slide penggunaan caa

Report
CONTOH
PENGGUNAAN CAA
ASET
PEROLEHAN – BAS
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Hartanah, Loji & Peralatan –
Kenderaan & Jentera
A1434101
RM 150,000.00
Kt. Aset Belum Bayar –
Kenderaan & Jentera
L0134100
RM 150,000.00
ASET
BAYARAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Aset Belum Bayar –
Kenderaan & Jentera
L0134100
RM 150,000.00
Kt. Bank
A0112010
RM 150,000.00
ASET
SUSUT NILAI
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Susut Nilai Kenderaan &
Jentera
B3134101
RM 30,000.00
Kt. Susut Nilai Terkumpul
Kenderaan & Jentera
A3134101
RM 30,000.00
ASET
PENJEJASAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Penjejasan Nilai Kenderaan &
Jentera
B4134101
RM 10,000.00
Kt. Penjejasan Nilai Terkumpul
Kenderaan & Jentera
A4134101
RM 10,000.00
ASET
PENILAIAN SEMULA
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Kenderaan & Jentera
A14134101
RM 10,000.00
Kt. Rizab Penilaian Semula
Kenderaan & Jentera
E0134101
RM 10,000.00
ASET
PENGIKTIRAFAN ASET PAJAKAN
KEWANGAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Aset Pajakan Kewangan Bangunan Kediaman
A1532101
RM 10,000,000.00
Dt. Faedah Aset Pajakan
Kewangan Diakrukan –
Bangunan Kediaman
A7132101
RM 1,000.000.00
Kt. Liabiliti Pajakan Kewangan
Dalam Negeri – Bangunan
Kediaman
L0724201
RM 11,000,000.00
ASET
PEMBAYARAN BULANAN ASET PAJAKAN
KEWANGAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Liabiliti Pajakan Kewangan
Dalam Negeri – Bangunan
Kediaman
L0724201
RM 100,000.00
Kt. Bank
A0112010
RM 100,000.00
ASET
PELARASAN FAEDAH KEWANGAN ASET PAJAKAN KEWANGAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Kos Kewangan Aset Pajakan
Kewangan
B0445801
RM 10,000.00
Kt. Faedah Aset Pajakan
Kewangan Diakrukan –
Bangunan Kediaman
A7132101
RM 10,000.00
ASET DALAM PEMBINAAN
BAYARAN INTERIM
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Aset Dalam Pembinaan –
Bangunan Kediaman
A2032101
RM 250,000.00
Kt. Bank
A0112010
RM 250,000.00
ASET DALAM PEMBINAAN
PELARASAN KE KELAS AKAUN ASET
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Hartanah, Loji & Peralatan –
Bangunan Kediaman
A1432101
RM 2,500,000.00
Kt. Aset Dalam Pembinaan –
Bangunan Kediaman
A2032101
RM 2,500,000.00
ASET PERTAHANAN
PEROLEHAN – KENDERAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Aset Pertahanan –
Kenderaan Pertahanan
A1634191
RM 150,000.00
Kt. Aset Belum Bayar –
Kenderaan & Jentera
L0134100
RM 150,000.00
BELANJA
PEROLEHAN ALAT KELENGKAPAN
ELEKTRIK < RM 2,000.00
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Kelengkapan Memasak
Elektrik
B0335303
RM 1,000.00
Kt. Aset Belum Bayar –
Kelengkapan & Peralatan
L0135300
RM 1,000.00
BELANJA
PEROLEHAN ALAT KELENGKAPAN
ELEKTRIK > RM 2,000.00 SUMBER
AKAUN AMANAH SEK.9
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Kelengkapan Memasak
Elektrik
B0335303
RM 10,000.00
Kt. Aset Belum Bayar –
Kelengkapan & Peralatan
L0135300
RM 10,000.00
BELANJA
BAYARAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Aset Belum Bayar –
Kelengkapan & Peralatan
L0135300
RM 10,000.00
Kt. Bank
A0112010
RM 10,000.00
BELANJA
BAYARAN PERBELANJAAN TERDAHULU SEWAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Perbelanjaan Terdahulu Sewa Bangunan Pejabat
A0524000
RM 50,000.00
Kt. Bank
A0112010
RM 50,000.00
BELANJA
PELARASAN PERBELANJAAN
TERDAHULU BULANAN - SEWAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Sewa Bangunan Pejabat
B0224202
RM 5,000.00
Kt. Perbelanjaan Terdahulu Sewa Bangunan Pejabat
A0524000
RM 5,000.00
BELANJA
INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN –
PEROLEHAN & PELARASAN BELANJA
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Inventori Untuk Digunakan –
Beras, Gandum & Bijian
A0625101
RM 5,000.00
Kt. Akaun Belum Bayar – Bahan
Makanan & Minuman
L0125100
RM 5,000.00
BELANJA
INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN –
PEROLEHAN & PELARASAN BELANJA
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Kos Barang Digunakan –
Beras, Gandum & Bijian
B0625101
RM 2,000.00
Kt. Inventori Untuk Digunakan –
Beras, Gandum & Bijian
A0625101
RM 2,000.00
BELANJA
PINDAHAN PINJAMAN – VOT KE
AMANAH KERAJAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Pindahan - Pinjaman Kepada
Kump. Wang Amanah K’jaan
B7137201
RM 500,000.00
Kt. Sumbangan Daripada Akaun
Hasil Ke Akaun Amanah
H0185301
RM 500,000.00
• Penggunaan Kod Dana - Cth Pendahuluan Untuk
Negeri CAA – E0211604 / Kod Dana – E604
BELANJA
PINDAHAN PINJAMAN – BAYARAN
KEPADA PEMINJAM
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. ABT – Pendahuluan Untuk
Negeri
A0461400
RM 500,000.00
Kt. Bank
A0112010
RM 500,000.00
BELANJA
PINDAHAN DANA ANTARA
PERBENDAHARAAN UTAMA & PEJABAT
PERAKAUNAN - BPOPA
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank Bayaran PP
A0112012
RM 10,000,000.00
Kt. Bank Negara Bayaran
A0111111
RM 10,000,000.00
BELANJA
PINDAHAN DANA ANTARA
PERBENDAHARAAN UTAMA &
KEMENTERIAN - PP
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank
A0112282
RM 10,000,000.00
Kt. Pindahan Dana
H9911001
RM 10,000,000.00
HASIL
PENGIKTIRAFAN URUS NIAGA BUKAN
PERTUKARAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Hasil Cukai Boleh Diperoleh –
Cukai Pendapatan Individu
A0261101
RM 100,000.00
Kt. Cukai Pendapatan Individu
H0161101
RM 100,000.00
HASIL
PENGIKTIRAFAN URUS NIAGA
PERTUKARAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Hasil Bukai Cukai Belum
Terima– Sewa Bangunan
A0374200
RM 170,000.00
Kt. Sewa Bangunan Pejabat
H0274202
RM 170,000.00
HASIL
CEK TAK LAKU
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank
A0113010
RM 170,000.00
Kt. Hasil Bukai Cukai Belum
Terima– Sewa Bangunan
B0553401
RM 170,000.00
Dt. Terimaan Tak Ditunai
A0311101
RM 170,000.00
Kt. Bank
A0113010
RM 170,000.00
HASIL
JUALAN HARTA BENDA/ASET YANG
DIPERMODALKAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank
A0113010
RM 70,000.00
Dt. Susut Nilai Terkumpul – HLP
Bas
A3134101
RM 240,000.00
Kt. Hartanah Loji & Peralatan Bas
A1434101
RM 300,000.00
Kt. Keuntungan Jualan Aset –
Kenderaan & Jentera
H0284401
RM 10,000.00
HASIL
JUALAN HARTA BENDA/ASET YANG
DIPERMODALKAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank
A0113010
RM 50,000.00
Dt. Susut Nilai Terkumpul – HLP
Bas
A3134101
RM 240,000.00
Dt. Kerugian Pelupusan Aset Bas
B0553401
RM 10,000.00
Kt. Hartanah Loji & Peralatan Bas
A1434101
RM 300,000.00
HASIL
JUALAN HARTA BENDA/ASET YANG
TIDAK DIPERMODALKAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank
A0113010
RM 50,000.00
Kt. Jualan Harta Benda Yang
Tidak Dipermodalkan
H0273301
RM 50,000.00
LIABILITI
DEPOSIT - TERIMAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank
A0113010
RM 10,000.00
Kt. Deposit Cagaran Kantin
L1111104
RM 10,000.00
LIABILITI
AKAUN AMANAH – TERIMAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Bank
A0113010
RM 10,000.00
Kt. Sewa Bangunan Pejabat
H0274202
RM 10,000.00
• Penggunaan Kod Dana - Cth Kump. Wang Dius
Api CAA – L1211410 / Kod Dana – L410
EKUITI
AMANAH KERAJAAN – TERIMAAN
PERUNTUKAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Pemberian Mengurus
B0442602
RM 1,000,000.00
Kt. Kump. Wang Amanah Bantuan
Serangan Binatang Buas
E0211705
RM 1,000,000.00
EKUITI
AMANAH KERAJAAN – PERBELANJAAN
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Sewa Bangunan Pejabat
B0224202
RM 15,000.00
Kt. ABB – Sewa Bangunan
L0124200
RM 15,000.00
• Penggunaan Kod Dana - Kump. Wang Amanah
Bantuan Serangan Binatang Buas E0211705/ Kod
Dana – E705
EKUITI
PENILAIAN SEMULA ASET
PERIHAL
KOD CARTA AKAUN
AMAUN
Dt. Kenderaan & Jentera
A14134101
RM 10,000.00
Kt. Rizab Penilaian Semula
Kenderaan & Jentera
E0134101
RM 10,000.00

similar documents