site TC-1 TR - Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi

Report
Istanbul / TURKEY
HAKKIMIZDA
Kuruluş amacı uçak bakım sektörüne donanımlı teknik eleman yetiştirip,kariyer planlaması
yapmaktır.Bu yöndeki en büyük projemiz Uçak bakım kompozit teknisyeni yetiştirip hem yurt
dışında hemde yurt içinde prestijli uçak bakım firmalarında çalışmaları sağlamaktır.
Eğitimlerimizi SHY-147 ve EASA -147 yönetmeliklerine uygun olarak vermeyi
hedefliyoruz.Yetkili kuruluşlarla ortak düzenleyeceğimiz kurslar ile sizlere onaylı sertifikalar
verip,Havacılık sektöründe çalışmanız için tercih edilebilirliliğinizi artırmak istiyoruz.
Deneyimli ve Eğitimli eğitici kadromuzla üniversite ve lise mezunu adaylara uçak bakım
teknisyenliği eğitimi aldırmayı planlıyoruz.
EASA (Avrupa Hava Güvenliği Ajansı)
Ajans ,Avrupa ve dünyada sivil havacılık güvenliği ve çevre korumada en yüksek
ortak standartları teşvik etmektedir.
Ajansın sorumlulukları şunlardır:
•Yeni mevzuat hazırlanması için AB'ye uzman tavsiyesi;
•Uygulanması ve Üye Devletlerde denetimler de dahil olmak üzere güvenlik
kurallarının, izlenmesi;
•Uçak ve bileşenlerin tip sertifika, hem de havacılık ürünlerinin tasarım, imalat ve
bakım ile ilgili kuruluşların onayı;
•Üçüncü ülke (AB dışı) operatörlerin yetki;
•Güvenlik analiz ve araştırma.
İÇİNDEKİLER
1.
EASA Part66 Lisansı Nedir?
2.
EASA part 66 lisansını kim verebilir?
3.
EASA part 66 lisansını alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
4.
EASA part 66 hava aracı bakım lisans kategorileri nelerdir?
5.
EASA part 66 lisansı için tecrübe gereklilikleri nelerdir?
6.
Part 66 Uçak Bakım Lisansının Genişletilmesi(Extension) İçin Tecrübe
Gereklilikleri nelerdir?
7.
Geçiş İçin Alınacak Ek Modüller nelerdir?
8.
EASA part 66 modülleri nelerdir?
9.
EASA Part 66 modül sınavları nasıl yapılır?
1.
EASA part 66 lisansı nedir?
Havaaraçlarının bakımı da, en az uçuş operasyonu kadar hatta belki de ondan
da önemlidir. Havaaraçlarının bakımı ise ancak yetkili bakım merkezleri
tarafından (EASA Part145) yetkilendirilmiş bakım personeli tarafından (EASA
Part66) gerçekleştirilebilir.
Dolayısı ile EASA Part66 lisansı, kişiye yetkilendirildiği konularda, havaaracı
üzerinde bakım yapma ve onaylama yetkisi verir.
2. EASA part 66 lisansını kim verebilir?
EASA Part66 Lisansı ancak EASA Onaylı eğitim kuruluşları tarafından(EASA
Part147), gerçekleştirilen eğitim ve sınavlardan sonra ilgili otorite tarafından
verilebilir.
3. EASA part 66 lisansını alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
• Bir uçak bakım lisansına başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması
gerekmektedir.
• İlgili hava aracı tipinde yayımlanmış olan teknik dokümanların ve Part-145 veya
Part-M onaylı bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi ile ilgili
prosedürlerin yazıldığı dili veya dilleri anlayabilecek seviyede okuyabilmesi,
yazabilmesi ve konuşabilmesi,
• Talebiyle ilgili modüllerin sınavlarını başarıyla tamamlamış olması,
• Talebiyle ilgili kategoride aktif hava aracı bakım deneyimini tamamlamış olması,
• gerekmektedir.
4. EASA part 66 hava aracı bakım lisans kategorileri nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
Uçak bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içerir:
Kategori A, B1, B2, B3, C
Kategori A : Hat bakım mekanik teknisyeni.
Kategori B1: Hava aracı bakım teknisyeni (Mekanik).
Kategori B2: Hava aracı bakım teknisyeni (Avionik).
Kategori C : Hava aracı üs bakım mühendisi/teknisyeni.
A ve B1 kategorileri uçakların, helikopterlerin, türbinli ve pistonlu motorların
kombinasyonuyla ilgili alt kategorilere ayrılır. Bu alt kategoriler:
– A1 ve B1.1  Türbinli Uçaklar
– A2 ve B1.2  Pistonlu Uçaklar
– A3 ve B1.3  Türbinli Helikopterler
– A4 ve B1.4  Pistonlu Helikopterler
B3 kategorisi 2000 kg MTOM ve altındaki piston motorlu basınçsız hava araçlarına
uygulanabilir.
5.
EASA part 66 lisansı için tecrübe gereklilikleri nelerdir?
(a) Bir lisans adayının aşağıda gereklilikleri karşılaması gerekir:
• 1. Kategori A ve alt kategoriler B1.2 ve B1.4 için:
• (i) Eğer başvuran kişinin herhangi bir teknik eğitim geçmişi yok ise faal uçak
üzerinde üç yıllık pratik bakım deneyimi, veya
• (ii) Yetkili otorite tarafından teknik manada kişinin eğitimli çalışan olarak ele
alınabilmesini sağlayacak eğitimin tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde iki
yıllık pratik bakım deneyimi, veya
• (iii) Part 147 onaylı temel eğitim kursunun tamamlanmış olması ve faal uçak
üzerinde bir yıllık pratik bakım deneyimi
2400 HourEASA Part
66 Trainings
240 Hour
Preparation
Training
2 Year
Experience
EASA Part
66 Licence
Exam
Licence
5 Year
Experience
Examination
2. Kategori B2 ve alt kategoriler B1.1 ve B1.3 için:
• (i) Eğer başvuru sahibi ilgili bir teknik eğitime sahip değilse faal uçak üzerinde beş yıllık
pratik bakım deneyimi, veya
• (ii) Yetkili otorite tarafından, teknik manada, kişinin eğitimli çalışan olarak ele
alınabilmesini sağlayacak eğitimin tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde üç yıllık
pratik bakım deneyimi, veya
• (iii) Part 147 onaylı temel eğitim kursunun tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde iki
yıllık pratik bakım deneyimi
EASA Part
66 Licence
Application
to German
Civil
Aviation
Authority
3. Büyük uçaklara dair kategori C lisansı:
• (i) Part 145 B1.1, B1.3 veya B2 destek personeli olarak veya büyük
uçaklar üzerinde B1.1, B1.3 veya B3 kategorilerinde çalışarak veya
her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde üç yıllık deneyim, veya
• (ii) Part 145 B1.2 veya B1.4 destek personeli olarak veya büyük
uçak üzerinde B1.2 veya B1.4 kategorilerinde çalışarak veya her
ikisinin kombinasyonu olacak şekilde beş yıllık deneyim, veya
4. Büyük olmayan uçaklara dair kategori C lisansı:
• Part 145 B1 veya B2 destek personeli olarak veya büyük olmayan
uçaklarda B1 veya B2 kategorilerinde çalışarak veya her ikisinin
kombinasyonu olacak şekilde üç yıllık deneyim, veya
5. Akademik elde edilen kategori C lisansı:
• Bir üniversiteden, veya yetkili otorite tarafından tanınmış diğer bir yüksek eğitim
enstitüsünden teknik çerçevede bir akademik dereceye sahip bir başvuru sahibi
için; altı ay hangar bakım görevlerinin gözetimini içinde bulunduracak şekilde
uçak bakımıyla doğrudan ilişkilendirilmiş görevlerin emsal bir seçiminde, bir sivil
uçak bakımı alanında, 3 yıllık deneyim.
6.
Part 66 Uçak Bakım Lisansının Genişletilmesi(Extension) İçin Tecrübe
Gereklilikleri nelerdir?
• Aşağıdaki tablo var olan bir Part 66 lisansına yeni bir kategori veya alt kategori
eklemek için tecrübe gerekliliklerini göstermektedir.
• Tecrübe, başvuruyla ilgili alt kategoride , faal uçak üzerindeki pratik bakım
deneyimi olmalıdır.
• Eğer başvuru sahibi alt kategoriyle ilgili onaylı bir Part 147 eğitimi almışsa
deneyim gerekliliği 50% düşürülecektir.
7.
Geçiş İçin Alınacak Ek Modüller nelerdir?
Kategori B1’den kategori B2’ye geçiş için:
• Modül 4: Electronic Fundamentals
• Modül 5: Digital Tecniques
• Modül 7.4: Avionic General Test Equipment
• Modül 13: Aircraft Aerodinamics, Structures and Systems
Kategori B2’den alt kategori B1.1’e geçiş:
• Modül 2: Physics
• Modül 6: Materials and Hardware
• Modül 7: Maintenance Practices
• Modül 11: Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems
• Modül 15: Gas Turbine Engine
• Modül 17: Propeller
Kategori B2’den B1.2’ye geçiş:
•
•
•
•
•
•
Modül 2: Physics
Modül 6: Materials and Hardware
Modül 7: Maintenance Practices
Modül 11: Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems
Modül 16: Piston Engine
Modül 17: Propeller
Kategori B2’den B1.3’e geçiş:
•
•
•
•
•
Modül 2: Physics
Modül 6: Materials and Hardware
Modül 7: Maintenance Practices
Modül 12: Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems
Modül 15: Gas Turbine Engine
Kategori B2’den B1.4’e geçiş
•
•
•
•
•
Modül 2: Physics
Modül 6: Materials and Hardware
Modül 7: Maintenance Practices
Modül 12: Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems
Modül 16: Piston Engine
9. EASA part 66 modülleri nelerdir?
9. EASA Part 66 modül sınavları nasıl yapılır?
•
•
•
•
•
•
Başvuru yapan kişi, alacağı lisans kategorisine veya kategorilerine uygun olarak yeterli
bilgi seviyesine sahip olduğunu modül sınavlarında başarılı olarak kanıtlamak zorundadır.
Adayların çoktan seçmeli veya yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için, 100 tam puan
üzerinden 75 veya daha yukarı puan almaları şarttır.
Başvuru sahibi modül sınavlarını on yıl içerisinde tamamlamalıdır.
Adaylara, çoktan seçmeli sınavlarda her bir soru için ortalama yetmişbeş saniye; yazılı
sınavlarda soru başına yirmi dakika sınav süresi verilir.
Herhangi bir modül sınavından başarısız olan kişi bu sınava başarısız olduğu sınavın
yapıldığı tarihten itibaren doksan günden önce giremez.Ancak, EASA Part 147 onaylı
bakım eğitimi kuruluşunda ilgili modülden kursa katılmış olması halinde bu süre otuz
güne indirilir.
Sınavlar iki farklı formatta yapılmaktadır. Üç şıklı test ve klasik yazılı şeklindedir. Yazılı
sınavlar sadece modül 7, modül 9 ve modül 10 sınavlarında uygulanmaktadır.
İstanbul / TURKEY

similar documents