TÜRK*YE*DE GENÇ *ST*HDAMININ DURUMU

Report
DÜNYA’DA GENÇ İSTİHDAMININ DURUMU
ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Arş. Gör. Okan Güray BÜLBÜL
Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
GENÇLER VE İŞGÜCÜ PİYASASI
Dünya’da 15 – 24 Yaş arası bulunan ve genç olarak ifade edilen
1,2 Milyar Kişi bulunmaktadır.
Bu rakam dünya nüfusunun %17’sini oluşturmaktadır.
Gençlerin %90’ı gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan gençlerin %55’i Asya’da
yaşamaktadır.
Dünya’daki genç işsizlerin sayısı ise 72 Milyon’dur. Küresel
Genç İşsizlik Oranı %12,6’dir.
Bütün Dünya’da gençlerin yarısı formel ekonomi dışında veya
kendi beceri düzeyinden düşük işlerde istihdam ediliyor.
GENÇLER VE İŞGÜCÜ PİYASASI
Dünya’da genç işsizliği oranının en yüksek olduğu bölge %28,3
ile Ortadoğu’dur.
Genç İşsizliğinin Dünya’daki Sıralaması ise şu şekilde;
Genç işsizliğinin en yüksek olduğu ;
2. Bölge Kuzey Afrika %23,7
3. Bölge Merkez ve Güneydoğu Avrupa %17
4. Bölge Gelişmiş Ülkeler ve Avrupa Birliği %15,6
5. Bölge Latin Amerika – Karayipler %14,7
6. Bölge Güneydoğu Asya %14,2
7. Bölge Sahra Altı Afrika %11,8
8. Bölge Doğu Asya %9,5
9.Bölge Güney Asya %9,3
GENÇLER VE İŞGÜCÜ PİYASASI
Atalet Oranı: Genç nüfus içerisinde yer alıp; ne eğitime devam
edip, ne istihdamda bulunup, ne de herhangi bir staj veya
mesleki eğitim programına devam edenlerin genç nüfusa oranı.
OECD Ülkelerinde 2010 Yılı Atalet Oranı: %12,8
Avrupa Birliğinde Atalet Oranı: %12,4
Avrupa Birliğinde Erkeklerde Atalet Oranı: %12,1
Avrupa Birliğinde Kadınlarda Atalet Oranı: %13,2
Türkiye’de 2012 Yılı Atalet Oranı: %28
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ
2013 ŞUBAT AYI VERİLERİNE GÖRE;
15 – 24 Yaş Grubunda 11.543.000 Kişi Yer Almakta.
Bu Yaş Grubundaki 11.543.000 kişiden
4.330.000’u İşgücü İçerisinde, 7.213.000’i İşgücüne Dahil
Değil
İşgücünde yer alan 4.330.000’den;
3.445.000’i istihdamda, 885.000’i işsiz
Genç İşsizlik Oranı %20,4.
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ
Cinsiyet Temelli Bakıldığında;
Erkekler arasındaki genç işsizliği oranı: %19,1
Kadınlar arasında genç işsizliği oranı: %22,8
Kır – Kent Ayrımında Bakıldığında;
Kentte Genç İşsizliği Oranı: %22,7
Kırda Genç İşsizliği Oranı: %15,7
Kentte Kadınlar Arasındaki Genç İşsizliği Oranı: %27,3
Kentte Erkekler Arasındaki Genç İşsizliği Oranı: %20,2
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ
15 – 24 Yaş Arasındaki Gençlerin İşgücüne Dahil Olmama
Nedenlerinin Dağılımı
İş Bulma Ümidi Olmadığı İçin İş Aramayanlar: %3,2
Ev İşleri İle Meşgul: %23,1
Öğrenci: %59,8
İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar: %4,8
Gençler Arasında İşgücüne Dahil Olmama Eğilimi Oldukça
Yüksek ve Lisansüstü Eğitim Bu Süreci Uzatmakta Kullanılan
Bir Yöntem Olarak Ön Plana Çıkmaya Başladı.
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ
GENÇ İSTİHDAMININ PROFİLİ
İstihdamdaki Gençlerin %61,3’si Lise Altı Eğitim Düzeyinde
2012 Yılı Verilerine Göre Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören
Kişi Sayısı 3.050.000
Genç İşsizlerin %22,9’u Yüksekokul veya Fakülte Mezunu
Yüksekokul veya Fakülte Mezunu Genç İşsizlerin %25,8’i Bir
Yıl ve Daha Fazla Süredir İşsiz
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ
GENÇ İSTİHDAMININ PROFİLİ
İstihdamdaki Bireylerin Yalnızca %28’i Sosyal Bilimler
Alanından Mezun Kişilerin İstihdam Edilebileceği Meslekleri
İcra Ediyor.
Buna Karşılık Lisans Öğrenimi Gören Kişilerin %40’ı Sosyal
Bilimler Alanında Eğitim Görüyor.
Ayrıca Genç İstihdamının %20,3’ü nitelik gerektirmeyen
işlerde gerçekleşiyor.
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ
TEKNİK EĞİTİM GÖREN KİŞİ SAYISI YALNIZCA 30.717
TEKNİK BİLİMLERDE EĞİTİM GÖREN KİŞİ SAYISI İSE
YALNIZCA 285.137
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINDA ÖRNEK
UYGULAMALARA SAHİP OLAN KORE TÜRKİYE İLE
ARASINDAKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR FARKINI SON
25 YILDA KAPATTI VE 3 KAT ARTTIRDI
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN
NEDENLERİ
MAKRO NEDENLER
TALEP YETERSİZLİĞİ
2. YETERİNCE VE (DÜZGÜN) İŞ YARATAMAMA
3. BECERİ UYUMSUZLUĞU
4. İŞGÜCÜ PİYASASI KATILIKLARI
5. NÜFUSUN DEMOGRAFİK DAĞILIMI VE YAPISI
EĞİTİM SİSTEMİNİN DİZAYNININ ETKİN YAPILAMAMASI
1.
6.
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN
NEDENLERİ
MİKRO NEDENLER
GENÇLERİN TECRÜBESİZLİĞİ
2. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖNEM VERİLMEMESİ
İŞTEN ÇIKARMALARDA İLK TERCİHİN GENÇLER OLMASI
4. EĞİTİM DÜZEYLERİNİN YÜKSEK OLMAMASI
5. İŞVERENLERİN GENÇLERE YÖNELİK ALGILARI
1.
3.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ALMANYA
Tam istihdam hedefine yönelik olarak kurgulanmış okul ve işyeri temelli iki odaklı
eğitim
Geliştirilmiş çıraklık sistemi ile eğitimden işgücü piyasasına geçişin kurgulanması
6 Yaşında başlayan ve 9 ila 10 yaşında tamamlanan bir zorunlu eğitim. (Eyaletlere
göre değişmekte)
Ardından bireyler yüksek akademik bilgi gerektiren ve üniversiteye geçiş imkânı
sağlayan(Gymnasium), daha az akademik bilgi gerektiren ikinci düzey diploma
sağlayacak(Realschule) ve çok sınırlı bir akademik bilgi gerektiren ve eğitim
sisteminden mezun olmayı sağlayacak bir diploma öneren(Hauptschule)
okullarından birini tercih etmektedir.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ALMANYA
Bireyler Realschule ve Hauptschule sonrası mesleki geçiş programları ile 15 – 16
yaşlarında işgücü piyasasına girmektedirler. Almanya’da 2007 yılında öğrencilerin
%43’ü Gymnasiumları, %57’si ise Realschule ve Hauptschule’leri tercih
etmişlerdir.
Realschule ve Hauptschule’lerden mezun olanlar tercihlerine göre ya ikili sistemi
tercih ederek okul ve işyeri birlikteliği ile eğitimlerine devam etmektedirler ya da
tam zamanlı meslek okullarına yönelerek 2 ila 3 yıl süren ve çıraklığı da içeren
programlara devam etmektedirler. İkili sistemi tercih edenler 349 farklı iş alanında
2 ila 3 yıl arasında eğitilmekte ve tam zamanlı meslek okullarından daha yüksek
bir derece ile mezun olarak işgücü piyasasına girmektedirler.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
KORE
%97’lik ortaokul bitirme oranı ve %53 yükseköğretim mezuniyet
oranı ile daha çok mesleki eğitime yönlenmiş bir sistem
Öğrencilerin %32’sinin yüksek ve teknik okullardan mezun olduğu
istihdam odaklı bir eğitim sistemi
Ortaokulun bitirilmesi ile tamamlanan bir zorunlu eğitim.
Ortaokuldaki başarıya göre şekillenen bir genel lise, mesleki lise veya
çok sınırlı bir kitleye hitap eden lise seçimi. Meslek liselerinin adı
2007 yılında değiştirilmiş ve Profosyonel Okulları adını almıştır.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
KORE
Profosyonel okullardan mezun olanlar üçüncü seviye eğitime geçerek
ya yüksekokullara ya da teknik okullara devam etmektedir.
Yüksek okullarda 2 ila 3 yıl eğitim alan bireyler meslek sertifikası ile
mezun olmaktadırlar. Teknik okullardan bir yıllık eğitim sonrası
mezun olan bireyler ise zanaatkâr olarak işgücü piyasasına girmekte
ve meslek sahibi olmaktadırlar.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PEKİ NE YAPMAK GEREKİYOR ?
Genç İşsizliğinin Yalnızca Ekonomik Büyüme İle
Çözülebilecek Bir Sosyal Sorun Olmadığını Kabul Etmek
Gerekiyor.

Aktif İstihdam Politikalarına Ağırlık Vererek Gençlerin
İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Sorunların Azaltılması
Gerekiyor.

Eğitim Sisteminin Belirli Oranda İşgücü Piyasasının
Gerekleri Doğrultusunda Dizayn Edilmesi Gerekiyor.

PEKİ NE YAPMAK GEREKİYOR ?
İşgücü Piyasasının İhtiyaç Analizlerinin Düzenli ve
Sistematik Şekilde Gerçekleştirilmesi ve İşgücü Piyasasında
Bilgi Eksikliği ve Bilgi Asimetrisi Sorununun Çözülmesi
Gerekiyor.

Gençlere Yönelik İstihdam Teşviklerinin Özellikle İşgücü
Yoğun Sektörler Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Dizayn
Edilmesi Gerekiyor.

Yatırım Teşviklerinin Genç İstihdamını
Sektörlere Kaydırılması Gerekiyor.

Sağlayacak
PEKİ NE YAPMAK GEREKİYOR ?
Beceri Uyumsuzluğu Sorununun Ortadan Kaldırılması İçin
Bürokratik Örgütlenmelerin Birarada Çalışması Gerekiyor.

İşveren Temelli Ayrımcılığın Engellenmesine Yönelik
Aktif İstihdam Programlarının Uygulanması Gerekiyor.

Genç İşsizliğinin Önemli Bir Nedeni Olan Etkin İş
Ara(ya)mama Sorununun Çözümüne Yönelik Aktif İstihdam
Programlarının Uygulanması Gerekiyor.

TEŞEKKÜRLER

similar documents