11sinif_91_mesleki_hedeflerim

Report
MESLEKİ
HEDEFLERİM
Kazanım: Kısa ve uzun dönemde mesleki hedeflerini belirler.
11. Sınıf 91 nolu kazanım etkinliği
MESLEKİ HEDEFLERİM
Bu etkinliğimizin amacı,
hayatımız için kısa ve
uzun dönemli mesleki
hedeflerimizi
belirleyebilmemizin
eğitsel-mesleki
gelişiminize sağladığı
katkıyı fark etmemizdir.
MESLEKİ HEDEFLERİM
Hedef belirlemek hayatın her aşamasında
olduğu gibi mesleki hedefleri belirlemede
de son derece önemlidir.
MESLEKİ HEDEFLERİM
Şimdi, seçmeyi düşündüğünüz mesleklerle
veya mesleklere ulaşmada sizlere yardımcı
olacağını düşündüğünüz kısa veya uzun
dönemli hedeflerinizi birlikte sıralayalım…
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Öğrencilerin belirttiği hedefleri tahtaya yazabiliriz…
Kısa ve Uzun dönemli hedefler listemiz şöyle bir liste olabilir;
Mühendis, öğretmen olmak ya da ticaretle uğraşmak,
1. sınavlardan yüksek puanlar almak,
Üniversite sınavından 450 puan almak,
Haftaya Salı günü için coğrafya performansını tamamlamak,
Mühendislik, öğretmenlik yada ticaretle ilgili bir bölüme yerleşmek,
Haftaya yapılacak matematik sınavından yüksek puan almak,
1. dönem 70 ve üzerinde ortalama getirmek,
Yarın ki ödevlerimi tamamlamak,
2. dönem takdir alabilecek başarıya ulaşmak
 YGS’ye hazırlık deneme sınavında önceki sınava göre 20 puan
yüksek almak,
Fizik’ten eksiklerimi tamamlamak,
Perşembe günü yapılacak Tarih sınavına çalışmak,
vb...
MESLEKİ HEDEFLERİM
Sıralamayı tamamladıktan sonra, mesleki
hedeflerimizi kısa ve uzun dönemde olarak
ayıralım ve buna göre tekrar bir sıralama
yapalım.
Şimdi hedeflerimizi Kısa ve Uzun dönemli olanlar olarak belirleyelim:
Kısa dönemli hedeflerimiz
1. sınavlardan yüksek puanlar
almak,
Haftaya Salı günü için coğrafya
performansını tamamlamak,
Haftaya yapılacak matematik
sınavından yüksek puan almak,
1. dönem 70 ve üzerinde ortalama
getirmek,
Yarın ki ödevlerimi tamamlamak,
YGS’ye hazırlık deneme sınavında
önceki sınava göre 20 puan yüksek
almak,
Fizik’ten eksiklerimi tamamlamak,
Perşembe günü yapılacak Tarih
sınavına çalışmak,
Uzun Dönemli hedeflerimiz
Mühendis, öğretmen olmak ya da
ticaretle uğraşmak,
Üniversite sınavından 450 puan
almak,
Mühendislik, öğretmenlik yada
ticaretle ilgili bir bölüme
yerleşmek,
2. dönem takdir alabilecek
başarıya ulaşmak
Uzun Dönemli hedefler listesi
2. dönem takdir alabilecek
başarıya ulaşmak
yıl sonunda
Kısa dönemli hedefler listesi
Yarın ki ödevlerimi tamamlamak,
Perşembe günü yapılacak Tarih
sınavına çalışmak,
Haftaya yapılacak matematik
sınavından yüksek puan almak,
Haftaya Salı günü için coğrafya
performansını tamamlamak,
Fizik’ten eksiklerimi tamamlamak,
1. sınavlardan yüksek puanlar
almak,
1. dönem 70 ve üzerinde
ortalama getirmek,
YGS’ye hazırlık deneme
sınavında önceki sınava göre 20
puan yüksek almak,
Üniversite sınavından 450 puan
almak,
Mühendislik, öğretmenlik yada
ticaretle ilgili bir bölüme
yerleşmek,
Mühendis, öğretmen olmak ya da
ticaretle uğraşmak,
Beş yıl sonra
1. Dönem sonunda
Bu gün
Şimdi Kısa ve Uzun dönemli hedeflerimizi tarihsel olarak sıralayalım:
MESLEKİ HEDEFLERİM
Çevrenizde gelecekte seçmeyi
düşündüğünüz mesleği yapan
kişilerle de konuşarak
onların mesleki hedeflerini
belirlemede nasıl bir yol
izlediklerini sormanız,
sonrasında da bu yollardan
sizin de faydalanıp
faydalanamayacağınızı
değerlendirmeniz doğru
mesleki tercih için oldukça
yardımcı olacaktır.
MESLEKİ HEDEFLERİM
UNUTMAYALIM!!!!!
Kişinin kısa ve uzun dönemdeki hedeflerini
mesleki anlamda da oluşturması,
geleceğe yönelik sağlıklı adımlar
atmasında son derece önemlidir.
ŞIMDI BIR HAYAT DERSI…
MUTLAKA HEDEFİN OLSUN
Yale Üniversitesi mezunları
üzerinde yapılan bir araştırmaya
göre, mezunlarla görüşülmüş ve
onlardan açık ve belirli hedeflere
sahiplerse bunlara nasıl
ulaşacaklarına ilişkin planlarını
yazmaları istenmiştir.
Mezunlardan sadece %3’ünün böyle yazılı amaçlara
sahip olduğu görülmüştür.
ŞIMDI BIR HAYAT DERSI…
MUTLAKA HEDEFİN OLSUN
Yirmi yıl sonra, yani 1973’te araştırmacılar
1953’te görüşme yaptıkları kişilere tekrar
gitmişler, diğer konular bir tarafa, daha önce
yazılı amaçlara sahip olan %3’lük kesimin
finansal açıdan; geri kalan%97’nin toplamından
daha iyi durumda olduklarını görmüşlerdir.
Bu sadece kişilerin finansal gelişmelerini
göstermektedir. Araştırmacılar, ölçümü zor olan;
mutluluk, neşeli, huzurlu olma gibi sübjektif
durumlarda da %3’lük kesimin diğerlerinden çok
daha iyi olduklarını belirlemişlerdir.
"Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur."
TEŞEKKÜRLER…

similar documents