Ari Torosoğlu - ICSG ISTANBUL 2015

Report
ULUSLARARASI İSTANBUL
AKILLI ŞEBEKELER
KONGRESİ
Tarih : 9 Mayıs 2013
Amacımız
Ülkemizin ihtiyaçlarını iyi etüd ederek , aşırı lüksten uzak
olmak şartı ile gereksinim duyulan elektrik sayacı ve yan
ekipmanlarını , mümkün olan en kaliteli , en ekonomik ve
en kalıcı şekli ile ticari menfaatlerden ziyade Türkiye’nin
sürdürülebilir menfaatlerini ön planda tutarak
ekonomimize ve paydaşlarımızın hizmetine zamanında
kazandırmaktır.
Köhler’in Tarihçesi
1) Türkiye’de ilk elektrik sayacı 1966 yılında Esem
Elektrik Sayaçları’nın mekanik sayaç üretimine başlaması
ile başlamıştır.
2) Bundan 15 yıl sonra 1981 yılında Köhler Elektrik
Sayaçları Türkiye’deki ikinci mekanik sayaç üreticisi olarak
sektördeki rolünü almıştır.
3) Köhler’den 3 yıl sonra da Makine Kimya Endüstrisi yani
bilinen adıyla MKE mekanik sayaç üretimine 1984 yılında
başlamıştır.
Köhler’in Tarihçesi
4)Yüksek güçlü abonelerde Elektronik sayaç kullanımı
1990’lı yıllarda başlamış olup maalesef bu ürünler 2000$’lar
mertebelerinden ithal edilmekte ve Türkiye’de üreticisi
bulunmamaktaydı .
5) 2000’li yıllara doğru bu üç firma yerli imalat olarak
Türkiye’nin elektrik sayacı ihtiyacını mekanik sayaç
normlarına göre kaliteli söylenebilecek düzeyde
karşılamışlardır.
6) Elektronik sektörünün gelişmesi ve mekanik sayaçların
elektronik sayaçlara göre her gün dezavantajlarının ortaya
çıkması ile Tedaş Genel Müdürlüğü 1999 yılında ilk
Elektronik Sayaç şartnamesini çıkarmıştır.
Köhler’in Tarihçesi
7) Tedaş 2001 yılı mayıs ayında 6 ay sonrası için yani 8
Aralık 2001 tarihinden sonra yeni abonelerde mekanik
sayacın kullanımını Türkiye çapında yasaklamış ve bu karar
mekanik sayaç üretimi yapan üç firma için son derece zor bir
süreç olmuştur.
8) 2001 yılı Kasım ayı itibariyle Başarı Elektronik Kaan
markası ile Türkiye’de ilk defa Tedaş şartnamesine uygun
sayacı üretmiş ve monofaze trifaze modelleri piyasaya
sunmuştur.Bu dönemde bir monofaze sayaç 150$ , bir trifaze
sayaç 300$ mertebelerinde idi.
9) Köhler elektrik sayaçları 4 ay sonra monofaze , trifaze ve
kombi modelleri 2002 şubat ayı itibariyle piyasaya
sunmuştur. Köhler’in üretime başlaması ile monofaze sayaç
50$’a , trifaze sayaç 100$’a ve önceden 2000$’a satın
aldığımız kombi sayaçlar 300$’a tedarik edilmesi mümkün
hale gelmiştir.
Köhler’in Tarihçesi
10) Bu dönemden sonra gerekli ArGe , Kalite departmanlerını
oluşturamayan MKE firması elektrik sayacı sektöründen
çekilmiştir. Benzer şekilde kurumsallaşma konusunda gerekli
adımları atamayan Esem firması da elektrik sayacı
sektöründen çekilmek zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra
mekanik elektrik sayacı devri kapanmış elektronik elektrik
sayacı devri başlamıştır.
11) 2002 yılında yüksek kar marjını gören ve altyapılarını
tam oluşturmadan ticari yaklaşımlı yaklaşık 30 firma bu
dönemde elektrik sayacı sektörüne girmişlerdir. Birçok
firmaya onay verilmesi için tam bir kaos içine girilmiş ve her
firma farklı görüşleriye sektörü çok zor duruma düşürmüştür.
12) 2004 yılı mayıs ayında Tedaş Genel Müdürlüğü Orhan
Varan , Alpaslan Mutlu , Serkan Gerçek’in önemli çalışmaları
ile tekrar bir düzenleme yapılmış 38 maddeik asgari
şartname çıkarılmış ve bu şekilde karışıklığın önüne
geçilmeye çalışılmıştır.
Köhler 2025
14) 2000-2010 yıllarında elektronik sayaçta emekleme dönemi yaşamış
olan ülkemiz 2010-2025 yılları arasında monofaze ve trifaze
sistemler için enerji hattı yada radio frekansı üzerinden haberleşme ,
kombi sayaçlar için GPRS üzerinden haberleşme konusunda
çalışmalarını tamamlayarak elektronik sayaçtan daha fazla
yararlanma fırsatı bulacak daha hassas ölçüm,daha güvenli şebeke ,
kayıp kaçağın minimize edildiği yapılara kavuşacaktır.
Elektronik Monofaze Elektrik Sayaç Tipleri
Elektronik Trifaze Elektrik Sayaç Tipleri
Elektronik Kombi Elektrik Sayaç Tipleri
TÜRKİYE’NİN NETWORK ALANINDA TEKNOLOJİ DEVLERİ,
UZAKTAN SAYAÇ OKUMA PROJELERİNDE
KÖHLER ELEKTRİK SAYAÇLARI’NI TERCİH EDİYOR… !
Ürün Onay Aşamaları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Proje fizibilitesi
Arge çalışmaları ve prototip hazırlama
Ön Testler
Uluslar arası Onay ( MID )
Tip Onayı
Ulusal Onay
Fabrika Son Testleri
Pilot Üretim
Ana Üretim
Bu Tarihe Kadar Olan Kısımda Çıkarılması Gereken Dersler
1)Ülke ihtiyaçları tam olarak etüd etmeden 7 maddelik yetersiz bir şartname ile
sektördeki 3 firmanın yani sektörün tamamının yok olma ihtimalini bile bile
kar odaklı plansız kararların alınması ve uygulamaya geçirilmesi.
2)Yerli en az iki firmanın onay işlemlerini tamamlamaları akabinde gerçek rekabet
şartları oluşana kadar yasaklamaların olmaması.Bu kar odaklı birçok şirketin
iştahını kabartmış ve daha sonra ülkemiz kaynaklarını boşa gitmesine sebep
olmuştur.
3)
Altyapısı olmayan hiçbirşeyin yatırımına izin verilmemesi.
El endeksörlerinde yaşanan kaos’un uzaktan okuma sistemlerinin kurulumu
aşamasında yol gösterici olması.
Yapılan : Her firma kendi okuma cd’si ile onay aldı , bağımsız endeksör firmasından
onay alınmadı .Ardından endeksör üreticisi her üretici için kod vermek zorunda kaldı
ve bir süre sonra sistem tamamen kontrolden çıktı.Sürdürülebilir düşünce yok.
Olması Gereken:Her firma onay aşamasında bağımsız endeksör üreticisinden onay
almalı.
4)
Yapılan : Bugün de benzer durum Osos sistemlerinde yaşanıyor.Her firma kendi
server yazılımını yapıyor.Daha sonra başka bir firmadan alınan modem sisteme
uygun olmuyor.Dolayısıyla sürdürülebilir ve rekabete açık değil.
Olması Gereken : Rekabete açıklık için önce Tedaş’ın Server sistemini kurması ve
bu server’a bağlanmak için gereken yapıların standart hale getirilmesi.Bu yazılımı
üreticilerden bağımsız üçüncü bir mercinin yapması Modem üreticilerinin de aynı
sayaç onayı alır gibi Tedaş Genel Müdürlüğünden yada EPDK’nın oluşturacağı
Teknik komisyondan onay alması gerekmektedir.
5)
Olan : Sanayi Bakanlığı’nın sadece uluslar arası onayı ( MID ) yeterli görmesi , ulusal
İhtiyaç ve taleplerin oluşturulması , geliştirilmesi ve kontrolü ihtiyacını görmezden
gelmesi.Bu yapı son derece suistimale açıktır.
Olması Gereken : Eski kaos ortamının tekrar oluşmaması için Sanayi Bakanlığı
Sayaç Komisyonu ( Say-Kom ) çalışmalarına devam etmeli .
Teknik uzmanların kolay yetişmediği bilinci ışığında bu sayaç komisyonu bünyesinde
beş yerli elektrik sayacı üreticisi temsilcileri , özel tüzel edaşların temsilcileri ,
Epdk , Sanayi Bakanlığı , Tedaş Genel Müdürlüğü temsilcilerine de
yer verilmelidir.
Kontrolleri ve onayları önceden olduğu gibi eksikleri tamamlanan ve personel
takviyesi ile güncellenen Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından verilmesi gerekmektedir.
Firmaların ihale alma adına özel edaşlara vermiş olduğu taahütler kabül edilmemelidir.
6)
Olan : Kaçak elektrikle mücadelede ulusal ( 38 madde ) ve uluslar arası (MID )
onayının yeterli görülmesi ve ihtiyacı karşılamamasına karşın sessiz kalınması.
Olması Gereken : Ulusal onay aşamasında Türkiye’nin bir gerçeği olan kaçak ile ilgili
bir teknik komisyonun kurulması ve her onaya gelen sayacın bu komisyonun
belirlemiş olduğu testlere de tabi tutulması sayaçların kaçak kullanıma karşı
güvenliğini arttıracaktır.
Bu konuda maalesef ülkemiz hala gerçeklerden çok uzak , sonuca hitap etmeyen
uygulamalarla zaman kaybetmektedir.
7)
Olan : Uluslar arası onayın yurtdışından alınması zaman ve döviz kaybı.
Olması Gereken : TSE bir an önce gerekli adımları atarak dışa bağımlılıktan bizi
kurtarması gerekmektedir zira bu uzun vadede sektörümüzü oldukça olumsuz
yönde etkileyeceği açıktır.
8)
Olan:Tüzel ihalelerde sadece fiyata bakılarak alım yapılması .
Olması Gereken : İhalelerde fiyatın dışında kaliteye de önem gösterilmesi
Gerekmektedir.
Teşekkür ederiz…
Ari Torosoğlu : 0535 777 05 75 [email protected]

similar documents