egıtım-hızmetlerı-faalıyetlerı-2014

Report
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERİ
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DAİRE BAŞKANLIKLARI
1. YAYGIN DİN EĞİTİMİ
2. HİZMET İÇİ EĞİTİM VE REHBERLİK
3. PROGRAM GELİŞTİRME
4. DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YAYGIN DİN EĞİTİMİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYETLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YAYGIN DİN EĞİTİMİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığımız;
1) Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık
yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar
düzenlemek ve Kur’an kursları açmak.
2) Bu kurslarda okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar
açmak ve yönetmek;
3) Kur’an kursu, yurt ve pansiyonların iaşe ve ibate
ihtiyaçları ile diğer harcamalarına ilişkin bütçelerini,
mali yıl itibarıyla düzenlemek; yurt ve pansiyonların her
türlü alım-satım işlemlerini yürütmek.
Görevlerini yürütmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KUR’AN KURSLARI
 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 12.843,
 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 20.577,
 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 24.757 Kur’an
kursu ile hizmet verilmiştir.
 2014-2015 eğitim-öğretim yılı aralık ayı itibariyle
ise 24.888 kursla hizmet vermektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KUR’AN KURSU AÇILIŞLARI
2014 Yılı (Ocak-Aralık) içerisinde açılan Kur’an
kursları;
A Grubu : 9
B Grubu : 76
C Grubu : 906
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İHTİYAÇ ODAKLI KUR’AN KURSLARI
ÖĞRETİM PROGRAMLARI
2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konan İhtiyaç Odaklı
Kur’an Kursları Öğretim Programı önceki yıllara oranla öğrenci sayımızı
artırmıştır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında Temel ve Ek Öğretim Programına
1.050.000 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Temel ve Ek Öğretim Programına
1.121.440 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı aralık ayı itibariyle ise Temel ve Ek
Öğretim Programı kapsamında 785.750 öğrenci eğitim görmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HAFIZLIK EĞİTİMİ
 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 27.535 öğrenci(Hafızlık
Temel Öğretim dahil)
 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 22.569 öğrenci devam
etmiştir.
 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 37.085 öğrenci Hafızlık
Eğitimine devam etmiştir.
 2014-2015 eğitim-öğretim yılında aralık ayı itibariyle 23.822
öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 (Not: Hafızlık eğitiminin dönem tarihleri yüzüne eğitim
yapılan kursların dönem tarihlerinden farklıdır. İstatistiki
veriler değerlendirilirken söz konusu husus dikkate
alınmalıdır.)
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KUR’AN KURSLARINDA GÖREV YAPAN
ÖĞRETİCİ SAYISI
 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kadrolu 16.783; sözleşmeli
701; geçici 1284 öğretici görev yapmıştır.
 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kadrolu 16.634; sözleşmeli
1355; geçici 17339 öğretici görev yapmıştır.
 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kadrolu ve sözleşmeli
21.063, geçici 17.687 öğretici görev yapmıştır.
 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise aralık ayı itibariyle
19.133 kadrolu, 17.425 geçici ve 18 vekil öğretici olmak
üzere 36.577 öğretici görev yapmaktadır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kur’an kursu hizmetlerinin daha verimli olması ve ehil
ellerde yürütülebilmesi için İl Eğitim Kurulunun daha
aktif hale getirilerek etkin rehberlik yapması
sağlanmalıdır. Bu durum müftülerimizin işlerini
kolaylaştıracaktır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HAFIZLIK TESPİT SINAV SONUÇLARI
2011 yılında 4.216,
2012 yılında 4.769,
2013 yılında 5.107,
2014 yılında ocak, haziran ayları hafızlık tespit sınavları
sonucunda 3.676 kişiye, eylül ayında ise 1.130 kişiye
Hafızlık Belgesi verilmiştir.
2014 yılı aralık ayı itibariyle 4.806 kişiye Hafızlık
Belgesi verilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
CAMİLERDE KUR’AN EĞİTİMİ
Camilerde Kur’an Öğretimi Programı kapsamında;
2011 yılı 32.804,
2012 yılı 151.552
2013 yılı 173.287
2014 Yılı itibariyle 247. 836 kursiyer kayıt yaptırmıştır.
2014 yılı aralık ayı itibariyle 45.969 kursiyer eğitim-öğretim
görmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÜZ YATILI ERKEK KUR’AN KURSU
HAFIZLIK PROJESİ
“Yüz Yatılı Hafızlık Projesi” Diyanet İşleri Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı arasında 18.01.2013 tarihinde
imzalanan protokol kapsamında yürütülmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÜZ YATILI ERKEK KUR’AN KURSU HAFIZLIK
PROJESİ
1)
2)
3)
4)
5)
Bu protokol ve proje kapsamında;
İstanbul- Bahçelievler Abdurrahman Gürses AİHL, Denizli– Cedide
Abalıoğlu İHL’de toplam 213 Hafız öğrenci kayıt yaptırmıştır.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında bu okullarımıza ek olarak
Antalya-Kepez Mahmut Celalettin Ökten AİHL, Trabzon- Maçka
Mehmet Rüştü Aşıkkutlu AİHL, Şanlıurfa-Suruç AİHL, İstanbulKadıköy Erkek AİHL, İstanbul AİHL, Ordu-Ünye Yüceler AİHL de
eklenmiştir.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında, geçen yıl ile birlikte 213 öğrenci
hafızlık eğitimine devam etmektedir.
2014-2015 eğitim-öğretim yılında 432 öğrenci hafızlık eğitimine
devam etmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kayıt yaptıran her öğrenciye 8 ay
boyunca 100 TL burs imkânı devam etmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM ROGRAMI
(4-6 Yaş Grubu)
4-6 Yaş Grubuna yönelik ‘‘Kur’an Kursları Öğretim
Programı (4-6 Yaş Grubu)’’ programı kapsamında 20132014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir
illerimizde 10 sınıfta; Adana, Diyarbakır, Erzincan,
Gaziantep, Samsun, Kayseri ve Rize illerimizde ise 5 sınıfta
olmak üzere toplam 10 ilimizde pilot uygulama
başlatılmıştır.
2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise; (4-6 Yaş Grubu)
Kur’an Kursları Öğretim Programı Türkiye genelinde
Başkanlıkça belirlenen kriterleri
haiz öğreticilerce
uygulanmaktadır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI
(4-6 Yaş Grubu)
 2013-2014 eğitim-öğretim yılı kurs sayısı 262; görev
yapan öğretici sayısı 260; eğitim-öğretim alan
öğrenci sayısı 4.723’tür.
 2014-2015 eğitim-öğretim yılı kurs sayısı 396; görev
yapan öğretici sayısı 527; eğitim-öğretim görmekte
olan öğrenci sayısı ise; 9.293’tür.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI
(4-6 Yaş Grubu)
Bu programda görev alacak öğreticilere Manisa Eğitim
Merkezi’nde 09-22 Eylül 2013 ile Afyonkarahisar/Sandıklıda
13-21 Ağustos 2014 tarihlerinde hizmet içi eğitim verilmiştir.
4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik «Kur’an Kursları Öğretici
Kitabı ile Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı» hazırlanmıştır. Bu
çocuklara yönelik hazırlanan «Kur’an-ı Kerim’i Öğreniyorum»
seti ve diğer bazı materyaller Türkiye Diyanet Vakfı’ndan
temin edilebilecektir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİR
ÖĞRENCİLER
 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 475 öğrenci,
 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 655 öğrenci,
 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1177 öğrenci,
2013-2014 eğitim-öğretim yılında 73 ülkeden 1.479 misafir
öğrencinin 19 ilimizdeki yatılı Kur’an kurslarımızda eğitime
alınmak üzere kayıt işlemleri tamamlanmış ve 2014-2015
eğitim-öğretim yılında aralık ayı itibariyle 1.934 öğrenciyle
eğitim-öğretime devam edilmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İŞİTME ENGELLİLERE DİN EĞİTİMİ
Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 800
kavramdan oluşan ‘‘Türk İşaret Dili Dini Kavramlar
Sözlüğü’’ Başkanlığımız tarafından basılmıştır.
Sözlüğün basımı ile birlikte Kur’an kursu öğreticileri ile
din görevlilerinden oluşan 135 personele yarıyıl tatilinde
işaret dili semineri verildi ve böylece işitme engelli
vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere yeni bir ivme
kazandırılmış oldu.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GÖRME ENGELLİLERE DİN EĞİTİMİ
12-22 Ağustos 2014 tarihleri arası Rize Yusuf Karali
Eğitim Merkezi’nde 120 Kur’an kursu öğreticisine
Görme engelli eğitimciler tarafından
Braille
(Kabartma Yazı) Alfabesi ile yazılan Kur’an okuma
semineri verilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YAZ KUR’AN KURSLARI
 2011 yılında 1.364.913,
 2012 yılında 2.731.569,
 2013 yılında 3.059.380,
 2014 yılında ise; 3.148.793 öğrencimiz Kur’an-ı
Kerim ve Temel Dini Bilgiler eğitimi almıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YURT-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
YAPILAN PROTOKOL
Başkanlığımız ile Yurt-Kur Genel Müdürlüğü arasında,
Yurt-Kur’a bağlı yurtlarda barınan öğrenci ve
çalışanlardan Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler
öğrenmek isteyenlerin taleplerini karşılamak amacıyla
«Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kursu» açma işbirliği
protokolü imzalanmıştır. Bu hizmet D grubu kurslar
aracılığı ile yürütülmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE PROTOKOL
A, B ve C grubu Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarına
katılan 7-18 yaş aralığındaki gençlere sporu sevdirmek, boş
vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak ve
öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını
sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla
Başkanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğü arasında
18.06.2013 tarihinde imzalanan protokol kapsamında;
özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan
öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il
ve ilçedeki spor tesislerinden istifade etmeleri için gerekli
çalışmalar yapılmalıdır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TOKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
YAPILAN GÖRÜŞMELER
Başkanlığımız ile TOKİ Genel Müdürlüğü arasında
yapılan görüşmeler neticesinde TOKİ binalarında
müstakil olarak Kur’an Kursu binasına yer verileceği
kararlaştırılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ İLE PROTOKOLU YAPILDI
Kur’an kurslarımızda öğrenci ve öğreticilere yönelik
aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireylerin
bilinçlendirilmesi ve sosyal destek sistemlerinin
güçlendirilerek
problemlerin
çözümüne
katkı
sağlanması amacıyla Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile protokol yapıldı. Protokolün pilot
uygulaması Keçiören İlçe Müftülüğü’nde başlatıldı.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
PDR ÖĞRETMENİ İSTİHDAMI
2013 yılında Kur’an Kurslarımızda rehberlik ve
danışmanlık yapmak üzere 23 PDR öğretmeninin
ataması yapılmıştır. Şu an itibariyle Başkanlığımıza
bağlı 25 PDR öğretmeni Kur’an kurslarımızda görev
yapmaktadır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2014 YILI HAFIZLIK YARIŞMASI
16 Ağustos 2014 tarihinde erkek öğrenciler arasında
Şanlıurfa’da; ‘‘Hafızlık Yarışması Finali’’ yapılmış, Trabzon
İli Arsin İlçesi Mustafa İmamoğlu Erkek Kur’an Kursu
hafızı Fatih POLAT birinci olmuştur.
31 Ağustos 2014 tarihinde de kız öğrenciler arasında
Sinop’ta ‘‘Hafızlık Yarışması Finali’’ yapılmıştır. Manisa ili
Hilaliye Kız Kur’an Kursu’ndan Ümmügülsüm BALABAN
birinci olmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2014 YILI KUR’AN-I KERİM’İ
YÜZÜNDEN OKUMA YARIŞMASI
25 Mayıs 2014 tarihinde erkek öğrenciler arasında
Uşak’ta; ‘‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okuma’’
yarışması yapılmış ve Konya İli Karatay İlçesi
Karaaslan Medine Kur’an Kursu öğrencisi birinci
Mehmet AKMAN olmuştur.
01 Haziran 2014 tarihinde de kız öğrenciler arasında
Kütahya’da ‘‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okuma’’
yarışması yapılmış ve Ankara İli Keçiören İlçesi
Muradiye Safiye Yüceler Kız Kur’an Kursu
öğrencisi Yüsra Vuslat CİNAS birinci olmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HİZMET İÇİ EĞİTİM VE REHBERLİK
DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYETLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2014 YILINDA YAPILAN EĞİTİMLER
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2014 YILI
BAŞKANLIKÇA YAPILAN EĞİTİMLER
EĞİTİMİN ADI
SÜRE
SAYI
Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim
Semineri
6 Gün
6554
Kaymakamlar Semineri
1 Gün
62
Şube Müdürü ve Şefler İçin Hizmet İçi Eğitim Semineri
9 Gün
368
Formasyon Semineri
6 Gün
302
Rehber Öğretici Olarak Görev Alacak Personel İçin Hizmet
İçi Eğitim Semineri
6 Gün
323
Cezaevi Vaizleri Semineri
6 Gün
333
İl Müftüleri İstişare Toplantısı
3 Gün
81
İl Müftüleri İstişare Toplantısı
4 Gün
81
İlçe Müftüleri Kongresi-1
5 Gün
809
Musiki Kursu Sınavı
2 Gün
63
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TOPLAM
8.976
2014 YILI
EĞİTİM MERKEZLERİNDE YAPILAN EĞİTİMLER
EĞİTİMİN ADI
SÜRE
SAYI
Yeni Atanan Eğitim Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Kursu
Aday Görevlileri İçin Hazırlayıcı Eğitim Kursu
Yeni Atanan Vaizler İçin Hizmet İçi Eğitim Kursu
Yurtdışından Gelen Mahalli Din Görevlileri
45 Gün
30 Gün
90 Gün
27 Gün
22
3151
1122
203
Yurtdışından Gelen Mahalli Din Görevlileri
60 Gün
26
Yurtdışından Gelen Mahalli Din Görevlileri
63 Gün
52
İşaret Dili Hizmet İçi Eğitim Semineri
13 Gün
135
Rehber Öğreticiler İçin Hizmet İçi Eğitim Kursu
30 Gün
187
PDR Öğretmenleri İçin Hazırlayıcı Eğitim Kursu
Dini Musiki Kursu
C Grubu Cami Görevlileri Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu
Yeni Atanan Eğitim Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Kursu
Yeni Atanan Eğitim (İhtisas) Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Kursu
Yeni Atanan İlçe Müftüleri İçin Hizmet İçi Eğitim Kursu
Yeni Atanan Murakıpları İçin Hizmet İçi Eğitim Kursu
Tashih-i Huruf Dışardan Belge Sınavı
30 Gün
9 Ay
40 Gün
19 Gün
10 Gün
10 Gün
30 Gün
2 Gün
17
36
1015
30
14
40
210
60
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TOPLAM
6.320
2014 YILI
MAHALLİNDE YAPILAN EĞİTİMLER
EĞİTİMİN ADI
SAYI
Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu
6.465
Ezan Kursu
4.590
Temel Eğitim Kursu
3.870
Hazırlayıcı Eğitim Kursu
650
Yüz Yüze Vaaz Kursu
3.378
Din Eğitimi Formasyon Programı (TİDEF)
179
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
19.132
2014 YILI TOPLAM
BAŞKANLIK
8.976
EĞİTİM MERKEZLERİ
6.320
MAHALLİ
19.132
TOPLAM
34.428
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
PROGRAM GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYETLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
1) 6-9 Yaş Grubu Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı
Başkanlığımızca okulların tatil olduğu zamanlarda kişilerin kendi
isteğine, küçüklerinde kanunî temsilcilerinin talebine bağlı olarak
Kur’an-ı Kerim’i ve meâlini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini
geliştirebilmeleri, dinî içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden
yararlanmaları amacıyla düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Öğretim
Programı (6-9 Yaş Grubu)” 20.05.2014 tarihli ve 461 sayılı onayla
uygulamaya konulmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2) Kıraat (Aşere-Takrib) Eğitim Programı
Kıraat İlmi, Vücûhatı ve Kıraat-Anlam ilişkisi konusunda
donanımlı Kurra’lar yetiştirmek ve bunlar aracılığıyla
daha etkin ve nitelikli bir din hizmeti sunmak amacıyla
adı geçen program hazırlanmıştır, 28.01.2014 tarihli ve
107 sayılı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GÜNCELLENEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
1) Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Programı
09.07.2014 tarihinde toplanan Eğitim Kurulu’nda Tashih-i Huruf
Kurslarına ara verilerek Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Programının
uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu itibarla; Din Hizmetleri sınıfında görev yapan personelin Kur’an-ı
Kerim’i doğru ve güzel okumaya ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek
amacıyla hazırlanan “Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Programı” ihtiyaç ve
talepler dikkate alınarak gözden geçirilerek güncellenmiş ve 21.07.2014
tarihli ve 745 sayılı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2) İhtisas Kursu Arapça Ek Öğretim Programı
İhtisas eğitimi alan kursiyerlerin, hazırlık bölümü boyunca elde
ettikleri kazanımları geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla
yoğunlaştırılmış, kısa süreli, bir Arapça Programı hazırlanmasına
ihtiyaç duyulmuştur.
Müdürler, eğitim görevlileri ve kursiyerler ile görüşmeler yapılarak
öneri ve talepler alınmıştır. Hazırlık bölümünü tamamlayan
kursiyerlerin, Arapça konuşma ile yazma becerilerini geliştirmek için
alanında uzman akademisyen ve eğitim görevlilerinin katkılarıyla
Genel Müdürlüğümüzce yoğunlaştırılmış bir “Arapça Ek Öğretim
Programı” hazırlanmıştır.
Program, Makam onayı alınarak 2013 öğretim yılında ilk defa Rize
Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezinde hazırlık bölümünü tamamlayan
ihtisas kursiyerlerine uygulanmış ve önemli geribildirimler alınmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3) 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı
4-6 Yaş grubu öğrencilere yönelik ‘‘Kur’an Kursları Öğretim
Programı’’
güncellenerek
05.09.2014
tarihli
ve
67567140.254-936 sayılı onay ile uygulamaya konulmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HAZIRLANAN SEMİNER PROGRAMLARI
1)
İl Müftüleri İstişare Toplantısı Programı (Ankara),
2)
İl Müftüleri İstişare Toplantısı Programı (Mardin),
3)
İlçe Müftüleri Kongresi Programı,
4)
İşaret Dili Hizmet İçi Eğitim Kursu Programı,
5)
Aday Kaymakamlar Seminer Programı,
6)
Şube Müdürü ve Şefler İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim
Kursu Programı,
7)
Vaizlik Kadrolarına Atananlar İçin “Hizmet İçi Eğitim Kursu”
Programı,
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8)
Hafız Öğreticilere Yönelik Formasyon Seminer Programı,
9)
Rehber Öğreticiler Seminer Programı,
10) Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik İKYS ve
HİTAP Semineri Programı,
11) Cezaevi Vaizleri Semineri,
12) Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik İKYS
Semineri Programı,
13) Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik İKYS
Semineri Programı,
14) Tahakkuk İşlerini Yürütmekle Görevli Personele Yönelik
Seminer Programı,
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
15) Görme Engelli Vatandaşlara Din Eğitimi Verecekler İçin
Hizmet İçi Eğitim Seminer Programı,
16) 4-6 Yaş Gurubuna Ders Verecek Kur’an Kursu Öğreticileri
Hizmet İçi Eğitim Seminer Programı,
17) Dini Yüksek İhtisas / Eğitim Merkezi Müdürleri Çalıştay
Programı,
18) Yeni Atanan İlçe Müftülerine Yönelik Seminer Programı,
19) Yeni Atanan Eğitim Görevlilerine Yönelik Seminer Programı,
20) Yeni Atanan İlçe Müftülerine Yönelik Seminer Programı,
Hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
1) Yaz Kur’an Kursları Materyal Geliştirme Çalışmaları
Yaz Kur’an Kurslarında uygulanan mevcut materyallerin
geliştirilmesi ve yeni materyallerin üretilmesi amacıyla;
a) 13.01.2014 tarihli ve 35 sayılı onayla teşkil edilen
komisyon; 16-21 Ocak 2014 tarihleri arasında AntalyaManavgat’da;
b) 05.02.2014 tarihli ve 139 sayılı onayla teşkil edilen
komisyon; 10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında Başkanlık
merkezinde;
toplanmış ve çalışmalarına devam etmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2) Yaz Kur’an Kurslarına Yönelik Materyal Geliştirme Çalışmaları
Yaz Kur’an Kurslarına yönelik program ve materyal geliştirme
çalışmaları kapsamında ortaya çıkan program ve materyallerin
tashih ve değerlendirilmesi amacıyla 28.03.2014 tarihli ve 316
sayılı onayla teşkil edilen komisyon 31 Mart-04 Nisan 2014
tarihleri arasında Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde
çalışmalarına devam etmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3) Yaz Kur’an Kursları 6-9 Yaş Grubuna Yönelik Materyal
Geliştirme Çalışmaları
Yaz Kur’an Kurslarında 6-9 yaş grubu öğrencilere yönelik
materyal geliştirme çalışmaları kapsamında;
a) 13.02.2014 tarihli ve 173 sayılı onayla teşkil edilen
komisyon; 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında
Başkanlığımız merkezinde;
b) 07.03.2014 tarihli ve 252 sayılı onayla teşkil edilen
komisyon; 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında yine
Başkanlığımız merkezinde;
toplanmış ve çalışmalarına devam etmişlerdir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4) Yaz Kur’an Kursları İlköğretim Birinci Kademeye Yönelik
Program ve Materyal Geliştirme Çalışmaları
Yaz Kur’an Kursları İlköğretim Birinci Kademeye yönelik
program ve materyal geliştirme çalışmaları kapsamında
21.03.2014 tarihli ve 301 sayılı onayla teşkil edilen komisyon
24-28 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara Rıfat Börekçi Eğitim
Merkezinde toplanmış ve çalışmalarına devam etmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
5) Çocuk ve Gençlere Yönelik Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması
Çalıştayı
25.04.2014 tarihli ve 386 sayılı onayla; 30 Nisan 2014
tarihinde Çocuk ve Gençlere Yönelik Kur’an-ı Kerim’in
Anlaşılması Çalıştayı yapılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
6) Dini Yüksek İhtisas Arapça Ek Öğretime Yönelik ‘‘Arapça
Kitabı’’
Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde hazırlık sınıfını
başarıyla bitiren kursiyerlerin istifadesine sunulmak üzere;
‘‘en-Nusus el-Arabiyye el-Muhtare li-Tesmiyeti Meharati’lLugatil-Arabiyye’’ kitabı komisyon marifetiyle hazırlanmıştır.
Kitapta kursiyerlerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme
becerilerini geliştirecek etkinliklere yer verilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7) Kur’an Kursu Öğrencilerine Yönelik ‘‘Dinim İslâm’’ Öğrenci
Kitabı
İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı kapsamında
öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere kur sistemine
uygun İtikad, İbadet, Ahlâk ve Siyer konularını kapsayan
‘‘Dinim İslâm’’ adlı bir kitap çalışması yapılmıştır.
Söz konusu kitap Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nce 1
milyon adet bastırılarak Kur’an Kurslarına dağıtımı
yapılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8) 4-6 Yaş Grubu Öğretici ve Etkinlik Kitabı
4-6 Yaş gurubunun eğitimine yönelik hazırlanan ‘‘Öğretici ve
Öğrenci Etkinlik Kitabı’’, başta projede görev alacak
öğreticiler olmak üzere tüm il ve ilçe müftülüklerimize birer
takım dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
9) Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine Materyal Dağıtımı
İhtisas kursiyerlerinin kurs boyunca edindikleri Arapça
becerilerini geliştirmek üzere bazı materyaller, Türkiye
Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’nün 23.09.2014 tarih ve
1497-18 sayılı Mütevelli Heyeti Kararı ile 17 Ekim 2014
tarihinde, 8 Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitim gören
kursiyerlere dağıtılmıştır.
Ayrıca, aynı karara binaen bütün dini yüksek ihtisas
merkezleri ‘‘eş-Şarku’l-Evsat’’ isimli gazeteye abone
yapılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10) Hazırlanan Materyalleri Basımı
Daha önceden tespit edilen yeterliklerin, muhatapların
istifadesine sunulması amacıyla, kitapçık haline getirilmesi
ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, basımının yapılması
için ilgili birime teslim edilmiştir.
Yine daha önceden tespit edilen ‘‘Mahallinde Kur’an-ı Kerim
Hizmet İçi Eğitim Kursu Programı’’ muhatapların istifadesine
sunulması amacıyla kitapçık haline getirilmiş olup basımının
yapılması için ilgili birime teslim edilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
PERSONEL YETERLİKLERİ TESPİT ÇALIŞTAYI
1) Personel Yeterlikleri Tespit Çalıştayı
Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve PDR
Öğretmeni kadroları ile taşra teşkilatında görev yapan şube
müdürlerine yönelik yeterliklerin tespiti amacıyla 31.12.2013
tarihli ve 1750 sayılı onayla oluşturulan komisyon; 13-14 Ocak
2014 tarihleri arasında Başkanlık merkezinde toplanmıştır. Söz
konusu toplantıya 16 komisyon üyesi katılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2) Personel Yeterlikleri Tespit Çalıştayı
28.01.2014 tarihli ve 108 sayılı onayla; Müftü, Vaiz, Din
Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticisi,
İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına yönelik daha
önceden tespit edilen yeterliklerin güncellenmesi; 633 sayılı
kanunda yapılan değişiklikle, yeni ihdas edilen Diyanet İşleri
Uzmanı; Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Öğretmen (PDR)
kadrolarına yönelik yeterliklerin tespit edilmesi amacıyla
Başkanlık yetkilileri ve üniversitelerden alanında uzman
akademisyenlerin katılımıyla 06-09 Şubat 2014 tarihlerinde
bir çalıştay yapılmış, söz konusu çalıştaya 14 kişi katılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3) Personel Yeterlikleri Tespit Çalıştayı
03.03.2014 tarihli ve 225 sayılı onayla; Müftü, Vaiz, Din
Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticisi,
İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına yönelik daha
önceden tespit edilen yeterliklerin güncellenmesi; 633 sayılı
kanunda yapılan değişiklikle birlikte yeni ihdas edilen
Diyanet İşleri Uzmanı; Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve
Öğretmen (PDR) kadrolarına yönelik yeterliklerin tespit
edilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
M. Emin ÖZAFŞAR başkanlığında Başkanlıktan yetkililerin ve
üniversitelerden
alanında
uzman
akademisyenlerin
katılımıyla 07-09 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da bir
çalıştay yapılmıştır. Söz konusu çalıştaya 12 kişi katılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
1)
İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim
Geliştirme Çalışması (Arapça Programı)
Programı
29.01.2014 tarihli ve 116 sayılı onayla teşkil edilen komisyonca;
İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları Öğretim Programları kapsamında
yeni program geliştirme çalışmalarına yönelik 15-17 Şubat 2014
tarihleri arasında İstanbul-Bayrampaşa’da 19 kişinin katılımıyla bir
çalıştay yapılmıştır.
Çalıştayda Arapça Temel Öğretim Programı ile Hadis, Fıkıh, Tefsir,
Akaid ve Arapça Ek Öğretim Programlarının hazırlanmasına
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaya
Başkanlık yetkilileri ve Kur’an kursu öğreticileri katılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2) 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı
02.06.2014 tarihli ve 514 sayılı onayla; Kur’an Kursları
Öğretim Programı (4-6 Yaş Gurubu) ile ilgili alanda yapılan
görüşmeler ve öğreticilerden gelen geri bildirimler
doğrultusunda programın yeniden değerlendirilmesi,
eksikliklerin tespiti ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi
amacıyla Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde 11-12
Haziran 2014 tarihleri arasında bir çalıştay yapılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MEVZUAT ÇALIŞMALARI
1) Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci
Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ve Yönergenin
Güncellenmesi Çalışması
12.03.2014 tarih ve 254 sayılı onayla teşkil edilen komisyonca;
07 Nisan 2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kur’an Eğitim ve Öğretimine
Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği” ve
bu çerçevede hazırlanan Yönergenin güncellenmesi amacıyla 1720 Mart 2014 tarihleri arasında Başkanlığın ilgili birimlerinden
oluşan 9 kişilik bir heyetin katılımıyla Başkanlıkta bir çalıştay
yapılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2) Başkanlığımız Eğitim Merkezleri ve İl Eğitim Merkezleri
Yemekhane ve Çay Ocağı İşletme Yönergesinin
Güncellenmesi Çalışması
27.05.2014 tarihli ve 1028 sayılı onay gereğince;
Başkanlığımız Eğitim Merkezleri ve İl Eğitim Merkezleri
Yemekhane ve Çay Ocağı İşletme Yönergesinin günün
gelişen şartları göz önünde bulundurularak güncellenmesi
ve geliştirilmesi hususunda Başkanlığımız merkezinde bir
çalışma yapılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3) Kur’an Kursları Yönergesi Çalışmaları
a) Kur’an kursları yönergesini güncelleştirme ile ilgili
kurulan komisyon; 08.10.2014 tarihinden itibaren
çalışmalarına başlamış, ilgili komisyon tarafından Kur’an
Kursları Yönerge güncelleme çalışmalarına 702 nolu oda
da devam edilmektedir.
b) 08 Ekim 2014 tarihinde Kur’an Eğitim ve Öğretimine
Yönelik Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları
Yönergesi’ni güncellemek üzere başlatılan çalışma 14
Kasım 2014 tarihinde sona ermiştir. Söz konusu çalışma
neticesinde yönerge ile ilgili bir taslak hazırlanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KONFERANSLAR
Genel Müdürlüğümüzce ‘‘Diyanet Konferansları’’ adı altında
düzenlenen etkinlikler çerçevesinde; 15.12.2014 tarihli ve
67567140.02-2681 sayılı onay ile 16 Aralık 2014 Salı günü saat:
14.00’te Dr. Tayyar ALTIKULAÇ tarafından Başkanlığımız
konferans salonunda ‘‘Kur’an-ı Kerim ve Senarist Oryantalistler’’
konulu bir konferans verilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ANKET UYGULAMALARI
1) İlçe Müftüleri Kongresi Anketi,
2) İKYS İşlerini Yürütmekle Görevlendirilecek Personele Yönelik
Anket,
3) 4-6 Yaş Gurubuna Ders Verecek Kur’an Kursu Öğreticilerine
Yönelik Anket, 4) Görme Engelli Vatandaşlara Din Eğitimi
Vereceklere Yönelik Anket,
4) Görme Engelli Vatandaşlara Din Eğitimi Vereceklere Yönelik
Anket,
Yapılmış
anketlerden elde edilen veriler değerlendirilerek
raporlaştırılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ANKET FORMLARI
1) Rize Yusuf Karali ve Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim
merkezlerinde uygulanacak olan rehber öğreticiler eğitimini
değerlendirmeye yönelik bir anket formu düzenlenmiştir.
2) Eğitim merkezlerinde C grubu cami görevlileri için
düzenlenen ‘‘Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu’’ öncesi,
kursiyerlerin beklentilerini belirlemek amacıyla anket formu
hazırlanmış ve kurs başlamadan önce uygulanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3) Dini Yüksek İhtisas Eğitim Programı Arapça Hazırlık
Bölümü’nde yer alan Sarf-I, Nahiv-I, Metin Çözümlemesi-I
derslerini kapsayan, eğitim görevlileri ve kursiyerlere
yönelik bir değerlendirme anketi hazırlanmıştır.
4)
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kıraat (Aşere-Takrib) Eğitim
Programı Değerlendirme Anket Raporu hazırlanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
5)
Eğitim merkezlerinde C grubu cami görevlileri için
düzenlenen Kur’an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu
sonrası, kursiyerlerin almış oldukları eğitimle ilgili
değerlendirmelerini almak üzere bir değerlendirme anket
formu hazırlanmış ve tüm eğitim merkezlerinde
23.12.2014 tarihinde uygulanmıştır.
6)
Hizmet İçi eğitim merkezlerinde göreve yeni başlayacak
olan eğitim görevlileri için düzenlenen hizmet içi eğitim
seminerine yönelik bir değerlendirme anket formu
hazırlanmıştır.
7)
Göreve yeni başlayacak olan ilçe müftüleri için düzenlenen
hizmet içi eğitim seminerine yönelik bir değerlendirme
anket formu hazırlanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİĞER FORM ÇALIŞMALARI
StajDeğerlendirmeFormu
Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Eğitim
Görevlisi olarak atananlara yönelik ‘‘Staj Değerlendirme
Formu’’ hazırlanmış, 17.07.2014 tarihli ve 729 sayılı onay ile
uygulamaya konulmuş ve Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi
Müdürlüklerine gönderilmiştir.
Hizmet İçi Eğitim Kurs Başı ve Sonu Değerlendirme Formu
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde
düzenlenen eğitim faaliyetlerinde Kurs Başı ve Kurs Sonu,
uzun süreli kurslarda ise Dönem Başı ve Dönem Sonu
formları hazırlanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURUL TOPLANTILARI
Eğitim Kurulu
1) Başkanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 9’ncu
maddesi gereğince “Eğitim Kurulu” belirlenen gündem
maddelerini görüşmek üzere; 26.03.2014 tarihli ve 306
sayılı onayla; 09 Temmuz 2014 tarihinde toplanmıştır.
2)
Başkanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 9’ncu
maddesi gereğince “Eğitim Kurulu” belirlenen gündem
maddelerini görüşmek üzere; 04.07.2014 tarihli ve 676
sayılı onayla; 09 Temmuz 2014 tarihinde toplanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu
“Diyanet
İşleri
Başkanlığı
Aday
Memurlarının
Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” in 6’ncı maddesi
gereğince “Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu” belirlenen
gündem maddelerini görüşmek üzere; 21.02.2014 tarihli
ve 190 sayılı onayla; 25.02.2014 tarihinde toplanmıştır.
Kur’an Eğitim ve Öğretim Kurulu
“Kur’an Eğitim ve Öğretim Kurulu 29.09.2014 tarihli ve
65767140.050.1124 sayılı onay ile gündemdeki konuları
görüşmek üzere 30.09.2014 tarihinde toplanmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİĞER TOPLANTILARI
Yabancı Ülkelerden Katılan Misafir Öğrencilere
Uygulanan Programın Revize Edilmesi Toplantısı
Yabancı ülkelerden gelerek Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde
düzenlenen ihtisas kurslarına katılan misafir öğrencilere yönelik
mevcut programın revize edilmesi, ya da yeni bir programın
hazırlanması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında; 09 Eylül
2014 tarihinde Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi; 23
Eylül 2014 tarihinde ise İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas
Merkezinde eğitim gören misafir öğrenciler olmak üzere; Dini
Yüksek İhtisas Merkezi Müdürleri ve eğitim görevlileri ile
değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYETLERİ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİNİN
KURULUŞU VE EĞİTİM MODELİ İLE
İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Konuyla İlgili Görüş İstenen Birim/Kurumlar
1. Konuyla İlgisi Olduğu Düşünülen Merkez Birimleri
2. Başkanlığa bağlı 18 Eğitim Merkezi
3. 13 İl Müftülüğü
4. TDV. İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (İSAM)
5. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Oluşum Sürecinde
Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
1. Adalet ve Maliye Bakanlığı ile Polis Akademisinin Üst Düzey Personel
Yetiştirme Usulleri
2. Suriye, Mısır, Pakistan, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi İslâm Ülkelerinde
Yüksek Din Eğitimi
3. Dini Yüksek Öğrenim mezunu personele yönelik anket uygulaması
(Ankara örneği)
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Konuyla İlgili Yapılan Çalıştay ve Toplantılar
Yeri
Katılımcılar
Tarihi
Eğitim Hizmetler Genel Müdürü, Daire
Başkanları ve Konuyla ilgili Diğer Yetkililer
Başkanlık Mrk. 08 Şubat-0 9 Mart 2011
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri
Başkanlık Mrk. 30 Mart 2011
Merkez Birim Amirleri
Başkanlık Mrk. 05 Nisan 2011
İhtisas Eğitim Merkezi Eğitim Görevlileri ve
Rize
Kursiyerlerin Temsilcileri
10-11 Nisan 2011
İhtisas Eğitim Merkezleri Eğitim Görevlileri Rize
07-09 Mayıs 2011
Akademisyenler
Başkanlık Mrk. 02 Haziran 2011
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
EĞİTİM MODELİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI
 Arapça Hazırlık,
 Temel İslam Bilimleri,
 Vaaz ve İrşad Hizmetleri Bilgi ve Beceri Geliştirme
olmak üzere 3 bölüm ve üçer aylık 10 dönemden
oluşan “Hizmet İçi Eğitim İhtisas Kursu Eğitim
Modeli hazırlanmıştır.
 Söz konusu eğitim modeli ve güncellenen eğitim
programları 01.02.2013 tarih ve 118 sayılı onay ile
uygulamaya konulmuştur.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU ÖĞRETİM
PROGRAMLARI KREDİ DAĞILIMI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ EĞİTİM
PROGRAMI
ARAPÇA ÖĞRETİM PROGRAMI
ALANLAR
S. No
KREDİLER
1.
Dil Bilgisi
336
2.
Okuma-Anlama
372
3.
4.
5.
Yazılı Anlatım
Dinleme-Konuşma
Çeviri
TOPLAM
120
156
S. No
ALANLAR
KREDİLER
1.
Kur’an-ı Kerim
144
2.
Tefsir
468
3.
Hadis
384
4.
Fıkıh
840
5.
Akaid-Kelâm
132
6.
Tasavvuf
48
TOPLAM
2016 Saat
96
1080
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU
ÖĞRETİM PROGRAMLARI KREDİ DAĞILIMI
VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI
S. No
ALANLAR
KREDİLER
1.
İrşad Hizmetleri
30
2.
İrşad Hizmetlerinde Hedef Kitle
20
3.
İrşad Hizmetlerinde Kaynak Kullanımı
30
4.
Cami Dışı İrşad ve Medya
20
5.
Aile Büroları ve Sosyal Hizmet Kurumlarında İrşad ve
Rehberlik
40
6.
Din Hizmetleri Yönetimi ve Değerlendirilmesi
30
7.
Vaaz, İrşad ve Rehberlik Uygulamaları
160
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
330
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU
BÖLÜMLER VE TOPLAM KREDİ DAĞILIMI
S. NO
BÖLÜMLER
SÜRE
KREDİLER
1.
ARAPÇA HAZIRLIK BÖLÜMÜ
9 AY
1080
2.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
18 AY
2016
3.
VAAZ ve İRŞAD HİZ. BİLGİ ve BECERİ
GELİŞTİRME BÖLÜMÜ
3 AY
330
30 AY
3426
TOPLAM
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YENİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS
MERKEZLERİ KURULDU
BAŞKANLIĞIMIZ EĞİTİM KURULUNUN KARARLARI GEREĞİ ;
 İSTANBUL HASEKİ,
 KONYA SELÇUK;
ERZURUM ÖMER NASUHİ BİLMEN,
 KAYSERİ,
TRABZON,
RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ EĞİTİM MERKEZLERİ DİNİ
YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
İZMİR VE DİYARBAKIR İLLERİNDE YENİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS
MERKEZLERİ AÇILMIŞTIR.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İHTİSAS EĞİTİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ
ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
YABANCI UYRUKLU ARAPÇA EĞİTİCİ İSTİHDAMI
İhtisas Eğitimi verilen Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimizde Sudan uyruklu
10 Arapça eğitici sözleşmeli pozisyonda çalışmaktadır.
EĞİTİM GÖREVLİLERİNE YURT DIŞINDA DİL EĞİTİMİ
Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde görevli 22 eğitim görevlisi
Arapça bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere Suudi Arabistan'da
görevlendirilmişler ve Mekke Ummu-l Kura Üniversitesi’nde 4 ay süreyle
eğitim görmüşlerdir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Hizmet İçi Eğitim ihtisas Kurslarında görev yapan eğitim görevlileri ve
alan uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulmuş, söz konusu
komisyon Başkanlık merkezinde 14-15 Ocak 2013 tarihleri arasında
çalışmış, bundan böyle ihtisas merkezlerinde uygulanacak ölçmedeğerlendirme yöntem ve tarihlerine yönelik tespitler yapmış, tavsiye
kararı almıştır.
YENİ ATANAN EĞİTİM GÖREVLİLERİ İÇİN HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU
Başkanlığımız merkezinde 22 Mayıs 2013 tarihinde yapılan eğitim
görevliliği sınavında başarılı olan 8 personel, 17-22 Haziran 2013
tarihleri arasında Kayseri Eğitim Merkezinde eğitim formasyonu
ağırlıklı hizmet içi eğitim kursuna alınmışlardır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EK ARAPÇA KURSU
2013 YILI
Hizmet İçi Eğitim İhtisas Kursu Arapça Hazırlık Bölümünü
tamamlayan kursiyerlere yönelik olarak İstanbul Haseki Dini Yüksek
İhtisas Merkezi ve Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde 27
Mayıs-05 Temmuz 2013 tarihleri arasında inşa ve muhadese ağırlıklı
396 krediden oluşan Yoğunlaştırılmış Ek Arapça Kursu
düzenlenmiştir.
2014 YILI
09-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Arapça Hazırlık
Bölümü III. dönem sonu sınavlarında başarılı olan kursiyerlerin
Arapça muhadese ve inşa becerilerini geliştirmek amacıyla 14 Mayıs25 Haziran 2014 tarihleri arasında mahallinde yoğunlaştırılmış Ek
Arapça kursu düzenlenmiştir. Kursun 16-20 Mayıs 2014 tarihlerini
kapsayan bir haftalık bölümü 150 kursiyer ve 6 yabancı uyruklu
eğiticinin katılımı ile Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde
gerçekleştirilmiştir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
EĞİTİM PROGRAMLARI TANITIMI VE MÜZAKERESİ
Vaaz ve İrşad Hizmetleri Bilgi ve Beceri Geliştirme Programını tanıtmak,
Müdürlük ve İl Müftülüklerince programın uygulanması esnasında dikkat
edilecek hususların görüşülmesi ve Yoğunlaştırılmış Arapça Ek Programın
hazırlanması amacıyla Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürleri, İl
Müftü Yardımcıları ve bazı Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Arapça Eğiticilerin
katılımları ile 23-25 Mart 2013 tarihleri arasında bir çalışma yapılmıştır.
EĞİTİM GÖREVLİLERİ SEMİNERİ
Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim
faaliyetlerinin
değerlendirilmesi
yapılması
planlanan
eğitim
faaliyetlerinin müzakere edilmesi, eğiticilerin eğitimi, eğitim görevlileri
arası kaynaşma, bilgi-beceri ve tecrübe paylaşımında bulunulması
amacıyla Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerine yılda bir seminer
düzenlenmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ARAPÇA İNŞA VE MUHADESE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
Yoğunlaştırılmış Ek Arapça Kursundan yararlanan personelin elde ettikleri
becerileri koruma ve geliştirmelerine yönelik Arapça hutbe, vaaz ve makale
yazımı ile haftada bir açık oturum yapmaları sağlanmaktadır.
ARAPÇA HAZIRLIK VE ARAPÇA EK PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
YAPILMIŞTIR
Arapça Hazırlık Programında yer alan derslerin etkin ve verimli işlenmesini
temin amacıyla öğretim yöntem ve teknikleri, kredi yoğunlukları ve materyal
yönünden değerlendirmek, Yabancı Uyruklu Arapça Eğiticilerin hizmet içi
eğitim ve yetişkin eğitimi konularında bilgilendirmek amacıyla bazı
akademisyenler, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürleri, Arapça
eğiticiler ve alan uzmanlarının katılımları ile 02-03 Aralık 2013 tarihinde bir
çalışma yapılmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ARAPÇA HAZIRLIK BÖLÜMÜ
OLARAK DAĞITILMASI
KAYNAK KİTAPLARININ ÜCRETSİZ
Hizmet İçi Eğitim İhtisas Kursu Arapça Hazırlık Bölümünde eğitime
başlayan kursiyerlere programda yer alan kaynak kitaplar ile bazı
yardımcı materyaller TDV aracılığı temin edilmektedir.
İHTİSAS KURSU AÇILIŞ PROGRAMI
İhtisas kurslarında eğitime yeni başlayan kursiyer ve ailelerine yönelik
olarak, ihtisas eğitiminin tanıtımı, bu eğitimde başarılı olmak için takip
edilmesi gereken usul ve esasların konu edildiği “Açılış Programı”
düzenlenmektedir. Programa, Başkan Yardımcıları, Kurul Üyeleri,
Genel Müdür ve Daire Başkanları katılmaktadır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İHTİSAS KURSLARI ETKİNLİK VE VERİMLİLİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
İhtisas kurslarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini mahallinde
gözlemlemek, eğitim sürecinde ortaya çıkan veya çıkması muhtemel
sorunların ve bunların nedenlerini tespite çalışmak, anket ve toplantılar
yoluyla eğitim görevlisi, kursiyer ve idari personelin kursla ilgili
görüşlerini almak amacıyla İhtisas Kursları Etkinlik Ve Verimlilik
Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.
Komisyon;
17-18 Aralık 2013 tarihinde Trabzon ve Rize’de,
25-26 Aralık 2013 tarihinde ise Konya’da
çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışmalar rapor edilmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İHTİSAS EĞİTİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Uygulanmakta olan Eğitim Programlarının performans ölçümlerini
yapmak, merkezler arasında olabildiğince uygulama birliği sağlamak,
hizmet içi eğitim ihtisas kursları hakkında toplu veriler elde edebilmek
amacıyla bir dizi çalışma yapılmaktadır.
DÖNEM SONU İMTİHANLARI
Arapça Hazırlık Bölümü “Sarf ”, “Nahiv ” , “Metin Çözümlemesi ”,
“Türkçeden Arapçaya Çeviri” ve “Belağat” derslerinin dönem sonu
imtihanları merkezi olarak yapılmaktadır.
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU BİTİRME İMTİHANI
Hizmet içi eğitim ihtisas kursu bitirme imtihanları Başkanlık merkezinde
veya Eğitim Merkezlerinde sözlü- uygulamalı olarak komisyon marifetiyle
gerçekleştirilmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YAZILI SINAV
Son Dört Yılda İhtisas Kursu Yazılı Giriş Sınavına Başvuran ve
Katılan Aday Sayısı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SÖZLÜ-UYGULAMALI SINAV
Son Dört Yılda İhtisas Kursu Sözlü Giriş Sınavına Çağrılan ve
Katılan Aday Sayısı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İhtisas Kursuna Kursiyer Alımı İçin İlan Edilen Kontenjan
Ve Kursa Katılmaya Hak Kazanan Aday Sayısı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İHTİSAS KURSLARI BİLGİ BANKASI
Hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenen merkezlerde görevli
eğitim görevlileri ile kurstan mezun olmuş veya devam eden
kursiyerlerin eğitim durumları, lisans üstü branşları, yabancı dil
bilgileri, branş ve yan branşları, görev yerleri vb. özlük bilgileri
bir araya getirilerek arşivlenmektedir.
Söz konusu bilgiler sürekli güncellenmektedir.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
BAŞKANLIK MAKAMINA BRİFİNG
12 Mart 2013 tarihinde hizmet içi eğitim ihtisas kursu eğitim
modeli ve eğitim programları ile ihtisas kurslarının etkinlik
ve verimliliğini artırmaya yönelik yapılan ve yapılacak
faaliyetler hakkında Sayın Diyanet İşleri Başkanına bilgi arz
edilmiş; konuyla ilgili talimatları alınmıştır.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2011-2014 YILI İHTİSAS KURSU MEZUNİYET
SAYILARI
İhtisas
Merkezleri
2011
2012
2013
2014
Toplam
İstanbul
36
37
-
35
108
Konya
18
37
34
46
135
Erzurum
17
19
30
37
103
Kayseri
-
18
21
35
74
Trabzon
-
18
13
18
49
Rize
-
17
13
21
51
Diyarbakır
-
-
-
-
-
İzmir
-
-
-
-
-
71
146
111
192
520
Toplam
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2014-2015 YILI İHTİSASA DEVAM EDEN
KURSİYER SAYILARI
İhtisas
Merkezleri
Hazırlık
İhtisas-1
Mezun Olacak
Yabancı Uyruklu
Toplam
İstanbul
28
26
23
28
101
Konya
28
32
14
35
115
Erzurum
33
38
12
Kayseri
34
29
12
Trabzon
29
13
11
54
Rize
13
12
12
37
Diyarbakır
17
18
İzmir
12
12
Toplam
194
150
84
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
83
19
82
101
510
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tel
: (0.312) 295 80 59
Faks
: (0.312) 287 68 59
E-Posta : [email protected]
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

similar documents