Guruló átfordulás előre

Report
Gurulóátfordulás előre, hátra
Repülő guruló átfordulás
Készítette: Baksa Ádám
Nagy Balázs
1.




Bevezető rész
Sorakozó
Jelentés
Az óra anyagának ismertetése
Bemelegítés (gimnasztika)
Gimnasztikai gyakorlatok(8 perc)
Keringésfokozó-nyújtó,lazító-erősítő hatású gyakorlatok
1. gyakorlat:
K.h.: alapállás
1 ütem: ugrás terpeszállásba karlendítéssel oldalsó
középtartásba
2. ütem:K.h.
3.ütem: ugrás terpeszállásba karlendítéssel magas
tartásba
4. ütem: K.h.
2. gyakorlat:
K.h.: szögállás csípőre tartás
1-2 ütem: fejkörzés 2x balra
3-4 ütem: fejkörzés 2x jobbra
3. gyakorlat:
K.h.: terpeszállás csípőre tartás
1-2 ütem: törzskörzés 2x balra
3-4 ütem: törzskörzés 2x jobbra
4. gyakorlat:
K.h.: terpeszállás magastartás
1,2 ütem: törzshajlítás előre 2x talajérintéssel
3,4 ütem: karhúzás hátra 2x
5. gyakorlat
K.h.: terpeszülés magas tartás
1,2 ütem: törzshajlítás előre 2x
3,4 ütem: karhúzás hátra 2x
6.gyakorlat:
K.h.: fekvőtámasz
1 ütem: karhajlítás
2 ütem: karnyújtás
Ismétlésszám: 15
7. gyakorlat:
K.h.: hanyat fekvés tarkóra tartás, talptámasz
1 ütem: felülés
2 ütem: K.h.
Ismétlésszám: 15
8. gyakorlat:
K.h.: guggoló támasz
1 ütem: homorított felugrás
2 ütem: K.h.
Ismétlészszám: 10
Fő rész: guruló átfordulás előre, hátra




Előkészítő, rávezető és cél gyakorlatok:
A domborítás a fej helyzetének és a térdkulcsolás
gyakorlása különböző testhelyzetekben (pl. „gombócpalacsinta”).
Tarkóállásból gurulás előre guggolótámaszba.
Szereken támaszból átfordulás függőállásba.
Gurulóátfordulás előre, lejtőn.
Végrehajtás:fejlehajtás és csípőmegemelés,
tarkólehelyezés a talajra a kéz közelében.
Zsugorhelyzetben gurulás előre domború
háton, a gurulás közben térdkulcsolás, áll a
térd előtt.





Előforduló hibák
Nem a tarkó hanem a fej ér először a talajra.
Gurulás közben nincs zsugorhelyzet.
A hát nem domború.
A kéz túlságosan messze támaszkodik a
lábtól
Segítségnyújtás
Oldalról a fej lehajtása és a gurulás végén a csípő
megemelése és tolása, könnyítve a domború
helyzet kialakítását és a gördülékeny
guggolótámaszba érkezést.
Guruló átfordulás hátra




Előkészítő és rávezető gyakorlatok
A vállöv megerősítés (pl. fekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás).
Zsugorülésben térdkulcsolás és hinta előre-hátra.
Guggolótámaszból gurulás hátra zsugor
tarkóállásba, kéztámasszal a fül mellett.
Gurulóátfordulás hátra, lejtőn.
Végrehajtás: fejlehajtás és hátdomborítás;
zsugorhelyzetben gurulás hátra rövid
térdkulcsolással. A tarkó talajra helyezése előtt
kéztámasz-kialakítás a fül közelében; a csípő
legmagasabb helyzetének elérése előtt a kar
erőteljes toló mozgásának megkezdése;
fejkiemelés a kar közül.
 Hibák
 Leülés a talajra a gurulás helyett (elmarad a dőlés,
kiegyenesedik a törzs).
 Emelt fej gurulás közben (megakad a bukfenc, kéz nem a
fül mellé kerül, elmarad a kar toló munkája.
 Helytelen kézletétel a támaszhoz (emelt fej, nyitott csípő,
emelt fejtartás).
 Elmarad a kar toló mozgása (rossz helyen a kéztámasz,
gyenge kar- és vállöv, emelt fej).
Segítségnyújtás
 Oldalról a csípő megfogása és gurulás
közben a csípő enyhe megemelése;
könnyítve ezzel a kéztámasz kialakítását és
a kar toló munkáját.
Repülő guruló átfordulás
 Előkészítő és rávezető gyakorlatok
 Különböző testhelyzetekből felugrás egyenes vagy
enyhén homorított testtel karlendítéssel
magastartásba és érkezés különböző befejező
helyzetekbe.
 1. gyakorlat: Zsámoly tetejéről guruló
átfordulás előre mélybe.
 2 gyakorlat: Zsámoly mögül guruló
átfordulás előre a zsámoly mögött
letámasztva.
 3. gyakorlat: Pár lépés nekifutás után páros lábról
elugrás, repülő guruló átfordulás a zsámoly felett.
Érkezés guggoló támaszba.
 4. gyakorlat: Pár lépés nekifutás után páros lábról
elugrás, repülő guruló átfordulás. Érkezés guggoló
támaszba majd felugrás karlendítéssel rézsútos
oldalsó középtartásba.
Segítségnyújtás
Oldalról a kéztámaszhoz közel a repülés közben a mell és
comb megemelése, majd a fej lehajtása.
Hibák
 Nincs elugrás, guggoló helyzetből és/vagy telitalpról indul
az elugrás (elmarad vagy nagyon alacsony lesz a repülési
szakasz).
 Hiányos, helytelen karmunka (nem lesz egyenes testű a
repülés, a levegőben átfordul a tanuló és a hátára érkezik
először).
 Nem a tenyér ér le először a talajra. (repülés közben nem
egyenes a testhelyzet, lehajtott fejtartás repülés közben.
 Bizonytalan, egyenes hátú gurulás (rossz helyen és időben
történik a kitámasztás).

similar documents