I. TBMM Döneminin Sunumunu Bilgisayara indirmek için Tıklayın…

Report
I.TBMM DÖNEMİ
(23 NİSAN 1920-1 NİSAN 1923):
I. TBMM’nin açılmasında;
1. İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgal
etmeleri ve meclisi dağıtmaları.
2. İstanbul hükümetinin vatan ve millete
karşı görevini yapmaması etkili olmuştur.
TBMM vatanın bütünlüğünü ve ulusun
bağımsızlığını sağlamak, ulusu ortak bir
amaç etrafında toplamak, düzenli orduyu
kurmak, yeni bir devlet kurmak ve ulusal
iradeyi gerçekleştirmek için açılmıştır.
I.TBMM’nin aldığı ilk kararlar
1. Hükümet kurmak gereklidir. (Kurucu meclis özelliği)
2. Geçici olmak kaydıyla bir hükümet başkanı veya
padişah vekili atamak doğru değildir. (Meclisin aldığı
kararlarda bağımsız olması gerektiği vurgulanmıştır.
3. TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur. (Milli iradenin
temsilcisi meclis)
4. Yasama Yürütme yetkileri TBMM’ye ait. (Güçler Birliği)
5. Meclisten seçilen bir heyet, hükümet işlerine bakar.
Meclis başkanı bu heyetinde başkanıdır.
6. Saltanat ve hilafet içinde bulunduğu baskıdan
kurtulunca, meclisin belirleyeceği esaslara göre yerini
alacaktır.
NOT: İsmi ve rejimi belli olmayan yeni bir devlet kuruldu.
TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmalar
TBMM’ye karşı çıkan iç isyanlar; Ordunun
terhis edilmesi, İstanbul hükümeti ve
işgalcilerin dini kullanarak halkı
kışkırtması, Kuva-i Milliye’nin halka kötü
davranması gibi nedenler üzerine çıkmıştır.
İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal ve
arkadaşlarını Divan-ı Harp’te idama
mahkum etmiş, Şeyhülislam fetva
yayınlayarak onları dinsizlikle suçlamıştır.
Kuva-i İnzibatiye Ordusu oluşturularak
ayaklanmalar çıkartılmıştır.
1. İstanbul Hükümeti’nin çıkardığı isyanlar:
- Anzavur İsyanı
- Kuva-i İnzibatiye isyanı
(Kuva-i Milliye birlikleri tarafından
bastırılmıştır.)
2. İstanbul Hükümeti ile İtilaf devletlerinin
birlikte çıkardığı isyanlar:
- Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Konya,
Afyon ve milli aşiret isyanları.
3. Kuva-i Milliye Birliklerinin çıkardığı isyanlar:
- Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe
4. Azınlıkların çıkardığı isyanlar:
- Pontus Rum ve Ermenilerin çıkardıkları
TBMM’nin isyanlara karşı
aldığı isyanlar
- Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı (Yasama)
- İstiklal Mahkemeleri kuruldu (Yargı)
- Ankara Müftüsü karşı fetva yayınladı.
- Kuva-i Milliye birlikleri dağıtıldı.
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
Gecikme Nedenleri:
- İtilaf Devletlerinin Osmanlının topraklarını paylaşma
konusunda çıkar çatışmasına girmeleri
- Milli Mücadele hareketinin başlaması
Maddeleri:
1- İstanbul Osmanlının başkenti olarak kalacak,Osmanlı
Antlaşma maddelerine uymazsa orasıda işgal edilecek.
2- Boğazlar bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olacak,
Osmanlı Devletinin içinde bulunmadığı “Boğazlar
Komisyonu” tarafından idare edilecek.
3- Doğu’da bir Ermeni Devleti kurulacak.
4- Suriye ve Irak arasında bir Kürt Devleti kurulacak.
5- Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara verilecek.
6- Musul ve Irak İngilizlere verilecek.
7- Antalya, Muğla ve Konya İtalyanlara verilecek.
8- Suriye, Mardin, Adana dolayları Fransızlara bırakılacak.
9- Mecburi askerlik kaldırılarak, asker sayısı 50.700 civarında
olacak.
10- Azınlıklara sınırsız haklar tanınacak.
11- Kapitülasyonların her türlüsü, bütün devletlere verilecek.
ÖNEMİ
İmzalanmış ama uygulanamamıştır.
(Ölü doğmuş bir antlaşma)
Kurtuluş Savaşının başlamasıyla antlaşma
geçersiz sayılmıştır.
Antlaşmayı imzalayanlar vatan haini kabul
edilmiştir…

similar documents