Báo cáo kinh doanh tháng 5 pnj kim liên - CNHN

Report

I. Tình hình kinh tế thị trường

II. Thị trường trang sức

III. Đánh giá kết quả hoạt động

IV. Phân tích mẫu, xu hướng mẫu

V. Kế hoạch hoạt động tháng quý IV

THUẬN LỢI:
1.
Nằm trên khu phố buôn bán vàng.
2.
Được nhiều sự hỗ trợ từ phòng ban cũng như công ty.
3.
Thương hiệu nổi tiếng.
4.
Nhân viên ngày càng chuyên nghiệp hơn.
5.
Từ quý 3 hàng hoá được cải thiên một cách rõ rệt…
1.
Do tình hình kinh tế khó khăn một số khách hàng
vip tần suất quay lại cửa hàng tương đối ít.
2.
Có khách đến đổi mua với trị giá tương đối thấp
hoặc ngang bằng có khách thì đến bán lại hẹn lần sau
qua cửa hàng
3.
Một số khách hàng mới thì lại muốn gắn hạt sẵn
vào hàng
4.
Đối thủ cạnh tranh có nhiều chiêu trò hấp dẫn với
khách …..
Đối thủ
Tên chương trình + nội
dung khuyến mại
- Vũ điệu trăm năm
DOJI
BẢO
MINH
Thời gian diễn ra
- Giảm giá 15%
cho nhẫn cưới
- Ưu đãi kim cương ,kim sinh - Ưu đãi kim
tài lộc
cương kim sinh tài
lộc
- Quay số trúng
thưởng nhẫn trơn –
Báo hiếu mùa vu lan
- Có băng rôn
quảng cáo
Kết quả
Đối thủ
Phú quý
Bảo Tín
Thanh
Vân
Tên chương trình + nội
dung khuyến mại
- Chương trình giảm giá trực
tiếp nhẫn cưới khi mua.
- Không có chương trình.
- Chỉ giảm giá cho KH thân
thiết của CH.
Thời gian diễn ra
Tháng 10-12/2013.
Kết quả
9 THÁNG
2012
9 THÁNG
2013
KH /2013
SSCK
SS KH
Đá rời
9.933.934
6.768.133
15.983.557
68%
42%
Vỏ
2.672.936
2.075.170
4.080.000
77%
50%
Bạc
1.363.012
1.345.175
2.208.000
98%
60%
Dây Ý
1.503880
2.111.422
2.725.500
140%
77%
Dây chuyền PNJ
1.392.835
1.379.724
2.105.849
99%
65%
Hàng món Cz, Ecz
4.829.341
5.221.799
9.200.000
108%
56%
Hàng món kim cương 4.769.970
6.927.800
9.326.000
145%
74%
Hàng món đá màu
2.494.983
2.472.947
4.182.750
99%
60%
176.664
221,477
330.044
125%
66%
CHỈ TIÊU
Doanh thu công
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
9 THÁNG 2012
9 THÁNG 2013
8,000,000
KH /2013
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Đá rời
Vỏ
Bạc
Dây Ý
Dây chuyền Hàng món Hàng món Hàng món Doanh thu
PNJ
Cz, Ecz
kim cương
đá màu
công

Doanh thu quầy Bạc:
• Tổng doanh thu trong 9 tháng: 1.435.175
• Bằng 98 % cùng kỳ và 60% kế hoạch.
• Nguyên nhân:
• Mặt hàng bạc sang năm 2013 không còn là mặt hàng hot và hiếu
kỳ với giới trẻ .
• Khách chủ yếu đến cửa hàng là khách có nhu cầu thực sự mua sắm
• Mẫu mã bạc ko có sự đột phá mới , hàng S+ để trong kho tương
đối lâu (2 tháng)

DOANH THU VÀNG:
• HÀNG Ý:
• Tổng doanh thu trong 9 tháng 2013: 2.111.422đ
• Bằng 140% cùng kỳ và 77 % kế hoạch
• DÂY CHUYỀN PNJ:
• Tổng doanh thu trong 9 tháng: 1.379.724đ
• Bằng 99% cùng kỳ và 65% kế hoạch
• HÀNG MÓN CZ, ECZ:
• Tổng doanh thu trong 9 tháng: 5.221.799đ
• Bằng 108% cùng kỳ và 56% kế hoạch

DOANH THU VÀNG:
• Hàng món kim cương:
• Tổng doanh thu trong 9 tháng: 6.927.800
• Bằng 145% cùng kỳ và 74% kế hoạch
• Hàng món đá màu:
• Tổng doanh thu trong 9 tháng: 2.472.947
• Bằng 99% cùng kỳ và 60% kế hoạch
• Doanh thu công:
• Tổng doanh thu trong 9 tháng: 221,477
• Bằng 125% cùng kỳ và 66% kế hoạch

DOANH THU VÀNG:
• Kim cương rời::
• Tổng doanh thu trong 09 tháng: 6,768,133
• Bằng 68% cùng kỳ và 42% kế hoạch.
• Vỏ:
• Tổng doanh thu trong 09 tháng: 2,075,170
• Bằng 77% cùng kỳ và 50% kế hoạch.

ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN:
• Doanh thu vỏ & KC rời giảm:
• Nhu cầu mua sắm giảm.
• Mặc dù từ phía chi nhánh cũng như cửa hàng đã nhắn tin và gọi
điện nhưng khoảng 30 khách đến chăm sóc bảo hành. Nhưng cũng
chỉ có khoảng 5 đến 6 khách đến chăm sóc và bảo hành .
• Do kim cương rời ko bán được nên kéo theo vỏ bán cung tương
đối chậm
• Trong quý 3 lượng khách đến tìm kim cương rời vẫn có nhưng chủ
yếu thường chọn viên có kích cỡ 4,5ly là chủ yếu đôi khi có một
vài khách mới tìm side 5,4 ly
• Hoặc có một số khách đổi hạt 5,4VSF sang 5,4VSD cùng loại

HÀNG BẠC:
◦ Hàng hóa đa dạng,
mẫu cung cấp đầy đủ.
◦ Xu hướng mẫu: Chủ
yếu là những mẫu nhẹ
nhàng, thanh mảnh…
◦ Tập trung vào chương
trình S+…

HÀNG VÀNG CZ, ECZ:
◦ Mẫu đẹp, đa dạng, luôn được cung
cấp.
◦ Xu hướng mẫu: Chuộng những mẫu ít
đá, đơn giản, phay theo mẫu ý, trọng
lượng vừa phải, nhẹ nhàng.
◦ Mẫu mã hàng cz 416% được khách
hàng chấp nhận bởi gía cả phù hợp
với người tiêu dùng. Mã WB61668;
61552; 57345; 56847…
◦ Hàng 75% được khách hàng rất thích
do chất lượng tuổi vàng cao đeo sáng
bóng (dễ làm sạch tại nhà): các chủng
loại dây FC035; FC055…Một số mã
nhẫn đúc thường: YN0255;
YN00786…YA74135; 74139
 HÀNG Ý:
- Những đôi bông tai đeo sát tai khách hàng rất thích như các
hình Chanel, ngôi sao, hình tròn mã:GBYK58736;70071;
74482 trọng lượng nhẹ. Giá thành vừa phải: khoảng 2
triệu/1đôi khách hàng rất ưa chuộng .
- Các loại dây nhuyễn bán chạy trọng lượng từ 0.5 đến 1.2
chỉ: RC001, HT012, FC012, FC014, KT008…
- Các loại vòng phay: GVYK74561; 74562;74564… trọng
lượng khoảng 1 Chỉ mới ra cũng được khách hàng chấp
nhận.
 HÀNG ĐÁ MÀU:
- Khách hàng thích đeo
Ruby, Saphire, Citrine
có giá trị khoảng 6 7triệu : GM70924,
70925, 55971, 71607,
71606…
HÀNG NHẪN CƯỚI
KIM CƯƠNG:
- Kiểu dáng: KH thích
nhẫn trơn hoặc gắn hạt
2ly.
- Giá thành : Từ 5 – 8tr
khách hàng dễ chấp
nhận mua.

Hàng món kim cương : Khách thích những mẫu mã đơn giản
như line hàng solite gắn hạt từ 4 đến 4.5ly…
Mã:GND1WA46447,24623…
Hàng kim cương rời: Năm nay do kinh tế khó khăn khách
thường chủ yếu chọn mua những hạt có giá trị thấp viên 4ly
rưỡi . 5 ly . 5 ly rưỡi . Rất ít khách hàng hỏi viên trên 6LY. Do
sự hiểu biết ngày càng cao cua khách hàng nên khách hàng
thương hay đòi hạt có 3E
 Hàng vỏ : Cũng chỉ bán được những loại vỏ có giá trị khoảng
20 - 25 triệu hoặc khách thích đặt ổ trơn do thợ đánh.

CHỈ TIÊU
DTHU
QUÝ 4
TH. TH10
TH.TH11
TH.TH12
Đá rời
4.316.000 1.438.000
1.438.000
1.438.000
Vỏ
1.102.000
440.000
331.000
331.000
Bạc
863.000
345.000
259.000
259.000
Dây Ý
736.000
294.000
221.000
221.000
Dây chuyền PNJ
568.000
227.000
170.000
170.000
Hàng món Cz, Ecz
2484.000
993.000
745.000
745.000
Hàng món kim cương
2518.000
1007.000
755.000
755.000
Hàng món đá màu
1.710.000
684.000
513.000
513.000
109.000
36.000
36.000
36.000
4.468.000
4.468.000
Doanh thu công
TỔNG
14.406.000 5.464.000
SS KH
100%







Bám sát doanh thu của chi nhánh đề ra, chỉ tiêu nào có thể đạt
được theo kế hoạch cửa hàng sẽ phấn đấu đạt .
Nâng cao phong cách phục vụ khách hàng: kiểm tra kiến thức
nhân viên .
Triển khai các thông báo và chương trình cuối năm
Đi tìm hiểu thị trường: các tiệm vàng tại khu vực Trần nhân Tông
như : doji; bảo tín minh châu ;phú quý ;
Đề cao cảnh giác trong kinh doanh.
Luôn đăt hàng gối đầu , tránh tình trạng thiếu hàng…có kế hoạch
đạt hàng cụ thể lấy số xuất bán cùng kỳ , tháng trước cùng đối
chiếu với chỉ tiêu doanh thu để lên kế hoạch đặt hàng cho phù
hợp …
Soát xét chứng từ theo ngày tháng .
•
Cải tạo lại chân tường khu HPV có một số
chỗ bị ngấm nước mưa.
•
Lắp đèn led cho tủ HPV và hoa.
•
Bổ sung đồ trưng bạc cho nhẫn đôi để khu hoàn thiện
quầy Silver .


similar documents