2.1.3-Bilgehan KARADAYI

Report
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum/3 STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Uzm.Dr. Bilgehan KARADAYI
29.04.2014
ANTALYA
1
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Politik Arkaplan
Ülkemizde ruhsatlı olan ve sağlık sigortası teminat paketinde yer alan Synagis
(AbbVie) ticari isimli ‘palivizumab’ etken maddeli ilacın 12/11/2013 tarihli SUT ile
kullanım kurallarında değişikliğe gidilmiştir.
Bu değişiklik zaten ruhsata göre daraltılmış olan geri ödeme kapsamını biraz daha
daraltmıştır.
Kullanımın daraltılmasında yenidoğan uzmanlık derneğinin görüşleri etkili olmasına
rağmen bazı yenidoğan hekimlerinde ve üretici firma bu değişikliğe itiraz
etmişlerdir.
Bu itirazlar üzerine özellikle SUT bazlı değişikliğin hatalı olup olmadığı
değerlendirilmek üzere Genel Müdürümüzün talimatı ile bir STD çalışması
başlatılmıştır.
2
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
SUT
“4.2.20 - Palivizumab kullanım ilkeleri
...
(2) Yüksek Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV) riski taşıyan çocuk hastalarda
RSV’ün neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;
...
b) 28 inci gebelik haftasında veya daha erken doğmuş olan, RSV sezonu
başlangıcında 1 yaştan küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde,
...’’
3
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Politika Sorusu
RSV sezonu başlangıcında 1 yaşından küçük olan, KAH tanılı veya tanısız, 29-32
gebelik haftasında doğmuş olan bebeklerde palivizumabın teminat paketinden
çıkarılması yanlış mı olmuştur?
STD Sorusu
1. Palivizumab kullanımının genel güvenliği, etkinliği ve maliyet etkililiği ne
durumdadır?
2. Risk faktörü olarak kronik akciğer hastalığı olan veya olmayan, RSV sezonu
başlangıcında 6 aylıktan küçük, 29-32 gebelik haftasında doğmuş olan bebeklerde,
palivizumabın etkinliği ve maliyet etkililiği ne durumdadır?
4
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Giriş
 Solunum yolu enfeksiyonları özellikle çocuk yaş grubunda olmak üzere, morbidite
ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir.
 İnsan rinovirüsleri içinde yer alan respiratuvar sinsityal virüs (RSV), influenza
virüsleri ile birlikte, solunum yolu enfeksiyonlarında en sık izlenen viral ajanlardır.
 Genel olarak yaşamın ilk 2 yılındaki RSV enfeksiyonlarının %1-2’si hastaneye yatış
gerektirir ve yine genel olarak bu yatışlarda RSV’ye bağlı mortalite %1 civarındadır.
Hem hastaneye yatış gerekliliği hem mortalite prematür bebeklerde, kronik
akciğer hastalığı veya doğuştan kalp hastalığı olan bebek ve çocuklarda daha fazla
izlenmektedir.
5
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Giriş
 Palivizumab RSV’ye bağlı ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde
kullanılan, insanlaştırılmış (humanized) monoklonal bir antikordur.
 RSV virüsünün konak hücreye bağlanmasında rol alan F-protein kısmını hedef
alan molekül, rekombinant teknoloji ile üretilmektedir.
 Global olarak 90’ların sonundan itibaren “Synagis” ticari adıyla piyasaya arz
edilmiş ilaç, pahalı bir ürün olarak bilinmekte ve maliyet etkililiği halen sağlık
ekonomisi alanında çalışma konusu olmaktadır.
6
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Metodoloji
 Sağlık teknolojisi değerlendirme çalışmalarında özellikle hasta güvenliği ve klinik
etkililik başlıklarında “mükerrer” çabalar ile emek kaybına yol açmamak için diğer
ülke çalışmalarını temel almak ve mevcut iyi örnek raporlarını uyarlamak kabul
gören bir yaklaşımdır.
 18/11/2013 tarihinde yapılan internet taramasında 6 (altı) adet rapora ulaşılmıştır
(Tablo 1).
7
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Tarama yapılan resmi
STD kaynakları
Almanya (IQWIG)
Avustralya (NHMRC)
Danimarka
İngiltere (NICE)
İspanya (AQuAS)
İsveç (SBU)
Kanada (CADTH)
EUnetHTA
Cochrane
Collaboration
INAHTA
Ulaşılan Raporlar (eskiden yeni tarih sırasına göre)
Ülke/Bölge
The clinical and cost-effectiveness of Immunoprophylaxis against respiratory syncytial virus with palivizumab in children. İngiltere
Dechao Wang, Carole Cummins, Sue Bayliss, Josie Sandercock & Amanda Burls.
Department of Public Health and Epidemiology West Midlands Health Technology Assessment Group,
DPHE 2007, Report Number 66.
Dunfield L, Mierzwinski-Urban M, Palivizumab prophylaxis against respiratory syncytial virus
[Technology Report number 80]. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007.
Kanada
Wang D, Cummins C, Bayliss S, Sandercock J and Burls A. Immunoprophylaxis against
respiratory syncytial virus (RSV) with palivizumab in children: a systematic review and economic evaluation.
Health Technol Assess 2008; 12(36).
İngiltere
Wang D, Bayliss S, Meads C.
Palivizumab for immunoprophylaxis of respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis in high-risk infants and young
children: a systematic review and additional economic modelling of subgroup analyses.
Health Technol Assess 2011;15(5).
İngiltere
Recomanacions d’ús de palivizumab per a la prevenció de les hospitalitzacions per infecció greu per virus sincític
respiratori.
Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.
CT12/2012
Andabaka T, Nickerson JW, Rojas-ReyesMX, Rueda JD, Bacic Vrca V, Barsic B.
Monoclonal antibody for reducing the risk of respiratory syncytial virus infection in children.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD006602.
DOI: 10.1002/14651858.CD006602.pub4.
İspanya
(Katalan)
Uluslararası
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Metodoloji
 19/11/2013 tarihinde MEDLINE veri tabanında sadece "palivizumab" anahtar
kelimesi ile dil ve tarih sınırı konmadan tarama yapıldı.
 Bu taramada 652 makaleye ulaşıldı.
 Basılı ya da elektronik yayın tarihleri de göz önüne alınarak Ağustos 2012 dahil
ve sonrası tarihli yayınlar başlıkları ve özetleri ile gözden geçirildi.
 Bu gözden geçirme sonucu sorularımıza cevap verebileceği düşünülen ve tam
metin değerlendirmeye alınacak 6 adet makale seçildi.
 27/12/2013 tarihinde EMBASE veri tabanından "palivizumab" anahtar kelimesi
ile 1-8-2012 tarih sınırı konularak tarama yapıldı.
 Bu taramada da 256 makaleye ulaşıldı.
 Başlıkları ve özetleri ile yapılan gözden geçirmede MEDLINE taramasında
ulaşılan mükerrer yayınlar ve kongre bildirileri çıkarıldığında tam metin
değerlendirmeye alınabilecek ek bir makale bulunamadı.
9
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Makale adı (yeniden eski tarih sırasına göre)
İlgili Ülke/Bölge
Health Econ Rev. 2013 Aug 6;3(1):18. doi: 10.1186/2191-1991-3-18.
A cost-effectiveness analysis of respiratory syncytial virus (RSV) prophylaxis in infants in the United Kingdom.
Bentley A, Filipovic I, Gooch K, Büsch K.
İngiltere
Turk J Pediatr. 2012 Jul-Aug;54(4):344-51.
Respiratory syncytial virus prophylaxis in preterm infants: a cost-effectiveness study from Turkey.
Oncel MY, Mutlu B, Kavurt S, Baş AY, Demirel N, Akyol M, Erdeve O, Dilmen U.
Türkiye
J Paediatr Child Health. 2013 Feb;49(2):159. doi: 10.1111/jpc.12086.
Economic results of palivizumab prophylaxis using vial sharing on immunisation days.
Ovalı F, Gürsoy T, Erçin S, Yavuzcan Öztürk D, Karatepe HÖ, Karatekin G.
Türkiye
Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2012 Oct;12(5):553-67. doi:10.1586/erp.12.45. Epub 2012 Nov 11.
A review of cost-effectiveness of palivizumab for respiratory syncytial virus.
Hussman JM, Li A, Paes B, Lanctôt KL.
Uluslararası
J Med Econ. 2013;16(1):115-24. doi: 10.3111/13696998.2012.734886. Epub 2012 Oct 10.
The cost effectiveness of palivizumab in congenital heart disease: a review of the current evidence.
Hussman JM, Lanctôt KL, Paes B.
Uluslararası
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Oct;31(10):2703-11. Epub 2012 May 1.
A comparative study of respiratory syncytial virus (RSV) prophylaxis in premature infants within the Canadian Registry of
Palivizumab (CARESS).
Paes B, Mitchell I, Li A, Lanctôt KL; CARESS Investigators.
Kanada
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuçlar
 Sonuçlar mevcut raporlar + yeni bulgular olarak değerlendirildi.
 Etkinlik ve güvenlik olarak Cochrane Review temel alındı.
 Altı (6) yeni yayının, mevcut sonuçları değiştirecek ek bir kanıt sağlamadığı
değerlendirildi. Ancak Bentley ve ark. ekonomik analiz yayını, 28 hafta altı
preterm bebeklerde, 28-32 hafta preterm bebeklere göre palivizumabın çok
daha belirgin maliyet etkin olduğunu teyit ediyordu.
11
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuçlar
 Palivizumab uygulananlarda plasebo ile karşılaştırıldığında RSV’ye bağlı
hastaneye yatışta %51 oranında istatistiksel olarak anlamlı azalış izlendi.
 Palivizumab uygulananlarda plasebo ile karşılaştırıldığında yenidoğan yoğum
bakım ünitesine yatışta %50 oranında istatistiksel olarak anlamlı azalış izlendi.
 Plasebo grubuna nispeten, palivizumab uygulananlarda mortalitede istatistiksel
anlamlı olmayan %31 oranında bir azalma izlendi. İstatistiksel anlamı
gösterilemese de modelde mortalite kabul edildi.
 Herhangi bir yan etki açısından iki grup benzer izlendi.
 Herhangi bir ciddi yan etki açısından plasebo grubuna nispeten, palivizumab
uygulananlarda %12 oranında istatistiksel anlamlı bir azalma izlendi.
12
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuçlar
 Ekonomik analizlerde sonuçlar, pek çok nedene bağlı olarak, çok geniş bir
varyasyon gösteriyordu ve kesin bir sonuca varmak mümkün değildi.
 Ancak özellikle gebelik yaşının küçülmesi ve ek risklerin mevcudiyeti ile maliyet
etkililik artıyordu.
 Ülkemize özgü maliyetler ışığında bizim yaptığımız analizde
genel grup için
Kazanılmış yaşam yılı başına (LYG) 35,622 TL
Kaliteye uyarlanmış yaşam yılı (QALY) başına 101,201 TL
Önlenebilir hastaneye yatış başına 88,925 TL
rakamları tespit edildi.
13
www.hta.gov.tr
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD/4 Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektro şok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Uzm.Dr. Bilgehan KARADAYI
29.04.2014
ANTALYA
14
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Politik Arkaplan
Ankara’da özel bir hastane, damarsal erektil bozukluğu olan hastalarda, ED1000
isimli, düşük yoğunluklu elektro şok dalga (EŞD) terapi cihazının kullanılıp
kullanılamayacağı hakkında SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile
başvurmuş.
SHGM ilgili branş hekimlerinin konu hakkında görüşünü istemiş ve ardından
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görüşünü almış ancak kullanımı hakkında
farklı görüşler ortaya çıkınca Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne görüşümüz
soruldu.
Biz de ‘damarsal erektil bozuklukta EŞD terapisini’ bir sağlık teknolojisi olarak
değerlendirmeye aldık.
15
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
SUT
Damarsal erektil bozukluğa yönelik tedaviler (mutluluk çubuğu olarak bilinen penil
protezler, Viagra, Cialis vb. fosfodiesteraz 5 (PDE5) inhibitörleri) sağlık teminat paketinde
geri ödemeye dahil değiller.
Politika Sorusu
Politika sorusu sadece özel hastanede ücretli olarak hastalarda kullanılıp
kullanılamayacağı ile sınırlı.
STD Sorusu
1. Düşük yoğunluklu şok dalgaları ile vasküler erektil bozukluk tedavisi yaklaşımının
güvenlik sorunları var mıdır?
2. Erektil bozuklukların tedavisinde düşük yoğunluklu şok dalgalarının etkinliği var mıdır?
16
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Metodoloji
• Öncelikle piyasaya arz edilme özelliği değerlendirmek üzere 04/06/2013 tarihinde
FDA’in veri tabanı tarandı. Ürünün AB pazarında CE işaretli olduğu biliniyordu.
• Konu hakkında az sayıda araştırmanın varlığı da biliniyordu ve yürüyen çalışmalar
olup olmadığı değerlendirilmek üzere www.clinicaltrials.gov web sitesi tarandı.
• 05/06/2013 tarihinde PubMed veri tabanı çeşitli anahtar kelimeler ile tarandı. 40
adet makaleye ulaşıldı ve makale başlıkları ve özetlerden sorularımıza cevap
olabilecek 14 makale tam değerlendirme için seçildi. Bu makalelerin tam metin
incelemesinde 3 adet çalışma daha tespit edilerek 17 makale bu rapora dahil edildi.
17
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuçlar
 Sonuçlar makalelerin tek tek özetlenmesi ile aktarıldı ama veri azlığı nedeniyle bir
tablo veya veri havuzu veya değerlendirme eleman kartları kullanılmadı.
 Düşük yoğunluklu şok dalga terapisinin güvenliğine doğrudan cevap verebilecek
çalışma sayısı sadece 3 adetti ve bu çalışmaların üçü de aynı merkezli çalışmalardı ve
takip süreleri kısaydı (toplamda 100+ hasta).
 Ancak EŞD’nin yüksek yoğunlukta kullanıldığı diğer alanlarda bugüne kadar
kanserojenik, teratojenik vb. bir etkiden bahsedilmediğinden, geç yan etki açısından
kayda değer bir risk düşünülmedi.
 Düşük yoğunluklu EŞD terapisi alan 100’ün üzerindeki hasta içinde sadece 1 hastada
uygulama sırasında penis üzerinde kullanılan jele bağlı alerjik reaksiyon gelişmişti;
herhangi bir ağrı bildirilmemişti.
18
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuçlar
 Yüksek yoğunluklu şok dalgalarının penis üzerindeki fibrinojenik etkileri insan
çalışmalarında izlenmemiş ancak hayvan deneylerinde tanımlanmıştı.
 Düşük yoğunluklu şok dalgaları ile yapılan hayvan deneylerinde ise aksine anjiyojenik
bir etki izlenmişti.
 Biz de mevcut veriler sınırlı bile olsa vaskülojenik erektil bozukluk tedavisinde
kullanılan düşük yoğunluklu şok dalga terapisinin değerlendirilen yayınlardaki tedavi
protokolü kapsamında güvenli kabul edilebileceği sonucuna vardık.
19
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuçlar
 Sonuçlar makalelerin tek tek özetlenmesi ile aktarıldı ama veri azlığı nedeniyle bir
tablo veya veri havuzu veya değerlendirme eleman kartları kullanılmadı.
 Düşük yoğunluklu şok dalga terapisinin güvenliğine doğrudan cevap verebilecek
çalışma sayısı sadece 3 adetti ve bu çalışmaların üçü de aynı merkezli çalışmalardı ve
takip süreleri kısaydı (toplamda 100+ hasta).
 Ancak EŞD’nin yüksek yoğunlukta kullanıldığı diğer alanlarda bugüne kadar
kanserojenik, teratojenik vb. bir etkiden bahsedilmediğinden, geç yan etki açısından
kayda değer bir risk düşünülmedi.
 Düşük yoğunluklu EŞD terapisi alan 100’ün üzerindeki hasta içinde sadece 1 hastada
uygulama sırasında penis üzerinde kullanılan jele bağlı alerjik reaksiyon gelişmişti;
herhangi bir ağrı bildirilmemişti.
20
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuçlar
 Hayvan deneyleri ve derleme makaleler değerlendirme dışında tutulduğunda sadece
3 makale etkinlik sorumuza cevap veriyordu.
 Genel olarak etkinliğe bakarken bakarken aslından 2 farklı uygulama olduğunu
gördük;
 Peyronie Hastalığında penil plağa uygulanan yüksek yoğunluklu ŞD
 Vasküler erektil disfonksiyonda penisin bütününe uygulanan düşük yoğunluklu ŞD
 2 makale Faz II niteliğindeydi; tek bir makale randomize çift kör çalışmaydı.
 3 çalışmada da etkinlik, IIEF-ED skorları ve pletismografik penil ölçümler üzerinden
değerlendirilmişti.
21
www.hta.gov.tr
2. Gün 1. Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
İmpotenste düşük yoğunluklu elektroşok
dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sonuç
 3 çalışma da istatistiksel anlamlı, IIEF-ED skorlarında ve pletismografik penil
ölçümlerde artış bildiriyordu. Ve bu iki değer sıkı bir korrelasyon gösteriyordu.
 Sonuç olarak az sayıda hasta olmasına rağmen randomize çift kör bir çalışmanın
varlığına dayanarak biz etkin bir tedavi olduğu sonucuna vardık.
 Ancak bir dizi nedenle geri ödeme veya yaygın kullanıma girmesini önermedik.
 PDE5i ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılmalı.
 Maliyet etkililik açısından hiçbir veri mevcut değil.
22
www.hta.gov.tr
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Dinlediğiniz için
Teşekkürler!
Uzm. Dr. Bilgehan Karadayı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Bayındır 1 Sok. No:13 Sakarya Kızılay
[email protected]
0312 585 68 15
www.hta.gov.tr
www.rehber.saglik.gov.tr
23

similar documents