17_protektorat - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Protektorát
Čechy a Morava
1939 – 1945
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dnes už téměř symbolické foto
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Mapa Protektorátu Čechy a Morava
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Mapa okresů v roce 1942
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Formování protektorátu
14. 3. 1939: Slovensko se odtrhlo od čes. zemí
→ vyhlášen samostatný Slovenský stát
 15. 3. 1939:
okupace Čech a Moravy
Německem
 16. 3. 1939:
vyhlášen Protektorát

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Protokol podepsaný
v Berlíně (souhlas
Háchy s okupací)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vyhláška o převzetí
velení Němci u nás
15.3. 1939 v Praze
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Řízení a správa našeho území
I) Německá OKUPAČNÍ SPRÁVA
V čele: ŘÍŠSKÝ PROTEKTOR

II) Česká PROTEKTORÁTNÍ SPRÁVA
→ plně podřízena Němcům
STÁTNÍ PREZIDENT:
Emil HÁCHA

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
I) Německá OKUPAČNÍ správa

1.
2.
3.
4.

V čele: ŘÍŠSKÝ PROTEKTOR
Konstantin von NEURATH (1939 – 41)
Reynhard HEYDRICH (1941 – 42)
Kurt Daluege (1942 – 1943)
Wilhelm Frick (1943 – 1945)
Zástupcem protektora: STÁTNÍ TAJEMNÍK →
K. H. FRANK
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Heydrich a K. H. Frank
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
R. Heydrich
K. Von Neurath
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
K. Daluege
W. Frick
Cíle OKUPAČNÍ správy:






germanizace
zničení demokracie
znemožnit odpor Čechů
fašizace
řešení židovské otázky
diskriminace menšin – např. Romů (tábory: Lety
u Písku, Kunštát u Hodonína)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
II) PROTEKTORÁTNÍ správa
Státní PREZIDENT
 Protektorátní VLÁDA:
BERANOVA (16.3.1939 – 27.4.1939)
ELIÁŠOVA (27.4.1939 – 19.1.1942)
KREJČÍHO (19.1.1942 – 19.1.1945)
BIENERTOVA (19.1.1945 – 5.5.1945)

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Důsledky německé okupace:
hl. jazyk: němčina
 dosazení něm. úředníků
 působení gestapa
 arizace
 zrušena ministerstva: zahraničí, obrany,
financí

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Boj za OBNOVENÍ ČSR
Okupace → šok pro český národ
Akce odporu: většinou živelné, spontánní
manifestace
Vyšší forma nesouhlasu → ODBOJ
Cíl: zbavit se německé okupace
I) ZAHRANIČNÍ
II) DOMÁCÍ
Činnost především zahraničního odboje
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
I) ZAHRANIČNÍ odboj
A) demokratický → LONDÝN
V čele: Edvard BENEŠ
B) komunistický → MOSKVA
V čele: Klement GOTTWALD
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Úkoly londýnského odboje
1. prosazena neplatnost Mnichovské dohody
2. formování čs. zahraniční armády
V Evropa: SSSR (Ludvík Svoboda)
 Z Evropa: F → VB
Akce:
 především letci u RAF (310., 311. – bombardovací,
312., 313. peruť)
 boje i v Sýrii, Africe (Tobrúk)
 nálety na Německo

3. výsadky parašutistů na území Protektorátu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Čs. letci u RAF
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Informace o čs. perutích u RAF




310. peruť
311. bombardovací peruť
312. peruť
313. peruť
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Anthropoid
Atentát na R. Heydricha
spáchaný v květnu 1942
Gabčíkem a Kubišem
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Heydrich po svém
příjezdu do Prahy v září
v 1941 s K. H. Frankem
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Památník parašutistům

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Německá vyhláška o
popravách
Další informace k odboji



2. světová válka
Druhý odboj
Domácí odboj
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
II) DOMÁCÍ odboj
od jara 1939 vznik řady tajných odbojových
organizací:
a) POLITICKÉ ÚSTŘEDÍ (PÚ)
b) OBRANA NÁRODA (ON)
c) PETIČNÍ VÝBOR „VĚRNI
ZŮSTANEME“ (PVVZ)
d) ÚSTŘEDNÍ VEDENÍ ODBOJE
DOMÁCÍHO (ÚVOD)
e) v ilegalitě od podzimu 1938 KSČ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Situace na SLOVENSKU
14. 3. 1939: vyhlášen samostatný SLOVENSKÝ STÁT
- pod vlivem Německa
- fašistický stát
- v čele: prezident TISO
 odbojové hnutí velmi slabé – obavy obyvatel z represí
1943: počátky systematického odboje → požadavek
obnovení společného státu Čechů a Slováků po válce
1944: SNP = slovenské národní povstání → poraženo
Německem, ale dlouho se fašisté na Slovensku
nedokázali držet → podzim 1944 vstup Rudé armády
na Slovensko = počátek osvobozování
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jozef TISO




Žil 1887 – 1947
(popraven v Bratislavě).
Slovenský
římskokatolický kněz
Politik: od roku 1918
členem HSL´S, od 1938
jejím předsedou.
1939 – 1945
PREZIDENTEM
Slovenského štátu, za což
byl po válce odsouzen k
trestu smrti.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Osvobozování ČSR
postupně → souvislost s vývojem na frontách
od Z: spojenci → 3. americká armáda (gen.
PATTON)
vstup na území ČSR: 18. 4. 1945
od V: Rudá armáda (říjen 1944 vstup na území
Slovenska = boje na Dukle)
mezi spojenci stanovena tzv. demarkační čára,
kde se měla zastavit vojska USA (Plzeň,
Rokycany)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Příjezd americké armády do Plzně
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Konec bojů
5. – 9. 5. 1945 PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ = povstání
Čechů x Němcům (těžké boje na barikádách)
- vedení: ČNR = Česká národní rada
- pomoc tzv. Vlasovci (= sovětští vojáci, kt. zajali
Němci; snahy pomoci Slovanům a odčinit zajetí)
Spojenci museli zůstat na demarkační čáře
9. 5. 1945 vstup Rudé armády do Prahy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Květnové povstání v Praze
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Doplňující informace





Mapy protektorátu
Protektorátní vlády
Informace českého rozhlasu
http://www.fronta.cz/dokument/hitleruvvynos-o-zrizeni-protektoratu-cechy-a-morava
http://www.vlada.cz/cz/clenovevlady/historie-minulych-vlad/prehled-vladcr/1939-1945-protektorat-cechy-amorava/defaul
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Doporučená literatura:




GEBHART, J.: Dramatické a všední dny
protektorátu. Praha, Themis 1996
FRAJDL, Jiří: Protektorát Čechy a Morava
1939 - 1945. Moravská Třebová,
Diatext 1993
PASÁK, Tomáš: JUDr. Emil Hácha (1938 1945). Praha, Horizont 1997
IVANOV, M.: Atentát na Reinharda
Heydricha. Praha, Optys 1996
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Použitá literatura





Dějiny zemí Koruny české II. Praha, Paseka 1992
DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu (Školství,
písemnictví, kinematografie). Praha, NFA 1996
FRAJDL, Jiří: Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945.
Moravská Třebová,
Diatext 1993
KUKLÍK, Jan: Konstituování protektorátního okupačního
režimu. Praha, Akademie J. A. Komenského 1992
PASÁK, Tomáš: JUDr. Emil Hácha (1938 - 1945). Praha,
Horizont 1997
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents