Informacijos paieškos strategija (skaidrės)

Report
Kaip
ieškoti?
Kokie paieškos žodžiai?
Kokia paieškos rūšis (paprasta,
išplėstinė, naršymas...)?
Kaip tikslinti gautus rezultatus?
Kokia
paieškos
trukmė?
Kiek reikėtų pirminiai ir išsamiai
paieškai?
Kiek laiko reikėtų informacijos
vertinimui ir atrankai?
Kiek laiko reikėtų informacijos
išsaugojimui?
Paieškos
strategijos
klausimai
Kur
ieškoti?
Kokio tipo (knygų, straipsnių...)?
Kokios rūšies (viso teksto,
bibliografinės informacijos)?
Kokio formato (teksto, vaizdo...)?
Kokio laikotarpio?
Kokiomis kalbomis?
Kokių
šaltinių
norima
rasti?
Prenumeruojamose duomenų
bazėse?
Atvirosios prieigos šaltiniuose?
Virtualiose bibliotekose?
Specializuotose ar teminėse
paieškos rodyklėse?

Dėl informacijos gausos surinkti visą informaciją neįmanoma.
Reikėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp kiekybės ir kokybės, paieškos
laiko sąnaudų bei pastangų ir rezultatų.

Nėra vieno teisingo sprendimo, vieno paieškos įrankio ar tik
keleto tinkamų paieškos žodžių.Paieškai nepasisekus, reikėtų
peržiūrėti temą.

Prisiminti visko neįmanoma, todėl reikėtų užsirašyti pasirinktus
paieškos žodžius, įrankius ir kt., iškart išsaugoti reikiamus viso
teksto dokumentus ir informaciją apie juos, apsižymėti pastabas,
išsisaugoti vertingas nuorodas ir t.t.
Informacijos poreikio nustatymas
Temos pasirinkimas
Pradinė informacijos paieška ir temos analizė
Paiškos klausimų formulavimas
Paieškos apimties nustatymas
Sinonimų ir susijusių žodžių paieška
Dalykinių terminų paieška publikacijose
Dalykinių terminų kontroliuojami žodynai
Dalykinių terminų tezaurai
Paieškos apimties nustatymas
Informacijos naujumas
Indformacijso šaltinių rūšys
Informacijso šaltinių rūšys
Informacijos formatai
Informacijos kalba
Informacijos kiekis
TEZAURŲ PAVYZDŽIAI
LiDA –http://www.lidata.eu/index_tez.php
(lietuviškas)
EUROVOC – http://www3.lrs.lt/eurovoc
UNESCO thesaurus
http://databases.unesco.org/thesaurus/
The European Education Thesaurus (EET)
http://www.freethesaurus.info/redined/en
MeSH (Medical Subject Headings)
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
Paieškos įrankių parinkimas
Duomenų bazės
Atvirosios prieigos ištekliai
Specializuotos paieškos sitemos
Virtualios bibliotekos
Teminiai katalogai


Paieškos rūšių rezultatai
Paieškos rezulatų tikslinimas
Šiaurės Lietuvos kolegija
prenumeruoja šias DB:
EBSCO Publishing
Emerald
Taylor & Francis
Paieškos rūšys ir būdai
Paprasta paieška
Išplėstinė paieška
Cituotų šaltinių paieška
Informacijos šaltinių peržiūra
Pagal prieigos galimybės:
- Atvirosios prieigos;
- Mokomos DB.
Visos DB: http://www.lmba.lt/duomenu-bazes
Pagal duomenų bazių rūšis:
- Pagal dokumentų tipą (knygos, straipsniai,
disertacijos ir kt.;
- Pagal informacijos tipą (moksliės publikacijos,
statistinė informacija ir kt.);
- Pagal dokumentų tematiką ;
- Pagal informacijos išsamumą (viso teksto,
bibliografiniai duomenys, mišrios).
Nemokamos:
Zotero – http://www.zotero.org
Mendeley – http://www.mendeley.com
Privalumai:
APA citavimo stilius:
- tiesioginis įrašų į kėlimas iš duomenų bazių;
- turi įrankius integruojamus į MS Word, rašant darbą galima
įterpti nuorodą į šaltinį;
- galima automatiškai parengti literatūros sąrašą turi įrankius
įterpiamus į naršykles, surastą šaltinį lengva išsaugoti;
- galima išsaugoti visateksčius dokumentus.
Tekste: (Crackton, 1987);
Literatūros sąraše: Crackton, P.
(1987). The Loonie: God's longawaited gift to colourful pocket
change? Canadian Change, 64(7),
34–37.
Knyga: autorius, antraštė, leidimas, leidimo vieta, leidimo metai, apimtis, ISBN numeris, pvz.:

BARŠAUSKIENĖ, VIKTORIJA; MAČERINSKIENĖ, IRENA. Studijųdarbųparengimo tvarka: mokomoji
knyga.Kaunas: Technologija, 2009. 105 p. ISBN 9955251557.
Straipsnis iš knygos: autorius, antraštė, knygos, kurioje išspausdintas straipsnis, autorius, antraštė,
leidimas, leidimo vieta, leidimo metai, straipsnio vieta knygoje, pvz.:

JUCEVIČIENĖ, Palmira, VAITKUS, Rimantas. The development of higher education for the knowledge
society and the knowledge economy. In D. Bridges et. al. (red.), Higher Education and National
Development: universities and societies in transition. London and New York: Routledge, 2007, pp. 43-54.
Disertacija: autorius, antraštė, paantraštė, institucija, leidimo vieta, leidimo metai, apimtis, pvz.:

MOKŠIN, Vladimir. Tepalųsu skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai: daktaro disertacijos santrauka.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2001. 41 p.
Žurnalo straipsnis: autorius, straipsnio antraštė, žurnalo antraštė, leidimo metai, tomo numeris,
puslapiai, pvz.:

PETKŪNAS, V., JUCEVIČIENĖ, P. The change of educational paradigm under the influence of ICT
implementation: criteria of evaluating the teacher and student’s roles. Social Sciences.2006, 2(52), p. 7991.
Interneto šaltinio: pavadinimas, dokumento tipas, metai, prisijungimodata, interneto adresas, pvz.:

SAILS:Standartized Assessment of Information Literacy Skills [interaktyvus]. 2007 [žiūrėta 2014 m.
balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.projectsails.org>.
Bibliotekų elektroniniuose kataloguose;
 Duomenų bazėse;
 Atvirosios prieigos ištekliuose;
 Leidyklų interneto svetainėse;
 Elektroniniuose knygynuose.

https://aleph.library.lt
Institucinė virtuali biblioteka
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do
Registruoti vartotojai gali:
- užsisakyti knygas savo institucijos bibliotekoje;
- peržiūrėti pasiskolintųknygųsąrašą, prasitęsti grąžinimo terminą arba atsisakyti užsakyto
leidinio;
- naudotis prieiga prie viso teksto dokumentųprenumeruojamose duomenųbazėse;
- naudotis savo e. lentyna;
- nustatyti automatinįnaujienųsiuntimąel. paštu;
- komentuoti išteklius ir kt.
- Informacijos šaltinių paiešką gali vykdyti
visi interneto vartotojai.
- Galimybė atlikti paiešką ne tik vidiniuose
bibliotekų ištekliuose, bet ir viso teksto
prenumeruojamose, atvirosios prieigos
duomenų bazėse, el.žurnaluose bei knygose.
- Prieigą prie prenumeruojamų duomenų
bazių viso teksto dokumentų turi tik
prenumeruojančių institucijų registruoti
vartotojai.
Lietuvos virtuali biblioteka
http://www.library.lt
Prenumeruojamos duomenų bazės
http://search.ebscohost.com (Ebsco)
http://www.emeraldinsight.com/ (Emerald)
http://www.tandfonline.com/ (Taylor&Francis)
 Talpinama www.slk.lt svetainėje
www.slk.lt
biblioteka
duomenų bazės

Išsiuntinėjama el. paštu administracijai, dėstytojams
ir studentams
Pasibaigus duomenų bazių galiojimui, prasidėjus naujų bazių
testavimui bei kita informacija išsiuntinėjama visiems el. paštu.
 Individualūs mokymai
Bibliotekoje yra suteikiama informacija apie naudojimąsi duomenų
bazėmis arba el. paštu [email protected]
Jungtis prie Šiaurės Lietuvos kolegijos prenumeruojamų duomenų
bazių ir elektroninių knygų galima:
Jungiantis iš institucijos interneto tinklo.
 Jungiantis iš namuose esančio interneto tinklo (per VPN).

Jungiantis iš institucijos interneto tinklo:
Pvz:. Ebsco ikona ant kompiuterio ekrano
duomenų bazė
atsidaro Ebsco Publishing
sėkmingai prisijungus kairėje pusėje matome Šiaurės
Lietuvos kolegijos pavadinimą.
Arba adresu http://search.ebscohost.com
Jungiantis iš namuose esančių kompiuterių:

reikalingas VPN klientas, kurį rasti galite:
www.slk.lt
prisijungti (dešiniame psl. kampe)
Informacinių technologijų naudojimo instrukcijos
e-mokymas
VPN klientas (parsisiųsti)
Vieno prisijungimo metu prie duomenų bazės galime kopijuoti, spausdinti,
siųsti ne daugiau kaip:
 Vieną straipsnį iš vieno žurnalo;
 Ne daugiau kaip 20% knygos teksto.
Griežtai draudžiama informaciją duomenų bazėse:
 kopijuoti ištisai;
 perduoti tretiesiems asmenims;
 platinti internetu;
 naudoti komerciniais tikslais.
Autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius gina
LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
OR (arba)
AND (ir)
NOT (ne)
AND Operatorius AND detalizuoja paiešką ir užtikrina, kad 2 ar daugiau
reikšminių žodžių būtų rastame dokumente.
Pvz.: heart and disease = širdies ydos
NOT Operatorius NOT pašalina dokumentus, kuriuose yra nepageidaujamų
žodžių.
Pvz.: heart not disease = apie širdį išskyrus ydas
heart and disease not children = širdies ydos išskyrus apie vaikus
OR Operatorius OR išplečia paiešką ir padidina paieškos rezultatų skaičių.
Paieškos sistema suras dokumentus, kuriuose bus bent vienas loginiu
operatoriumi OR sujungtas reikšminis žodis.
Pvz.: heart and disease or defect = širdies ydos ar širdies defektai
DUOMENŲ BAZĖS
Tarptautinės visatekstės marketingo, žmogiškųjų
išteklių, sveikatos priežiūros, vadybos, informacijos
technologijų, teisės ir komunikacijos mokslų
krypčių mokslinės informacinės duomenų bazės.
Jose publikuojama daugiau nei 120 tūkst.
straipsnių iš daugiau nei 20 tūkst. žurnalų. Bazėse
rasite informacijos šiomis temomis: vadybos,
medicinos, žmogiškųjų išteklių vadybos, visuotinės
kokybes vadybos, kokybės, logistikos, rinkodaros
ir finansų valdymo, audito ir audito standartų ir
kitomis temomis.
 Žurnaluose,
 Knygose,
 Bibliografinėse
duomenų bazėse,
 Interneto svetainių puslapiuose.
Kilus klausimams rašykite [email protected]

similar documents