TÜRK*YE KAMU HASTANELER* KURUMU F*NANS H

Report
TÜRKİYE
KAMU HASTANELERİ KURUMU
FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Finansal Planlama
Birimi Sorumlusu
HOŞGELDİNİZ


GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİ
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ ÖDENEKLERİ
Genel
Bütçe
Ödenekleri
% 30
Döner Sermaye
Bütçesi %70
FİNANSAL PLANLAMA BİRİMİ GÖREVLERİ
 Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin SGK
mensuplarına sunduğu sağlık hizmeti
karşılığında, Global Bütçe kapsamında SGK’dan
alınan toplu ödemelerin sağlık tesislerine
planlamasını ve tahsisini yapmak.
 İlgili Genel Bütçe kalemlerinden ödenek
göndermek.
 Mali durumu zayıf olan sağlık tesislerimizin
ödenek taleplerini değerlendirmek
 SGK ile yapılan Global Bütçe Protokolü çerçevesinde her ayın
ilk 6 iş günü sonunda ilgili ödenek Sağlık Bakanlığı Merkez
Döner Sermaye Saymanlığı hesabına aktarılır. Buradan da
aynı gün içerisinde Kamu Hastaneleri Kurumu Döner
Sermaye Saymanlığına gönderilir.
 Gelen ödeneğin planlaması çeşitli parametreler
kullanılarak her tesis için ayrı ayrı değerlendirilmek
suretiyle yapılır.
 Planlama yapılırken yararlanılan kaynaklar;
 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS):
Sağlık tesislerinin giderleri, borçluluk oranları, borç
vadeleri, nakit durumları vb. gibi kısacası mali yapı
ile ilgili planlama aşamasında kullanılan verilerin
sağlandığı muhasebe sistemi.
 Medula Sistemi:
Sağlık tesislerinin SGK mensuplarına sunduğu sağlık
hizmetine ilişkin verilerin toplandığı elektronik bilgi
sistemidir. Planlama safhasında ilgili ayların dönem
sonlandırma bilgilerini yani dönem fatura bilgilerinin
temin edildiği sistem olarak ifade edebiliriz.
 Elde edilen bu verilere göre çeşitli gösterge
parametreleri kullanılarak planlama yapılır. Bu
parametreler;
 Mali Parametreler
 Tıbbi Parametreler
 Mali Parametreler

SGK ya sunulan hizmet karşılığı elde edilen aylık gelir
(Medula sisteminden alınır).

Sağlık tesislerinin aylık gerçekleşen giderleri (sabit
gider ve değişken gider olarak 2 şekilde dikkate
alınır).

Sağlık tesislerinin aylık gelirleri ile borçlarını
karşılayabilme yeteneği (borçluluk oranı)

Mali sürdürülebilirlik açısından borçlarını hangi vade
ile idame ettirebildiği.
 Sağlık
tesislerinin nakit durumu ve net borç miktarı.
 Sağlık
tesislerinin tahsilat/tahakkuk oranına göre.
 Sağlık
tesisinin global bütçe dışı gelirinin olması
(ücretli hasta, SGK ya devredilmeyen bazı kamu
kurumu çalışanları).
 Yeni
açılan sağlık tesisinin desteklenmesi.
 Stok
kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında
düzensizlik olması (olumsuz etki).

Tıbbi Parametreler
 Sağlık
tesislerinin bulunduğu rol grubuna göre.
 Sunulan
 Yatak
sağlık hizmetinin çeşidine göre.
doluluk oranı, yatak devir hızı, yoğun bakım farkı,
yoğun bakım yatak doluluk oranı, poliklinik sayısı, grup
ortalamasına göre ameliyat sayısı farkı, B tipi 112 farkı vb.
gibi sunulan hizmetin çeşidine göre değişiklik gösteren
tıbbi veriler planlamada dikkate alınır.
GENEL BÜTÇE PLANLAMA SÜRECİ
 Maliye Bakanlığı tarafından gider ayrıntısına göre
genel bütçe ödenekleri yıl içerisinde dilimler halinde
serbest bırakılır.
 Serbest kalan ödenek birimimiz tarafından sağlık
tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilir.

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.2 Genel Bütçe kaleminden; Tüketime Yönelik Mal
ve Malz.Alımları (Elkt., Su, D.Gaz vb.)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.4 Genel Bütçe kaleminden; Görev Giderleri (Dava
Takip)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.5 Genel Bütçe kaleminden; Hizmet Alımları
(Telefon gibi)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.7 Genel Bütçe kaleminden; Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gid.

15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.8 Genel Bütçe kaleminden; Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım Giderleri

15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden; Mamul
Mal Alımları (Tıbbi Cihaz)

15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.7 Genel Bütçe kaleminden;
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

15.75.00.62-07.3.1.02-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Yabancı
Uyruklu Hastalar

15.75.00.62-07.3.1.10-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Tutuklu
Hükümlü Adli Vaka

15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden;
Arge Mamul Mal Alımları

15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.5 Genel Bütçe kaleminden;
Arge Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.9 Genel Bütçe kaleminden;
Arge Diğer Sermaye Giderleri
2012 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ
15.75 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KULLANILABİLİR
ÖDENEK
GÖNDERME
TAHSİS EDİLEN
TOPLAM ÖDENEK
SERBEST BIRAKILAN
TOPLAM
GÖNDERDİĞİMİZ
ÖDENEK
15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.1
3.087.734.200
3.087.734.200
3.087.734.200
-
3.264.497.819
-
176.763.619
15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.2
41.500.000
41.500.000
41.500.000
-
237.910.494
-
196.410.494
15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.3
33.011.000
33.011.000
33.007.241
40.378.514
-
7.371.274
17.946.500
17.946.500
17.946.500
-
12.251.605
15.75.00.62-07.3.1.00-1-02.1
685.450.300
685.450.300
685.450.300
-
790.313.837
-
104.863.537
15.75.00.62-07.3.1.00-1-02.2
8.454.000
8.454.000
8.454.000
-
37.484.131
-
29.030.131
15.75.00.62-07.3.1.00-1-02.3
5.787.100
5.787.100
5.787.100
-
7.109.289
-
1.322.189
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3
11.124.900
11.124.900
11.124.900
-
12.336.120
-
1.211.220
31.026.800
31.026.800
31.008.128
18.672
24.401.544
75.000
75.000
32.850
42.150
783.226
TERTİP
15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.4
PERSONEL
GİDERLERİ
3.759
HARCAMA
KALAN
5.694.895
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.2
ELEKTRİK,SU
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.4
GÖREV GİDERLERİ
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.5
HİZMET
107.000
107.000
107.000
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.7
MENKUL MAL ALIM
ONARIM
160.000
160.000
136.700
23.300
481.851
15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.8
KÜÇÜK ONARIM
1.000.000
1.000.000
310.710
689.290
96.674
214.036
15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.1
TIBBİ CİHAZ
289.482.000
289.482.000
229.858.458
59.623.542
73.302.101
156.556.357
15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.7
BÜYÜK ONARIM
52.500.000
52.500.000
42.857.025
9.642.975
22.711.808
20.145.217
15.75.00.62-07.3.1.02-1-03.9
YABANCI HASTA
1.700.000
1.700.000
1.634.877
65.123
1.327.507
307.370
15.75.00.62-07.3.1.10-1-03.9
TUTUKLU
HÜKÜMLÜ
66.493.900
24.000.000
15.999.563
8.000.437
16.061.974
15.75.00.62-07.8.8.00-1-06.1
ARGE
2.000.000
2.000.000
2.000.000
-
475.182
1.524.818
15.75.00.62-07.8.8.00-1-06.5
ARGE
4.493.750
4.493.750
3.798.600
45.749
3.752.851
15.75.00.62-07.8.8.00-1-06.9
ARGE
556.150
556.150
556.150
453.927
102.223
-
695.150
-
6.606.584
-
46.210
750.376
60.790
-
-
345.151
62.412
2012 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi
Yeni Durum
Açıklama
Genel Bütçe
Döner Sermaye
(Global) Bütçesi
Bakanlık/İl Sağlık
Müdürlükleri
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu
Ödenek
Oran
Ödenek
Oran
Ödenek
Oran
Ödenek
Oran
1.900
14%
5.583
40%
6.289
46%
41
0,3%
550
3%
740
5%
15.000
92%
0
0%
TEŞEKKÜRLER…

similar documents