-
-
Özgür et al.(2012)
Rafaschieri et al.
 podílTopoltěkavé
a1,71fixního
uhlíku
41,18 hořlaviny
37,13
4,97
0,01
(1999)
4)

Fyzikální transformace biomasy
Vrby1)
47,7-50,2
42,2-46,2
5,7-5,9
0,1-0,43
0,03-0,04
Dřevo1)
Dřevo1)
49
49-52
41,9
41,8-43,2
5,7
5,7-6,1
0,4
0,09-0,4
0,1
0,01-0,1
5
0,5
0,1
0,2
Sladký (2003)
3
0,1
0
0
Sladký (2003)
Sláma
44
35
 manipulovatelnost
Dřevěné uhlí
71
11
3)
3)
0,01
Villeneuve et al.(2012)
0,1
Friedl et al. (2005)
0,01-0,1 Villeneuve et al.(2012)
 homogenita ovlivňuje
1)
(d), 2) (daf), 3) (r), 4) (r) 15 % Wr
Palivo (sušina)
Celulóza
%
Hemicelulóza
%
Lignin
%
Borovice
Měkké dřevo
Tvrdé dřevo
42-49
40-45
45-47
13-25
25-29
25-40
23-29
30-60
20-25
Memon a Rao (2012)
Limayem a Ricle (2012)
Limayem a Ricle (2012)
Ječná sláma
Pšeničná sláma
36-43
35-39
24-33
22-30
6,3-9,8
12-16
Memon a Rao (2012)
Memon a Rao (2012)
Reference
kinetiku hoření
- regulovatelnost
Topol
45-51
25-28
10-21
Memon a Rao (2012)

1.
2.
3.
4.

Rozlišují se fáze hoření:
Sušení
Pyrolýza
Hoření těkavých látek
Dohoření fixního uhlíku
Otevřená x uzavřená
ohniště (rošt)




Přebytek O2
Teplota plamene
Míra emisí
ÚČINNOST

Uzavřené ohniště - topeniště

Regulace
 Palivo – přísun, kontinuálně x dávkově
 Regulace přívodu spalovacího vzduchu a/nebo odvodu spalin
 Primární vzduch
 Sekundární (terciární)
 Odvod spalin

Kotel jako součást systému vytápění

Regulace (s/bez akumulace)
 Požadovaný výkon – tepelná ztráta objektu
 Výstupní teplota


Diskrétní (dvoustavová regulace)
Spojitá regulace (pseudospojitá regulace)
 Palivo - rozmístění paliva na roštu x hořáky (retorta)
 Pohony s frekvenčními měniči
 Časová závislost
 Vzdušniny - regulace ventilátorů
 Škrcení
 Regulace otáček
 Frekvenční měnič
 PWM – pulzně šířková modulace – SSR

Kalibrace dle paliva – matice (3D)


Vztah nastavení jednotlivých akčních členů
Dle vztahu požadavku regulace (SP) a aktuálních podmínek
extrapolace v řádcích matice pro aktualizaci nastavení akčních
členů



PID – proporčně integrační
a derivační regulátor
Doba odezvy systému
Hystereze

„Predikce“ vývoje systému - derivace průběhu
teploty těla spalinového výměníku

Realizace modifikovaného PID

Realizace spojité regulace s modifikací
dynamické složky odstraňuje nevýhody





Stavové regulace a spojité regulace standardního
PID
Relativně malý požadovaný výpočetní výkon
Komfort obsluhy srovnatelný s plynovými kotli
Dosažení vysoké účinnosti i v přechodových
režimech – minimalizace emisí
Software umožňuje
Experimentální činnosti
 Praktické úlohy pro studenty


Pedagogická oblast:

rozvoj komplexního myšlení
 systematický důraz na podstatné odborné kompetence
vazba na představy klíčových zaměstnavatelů
 jazyková připravenost formou předmětu ve
studijním plánu v cizím jazyce
 zavedení discipliny „Inovace v oboru“ – dle ARI –
PEF


vyšší míra využití projektové podpory
podpora zapojení studentů do odborné činnosti
ústavu
 „udržení“ zájmu studentů o studium


vyšší orientace studentů v oblasti metodologie

potenciální zavedení povinného předmětu z oblasti
metodologie a informační gramotnosti

Publikační aktivita
+ 57 časopisů AGRICULTURE,MULTIDISCIPLINARY dle WoS

komplexní projekty

propojení odborností
 další ústavy AF
 univerzity v ČR (Brno - VUT, UNOB)
 zahraniční univerzity
sdílení výsledků prostřednictvím vybavení
 spolupráce s komerční sférou


důraz na inovace a spolupráci s aplikační
sférou - TT

similar documents