bizon - Radio PiN

Report
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
Patronat Honorowy:
4/9/2015
1
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
4/9/2015
2
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny





Nasza wizja
Zbudowanie przewagi konkurencyjnej na bazie CSR
Nasza misja
Edukacja koncepcji i standardów CSR i Zrównoważonego Rozwoju
Promocja odpowiedzialnych firm i ich dobrych praktyk.
Nagłaśnianie akcji/eventów CSR
Podkreślanie znaczenia zrównoważonego rozwoju w strategii organizacji i
biznesplanach w działalności gospodarczej
4/9/2015
3
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
Radio PIN: sobota, g.14, powtórka: środa, g. 14:30
Prowadzący: Paweł Oksanowicz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przedstawienie tematu - idee, strategie, inicjatywy podejmowane w
Polsce i na świecie – słownik pojęć
Przykłady dobrych praktyk – z udziałem przedstawicieli firm
wdrażających CSR
Komentarze ekspertów
Nowinki ze świata, zapowiedzi wydarzeń w branzy CSR
Strona www.radiopin.pl/bizon
Mail dla słuchaczy [email protected]
4/9/2015
4
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
Oferta dla Sponsora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Emisja wskazań sponsorskich:
– przy audycji: 8-10 x miesiąc
– przy autopromosach 72-80 x miesiąc
Możliwość udziału eksperta w programie 1 x miesiąc
Zapowiedzi wydarzeń : 2-3 x miesiąc
Przekazanie praw autorskich do audycji
Opis tematu w blogu, możliwość zamieszczenia zdjęć
Button reklamowy na stronie www.radiopin.pl
4/9/2015
5
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
Korzyści
1.
2.
3.
4.
4/9/2015
Dotarcie do grupy 450 tys (promocja tygodniowa) słuchaczy radia
PIN w Polsce
Obecność w opiniotwórczym medium biznesowym
Budowanie wizerunku firmy Odpowiedzialnej (CSR)
Patronat medialny programu przy Wydarzeniach Sponsora
6
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
Koszty
Pakiety sponsorskie:
1.
2.
3.
4.
5.
4/9/2015
1 miesiąc : 18.000 zł
3 miesiące : 50.000 zł
6 miesięcy : 95.000 zł
12 miesięcy : 180.000 zł
Inne – do indywidualnej negocjacji
7
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
Koszty
Debata BIZONA – na żywo, sobota, g.14:00
Uczestnicy:
1. Przedstawiciel administracji państwowej
2. Przedstawiciel biznesu
3. Ekspert niezalezny
Prowadzenie –Paweł Oksanowicz
Temat : do uzgodnienia ze Sponsorem
Promocja : spoty promujące Debatę : 20szt
Koszt: 25.000 zł netto
4/9/2015
1.
8
12 miesięcy : 180.000 zł
BIZON
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
Kontakt dla Sponsorów :
Bożena Breczko
[email protected]
504 664 640
4/9/2015
9

similar documents