ppt-presentation

Report
På jakt efter en socialt hållbar värld
Att planera systematiskt mot social
hållbarhet
Karl Henrik Robèrt
Systematiskt arbete för
Hållbarhet
- Den Sociala Dimensionen
–
Hur får man ihop etik och lönsamhet?
Det lilla projektet/organisationen/kommunen med hela världen?
Det korta med det långa tidsperspektivet?
Verktyg med varandra? Prof. K-H Robèrt
Ekskäret och CSS i November 2014
Hållbarhet 2.0
Hållbarhet 1.0
Icke-hållbarhet
- största utmaningen någonsin 1. Först på bollen
2. Resurskostnader
3. Energikostnader
4. Avfallskostnader
5. Skatter, försäkringar
6. Produktivitet
7. Innovation
8. Transaktionskostnader
9. Kostnader för sociala
skador
…n. Image och PR
Sida 4
ABCD = ”Hållbarhets-SWOT”
A
Hållbarhetsprinciper=
Ramvillkor
D
Spela schack
C
Opportunities
Threats
Vision
Syfte/Uppdrag
Kärnvärden
B
Strengths
Weaknesses
KPA/
Strategiska mål/KPI
Tid
En förenande metodik måste börja här…
I
II
III
Merlina Missimer, Doktorandprojekt
CSS, nystartat center vid KI
Målet:
Ett hållbart
samhälle
Ekosystemet utarmas inte
systematiskt
Sociala systemet utarmas inte
systematiskt
Framework for Strategic Sustainable Development
1
Systemnivå
2
Framgångsnivå
3
Strateginivå
4
Handlingsnivå
5
Verktygsnivå
Människan är en social art
Tillit
• Psykologi: Vi är en social art, där varje individ bygger sin självupplevelse,
“theory of mind”, i samspel med andra.
• Sociologi: Grundbulten i det sociala systemet; gäller människa till
människa och människa till institution
• Ekonomi: Ökar produktivitet och minskar transaktionskostnader
• Politik: Demokratisk stabilitet, låga nivåer av korruption, segregation,
drogmissbruk, kriminalitet, tonårsgraviditer samt hög social rörlighet,
och ekonomisk jämställdhet.
Image courtesy of Jonathan MacIntosh
I det socialt hållbara samhället finns inga
systematiska hinder för:
• Hälsa
• Inflytande
• Kompetens*
• Mening
• Opartiskhet*
*Särskilt viktigt för: Allmänna institutioner (domstolar, skolor,
sjukhus, polisen…)
Att fylla i gapen…
System
Tillit mellan olika grupper och individer, och
mellan människor och allmänna institutioner.
Framgång
Inga hinder för hälsa, kompetens,
inflytande, mening och opartiskhet
Strategi
...
...
Handling
...
Verktyg
Att fylla i gapen…
System
Tillit mellan olika grupper och individer, och
mellan människor och allmänna institutioner,
empati.
Framgång
Inga hinder för hälsa, kompetens,
inflytande, mening och opartiskhet
Strategi
...
...
Handling
...
Verktyg
Att fylla i gapen…
System
Tillit mellan olika grupper och individer, och
mellan människor och allmänna institutioner,
empati.
Framgång
Inga hinder för hälsa, kompetens,
inflytande, mening och opartiskhet
Strategi
Gyllene regeln
...
Handling
...
Verktyg
Att fylla i gapen…
System
Tillit mellan olika grupper och individer, och
mellan människor och allmänna institutioner,
empati;
Framgång
Inga hinder för hälsa, kompetens,
inflytande, mening och opartiskhet
Strategi
Handling
Verktyg
Gyllene regeln; oberoende kontroll;
Att fylla i gapen…
System
Tillit mellan olika grupper och individer, och
mellan människor och allmänna institutioner,
empati, lagar, parlament, styrelser;
Framgång
Inga hinder för hälsa, kompetens,
inflytande, mening och opartiskhet
Strategi
Handling
Verktyg
Gyllene regeln; oberoende kontroll;
Att fylla i gapen…
System
Tillit mellan olika grupper och individer, och
mellan människor och allmänna institutioner,
lagar, parlament, styrelser; empati.
Framgång
Inga hinder för hälsa, kompetens,
inflytande, mening och opartiskhet
Strategi
Gyllene regeln; oberoende kontroll;
öppenhet; tydlighet om ansvar;
Handling
Verktyg
Att fylla i gapen…
System
Tillit mellan olika grupper och individer, och
mellan människor och allmänna institutioner,
lagar, parlament, styrelser; empati.
Framgång
Inga hinder för hälsa, kompetens,
inflytande, mening och opartiskhet
Strategi
Gyllene regeln; oberoende kontroll;
öppenhet; tydlighet om ansvar;
Handling
Verktyg
T ex ”c.c.” på ett brev som följer
strategiska riktlinjen ”öppenhet” för att
uppfylla principen ”inflytande”.
Utbildningsprogram, management
system, indikatorer, enkäter
Arbetet framöver
•
•
•
•
Cross-checking med olika protokoll och codes of conduct t ex
ISO 26000, FN’s deklaration av mänskliga rättigheter etc.
Modellering med forskare inom sociala vetenskaper.
Modellering i verkliga livet t ex i organisationer jämte utveckling
av verktyg för management, beslutsstöd, och
indikering/styrning.
Vi söker samarbete med kommuner och företag (fler än
Skanska, NCC, SLL, Åland, Borås, Karlskrona...)
Konklusion
•
•
•
•
•
•
Att studera “oss själva” i det komplexa sociala systemet är inte lätt.
Många protokoll rör ihop fakta, ambitioner, etik, åtgärder, värderingar
etc. och blir då svåra att operationalisera.
Vi behöver robusta metoder för social hållbarhet – det tar inte hand om
sig självt.
En strukturerad approach i linje med FSSD är framkomlig.
Målet är ekonomisk och strategisk re-design i kreativa spänningsfältet
mellan social och ekologisk hållbarhet.
Vi söker samarbete med kommuner och företag (fler än Skanska, NCC,
SLL, Åland, Borås, Karlskrona...)
Framework for Strategic Sustainable development (FSSD)
- a result of a 25 year old peer-reviewed consensus process
The Natural Step
Blekinge Institute of Technology
Alliance for Strategic Sustainable Development
www.alliance-ssd.org
• Conflict Resolution, Ben-Gurion Univ., Israel
• Product-Service Innovation, BTH, Sweden
• Complementary Currencies, Berkeley Univ., USA
• Green Chemistry, Carneige Mellon Univ., USA
FSSD
• Industrial Ecology, Graz University, Austria
• Sustainable Travel, KTH, Sweden
• Energy Systems, LiU, Sweden
• Water Management, Radboud University, Netherlands
• Communication Strategies, Sheridan Institute, Canada
• Rainforest Ecosystems, Univ. of Amazonas, Brazil
• Green Chemistry and Innovation/Design, Brunel, UK
• Community planning & social sustainability with indicators (2 doktorandprojekt)
• StegVis and Social Sustainability Lab (14 companies)
Konkret utbildning med tillhörande
verktyg
* Mastersprogram i systematisk planering för social och ekologisk hållbarhet.
* Webinarutbildningar, från 3 timmar upp till 7,5 universitetspoäng.
* Top-management seminarier.
* Mall för att bygga målbilder (Resultatet av ett samarbetsprojekt med Tillväxtverket).
* E-learning på Svenska och Engelska.
* Kursbok i system-planering mot social och ekologisk hållbarhet.
* Mall för socialt och ekologiskt hållbar organisationsutveckling (ABCD).
* Mall för socialt och ekologiskt hållbar produkt-utveckling (Templates).
* Mall för systematiskt samverkan i värdekedjor (PSS).

similar documents