D-Sayılar - İlkokuma.com

Report
Doğal sayılar ile ilgili kurallar
Kural 1
İki tek sayının toplamı her zaman çift sayıdır.
9
+ 5
14
71
+ 23
94
349
+ 227
576
1335
23263
+ 5871 + 42747
7206
66010
Kural 2
Tek ve çift sayıların toplamı her zaman tek sayıdır.
7
+ 4
11
12
+ 43
55
108
+ 327
435
2411
36744
+ 5002 + 28123
7413
64867
Doğal sayılar ile ilgili kurallar
Kural 3
İki tek sayının çarpımı her zaman tek sayıdır.
9
x 9
81
11
x 7
77
245
3
x
735
1001
43579
5 x
1
x
5005
43579
Kural 4
Tek ve çift sayıların çarpımı her zaman çift sayıdır.
4
x 9
36
17
x 2
34
186
3
x
558
1021
15500
8 x
4
x
8168
62000
Doğal sayılar ile ilgili kurallar
Kural 5
Toplamları verilen ardışık iki sayıdan büyüğünü bulmak için toplama 1
eklenerek 2’ ye bölünür.
● Toplamları 127 olan ardışık iki sayıdan büyük olanı bulalım.
127 + 1 = 128
128 : 2 = 64
büyük sayı
Kural 6
Toplamları verilen ardışık iki sayıdan küçüğünü bulmak için toplamadan 1
çıkarılarak 2’ ye bölünür.
● Toplamları 245 olan ardışık iki sayıdan küçük olanı bulalım.
245 – 1 = 244
244 : 2 = 122
küçük sayı
Doğal sayılar ile ilgili kurallar
Kural 7
Toplamları verilen ikiden çok ardışık sayının küçüğünü bulmak için;
toplananların küçük sayıdan farkları toplamı çıkarılır. Fark terim
sayısına bölünür.
● Toplamları 246 olan ardışık üç sayıdan küçük olanı bulalım.
1. sayı
?
2. sayı
1
3. sayı
+
246 – 3 = 243
81 + 1 = 82
2 = 3
(küçük sayıdan farklar toplamı)
243 : 3 = 81
(2. sayı)
81 + 2 = 83
küçük sayı
(3. sayı)
Doğal sayılar ile ilgili kurallar
Kural 8
İki doğal sayı arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bulmak için
büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Farktan da 1 çıkarılır.
● 35 ile 90 arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bulalım.
90 – 35 = 55
55 – 1 = 54
tane doğal sayı vardır
Kural 9
İki çift sayı arasındaki çift sayıları veya iki tek sayı arasındaki tek veya
çift sayıları bulmak için farkın yarısının 1 eksiği bulunur.
● 46 ile 90 arasında kaç tane çift sayı olduğunu bulalım.
90 – 46 = 44
44 : 2 = 22
22 – 1 = 21
Doğal sayılar ile ilgili kurallar
Kural 10
Ardışık doğal sayıların toplamını bulmak için ardışık doğal sayıların en
küçüğü ile en büyüğü toplanır. Toplam, terim sayısı ile çarpılır. Çarpım
2’ ye bölünür.
● 1+2+3+4+……………..99 İşleminde toplamı bulalım.
99 x (1+99)
2
=
99 x 100
2
= 4950

similar documents