Řecká kultura II.

Report
ŘECKÁ KULTURA II.
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 11. 3. 2013
Cílový ročník: 6.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO
 Vzdělávací obor: Dějepis
 Tematický okruh: Starověk
 Téma: Řecká kultura – malířství, sochařství, architektura
 Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva, jako
podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.
 Jazyk:čeština
 Očekávaný výstup: Žáci popíší hlavní znaky řeckého malířství, sochařství a
architektury a demonstruje přínos antické kultury starověkého Řecka.
 Speciální vzdělávací potřeby: žádné
 Druh učebního materiálu: prezentace
 Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
 Typická věková skupina: 11 - 12
Obsah:
 1. Malířství
 2. Sochařství
 3. Architektura
1. MALÍŘSTVÍ
 Malby na keramice
Témata - výjevy ze života
bohů, hrdinů nebo
obyčejného života lidí.
1.
2.
Jaké barvy převládaly při výzdobě?
3.
Červená a černá
4.
AMFORA = váza se dvěma uchy,
dole zašpičatělá.
5.
 Mozaika
- Obraz složený z barevných kamínků či sklíček.
6.
 Fresky
7.
2. SOCHAŘSTVÍ
 Starší – strnulé, bez pohybu.
8.
9.
 Novější – v pohybu,
výraz ve tváři.
 Sochař Myrón,
- DISKOBOLOS.
10.
 Sochař Feidás.
11.
Athena na Akropoli -12,5 m.
12.
Zeus v Olympii – 13 m, jeden ze 7 divů světa.
 Reliéfy – výzdoba vystupující z plochy.
13.
14.
3. ARCHITEKTURA
 Typy sloupů:
DÓRSKÝ
JÓNSKÝ
KORINTSKÝ
15.
 Typické prvky:
SLOUPY A TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT.
16.
Stavby:
náboženské
světské
chrámy, věštírny
obytné domy, úřední
budovy, sportovní
stavby, lázně, divadla
17.
18.
Opakování:
1. Typické barvy, které Řekové
používali pro zdobení keramiky:
a) Červená a žlutá
b) Červená a modrá
c) Černá a bílá
d) Červená a černá
2. Klasické řecké vázy se nazývají:
a) Amulety
b) Amfory
c) Akvarely
d) Arabesky
3. Obraz složený z barevných kamínků či
sklíček se nazývá?
a) Mozaika
b) Mozarella
c) Freska
d) Akvarel
4. Fresky jsou:
a) Obrazy složené z barevných kamínků.
b) Nástěnná malba ve vlhké omítce.
c) Typické řecké vázy.
d) Hrdinské příběhy.
5. Nejstarší řecké sochy byly:
a) V pohybu, ale bez výrazu tváře.
b) Bez pohybu s výrazem ve tváři.
c) Strnulé a bez výrazu v obličeji.
d) V pohybu a s výrazem v obličeji.
6. Sochař Myrón vytvořil sochu:
a) Diskobolos.
b) Laokón.
c) Athéna Parthenon.
d) Zeus v Olympii.
7. Sochařská výzdoba vystupující z
plochy se nazývá?
a) Karyatydy.
b) Koré.
c) Reliéf.
d) Freska.
8. Mezi typické prvky řeckých staveb
patří:
a) Kopule a sochy.
b) Lomený oblouk a fresky.
c) Sloupy a arkády.
d) Sloupy a trojúhelníkové štíty.
9. Klasické řecké sloupy se označují
názvy:
a) Helénský, aténský a makedonský.
b) Korintský, perský a spartský.
c) Dórský, jónský a korintský.
d) Dórský, jónský a olympijský.
10. Která z uvedených staveb patří
mezi stavby s náboženským
účelem?
a) Lázně.
b) Chrám.
c) Sportoviště.
d) Divadlo.
POUŽITÉ ZDROJE
Monografie

Rulf, J., Válková, V. Dějepis pro 6. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPN- pedagogické nakladatelství, spol. s. r. o.,
2001. ISBN 80-85937-59-X. s. 97-98
Obrázky
1.
Obrázek 1.: Bibi Saint-Pol. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Herakles_Geryon_Staatliche_Antikensammlungen_1379.jpg
2.
Obrázek 2.: Jastrow. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amphora_Louvre_F12.jpg
3.
Obrázek 3.: Jastrow. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydria_Louvre_F43.jpg
4.
Obrázek 4.: Matanya (usurped). [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amphorae.jpg
5.
Obrázek 5.: Bibi Saint-Pol. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peleus_Atalante_Staatliche_Antikensammlungen_1541.jpg
6.
Obrázek 6.: Wmpearl. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaic_of_Medusa_from_Kos,_installed_in_the_Palace_of_the_G
rand_Master_of_the_Knights_of_Rhodes.jpg?uselang=cs
7.
Obrázek 7.: Tetraktys. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vergina_royal_tomb_-_fresco3.jpg
8.
Obrázek 7.: Tetraktys. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kouros_anavissos.jpg
Obrázky
9.
Obrázek 9.: G.dallorto. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DSC00237_-_Kore_con_testa_non_pertinente__et%E2%80%A6_augustea_bis._-_Foto_di_G._Dall%27Orto.jpg?uselang=cs
10.
Obrázek 10.: Merlin-UK. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SFEC_BritMus_Roman_021.JPG
11.
Obrázek 11.: Marsyas. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg
12.
Obrázek 12.: Jonund. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Jupiter_Olympien_ou_l%27art_de_la_sculpture_antique.jpg?us
elang=cs
13.
Obrázek 13.: Jastrow. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warriors_Nereid_Monument_BM_866.jpg?uselang=cs
14.
Obrázek 14.: Jastrow. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warriors_Nereid_Monument_BM_874.jpg?uselang=cs
15.
Obrázek 15.: Gaf.arq. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Classical_orders_from_the_Encyclopedie.png
16.
Obrázek 16.: Deepak. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Museum_Greek_%26_Rome_8.jpg?uselang=cs
17.
Obrázek 17.: Philologus. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympia-ZeusTempelRestoration.jpg
18.
Obrázek 18.: AndreasPraefcke. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epidaurus_Theater.jpg

similar documents