Predikce ceny – zemní plyn

Report
Predikce cen
fosilních paliv
- zemní plyn a uhlí
Jan Procházka, CYRRUS, a.s.
[email protected]
Program
 Palčivé otázky trhu se zemním plynem
 Spotřeba, zásoby
 Klady a zápory
 Nové možnosti - LNG

Státní energetická koncepce
 Budoucí vývoj
 Limity těžby
 Obnovitelné zdroje a CO2
 Predikce cen na komoditních trzích
 Predikce jako suma odhadů
 Analýza volatility
 Tvorba ceny v ČR
 Limity těžby, ERÚ a ÚHOS, liberalizace a
ekologické daně
Zemní plyn – palivo budoucnosti
Hlavní faktory:

Čistota paliva – jen Nox, i přesto nejnižší z fosilních paliv

Růst poptávky - rychle rostoucí ekonomiky (Čína, Evropa, Afrika i Evropa)

Zhoršující se dostupnost zásob – vyšší náklady na vytěžení

Bezpečnost a spolehlivost dodávek - zemní plyn se nachází v nestabilních regionech
(smlouva Ruska a EU - Gazprom by měl zvýšit objem dodaný do Evropy do roku 2010 o cca.10%)
(Některé investice Ruska jsou ekonomicky neefektivní – snahy obejít Bělorusko atd. ) oproti tomu stojí
děravé ropovody – 10% ztráty)

Vysoké ceny jsou příznivé pro investice do průzkumu zdrojů a přepravních kapacit (V Evropě
Yamal, Blue stream atd. )

Fosilie nikdy nebudou nahrazeny biopalivy, rostoucí spotřeba a nedostatečný prostor pro pěstování
– kombinace a příměsy.

Velká očekávání od liberalizace – neplní a ani nemůže plnit svůj účel – snižovat ceny pro konečného
zákazníka

ERÚ: licence na obchodování s plynem 70 firem – RWE Transgas (80%), E.on (JP, PP), Vemex,
Moravské naftové doly, Medvědí služba – komplikace spojené s nepřehledným přepočítávaní zisků a
rozpouštění (zpětně)

Stagnace spotřeby v ČR – vysoký podíl dodávek pro průmyslovou sféru
Zemní plyn – palivo budoucnosti
Aktuální zásobování Evropy:
Budoucí zásobování Evropy: dovozní závislost
stoupne na 75% v roce 2020!
Alžírsko LNG
7%
10%
Norsko
13%
Těžba EU
46%
Nárůst spotřeby o cca 2,4% ročně (IEO 2006)
Náhradní varianty: LNG, Alžír, obnovené debaty o
jaderné energii, podpora alternativních zdrojů
Rusko
24%
Zdroj: BP Statistical Review 2005
Aktuální zásobování ČR
Norsko
18%
ČR
1%
Budoucí zásobování ČR: podle některých
pesimistů bude Norsko do 10-ti let omezovat odběry
do centra Evropy – obnovená vysoká závist na
Rusku.
Rusko
81%
Náhradní varianty: LNG, Alžír, propojování
plynovodů (viz. debata nad ropovody)
Predikce ceny – zemní plyn
Zdroj: Bloomberg
Predikce ceny – zemní plyn
NYMEX Henry Hub
8,50
USD / MMBtu
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
Q1 07
Q2 07
Q3 07
Q4 07
Q1 08
Zdroj: Bloomberg
Q2 08
Uhlí – palivo minulosti?

Analyticky méně prozkoumaný segment (Blmg, Reuters) s výraznou historickou
zkušeností v ČR

Ložiska uhlí – zásoby na dobu delší než ropa – 50 let (ropa), 66 let (plyn), 200 let
(uhlí)

Při prolomení UT limitů 970 milionu tun uhlí (odhad MPO), sociální dopady v
problémových regionech

Nevhodná politika státních dotací – přímotopy, pak plyn a dnes?

Sociální téma - příklad z Německa - do roku 2018 ukončení těžby
- cena za tunu obecně 60 eur, V Německu 150 eur – subvence vlády (20% německé
elektřiny z uhlí)

Cenová regulace hnědeho uhlí ā la J&T – UHOS nedokázal monopol

Budoucnost - spalování čistého uhlí – za vysokých teplot (málo splodin) , ukládání
CO2 pod zem
Predikce ceny - uhlí
Zdroj: Bloomberg
Predikce ceny – uhlí
NYMEX QZI
58,00
USD / Btu
57,00
56,00
55,00
54,00
53,00
52,00
51,00
Q1 07
Q2 07
Q3 07
Q4 07
Q1 08
Q2 08
Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.
Predikce ceny – WTI
Zdroj: Bloomberg
Predikce WTI
NYMEX WTI
63,00
62,50
USD / barel
62,00
61,50
61,00
60,50
60,00
59,50
59,00
58,50
Q1 07
Q2 07
Q3 07
Q4 07
Q1 08
Zdroj: Bloomberg
Q2 08
Co ukázala technická analýza?

Ropa
Komodita se drží v růstovém trendu započatém v roce 2002. Od začátku roku 2004
komodita v zrychleném růstovém trendu – ten však opuštěn začátkem IV Q 2006 a
následný pokles k 55 USD, posléze k 50 USD. Dále čekáme spíše postranní trend
(limity OPEC 50 – 60 USD) s možným krátkodobým nárůstem (Írán, hurikány,
teroristické útoky) a udržení v dlouhodobém růstovém trendu. V případě propadu pod
50 USD je zde riziko ukončení dlouhodobého růstového trendu a propad k cca 40 USD,
nebo i níže – došlo by též k dokončení formace hlava-ramena (prodejní signál).

Zemní plyn
Před rokem 2002 se zemní plyn obchodoval v pásmu s podporou cca 2 USD. Na
začátku roku 2002 se komodita dostala do růstového trendu (zřejmě způsobeno růstem
cen ropy), který byl poprvé narušen cca v 2. 1/2 roku 2004, a dále jej komodita
atakovala začátkem roku 2005. Komodita se tak začala obchodovat v pásmu 6 – 8
USD, respektive 4,50 – 9,50 USD. Čekáme spíše udržení komodity v tomto pásmu a
tzv. vývoj do strany.

Uhlí
Komodita se od začátku roku 2002 pohybovala v úzkém růstovém kanálu. Ten v 2. 1/2
roku 2003 opustila směrem nahoru, a do 1/2 roku 2004 relativně rychle posílila o
dalších cca 80% až k úrovním 60 USD, kde se držela až do začátku roku 2006 (s
pozvolným posunem pod úrovně 60 USD – pokles o cca 12%). Odtud relativně úzkým
sestupným kanálem oslabila o cca 35% až k úrovním 40 USD – dokonce ani neudržela
růstový trend započatý v roce 2002. Začátkem roku 2007 komodita ze sestupného
trendového kanálu vybočila, a v současné době se pohybuje kolem úrovně 40 USD. Do
budoucna očekáváme spíše postranní, nebo mírně rostoucí trend
Délka kontraktů
Nejpalčivější otázka:
Jak ideálně načasovat kontrakty?
1) z pohledu výstavby nových zdrojů
(Investice do nových zdrojů či přepravních a uchovatelských kapacit - dlouhodobé
smlouvy Transgas a Gazexport do roku 2035, smlouvy těžařů s elektrárnami či spor
J&T vs. MUS)
2) z pohledu volatility trhu
Vysoká volatilita – (nereálná) ideální délka – cca 7 měsíců dle analýzy volatility (vyhnutí se
externalitám)
Délka kontraktu = efektivní zajištění
Spotřeba energet. zdrojů v ČR
Rok 2005:
Obnovitelné
zdroje
Jaderné palivo
Kapalná paliva
- Tuhá paliva
celkem
Plynná paliva
černé uhlí -
hnědé uhlí -
Zdroj: MPO
Rok 2030E:
Obnovitelné
zdroje
- Tuhá paliva
celkem
Jaderné palivo
Kapalná paliva
Plynná paliva
hnědé uhlí černé uhlí -
Zdroj: MPO
Obnovitelné zdroje růst poptávky nevyřeší
Komparace
Zdroj: Bloomberg

Vztahy mezi komoditami a jejich nahraditelnost

LNG, nová naleziště jednotlivých komodit – efektivnější metody
průzkumu
Volatilita
100 denní
260 denní
520 denní
780 denní
ropa
36,0
31,1
31,4
33,3
plyn
55,5
66,8
60,5
58,5
uhlí
23,2
18,9
19,1
20,7
EURCZK
4,9
4,3
4,8
4,9
EURUSD
7,6
8,4
9,4
10,2
Zdroj: Bloomberg
Nejvolatilnější je zemní plyn, exportéři se nemohou na výkyvy
koruny v podstatě stěžovat!
Kolik vlastně leží za limity?
Abstrakce od aktuálních cen na českém trhu, který je částečně pokroucen vlastnickými
vztahy?
Kontrakt QZA – uhlí Central Appalachian obchodované na NYMEX

Jednotka 1 tn – 1 016,05 kg

Hodnota jednoho bodu 1 550,- USD

Velikost kontraktu 1 550 tn

Krok kotace 0,01

Cena se vyjadřuje v USD / tn

Aktuální kontrakt QZJ7 (splatnost duben 07)

Výhřevnost 12 000 Btu/lb

Maximální obsah síry 1 %

Dodávka F.O.B. na Ohio River mezi milnílky 306 a 317 nebo na Big Sandy River.
Specifikace uhlí v dolech ČSA:

Výhřevnost 17 MJ/kg, tj cca 7 300 Btu/lb

Maximální obsah síry 1,2 %
To znamená, že cca 1 kg uhlí Central Appalachian odpovídá výhřevností 1,642 kg uhlí ČSA. Jestliže se tedy cena uhlí
Central Appalachian pohybuje kolem 840,- CZK/tn (předpoklad – cena uhlí je 40,75 USD/tn a USD je 20,95 CZK) lze
na základě tohoto cenu uhlí ČSA odhadovat na 512,- CZK/tn (a to čistě na základě výhřevnosti, uhlí Central
Appalachian má ještě navíc o 20% nižší obsah síry).
Za limity je cca 970 miliónů tun uhlí, současná cena bez
časové diverzifikace by tak činila 497 miliard korun, dle
českých cen ještě 2,5x více
Děkuji za pozornost

similar documents