Upoznajemo zviježđa 2 – jesen i zima

Report
JESENSKO NEBO
Početkom studenog navečer osim cirkumpolarnih zviježđa vidimo još
Andromedu , Pegaza , Trokut , Ovna , Ribe , Kita , Vodenjaka i Južnu ribu .
 Najsjajnije zvijezde su :




α And = Širak , 2,02 < m < 2,06 ,
kratkoperiodična promjenjiva zvijezda ( T
= 23,19 d) ,
β And = Mirrah , m = 2,07
γ And = Alamak , m = 2,26, dvojna zvijezda
Širak ( α And ) u Andromedi je na pravcu
od Sjevernjače kroz Kaf (u Kasiopeji)
dvostruko dalje nego Kaf . ( Nekad je bila δ
Peg .)
Zvijezde Mirrah (β And) i Alamak ( γ And)
su uz Širak gotovo na istom pravcu .
Od Miraha prema Kasiopeji su dvije
zvjezdice pa onda M31 ( Andomedina
galaksija ) .
M 31 , M 32 , M 110
Andromeda- kćer etiopskog kralja Cefeja i kraljice Kasiopeje
Almak
Mirrah
M 32
M 110
 jugozapadno od Andromede
 Šeat (β Peg) , Markab ( α Peg)





i Algenib ( γ Peg) sa Širahom
(α And ) grade četverokut.
Enif (ε Peg) – zapadnije od
četverokuta je najsjajnija zvijezda
zviježđa ( m=2,37)
Sjajnije zvijezde su još :
η Peg = Matar , ζ Peg= Homam,
θ Peg= Baham , μ Peg= Sadalbari ,
Šeat je nepravilno promjenljiva
zvijezda , 2,4 < m < 3,0
Slabo promjenjiva zvijezda je i γ
Peg = Algenib , 2,80 < m < 2,86
Za 8 zvijezda zviježđa utvrđeno
da imaju planete
Pegaz – krilati konj
Matar
Šeat
Sadalbari
Jih
Algenib
Homam
Baham
Enif
 slabije prepoznatljivo zviježđe
 na nebeskom ekvatoru južno od




Andromede.
sjajnije zvijezde : Menkar(αCet) ,
Mira (o Cet) i Difda ili Denab
Kaitos (βCet)– gotovo su na
pravcu
Najveći sjaj ima β Cet ( m=2,04).
Mira- dugoperiodična
promjenljiva zvijezda ( period
oko 1 god.) . Stvarno mijenja
promjer i temperaturu .
τ Ceti –jedna od najbližih
zvijezda koju vidimo ( 11,8 g.s.).
Slična je Suncu . Ima li planetski
sustav ?
Kaffaljidhma
Baten Kaitos
Deneb
Algenubi
Shamali
Difda
( Deneb Kaitos)
M 15 ( u Rigelu)
M 77 ( u Kitu)
 -sjajnije zvijezde :
α Ari=Hamal ( m =2,00),
β Ari=Sheratan ( m=2,64),
γ Ari=Mesartim (m=3,88),
vizualno dvostruka zvijezda ,
δ Ari=Botein (m=4,35) .
 u zviježđu se nekada nalazila
proljetna točka pa je proljetna
točka zadržala simbol
ovnujskih rogova .
Bharani
Sheratan
Botein
Mesartim
 jugoistočno od Andromede
 sadrži slabašne zvijezde:
 Najsjajnija zvijezda je :
β Tri=Delt0num (m=3)
 Ostale su :
α Tri=Methallah ( m=3,41) ,
γ Tri (m=4,87), …
 u zviježđu je M 33 – spiralna
galaksija
Deltonum
 između Pegaza i Kita
 najsjajnije zvijezde :





ηPsc=
Kullat Nunu (m=3,62) αPsc=
Alriša ( m=3,82).
Alriša – dvostruka zvijezda
Van Maanova zvijezda – jedna
od bližih (13,8 g.s.) , bijeli
patuljak. Nalazi se između δ
Psc i ε Psc ( m = 12,38).
TV- promjenjiva zvijezda
( 4,7< m < 4,4)
Mnoštvo dvostrukih sustava
( ζ , ι, ψ , 65 , 55 , 35 )
M 74
Kullat Nunu
Alriša
Proljetna
točka
 razuđeno zviježđe južno
od Pegaza
 sjajnije zvijezde :
αAqr=Sadalmelek
(m=2,96) i
βAqr=Sadalsud
(m=2,9) , sjajni
veledivovi ;
δAqr= Skat (m=3,27).
- M 2 , M 72 , M 73
Sadalmelek
Proljetna
točka
Sadalsud
Skat
M 74 ( u Ribama)
M 2 ( u Vodenjaku)
M 72
M 73
 blizu horizonta
 αPsA=Femalhaut-
najjužnija zvijezda koju
možemo ugledati ; m =
1,17 .
 βPsA – “prividno”
dvostruki sustav
 γPsA –dvostruki sustav
Aboras
 neugledno zviježđe u prostoru




između Cefeja , Kasiopeje ,
Andromede , Pegaza i Labuda
Najsjajnija zvijezda α Lac ima
m= 3,8 je dvojna zvijezda
β Lac je promjenjiva zvijezda
( 6,1 < m < 6,8)
NGC 7243 –otvoreni zvjezdani
skup (m=6,4)
BL Lacertae – “zvjezdica” koja
je galaksija veoma aktivna
( blazar)
 susjedno zviježđe Andromedi i




Trokutu
najsjajnije zvijezde :
αPer=Mirfak ili Algenib ( m=1,79)
βPer=Algol ( 2,12<m>3,39)
εPer ( m=2,90) , dvostruki sustav
ζPer=Menkib (m=2,9) , dvostrka
ρPer=Gorgonea Tertia ( 3,2<m<4,1)
ηOri=Miram (m=3,77) , dvostruka
κPer=Misam ( m=3,39)
Algol- promjenljiva zvijezda (T =2 d
21 h ), pomrčinska dvojna zvijezda ,
“vražja zvijezda”
bogati dvostruki skup zvijezda h i
χ ( u teleskopu gužva zvjezdica )
M34 i M76
Misam
Miram
Algol
Gorgonea Tertia
Menkib
Atik
M 34
M76 – Mala Dumbbell
 zviježđe zimi iznad glave
 ima oblik peterokuta - jedan vrh







(βTau) pripada Biku !
najsjajnija zvijezda-αAur = Kapela
( m= 0,08), spekroskopski dvojna
β Aur=Menkalinan ( m=1,90)
ι Aur=Hassaleh (m=2,69)
θ Aur=Bogardus (m=2,65)
ε Aur=Almaaz - najveća poznata
zvijezda( jako udaljen a od nas )
ζ Aur=Hoedus I – dvojni sustav
M36 ,M37, M38- lako uočljivi malim
dalekozorima
Prijipati
Menkalinan
Almaaz
Hoedus II
Hoedus I (Azaleh)
Bogardus
Hassaleh
M36
M37
 α Tau=Aldeberan – sjajni crveni
div ( m=0,85); od nas udaljen 65
g.s..
 β Tau=Elnath (m=1,65)
 M45-Vlašići (Plejade) privlačna
skupina zvjezdica, a 7 najsjajnijih
je “sedam sestara”, a našim
krajevima ih se drugačije nazvalo
( Bore , Boreta , Mile , Mileta ,
Rade , Radeta i Mali Prigimiz ); u
zimsko doba blizu zenita.
 M44-Hijade- zvjezdani skup ,
blizu Aldeberana
 M1-Maglica Rakovica , blizu ζTau
– ostatak supernove (ekspodirala
o4.7.1054.g.) ; pulsar u središtu.
Elnath
Tien Kuan
Ain
Hyadum I
Alkione
η- Alcyone , 23- Merope , 20- Maia , 17- Electra , 19- Taygeta ,
BU- Atlas , 27- Atlas , 16- Cealeno , 21- Asterope
M45 Vlašići ( Plejade )
M44 Hijade ,
Beehive skup
 ima zvijezde bijelog sjaja , visoke










temperature
β Ori =Rigel ( m = 0,3 ), dvostruka
α Ori =Betalgeuse ( m=1,3) – lagano
promjenljiva sjaja , 750 puta veći od
Sunca
γ Ori=Belatriks(m=1,64)
λ Ori= Heka (m= 3,39)
ι Ori=Haitsa (m=2,75)
κ Ori=Saiph (m=2,07)
Kosci : δOri= Mintaka (m=2,35),
εOri=Alnilam (m=1,69), ζOri=Alnitak
( m=1,64); Mintaka – dvostruki sustav
Alnitak i Rigel u teleskopu s većim
povećanjem se vide kao dvostruki
sustavi
M42-Velika Orionova maglica– ispod
Kosaca, a iznad ιOri =Haitsa.
maglica IC 434 ima dio koji se zove
Konjska glava , u blizini Alnitaka
Heka (Meissa)
Belatriks
Alnilam
Alnitak
Hatsja
Saiph
Mintaka
M42 Velika Orionova
maglica , M43 and running
Man Nebula
Maglica Konjska
glava , NGC 2023 ,
IC 434
Muliphein
Murzim
(Mirgam)
Wezen
Aludra
Adhara
Furud
Gomeisa
M 78 ( u Orionu)
M 41 ( u Velikom psu)
 najsjajnije zvijezde :
β Gem =Poluks (m=1,15) ,
narančasti div
α Gem =Kastor (m=1,58),
šesterostruka zvijezda
γ Gem = Alhena (m=1,93)
ε Gem=Mebsuta , m= 3,o6
Promjenjive zvijezde:
μ Gem=Tajat Posterior
η Gem = Tajat Prior , dojna
ζ Gem= Mekbuda,…
Mebsuta
Tajat Prior
Wasat
Tajat Poesterios
Mekbuda
Alhena
-pulsar Geminga ( 552 s.g.)
Alzir
- M35 + NGC2158
 istočno od linije Poluks – Procion
 Sjajnije zvijezde:
β Cnc=Altarf (m=3,50)-dvojni
sustav
δ Cnc=Asellus Australis ( m=3,94)
α Cnc=Akubens (m=4,26),
dvosturki sustav
ζ Cnc – dvostruki sustav
Asellus Borealis
Asellus Australis
Tegmen
Akubens
 M44 Jaslice ( Praesepe) – skup
zvijezda
 M67
Altarf
M44- Praesepe ,
Beehive skup
M 67

similar documents