Powerpoint 1: instructie voor huiswerk

Report
Bling Bling in de Republiek
Oscar Gelderblom (Universiteit Utrecht)
Nathalie Lagoutte (Erasmiaans Gymnasium)
Bling Bling in de Republiek
Powerpoint
Onderwater
scherm
Lesbrief
Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Studio
Bling Bling
In de
Republiek
Sieraden kun je gebruiken
– om je te onderscheiden van anderen
– om je groepsidentiteit te versterken
– als appeltje voor de dorst
Bepaal je zelf wat je draagt…?!
Opdracht 1
1. Foto’s van vier personen in dagelijkse outfit.
2. Geportretteerden worden geïnterviewd
3. In de les worden de resultaten besproken
– Welke sieraden bezitten mensen?
– Welke sieraden dragen mensen?
– Waarom dragen mensen sieraden?
Exactitudes
Ari Versluis & Ellie
Uyttenbroek
Sieraden in de Republiek
• Edelstenen uit Azië veranderen ontwerp
• Burgers worden belangrijkste gebruikers
• Amsterdam centrum van handel en productie
De Modepolitie van
de Gouden Eeuw
Weeldewetten tegen
- overdadige consumptie
- vervagen standsbesef
“Jonge lieden van ‘t veld” (1737)
Treen die vrijster niet parmant?
Hoe zal ik dien opschik malen!
Let eens op dien ro koralen?
Om den roffels hals! De hant,
Hard van eelt, draegt goude ringen;
‘t Zilver rinkelt op haer zij:
Blinkt die gouden naelt niet bly
Onder ‘t mutsje? O stedelingen,
Staen haer rokken naer uw zin?
Daer zijn geen balijnen in.
Opdracht 2
STUDIO BLING BLING
Opdracht 3
Door mijn man
geschonken, een
halssnoer van 40
paarlen
Bling Bling—conclusies
• Het dragen van sieraden werd door de opkomende
stedelijke burgerij in de Republiek gebruikt om de
eigen identiteit te vormen
• In de Republiek ontstond een markt voor luxegoederen
gevoed door de consumptie van stedelijke
middengroepen en elites
• De handel met Azië maakte van de Republiek een
belangrijk centrum voor de handel en productie van
met edelstenen versierde juwelen

similar documents