ebitda nedir? - Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Report
TTK’DAKİ SON GELİŞMELER IŞIĞINDA
MUHASEBE VE MUHASEBECİLİK
PROF.DR.
SELAHATTİN KARABINAR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
[email protected]
SUNUM AKIŞI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BİRAZ ENTELLEKTÜEL BİLGİ: DOĞRULAR SKALASI
YENİ TTK’NIN AMACI NEYDİ, NE OLDU?
DENETİM
UFRS
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
SERMAYE AVANSI UYGULAMASI
BİRLEŞME RAPORU
FAALİYET RAPORU
HOŞ GELDİN MERSİS
MUHASEBE UYGULAMALARINDA DEĞİŞEN ANLAYIŞ
«EBİTDA» HESAPLAMA
KAÇ TANE DOĞRU VARDIR?
•
•
•
•
•
•
DOĞRU TEK MİDİR?
DENEY DOĞRULARI
OLGU DOĞRULARI
AKIL/MANTIK DOĞRULARI
FİKİR DOĞRULARI
İNANÇ DOĞRULARI
YASALAR NEREDE KALDI?
• YASAL DOĞRULUK MU
• YASAL UYGUNLUK MU?
• YASALARA UYGUNLUK DOĞRULUK
GÖSTERGESİ MİDİR?
• BUNUN MUHASEBE İLE İLGİSİ NEDİR?
BU DOĞRULAR NE İŞE YARAR?
• DENEY DOĞRULARI
• BİLİM YAPARSINIZ
• OLGU DOĞRULARI
• BİLİM YAPARSINIZ
• AKIL/MANTIK DOĞRULARI
• FELSEFE YAPARSINIZ
• FİKİR DOĞRULARI
• POLİTİKA/SİYASET YAPARSINIZ
• İNANÇ DOĞRULARI
• İMAN İNŞA EDERSİNİZ
MUHASEBE BUNLARIN HANGİSİNDE?
•
•
•
•
•
•
DENEY DOĞRULARI
OLGU DOĞRULARI
AKIL/MANTIK DOĞRULARI
FİKİR DOĞRULARI
İNANÇ DOĞRULARI
YASAL DOĞRULUK
OLMAMIZ
GEREKEN YER
OLDUĞUMUZ
YER
YENİ TTK’NIN AMACI
• SORU:
– BİR ANNE-BABA ÇOCUĞUNU «BU BENİM
ÇOCUĞUM, DÖVERİM DE SEVERİM DE» DİYEBİLİR
Mİ?
– BU SORUNUN KONUMUZLA İLGİSİ NE?
• CEVAP:
YENİ TTK’NIN AMACI (DEVAM)
• SORULAR:
– BİR ANNE BABA ÇOCUKLARININ YAPTIKLARINDAN
SORUMLU MUDUR?
– ÇOCUK EBEVEYNİNE «BENİM KÖTÜ OLMAMA SİZ
NEDEN OLDUNUZ» DİYE HESAP SORABİLİR Mİ?
• KONUMUZLA İLGİSİ NEDİR?
DENETİM
• ŞİMDİLİK BU NOKTADA PASTADAN PAY YOK
AMA….
-KAPSAM GENİŞLETİLECEK
– TAHMİNEN 2015 YILINDA, TÜM ŞİRKETLER
• DENETİME KAYITSIZ KALINMAMALI
• İÇ KONTROL SİSTEMİNE UZAK DURMAYINIZ
• BAKANLIK’TAN DENETİME GELEBİLİRLER (TTK md.210)
İŞTE YENİ PASTA
• DENETİMSİZ KALAN A.Ş.’LERİN DENETİMİ
• SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
• SMMM’LERDEN DENETLEME KURULU
RAPORU ALINABİLİR
• KİM BU SMMM?
• ŞİRKETİN SMMM’Sİ
• BİR BAŞKA SMMM*****
DENETİM
(DEVAM)
• BU RAPORUN İÇERİĞİ NASIL OLACAK?
• KISMEN BAĞIMSIZ DENETİM KISMEN DE KLASİK
MURAKIPLAR RAPORUNA BENZEMESİ BEKLENEBİLİR.
• Yıllık faaliyet raporunda; ……muhasebe ve mali
raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin
bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında
elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla
yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve
uyumluluğu konularında açıklamalara yer verilir
• KAYİK’İN MUHASEBECİSİ İSENİZ NE YAPACAKSINIZ?
UFRS
• ŞİRKETLER UFRS İLE İLGİLİ OLARAK;
• HEM DENETİM HEM DE UFRS İLE MÜKELLEF OLANLAR
• SADECE UFRS İLE MÜKELLEF OLANLAR
• ESKİSİ GİBİ DEVAM EDECEK OLANLAR
• UFRS’YE DÖNÜŞTÜRME UYGULAMASI HIZ
KAZANACAK
•
•
•
KOBİ FURYASI
ŞİRKET SATIŞLARI
YABANCI ORTAK ARAYIŞLARI
UFRS (DEVAM)
• KOBİ TFRS’Yİ BIRAKINIZ.
• HEDEF; TAM SET UFRS
• NEDEN?
• AB BİLE İSTEKLİ DEĞİL
• KOBİ’LERDE BİLE KOBİ TFRS KULLANILMAYABİLİR
• CEVABINI BEKLEYEN SORU:
• UFRS TABLOLARI KİME VERİLECEK?
YENİ BİR EKMEK KAPISI DAHA
• BİRLEŞME RAPORU
• AMA ÖNCEDENHAZIRLIKLI OLMAK
GEREKİYOR.
BİRLEŞME RAPORU (DEVAM)
• BİRLEŞME, BÖLÜNME VE DEVİR İŞLEMLERİNDE
SMMM’LERİN GÖREVİ;
– TÜM ANGARYALARI YAPMAK
– BİRLEŞME RAPORU HAZIRLAMAK (AYRICA FİYATLANDIRILMALI)
• GÖREVİN DAYANAĞI
– BAKANLIĞIN «YAPI DEĞİŞİKLİĞİ» TEBLİĞİ
YASAL DAYANAK
• «…….birleşme, bölünme ve tür değişikliğinde
ise mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve
hakların yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir, denetime tabi
şirketlerde ise denetçi tarafından tespit
edilmiş değeri».
MAL VE HAKLARIN TESPİT EDİLMİŞ
DEĞERİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR
• BİRLEŞEN VEYA BÖLÜNEN HER ŞİRKET İÇİN (AYRI AYRI);
• AMAÇ:
•
ÖZVARLIK DEĞERİNİN TESPİTİ
• İZLENECEK YOL:
•
AKTİF VE PASİFLERİN DEĞERİNİN TESPİTİ
• FİKTİF HESAPLARA DİKKAT
•
•
•
•
AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜKLERİ
GELECEK DÖNEMLERE AİT GEL. VE GİD.,
VERİLEN ÇEKLER
TEMİNAT MEKTUPLARI
• NE VAR BUNDA HEPSİ DE BİLANÇO ÜZERİNDEN
HESAPLANAMAYACAK MI? DEMEYİN
•
TEK YÖNTEM Mİ YOKSA BİRDEN FAZLA YÖNTEM Mİ?
ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
BİLANÇO DEĞERİ
YENİDEN KURMA DEĞERİ
İNA YÖNTEMİ
PİYASA DEĞERİ YÖNTEMİ
YENİDEN DEĞERLEME YÖNTEMİ
……
…..
• BİRLEŞME VEYA BÖLÜNME SONRASI
• AMAÇ:
•
DEVROLAN ŞİRKETTEN GELENLERE KARŞILIK VERİLECEK SERMAYE PAYLARINI
BELİRLEMEK
• İZLENECEK YOL:
•
•
BİRLEŞME VEYA BÖLÜNME KATSAYILARINI HESAPLAMAK
ARTIRILACAK SERMAYE TUTARINI HESAPLAMAK
• ARTIRILAN SERMAYEDEKİ ORTAKLIK PAYLARINI
HESAPLAMAK
•
•
ORTAKLAR DEĞİŞMİYORSA
ORTAKLAR DEĞİŞİYORSA
FAALİYET RAPORU
• BASMA KALIP FAALİYET RAPORU YAZILAMAYACAK
• TÜM SERMAYE ŞİRKETLERİNDE FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ
İÇERİĞİ BELİRLENMİŞTİR.
• DİKKAT:
• Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin
akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da
gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst
bir şekilde yansıtır. Yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe
aykırı ifadelere yer verilemez.
• Ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir
şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.
• Yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler
kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır.
ASGARİ İÇERİK UNSURLARI
a) Genel bilgiler,
b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere
sağlanan mali haklar,
c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
d) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli
gelişmeler,
e) Finansal durum,
f) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,
g) Diğer hususlar
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin
Önemli Gelişmeler Bölümünde……
• a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,
• b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile
yönetim organının bu konudaki görüşü,
• c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,
• ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,
• d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine
ilişkin açıklamalar,
• e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,
• f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim
organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar,
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin
Önemli Gelişmeler Bölümünde……
• g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp
ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip
getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine
getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve
değerlendirmeler,
• ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa,
toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin
yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula
ilişkin bilgiler,
• h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile
sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara
ilişkin bilgiler,
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin
Önemli Gelişmeler Bölümünde……
• ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete
bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir
şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim
şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından
kaçınılan tüm diğer önlemler,
• i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki
işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı
anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde
uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından
kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara
uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği
hususlarının yer alması zorunludur.
YASAL ZEMİNİ OLMAYAN AMA
UYGULAMADA KULLANILAN BİR YOL
• SERMAYE AVANSI UYGULAMASI
• NEDİR?
• Şirket ortakları tarafından, ileride yapılacak
sermaye artırımına mahsup edilmek üzere
sermaye artırım avansı adı altında ortak
oldukları sirketlere para transferleridir.
• Ortaklar her zaman için sermaye artırımına
mahsuben avans verebilirler, ancak bu
ödemeyi yapan ortaklar lehine (ortaklık
hakları açısından) bir avantaj yaratmayacaktır.
SERMAYE AVANSININ KULLANILMA
NEDENİ
• Sermaye artırım avansı uygulamada genellikle öz kaynakları zayıf,
hatta yitirilmis sirketlerde karsımıza çıkmaktadır.
• Bilindiği gibi TTK’na göre, öz kaynakları 2/3 oranının altına düsen
• sirketlerin feshedilmesi gerekmektedir. Bu gibi sirketlerde sermaye
artırımına da izin verilmemektedir.
• Sirketin ortakları bu gibi durumlarda faaliyete devam edilebilmesi
açısından para transferi yapmaktadır.
• Sayet, sermaye artırım avansı adı altında gönderilen paralar, “makul
bir süre” içinde tescilli sermayeye dönüsmez ise ve borcu
kullandıran ortak da Türkiye mukimi bir sirket ise, yapılan para
transferleri faizsiz borç kullandırılması seklinde değerlendirilecek ve
örtülü kazanç elestirisine maruz kalınacaktır.
UYGULAMANIN
ÖRTÜLÜ KAZANÇ YÖNÜ
• Ortak olduğu bir kuruma sermaye artırım avansı adı altında
da olsa, bedelsiz (faizsiz) para transferi yapan bir kurum,
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
hükümleri açısından elestirilerek tarhiyata maruz kalabilir.
• Ancak, böyle bir tarhiyata karsı açılacak davada, tahsis
edilen kaynağın makul bir süre içinde sermayeye eklenmis
olması kaydıyla, davanın kazanılma ihtimali yüksek olabilir.
• ÇÜNKÜ; Danıstay 4. Dairesinin 04.11.1998 tarih ve
E.1998/2191, K: 1998/3909 sayılı kararında da;
• yönetim kurullarında karara bağlanarak tahsis edilen
sermaye artırım avanslarına faiz yürütülmemis olmasının
örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilmeyeceğine
hükmedilmistir.
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
• BİLDİĞİNİZ KOBİ BORSASIDIR.
• UCUZ ÖZKAYNAK TEMİNİ YOLUDUR.
• ŞİRKETİM KONTROLÜMDEN ÇIKACAK DİYE
KORKMAYINIZ
• 2012 YILINDA ARTAN BİR TALEP VARDIR
• HEDEF 2015 YILINA KADAR 1.000 KOBİ
• YAKLAŞIK %8 MALİYETİ VARDIR AMA…..
• DEVLET DESTEKLERİ DE VARDIR
• KOSGEB, “GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK
PROGRAMI” İLE ÜST LİMİTİ TOPLAM 100.000TL OLMAK ÜZERE
AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN ŞEKİLDE GERİ ÖDEMESİZ
DESTEK SAĞLAYACAKTIR.
KOBİ’LER İÇİN
BORSAYA AÇILMA DESTEKLERİ
Destek Unsurları
Destek Ödemesi
Üst Limiti (TL)
Oranı (%)
Piyasa danışmanı
danışmanlık hizmet
bedeli (azami 2 yıl)
60.000
75
Bağımsız denetim
hizmeti bedeli
20.000
75
SPK kurul kaydına
alma ücreti, İMKB
Gelişen İşletmeler
10.000
Piyasası Listesine
kabul ücreti, Merkezi
Kayıt Kuruluşu masrafı
100
Aracı kuruluşa
ödenecek aracılık
komisyonu
75
10.000
«EBİTDA» HESAPLAMA
• ŞİRKETİNİ SATACAK OLANLARIN İŞİNE YARAYACAK
• SATIN ALACAK KİŞİ;
– EBİTDA’YI HESAPLATIP
– BELLİ KATSAYI VERİYOR,
– KATSAYI ÜZERİNDE PAZARLIK YAPIYOR
• NEDEN BÖYLE YAPIYOR
– EBİTDA ŞİRKETİN O YILKİ NET FAALİYET SONUCUNU VERİYOR
• EBİTDA NEDİR?
–
–
–
–
–
–
EARNİNGS
BEFOR
INTEREST
TAX
DIVIDENT
AMORTISATION
FVAKÖK
KAR
ÖNCE
FAİZ
VERGİ
KAR PAYI
AMORTİSMAN
MUHASEBE UYGULAMALARINDA
DEĞİŞEN ANLAYIŞ
• DİĞER AKADEMİK MESLEKLER ARASINDA EN
FAZLA MESAFE ALAN BİR MESLEK OLMUŞTUR.
• DAHA FAZLA MESAFE İÇİN;
• BİNDİĞİNİZ DALI KESMEYİN
• MÜKELLEFİN SADECE HAKLI TALEPLERİNE CEVAP VERİNİZ.
• BAZI ŞEYLERİ MÜKELLEFLER İSTEMEDEN SİZ ONLARA
VERİN Kİ;
•
•
•
FARK YARATIN
KALİTENİZ ORTAYA ÇIKSIN
MÜKELLEFLERİN AYAKLARI ALIŞSIN
• ÇEK CİRO EDİLDİĞİNDE
BORCUNUZDAN KURTULDUĞUNUZU
MU ZANNEDİYORSUNUZ?
SABRINIZ VE DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.
ŞİMDİ SIRA SORULARDA AMA ZOR SORMAYIN))

similar documents