Yikama - Das.org.tr

Report
CERRAHİ ALET VE YIKAMA EKİPMANLARI
1
Öğrenme amaçları
• Aletlerin sterilizasyon işlemine hazır hale
getirilmesi aşamasında ki en önemli
basamak olan yıkama işlemlerinin nasıl
yapılacağının öğrenilmesini sağlamaktır.
Sunu Planı
•Aletlerin teslim alınması
•Kontrolu ,
•Yıkanması,
•Yıkama sonrası genel kontrolu
•Bakım ve yağlama
Genel Transfer Kuralları
• Transferin nasıl yapılacağına kurumlar karar verir.
• Kirli asansör veya kapalı transfer arabası kullanılır.
• Kullanıma yeni giren tıbbi aletler
• marka etiketlerinden, koruyucu maddelerden arındırılır,
• yıkandıktan sonra sterilizasyon işlemine alınır.
• Açılmış her set ve malzeme açıldıktan sonra kullanılmamış
bile olsa, kontamine sayılır.
• Cerrahi aletler bekletilmeden ve herhangi bir işleme tabi
tutulmadan hemen MSÜ’ye teslim edilir.
• Kesici, tek kullanımlIk uçlar kullanıldığı alanda çıkarılıp atılır.
• MSÜ ye gönderilen kullanılmış aletler tel sepetlere
doldurulur.
Genel Transfer Kuralları
• Eklemli aletler mümkünse kullanım sonrası eklemleri transfer
edilmeden once ameliyathanede uçları açık olarak sepete
yerleştirilir.
• Minimal invaziv cerrahi aletlerin tüm parçaları bulunup kullanıldığı
alanda monte edildikten sonra MSÜ ye gönderilir.
• Arızalı olan aletler işaretlenmiş olarak MSÜ ye gönderilmelidir.
• Her set içerisinde, mevcut olan aletlerin kayıtlı olduğu ve
sayımlarının kaydedildiği bir liste bulundurulur.
• Liste sayımı yapan kişiler tarafından doldurulur.
• Kullanılmış aletler MSÜ’ye ulaştıktan sonra uygun bir çözücüdezenfektan ile dekontaminasyonu yapılmalı ve sonra sayılmalıdır.
Genel Transfer Kuralları
• Yıkama ve dezenfeksiyon makinaları kullanılmayacaksa
– kan ve vücut sıvıları ile kontamine aletler
• deterjan-dezenfektan/enzimatik solüsyon ile dekontamine
edildikten sonra temizliği yapılır.
• MSÜ’ye set malzeme teslimi TESLİM FORMU
– teslim edilen malzemenin ne olduğu,
– sayısı,
– hangi servisten geldiği,
– ne zaman geldiği,
– kimin teslim ettiği,
– kimin teslim aldığı,
– ne zaman teslim edeceği
Set ve Alet Transferi
• Bekletilmeden transfer
• Ön işlemli transfer
Genel Transfer Kuralları
Bekletilmeden transfer
– alet taşıma kutusuna solüsyon konmaz.
– Kullanılmamış aletler kullanılan aletlerle birlikte aynı
kutuya konur.
• makinede temizlenemeyeceği korkusu gerçekçi
değildir.
• solüsyon olmayacağı için hafif.
• solüsyon hemen döküleceği için solusyon tüketimi
daha az olacaktır.
• korozyon riski yoktur.
Genel Transfer Kuralları
– Ön işlemli transfer
• Aletler Tel sepetler içerisinde içinde dezenfektan
solüsyon olan yerleştirilir ve taşınır..
• Bekleme ve taşıma sırasında ön dezenfeksiyon
yapılmış olur.
– Hemen MSÜ ye gönderilemiyor ise alkali deterjan,
inhibitörlü dezenfektan solüsyonda kapaklı kutulurda
birimde bekletilmelidir.
– Çok uzun sureli dezenfektan solüsyonda bekleyen
aletler paslanma riski taşır
Genel Transfer Kuralları
– Ön işlemli transfer
– Dezenfektan üreticisinin önerileri doğrultusunda
• her transferde uygun konsantrasyon
– Dezenfektör atıklarının yıkama dezenfektör
makinelerinde köpük etkisi oluşturması önemlidir
• Bu nedenle cihaz ve dezenfektan etkinliği için üretici
önerileri dikkate alınmalıdır.
Cerrahi Çelik Aletler
• Özel fırçalar
• Yumuşak bez, sünger,
• Basınçlı su tabancası, (lavaj enj:)
• Basınçlı hava tabancası, (lavaj enj.)
12
Yıkamada Kullanılan Aksesuarlar
Dış yüzey fırçaları
İç yüzey fırçaları
 Çeşitli amaçlar için çeşitli boy ve çapta
 Metal fırça aletlere zarar verebilir
Dekontaminasyonda kullanılması gereken
cihaz ve malzemeler:
• Ultrasonik yıkama cihazı,
• Yıkama/ Dezenfektör cihazları,
• Alet kurutma makineleri,
• Deterjan-dezenfektan / enzimatik solüsyon
14
Dekontaminasyon
• Personeli koruyucu önlemler
(Su geçirmez önlük, eldiven, yüzü tam
kapatan şeffaf maske, siperlik v.s.)
Dr.Faruk AYDIN
Dikkat
Cerrahi aletler
ameliyathanede
serum fizyolojik
içinde
bekletilmemeli.
Suyun içindeki
Silisik asitten
dolayı renkleri
değişmiş aletler
Deneyimler,
oda sıcaklığında yakl. 120 mg/l
(200 mg/l sodyum klorid = NaCl)
Bu oranda oyuklaşma korozyonu
olasılığının düşük olduğu, klorid oranının
artmasıyla çok hızlandığını göstermiştir
Fabrikadan yeni çıkan aletler ve
tamirden geri gelen aletler
• Fabrikadan yeni çıkan aletlerin
• tamirden geri gelen aletlerin
– depolanmadan ve/veya aletler dolaşımına
katılmadan önce
• taşıma ambalajından çıkartılmaları
gerekmektedir.
• koruyucu kapakların ve koruyucu folyoların
çıkartılması gerekmektedir.
17
Fabrikadan yeni çıkan aletler ve
tamirden geri gelen aletler
• ilk kullanımdan önce, kullanılmış aletler için geçerli olan
bütün tekrar kullanıma hazırlama aşamalarından
geçirilmeli
• Temizlik aşaması atlanmamalı,
– aletler üzerindeki artıklar sterilizasyon sırasında leke ve kaplama oluşumuna
neden olabilir
• (örn. ambalaj malzemeleri veya fazla gelen bakım maddeleri) Temizlik
sonucunun gözle kontrol edilmesi gerekmektedir.
• Temizlik sonucu gözle kontrol edilmeli
• Fabrikadan yeni çıkan aletler kritik tekrar kullanıma
hazırlama şartlarına eski ve kullanılmış aletlerden daha
hassas tepki gösterebilirler.
18
Yıkama-Dekontaminasyon
• Temizlik ve dekontaminasyonu yapılmayan alet ve
malzemeler steril edilemez
• Steril edilmiş her malzeme kullanım için uygun
olmayabilir.
– Korozyon v.s.
– Toz, kıl (steril olsa bile),
19
Elde Yıkama: (Manuel Yıkama)
• Yaralanmaya karşı dikkat
• Aletler (tel sepetler içinde) akan soğuk su altında kaba
kiri akıtılır.
• Deterjan-dezenfektan/enzimatik solüsyon
• üreticinin önerileri doğrultusunda yeterli süre
• Tüm kir ve organik artıklar yumuşak bir bez yada sünger
ile alet lümenleri özel fırça ile yıkanır , basınçlı hava
tabancası ile temizlenir.
• Aletler akan su ile durulanır
• (En son durulama distile su ile yapılır).
• Basınçlı hava ile kurulanır.
20
Manuel yıkama
Ultrasonik Yıkama Cihazları:
•Lümenli aletler ile
•Temizliği zor alet ve
malzemelerin
•Üzerindeki kan, protein ve
diğer organik maddeler
22
Ultrasonik Yıkama
Yıkama/ Dezenfektör Makineleri:
• Kapalı mekanda temizlik ve
dezenfeksiyon
• eldivenle cihaz içine
konan materyal, çıplak
elle güvenle alınabilir
duruma ulaşır.
24
Yıkama dezenfektör cihazları…….
Yıkama cihazına setlerin yüklenmesi
Yıkama/ Dezenfektör Makineleri:
•
•
•
•
•
•
Ön yıkama
Temizlik
Durulama
Termal dezenfeksiyon
son durulama
Kurutma
27
28
29
Dezenfektör yükleme
Dekontaminasyon ve
Dezenfeksiyon sonrası:
31
Bakım ve kontrol:
32
Kontrol
•
•
•
•
•
3-6 diyopterlik büyütme mercekleri
Temizlik
Yüzey değişiklikleri
Fonksiyon
Tamlık (eksiksiz)
Bakım ve kontrol:
34
Bakım ve kontrol:
•Vidaları sertleşmiş, açılıp kapanmasında zorluk
çekilen aletler medikal yağ ile yağlanmalı
•Buhar sterilizatörde steril edilecek alet yağlanmış
ise yağın fazlası gazlı bez ile silinmelidir.
•Suda çözünmeyen yağ ise dekontamine edilmeli
35
Optikler,soğuk ışık kordonları
36
37
38
39
40
41
42
43
 Mikro aletler ayrı işlem görmeli
Delici ve kesici motorlar
Delici ve kesici motorlar
•TUR UÇLARI
Cerrahi Motor Aksesuarları
 Kapalı durumda olup olmadıkları kontrol edilir. Kapalı
değillerse kapalı duruma getirilerek bataryaları çıkartılır.
 Tüm aksesuarlar birbirinden ayrılır.
 Motor kısımlar suya batırılmaz ve ultrasonik yıkama
cihazında yıkanmaz.
Motor kısmı dezenfektan ile ıslatılmış bezle silinir.
Cerrahi motor aksesuarlarının temizliğinde temsilci
firmanın önerileri dikkate alınır.
47
Cerrahi Motor Aksesuarları
Havalı/elektrikli olan motor
İçine su kaçmaması için kabloları çıkarılmadan
yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yapılır
Motor kısımları dezenfektan ile ıslatılmış bez
ile silinir.
48
Cerrahi motor yıkama
Laparoskopik alet yıkama
Alet yağlama ve bakım
ROBOTİK CERRAHİ
• Üretici firmaların önerilerine uyulmalı
• Dezenfeksiyon basamaklarının atlanmaması
• Dekontaminasyon ve sterilizasyon
basamaklarının monitörizasyonu
Teşekkürler..

similar documents