Druhové zastúpenie rastlín v regióne *ari*

Report
Druhové zastúpenie
rastlín v regióne
Šariš
Horček žltkastý
• Rastie na pastvinách a lúkach, na medziach, v pásme
od pahorkatín po hory. Je to dvojročná rastlina.
Kvitne v auguste až septembri modrofialovými
kvetmi. Na území okresu ho možno nájsť v pohorí
Čergov.
Ľalia zlatohlavá
• Druh horských lúk, listnatých aj zmiešaných lesov.
Škvrny na okvetných lístkoch sú dedičné, ale nie je
dedičné ich zoskupovanie, takže sa okvetné lístky
navzájom líšia. Rastlinu opeľujú nočné motýle.
Nevädza poľná
• Jednoročná rastlina, ktorej stonka je vysoká až 80cm,
často vetvená. Farba kvetov je v strede
modrofialová a výrazne modrá na okrajoch. Nájsť ju
môžeme najmä ako burinu obilných polí.
Zemežlč menšia
• Zemežlč menšia je prastará liečivá rastlina horkej
chuti. V ostatných rokoch sa pozoruje jej výrazný
úbytok z prírodných porastov v dôsledku
intenzívneho obhospodarovania lúk. To je dôvodom
jej ochrany.
Prvosienka jarná
• Je čiastočne chránená, čo znamená, že sa môže
zbierať iba vňať s kvetom, chránený je koreňový
systém. Prvosienka je u nás bežným druhom
Hniezdovka hlístová
• Trvalá orchidea, má rada tienisté listnaté, zmiešané aj
ihličnaté lesy, kroviny, okraje lúk, rastie na
humóznych pôdach. Kvitne v máji až júli roztrúsene
po celom území, miestami hojne.
Vstavačovec Fuchsov Soóov
• Trvalá orchidea, rastúca na lesných okrajoch, lesných
lúčkach prevažne listnatých lesoch, od pahorkatiny
do horského stupňa. Vyskytuje sa v Malých a Bielych
Karpatoch, Strážovských vrchoch, Slovenskom
rudohorí, Slánskych vrchoch, Nízkych Beskydoch. Je
variabilný v intenzite škvrnitosti listov a kresby na
kvetoch - môžu byť aj biele bez kresby.

similar documents