Sammenhængskraft

Report
”Hvad dag er det i dag?” spurgte Plys
”Det er i dag” svarede Grisling
”Det er min yndlingsdag” sagde Plys
Stort set alt påvirker
arbejdsmiljøet –
betyder det så at alt er
Arbejdsmiljørepræsentantens
ansvar?
GODMORGEN
Sikken dejlig morgen, sikken dejlig dag
Vil du ha blødkogte æg, eller hvad vil du ha
Teen står og trækker, du kan sagtens nå i bad
Så’n dag kan man kun være glad
Ja, så’n dag kan man kun være glad
Arbejdsmiljø- og
tillidsrepræsentantens roller
• Forhandler
• Agitator
• Vejleder
• Solidaritetsvogter
LEDELSE
• Rammer/vilkår
• Drage omsorg
• Ansvarlig for alt
Sammenhængskraft
TR
•
•
•
•
•
MED
Visioner
Strategier - målsætninger
Handlinger
Efffektmålinger
• Overholde overenskomster
• Politik og konduite
• Forhandling (bisidder)
• Bindeled mellem
ledelse og medarb.
• Kollegernes rep.
• Udnytte muligheder
• Gøre ledelse mulig
•
•
•
•
AMR
Fysisk-/psykisk arb. miljø
APV
Opfølgning på bl.a. APV
Være up-to-date
Sammenhængskraft
•Sammenhængene i organisationen er en forudsætning for at tingene
fungerer
•Overblik, forståelse og dialogbaseret samarbejde sikrer
sammenhængskraften
•Vores evne til at positionere sig, har desuden afgørende betydning
•Vores evne til at kommunikere på alle niveauer
Sammenhængskraft
•Hold den primære opgave i fokus
•Anerkend og udnyt forskellighed
•Anerkendelse af lighed
•Opløs uhensigtsmæssige mønstre og modbilleder
•Vurdér konflikterne
•Vær opmærksom på balancerne i organisationen
•Tal om forventninger til ledelse og samarbejde
•Sørg for samspil med kollegerne (forankring)
•Fortsæt når du tror det er slut
•Bevar et anker i fortiden – hav fokus på fremtiden
•Det SKAL være sjovt!
Positionering
En position er
”en forhandlet plads i verden”…
”at positionere sig dvs. placere
eller lokalisere sig i en diskurs”
Gitte Haslebo, Relationer i Organisationer
Antagelser
• Vi er hver især vores eget lukkede univers
• Vi er lukkede for al anden fornuft, end den
vi selv skaber
• Det betyder, at den enkeltes perspektiver,
holdninger og handlinger er logiske og giver
mening –ud fra deres egne præmisser
• Enhver gør sit bedste og samarbejder ud fra
sin egen logik og opfattelse af virkeligheden
Konstruktiv kommunikation
Fokus i kommunikation
Konstruktivt
defineret felt
Negativt
defineret felt
Konstruktive forventninger
Respektér forskelligheder
Lyt-Lyt-Lyt-Lyt……
…stil spørgsmål…
Klar og tydelig kommunikation
MOTIVATION
Hvad skaber god kommunikation på arbejdspladsen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
God selvindsigt
Respekt for andre
Interesse
Sociale bånd
Fællesskab
Støtte til personlig udvikling
Visioner
Forandringsparathed
Anerkendelse og opmærksomhed
Håndtering af forskellighed og forståelse for helheder
– og ansvarstagen

tale om uenigheder og frustrationer på en respektfuld måde

få indsigt i egne og andres positioner

sørg for sammenhængen

stop snak om de andre – og om hvad de andre skulle have gjort

styrke selvtillid og selvværd

skabe god trivsel i samværet

skabe effektivitet i samværet

ALLE i organisationen er ansvarlige for helheden og for at
tingene glider
Vores tanker, håb og drømme for
fremtiden, skaber vores handlinger i
nutiden
Fortid
Nutid
Fremtid
Fra modernistisk til postmoderne rationalitet
Hierarki
Samskabelse
Magten i toppen
Magten delt
Klare mål
Skiftende mål
Veldefinerede
problemstillinger
Problemstillinger
til diskussion
Ledelse
- styre processer
- planlægge/designe
- skabe roller
Ledelse
- mediere processer
- skabe mulighedsrum
- finde selvstændige
aktører
Paradigmehjulet
Ledelse som hierarkisk
management
Ledelse som moraliserende
lederskab
Etisk
selvskabelses- Hierarkisk governparadigme
mentparadigme
Ledelse som inkluderende
lederskab
Reguleret
selvstyringsparadigme
Samskabelsesparadigme
Samstyringsparadigme
Ledelse som
integrerende lederskab
Ledelse som autonom
medledelse med muligheder
Rationelt
governmentparadigme
Ledelse som rationelt
management
Rationelt
konkurrenceparadigme
Ledelse som forretningsbaseret
management
Hvorfor er vi her?
Hvad er vores
eksistensberettigelse?
mission
vision
Strategier
Hvad skal vi fokusere på?
temaer
mål og initiativer
Igangsætning
Måling
Justering
Hvor vil vi
gerne hen?
implementering
Hvordan skal vi arbejde?
Ressourcer
Kompetencer
Struktur

similar documents