Document

Report
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja
arkkitehtuuri, 3 op
FT Ari Viinikainen
Tietokoneen rakenne
Keskusyksikkö, CPU
Aritmeettislooginen
yksikkö
Keskusmuisti
I/O-laitteet
Kontrolliyksikkö
Tyypillinen Von Neumann arkkitehtuuri
Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne
• Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan
prosessori ja muistit
• Prosessorin rakenne määrää sen minkälaisia
käskyjä sille voidaan antaa -> käskykanta
(Instruction set)
• Konekieli on joukko binäärisiä ”sanoja” jotka
vastaavat prosessorin käskyjä
• Assembly kieli antaa binäärisille bittijoukoille
paremmin muistettavat vastineet, esim.
– 1111110111001000
– M=M-1
• Näistä asioista lisää myöhemmin kurssilla…
Korkeantason
kieli
Virtual machine
Assembly kieli
Konekieli
Tietokonealusta
Loogiset piirit
Tietokoneen rakenne - väylä
Aritmeettislooginen
yksikkö
Aritmeettislooginen
yksikkö
Kontrolliyksikkö
Kontrolliyksikkö
Väyläliityntä
Aritmeettislooginen
yksikkö
Aritmeettislooginen
yksikkö
Kontrolliyksikkö
Kontrolliyksikkö
System bus
Moniydinprosessori
Transistori?
• Useita teknologioita
– CMOS – Nykyään käytössä prosessoreissa,
staattisessa RAM muistissa, loogisissa piireissä, …
• Kuinka sitä käytetään?
– Sähköisenä kytkimenä
• Kaksi tilaa:
– Virta kulkee transistorin läpi (on tai 1)
– Virta ei kulje transistorin läpi (off tai 0)
Kytkin?
INPUT
• Kaksi kytkintä…
– Molemmat off
– Toinen on, toinen off
– Molemmat on
OUTPUT
A
B
?
0
0
?
0
1
?
1
0
?
1
1
?
• Esim. Kysymys: Onko molemmat kytkimet päällä? Onko
A päällä JA(AND) onko B päällä?
INPUT
OUTPUT
– Totuustaulu!
– Merkitään
• False = 0
• True = 1
A
B
A AND B
Off
Off
False
Off
On
False
On
Off
False
On
On
True
AND
• Toteutus transistoreilla
– Bipolar Junction Transistor (BJT)
• NPN transistori – tarvitaan 2
transistoria
– Complementary metal–oxide–
semiconductor (CMOS)
• Tarvitaan 6 transistoria
• Rakennetaan NAND:sta ja NOT:sta
• Muut loogiset operaatiot?
– Totuustaulun output:in muut
vaihtoehdot
– Saadaan pakattua pienempään tilaan
(sille cmos tekniikalla toteutetulle
piipalalle) jos kaikki operaatiot
voidaan toteuttaa yhden tyyppisillä
loogisilla porteilla
– AND portilla ei yksinään onnistu
NAND
• Mikä tahansa Boolean funktio voidaan
toteuttaa NAND porttien kombinaatiolla
– Tietokoneen prosessori voidaan toteuttaa
NAND porttien kombinaationa!
– NAND logiikka
• NAND voidaan toteuttaa neljällä CMOS
transistorilla piikiekolle
– BJT toteutus kahdella transistorilla, muutoin
sama kuin AND:lla mutta ulostulo otetaan eri
kohdasta
• NAND logiikalla saadaan transistorit
pakattua kaikkein tiheimmin
• Kuinka NAND saadaan sinne fyysiselle
piikiekolle?
– Hardware Description Language (HDL)
Tällä kurssilla…
• Rakennetaan (yksinkertainen) tietokone
– HDL kielellä
– Lähtien NAND portista ja päätyen tietokoneen prosessoriin
– Me simuloimme HDL toteutusta
• Fyysisen toteutus voitaisiin tehdä ohjelmoitavalla logiikka piirillä
(esim. FPGA)
– Tutustumme teoriaan jotta toteutusta saadaan
yksinkertaistettua
– Simuloidaan HDL toteutuksia myös visuaalisesti Logiikka
simulaattorilla
– Rakennetaan käytännössä yksinkertaisia
elektroniikkakytkentöjä
• Ja yllä olevia hommia tekemällä saa kurssista
suoritusmerkinnän…
Kurssin suoritus
• Harjoitustehtäviä tekemällä
– Tehtävät tulee tehdä elokuun loppuun 2014 mennessä tai…
• Tämän jälkeen jo saadut pisteet nollautuvat
• Kurssin joutuu suorittamaan lv. 2014-2015 vaatimusten mukaan
– Viikoittain suositellaan tehtäväksi 5-15 pisteen verran tehtäviä
• Tällöin mahdollista saada joka viikko 1-3 bonuspistettä/viikko
• Voit itse valita mitä tehtäviä teet ja milloin, voit tehdä esim. nopeamminkin kuin 15p/viikko
• Jos teet esim. yhtenä viikkona 20 pistettä ja seuraavana 10 pistettä, tulkitaan tämä siten että teit
molempina viikkoina 15 pistettä ja saat 3 bonus pistettä molemmilta viikoilta.
– Harjoitustehtävistä voi kerätä maksimissaan 115 pistettä + bonuspisteet
• Kaikkia ei tarvitse suorittaa arvolauseeseen 5 (100 pistettä)
• Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen arvolauseella 1 vaaditaan 70 pistettä
– Harjoitustehtäviä saa tehdä ryhmissä
• mutta jokainen ryhmän jäsen palauttaa omat vastaukset kurssin kotisivuilla olevien ohjeiden
mukaan
– Harjoitustehtävistä ei tarjota oikeita malliratkaisuja
• Mahdollistaa omaan tahtiin suorittamisen
• Jos vastauksessa on suuria virheitä, niin tehtävästä ei voi saada maksimipisteitä, mutta saa
palautetta
• Kurssin suoritukseen ei vaadita tenttiä
–
Poikkeustapauksissa (esim. käynyt kurssin edellisenä lukuvuonna, muttei ole ehtinyt sitä tenttimään) voi
kurssia tenttiä lv. 2012-2013 materiaalin mukaan
Kurssin luennot ja demot
• Kurssin luennoista tallennetaan
kuvaruutukaappaus ja luennoitsijan ääni
– Luentokalvoja tai –materiaalia ei pääsääntöisesti ole
– Luennoilla käydään läpi aiheita, jotka oppimalla
tietokoneen rakentaminen (eli ne harjoitustehtävät)
onnistuu
• Demotilaisuudet
– Ilmoittautuminen demoryhmiin korpissa
• Jos haluaa tehdä elektroniikkademoja ohjatusti
• Mahdollista tehdä myös Tietoliikennelabrassa, jos
demoryhmien ajat eivät sovi
Kurssilla käytettävät ohjelmistot
• LogicSim yksinkertaisten kytkentöjen simulointiin
ja visualisointiin
– Applet versio (ei voi tallentaa)
• Käytetään valmiiden kytkentäkaavioiden esittämiseen
luennoilla
• Voit myös itse kokeilla ja muokata niitä
– Java sovellus, kaikki ominaisuudet toimivat
• LogicSim Harjoitustehtävät tehdään tällä
• Nand2Tetris ohjelmistopaketti (Java)
– HDL tiedostojen (ja konekielisten ohjelmien
simulointiin)
– HDL tiedostot voi tehdä millä tahansa tekstieditorilla
Kysymyksiä?
• Joko luennolla, demoissa tai sähköpostilla
– [email protected]
• Seuraavaksi tutustutaan ohjelmistoihin…

similar documents