İl Müdürlüğümüz Faaliyetleri - Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Report
TARIM ARAZİLERİNİN İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI
ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ
İŞLETME SAYISI
ARAZİ (Ha)
155
486
1.788
5.290
5.004
3,281
1.297
48
376
2.724
17.977
36.131
45.418
36.921
34
1.831
5 Da’dan Az
5 – 10 Da
10 – 20 Da
20 – 50 Da
50 – 100 Da
100 – 200 Da
200 – 500 Da
500 Da’dan Büyük
TOPLAM
17.335
141.426
1%0%
0%2%
26%
5 Da’dan Az
13%
5 – 10 Da
26%
10 – 20 Da
20 – 50 Da
32%
50 – 100 Da
100 – 200 Da
200 – 500 Da
2
İLİMİZİN TARIMSAL SULAMA DURUMU
SULANAN/SULANACAK
ALAN
(dekar-da)
MEVCUT DURUM
İŞ BİTİŞ TARİHİ
* HALK SULAMASI
196.020
İŞLETMEDE OLAN SULAMA TES.
54.690
İŞLETMEDE
-
930
ATIL
-
ATIL DURUMDAKİ SULAMA TES.
YAPIMI DEVAM EDEN SULAMA TES.
77.640
PROJE SAFHASINDAKİ SULAMA TES.
140.019
PROJE
AŞAMASINDA
2013-2015
1.500
PLANLAMA
AŞAMASINDA
2017
PLANLAMA AŞAMASINDAKİ SULAMA TES.
TOPLAM
2013-2015
470.799 da (47.080 ha)
Devam eden ve yapılacak yatırımlarla birlikte 2015 yılına kadar; İlimiz Tarım Alanlarının yaklaşık %
15’ inde, sulanabilir arazilerinin ise % 21 ‘inde sulu tarım yapılması hedeflenmektedir.
*Kaynak: TR7 Orta Anadolu Bölgesi Tarım Master Planı, 2007
İLİMİZDE ÜRETİLEN BELLİ BAŞLI TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜLKEMİZ
ÜRETİMİNDEKİ PAYLARI
KIRIKKALE
ÜRÜNLER
TÜRKİYE
KIRIKKALE/TÜRKİYE
(%)
ÜRETİM(Ton)
ÜRETİM(Ton)
BUĞDAY
269.239
21.800.000
1,2
ARPA
118.565
7.600.000
1,6
ÇELTİK
8.000
880.000
1
AYÇİÇEĞİ(Çerezlik)
12.840
165.000
8
Ş. PANCARI
70.315
16.126.000
0,5
ÜZÜM
12.836
2.162.131
0,6
BİTKİSEL ÜRETİM HEDEFLERİ
MEYVECİLİK
KONU
YAPILANLAR
HEDEFLENEN FAALİYETLER
Bağcılık
200 dekar alanda bağ tesis edildi.
Delice,Hasandede bölgelerinde
bağcılığın geliştirilmesi amacıyla 1000
da alanda yüksek sistem bağ tesisi
Ceviz
300 dekar alanda kapama ceviz
bahçesi tesis edildi
Karakeçili, Keskin ve Çelebi İlçelerinde
1500 da Ceviz bahçesi tahsisi
Yarı Bodur Elma
50 dekar alanda elma bahçesi tesis
edildi.
Yarı Bodur Kiraz
50 dekar alanda kiraz bahçesi tesis
edildi.
Yarı Bodur Armut
Muhtelif Sebzeler
Balışeyh, Yahşihan ve Bahşili
ilçelerinde 150 da bahçe tesisi
ÖNERİLEN
SON TARİH
2015
Balışeyh,Sulakyurt, Çelebi İlçelerinde
2500 da bahçe tesisi
50 dekar alanda armut bahçesi tesisi
edildi.
SEBZECİLİK
200 dekar alanda sebze bahçesi
tesis edildi
Bahşili ve Yahşihan ilçelerinde
150 da bahçe tesisi
1000 da sebze bahçesi tesisi
2015
5
BİTKİSEL ÜRETİM HEDEFLERİ
TARLA BİTKİLERİ
KONU
Buğday
YAPILANLAR
HEDEFLENEN FAALİYETLER
3500 dekar ekim yapıldı
10.000 da alanda sertifikalı
buğday üretimi gerçekleştirmek
Arpa
500 dekar ekim yapıldı
Dane Mısır
280 dekar ekim yapıldı
1.000 da alanda sertifikalı arpa
üretimi gerçekleştirmek
ÖNERİLEN
SON TARİH
2015
1.000 da alanda sertifikalı dane
mısır üretimi gerçekleştirmek
6
HAYVANCILIK
7
İLİMİZDEKİ HAYVAN VARLIĞININ ÜLKEMİZ HAYVAN VARLIĞINA ORANI
KIRIKKALE
TÜRKİYE
KIRIKKALE/TÜRKİYE
(%)
HAYVAN-KOVAN SAYISI
(Adet)
HAYVAN- KOVAN
SAYISI
(Adet)
BÜYÜKBAŞ
81.518
12.386.337
0,66
KÜÇÜKBAŞ
(Koyun-keçi)
106.516
32.309.518
0,3
ARI
15.212
6.011.332
0,3
İLİMİZDE B.BAŞ İŞLETMESİ BAŞINA DÜŞEN ORT. HAYVAN SAYISI: 9 ADETTİR
ÜLKEMİZDE İSE: 4 ADETTİR.
8
HAYVANCILIK HEDEFLERİ
KONU
Sığır Islahı
Koyun Islahı
Arıcılık
HEDEFLENEN FAALİYETLER
ÖNERİLEN SON
TARİH
10.000 sığırın suni tohumlama yöntemi ile ıslah
edilmesi
Damızlık koç desteği ile 10.000 baş koyunun ıslah
edilmesi
2015
1.000 adet modern kovan verilerek arıcılığın
desteklenmesi
9
YEM BİTKİSİ ÜRETİM HEDEFLERİ
YEM BİTKİLERİ
KONU
Silajlık Mısır
Fiğ
Yonca
YAPILANLAR
HEDEFLENEN
FAALİYETLER
2000 dekar ekim yapıldı
10.000 dekar alanda
ekim yapılmasının
sağlanması
1000 dekar ekim yapıldı
5000 dekar alanda
ekim yapılmasının
sağlanması
500 dekar ekim yapıldı
1000 dekar alanda
ekim yapılmasının
sağlanması
ÖNERİLEN SON TARİH
2015
10
TARIMSAL
DESTEKLEMELER
11
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ
1999 – 2001 YILLARI ARASI TOPLAM DESTEKLEME MİKTARI : 10.836.555 TL
2002 – 2013 YILLARI ARASI TOPLAM DESTEKLEME MİKTARI : 364.398.085 TL
2013 YILI DESTEKLEME MİKTARLARI (TL)
BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ
24.161.072,15
HAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ
4.556.908,44
KKYDP UYGULAMALARI (Kırsal Kalkınma)
1.860.370,50
KOOPERATİFCİLİK KREDİLERİ
TOPLAM DESTEKLEME ÖDEMELERİ
995.500
31.557.058
12
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
PROGRAMI
YILLAR
MAKİNE VE EKİPMAN
SAYISI
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
2007-2014
2.218
6.134.320
YILLAR
2007-2014
EKONOMİK YATIRIM SAYISI DESTEKLEME MİKTARI (TL)
29
7.911.348
*Son yedi yılda İlimizde yapılan 29 ekonomik yatırıma 7.911.348 TL destekleme
sağlanmıştır.
13
2014 YILINDA İLİMİZDE İLK DEFA YAPILACAK DESTEKLER VE
UYGULANAN SİSTEMLER
UYGULAMAYA
BAŞLANILDIĞI YIL
DESTEKLEME MİKTARI
DESTEKLEMENİN/UYGULAMANIN ADI
(TL)
2014
ÇATAK
30-135 TL , 5.000 da
2014
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
DESTEKLEMESİ
375 TL, 27 Çiftçi
2014
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK
DESTEKLEMESİ
600 TL -Hizmet veren
2014
TARIM BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI
kişi ve kuruluşlara
14
TARIM SİGORTALARI
(2013-2014 YILI)
TOPLAM PRİM BEDELİ
KESİLEN POLİÇE SAYISI
SİGORTALANAN TOPLAM ALAN:
SİGORTALANAN TOPLAM B. BAŞ ve
K.BAŞ HAYVAN SAYISI
2013 YILI
2014 YILI
TOPLAM
1.973.993
1.644.169
3.618.161 TL
7.571
10.754
18.333 Adet
122.011
169.407
291.418 dekar
4.481
4.489
8.970 Baş
İLİMİZDE ÇEŞİTLİ AFETLER(don, dolu, sel vb.) KAPSAMINDA BORÇ
ERTELEMESİNDEN YARARLANAN ÜRETİCİ/ÇİFTÇİ SAYISI
Sıra No
İl Adı
İlçe Adı
ÇKS’ye Kayıtlı Çeşitli afetlerden Zarar
Gören Çiftçi/Üretici sayısı
1
KIRIKKALE
BAHŞİLİ
49
2
KIRIKKALE
BALIŞEYH
444
3
KIRIKKALE
ÇELEBİ
105
4
KIRIKKALE
DELİCE
496
5
KIRIKKALE
KARAKEÇİLİ
76
6
KIRIKKALE
KESKİN
720
7
8
9
KIRIKKALE
KIRIKKALE
KIRIKKALE
MERKEZ
SULAKYURT
YAHŞİHAN
232
286
85
Toplam
Genel Toplam
2.493
2.493
MERA ve ARAZİ
TOPLULAŞTIRMA
ÇALIŞMALARI
17
MER’A TESPİT TAHDİT ÇALIŞMALARI
MERA TESPİTİ
TOPLAM KÖY VE BELDE SAYISI
199
TESPİT YAPILAN KÖY SAYISI
196
TESPİT YAPILAN ALAN (Ha)
40.183
MERA TAHDİTİ
TAHDİT YAPILAN KÖY SAYISI
189
TAHDİT YAPILAN ALAN (Ha)
37.290
ÇAYIR MER’A ALANI (Ha)
69.275
TESPİT TAMAMLANMA ORANI (Alan olarak)
% 92,80
18
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
İLÇE
KÖY SAYISI
Çelebi, Keskin,
Karakeçili,
Delice
17
KAYNAK
HEDEFLENEN SAĞLANACAK
ALAN
KURUM
290.497 da
GTHB
EN SON
TARİH
2015
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
20
İLİMİZDEKİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
SAYISI
ÜYE SAYISI
1163 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
S.S TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ
(41 HAYVANCILIK, 2 SULAMA)
43
3.661
1163 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
KIRIKKALE BÖLGESİ HAY. YET. KOOPERATİFLERİ ÜST BİRLİĞİ
1
7O TAR.KAL.KOOP.
1429 ÜYE
5996 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
1
177
5996 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
1
5996 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
1
5200 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
ÜZÜM ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
1
5200 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
KANOLA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
1
5200 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN
KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
TOPLAM
429
247
150
33
1
16
43 KOOPERATİF
7 BİRLİK
6.142
21
İLİMİZDEKİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNE UYGULANAN
PROJELER VE KULLANDIRILAN KREDİLER
YILLAR
UYGULANAN PROJELER
KREDİ MİKTARI
KASDP
YATIRIM
TOPLAM
1997 - 2000
--
3
3
423.742
2004
1
2
3
2.030.391
2005
1
2
3
2.057.542
2006
--
1
1
731.630
2007
--
2
2
2.055.902
2008
--
1
1
1.151.250
2009
--
1
1
1.765.657
2010
--
2
2
3.087.982
2011
1
2012
1
1
2
3.180.221
2013
1
--
1
995.500
TOPLAM
5
15
20
18.960.420,91
(TL)
1.049.612
22
PROJE UYGULAMALARI
23
AHİLER KALKINMA AJANSINCA DESTEKLENEN PROJELERİMİZ
PROJENİN ADI
MALİ DESTEK
PROĞRAMI
KAPSAMINDA
DESTEKLENENLER
TEKNİK DESTEK
KAPSAMINDA
DESTEKLENENLER
UYGULANDIĞI
YIL
1.Kadın Çiftçilerimizle Örtüaltı Sebze
Yetiştiriciliği Projesi (Bölge birincisi)
X
2011
2.Anız Yakılmasının Önlenerek
Üretimde Karlılığı Artırma Eğitim
Projesi (Bölge birincisi)
X
2012
3.Güvenilir Bitkisel Üretim Karlı Çiftçi
Ve Sağlıklı Nesil Projesi
X
2012
4.Kurumlarımızda Toplam Kalite Ve
Verimlilik İçin Iso 9001 Projesi
X
2011
5.Karlı Tarımsal Üretim İçin Arı
Yetiştiriciliği Projesi
X
2011
6.Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Projesi
X
2013
7.Kırıkkale İlinde Organik Tarım
Potansiyelinin Belirlenmesi
X
Doğrudan Faaliyet
2013
AB HİBE FONLARI KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJELERİMİZ
PROJENİN ADI
UYGULANDIĞI YIL
1.GÜVENLİ GIDA İMALATI
VE LEZZET PAYLAŞIMI PRJ.
2008
2.İYİ TARIM
UYGULAMALARI PRJ.
2011
3.SIĞIRLARDA SUNİ
TOHUMLAMA PRJ.
2011
4.İYİ TARIM
UYGULAMALARI PRJ.
2012
5.KOYUN VE KEÇİLERDE
HORMONLU SÜNGER
YÖNTEMİYLE DÖL VERİMİ
ARTIRILMASI PRJ.
2012
6.HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ
PROJESİ PRJ.
2012
GENEL BÜTÇE KAYNAKLI PROJELER
YILLAR
YILLAR
2011
PROJELER
PROJELER
MERA KANUNU KAPSAMINDA ISLAH VE
AMENAJMAN ÇALŞ. YEM BİT. ALIMI
DAMIZLIK KOÇ ALIMI
AŞILI CEVİZ, BADEM VE ASMA FİD. AL.
MİKTARI
ÖDENEK (TL)
MİKTARI
ÖDENEK (TL)
550 Kg
2.719,54
37 Adet
39.360
5.500 Adet
23.836
GIDA KONT. DENT. HİZM. KUL. ÜZERE
MALZEME ALIMI
BAĞ TES. PRJ
2012
16.000 Adet
58.000
4500 Kg
3.950
650 Kg
10.000
Y. BODUR ELMA BAH.TES. PRJ.
2.000 Adet
13.130
CEVİZ BAH. TES. PRJ.
1.500 Adet
14.544
16.000 Adet
54.944
4.850 Kg
35.601
22 Adet
35.640
26
296.432
MACAR FİĞİ TOH.DAĞ.PRJ.
YONCA TOH.DAĞ.PRJ.
2013
4.708
BAĞ TES. PRJ
YEM BİTKİLERİNİ GELİŞTİRME PRJ.
(Yonca, Korunga, Macarfiği)
DAMIZLIK KOÇ ALIMI
TOPLAM
İL ÖZEL İDARESİ KAYNAKLI PROJELER
YILLAR
PROJELER
BAYRAKTAR BUĞDAY TOHUMU
(KURAKLIĞA DAYANIKLI)
2010
2011
2012
2013
BOŞ ARI KOVANI DAĞITIMI
HAYVAN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ
MUHTELİF İLAÇ ALIMI
AŞILI MEYVE FİD. ALIMI
MUH. VET. İLAÇLARI ALIMI
ARICILIĞI GEL. PROJESİ
SERA ALIMI
HAYVAN HASTALIKLARI İLE
İLGİLİ MUHTELİF İLAÇ ALIMI
DAMIZLIK KOÇ DAĞITIMI
SERA ALIMI
Y. Bodur Kiraz Bah.Tes. Prj
Y. Bodur Elma Bah.Tes. Prj
Ceviz Bah. Tes. Prj
Y. BODUR ELMA BAH.TES. PRJ.
Y. BODUR ARMUT BAH.TES. PRJ.
CEVİZ BAH. TES. PRJ.
GIDA DENETİM ARACI ALIMI
TOPLAM
MİKTARI
ÖDENEK (TL)
100.000 Kg
30.179
600 Adet
41.772
11.963
6500 Adet
400 Adet Kovan
20 Adet
43.057
12.960
20.001
34.698
15.000
38 Adet
18 Adet
980 Adet
780 Adet
1.900 Adet
2.500 Adet
1.250 Adet
1.500 Adet
1 Adet
50.000
55.000
5.443
4.332
18.959
13.635
6.817
15.000
53.000
431.816
27
ÖZEL PROJELER
YILLAR
PROJELER
YÜKSEK SİSTEM BAĞCILIK PROJESİ
2014-2015
İLÇESİ/BEL./KÖYÜ UYGULAMA ALANI
DELİCE
MANTARCILIK PROJESİ
SULAKYURT
ÇİLEK PROJESİ
SULAKYURT,
HACILAR
PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ
HASANDEDE
96 DEKAR, 32 CİFTÇİ
28
İlimiz Tarımına Katkı Sağlayacak Çalışmalar
1- KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI ;Ülkemizde şu anda 42 vilayetimizde uygulanmakta olan
bu programda 12 başlıkta % 50-65 aralığında destekleme yapılmaktadır. Programın kaynağı Avrupa
Birliği Fonları ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesidir.
2- Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
3-Ruhsatlı Hayvan Pazarı ve Hayvan Kesimhanesi; 2014 yılı sonuna kadar Kesimhanelerin
eksiklerini gidermeleri gerekmektedir.
4- Tarım Fuarı
29
ARZ EDERİM.
30

similar documents