halozat

Report
Hálózati alapismeretek
Dr. Zajzon Gergely
HÁLÓZAT
• Számítógépek összekapcsolása az
erőforrások (hardver, szoftver)
megosztása céljából, és az ebből fakadó
kommunikációs lehetőségek
kihasználására.
HÁLÓZATI MUNKA ELŐNYEI
közösen használt hardver erőforrások
Nyomtató
CD, DVD író
szoftver erőforrások is megoszthatók
Információmegosztás
(Közösen használt dokumentumok, adatbázisok)
Levelezés
Központi adminisztráció
Felhasználók, jelszavak, jogosultságok
HÁLÓZATOK CSOPORTOSÍTÁSA
1.
2.
3.
4.
Kiterjedés szerint
Hálózati beállítás alapján
Topológia alapján
Kapcsolódási módok szerint
1. Kiterjedés szerint
LAN (Local Area Network): helyi (lokális)
hálózat
• Általában egy tulajdonosé (például iskoláé,
vállalaté), legtöbbször egy épületen belül
(esetleg több közeli épületben) helyezkedik el.
Kiterjedése nem haladja meg a 10 km-t, a gépek
között általában koaxiális kábel biztosítja a
kapcsolatot. Ilyen az iskolánk hálózata is.
Előnye, hogy nagy adatátviteli sebességet
biztosít olcsón.
1. Kiterjedés szerint
• MAN (Metropolitan AN): „városi”
hálózat
Általában helyi hálózatok
összekapcsolásával alakul ki, 100 km-nél
nem nagyobb kiterjedésű. Például egy
hatalmas ipartelep, vagy egy város
hálózata.
Pl. UPC, egyetemi körgyűrű
1. Kiterjedés szerint
• WAN (Wide AN)
• Országra, kontinensre, vagy az egész
Földre kiterjedő hálózatok; például az
Internet.
2. Hálózati beállítás alapján
• Host-terminál alapú
Host (szerver, gazdagép): különleges
szerepű gép a hierarchikus hálózatban
Terminál: a többi számítógép csak egy
monitorból és egy billentyűzetből áll.
régebbi, bonyolult rendszerek, de az Internet
korában kezd újra divatba jönni!
Pl. Neptun szerver = host!
2. Hálózati beállítás alapján
• Egyenrangú (Peer to Peer) modell
Minden gép egyenrangú, nincs kp.i
adminisztráció
A megosztott erőforrások feletti kontrol
nincs központosítva
(pl. otthoni hálozatok)
2. Hálózati beállítás alapján
• Server based modell
A szerver felelős a hálózat vezérléséért
(a kapcsolat kialakításáért, a hálózati
kommunikáció irányításáért, a közös
munka megszervezéséért), és kiszolgálja
a
többi
gépet
erőforrásaival
(programokkal, adatokkal, perifériáit a
rendelkezésükre bocsátja).
Speciális operációs rendszer
3. Topólogia alapján
Sín (busz)-topológia
Csillag-topológia
UTP-kábel
(RJ-45)
Coax-kábel
Gyűrű-topológia
Háló-topológia
4. Kapcsolódási módok szerint
• a „hálózatban haladó adatok” hogyan
használják, és ezáltal hogyan foglalják
(le) a hálózat útvonalait, különböző
kapcsolási technikák vannak:
• - vonalkapcsolt
• - üzenetkapcsolt
• - csomagkapcsolt
4. Kapcsolódási módok szerint
• Vonalkapcsolt hálózat
• Két állomás között úgy létesül összeköttetés,
hogy a köztük lévő vonalat (a kommunikáció
teljes ideje alatt) teljes egészében lefoglalja. Ez
természetesen csak akkor jöhet létre, ha a vonal
teljes hosszában szabad, ezért is tarthat sokáig
a kapcsolat megteremtése. A kapcsolat létrejötte
után azonban az adatok közvetlenül, késleltetés
nélkül továbbítódnak.
• Előnyös nagy tömegű adatok forgalmazásához.
(pl. telefonbeszélgetés)
4. Kapcsolódási módok szerint
• Üzenetkapcsolt hálózat
• A küldő- és fogadó állomás között nem létesül
összeköttetés. Az üzenet tartalmaz egy címet,
és így a csomópontokon a célja felé irányítódik.
A forgalomvezérlő algoritmus képes előrébb
sorolni a fontosabbnak nyilvánított üzeneteket,
és ha az üzenetet nem tudják fogadni, képes azt
a csomópontokon várakoztatni. Az üzenet akkor
is haladhat valamennyit, ha a címzett még nem
szabad (a fogadására).
• Pl. hagyományos postai levélküldés
4. Kapcsolódási módok szerint
• Csomagkapcsolt hálózat
• Az üzeneteket részekre (csomagokra,
datagramokra) darabolják és mindegyiket
ellátják a szükséges adatokkal (címmel, a
megérkezés utáni összerakásukhoz szükséges
jelzéssel, stb.) Így a csomagok esetleg más
utakon, kevert sorrendben érkeznek meg, de ezt
a forgalomvezérlés megoldja, a címzettnél ismét
rendben összeáll az üzenet. Például az Internet
Hálózati eszközök
• Passzív hálózati eszközök:
• Hálózati kábel
• Hálózati kártya
Az átviteli közeget (a kábelt) kapcsolja a számítógépünk
alaplapjához. Ethernet (korábban Arcnet) kártyák a
jellemzőek.
A kártya tartalmazza a gépünk egyedi
(MAC) címét.
Fogadó sínrendszer szerint: PCI vagy ISA
Kábel csatlakozója szerint: UTP/STP, BNC, AUI, illetve
optikai, vagy többféle csatlakozót is tartalmazóak
Hálózati eszközök
•
•
•
•
Aktív hálózati eszközök:
Hálózati híd (bridge)
Router (forgalomirányító)
Gateway (átjáró,hálózati zsilip)
Hálózati eszközök
Aktív hálózati eszközök: Switch
• csatlakoztatott eszközök közt adatáramlást valósít meg
Alapvető feladata:
• csomagokban található MAC címek megállapítása
• MAC címek és portok összerendelése (kapcsoló-tábla
felépítése)
• a kapcsoló-tábla alapján a címzésnek megfelelő port-port
összekapcsolása
• adatok ütközésének elkerülése, adatok ideiglenes
tárolása
• Többnyire további szolgáltatások is feladata mint pl.
virtuális hálózat kezelése.
Részei:
• portok: ide lehet csatlakoztatni az eszközöket
• dedikált-port: kiemelt interface, amelyen további switchek
összekapcsolására van lehetőség, többnyire nagyobb
sávszélességű mint az „általános” portok.
• állapotjelző LED-ek
Vezeték nélküli helyi hálózat
•
•
•
•
W-LAN: Wireless Local Area Network
Alkalmazásai:
nehéz lenne vezetéket lefektetni
átmeneti látogatóként megjelenő,
hordozható számítógéppel rendelkező
ismeretlen felhasználóknak akarnak
hálózati kapcsolatot kínálni
• nagyobb mobilitás
Vezeték nélküli helyi hálózat
• A WLAN-ra való csatlakozás feltételei:
• WLAN lefedettség a tartózkodási területen
• WLAN interfész (beépített, bekapcsolt
WLAN kártya vagy csatlakoztatott USB,
illetve PCMCIA kártya) a hordozható
számítógépünkön
Vezeték nélküli eszközök
Két eszköz között:
• Infravörös
• Bluetooth
Mobil kommunikáció
•
•
•
•
GPRS
EDGE
3G
HSDPA
Internet kapcsolat
• Modem
• Szélessáv
– KábelNet
– ADSL
– Wifi
– Műholdas kapcsolat
– Mobil !
Hálózati azonosítás
• A hálózatban lévő gépeknek
rendelkezniük kell egyedi azonosítóval,
hogy az adatok a megfelelő géphez
juthassanak el.
• MAC address
• IP-cím
MAC address
• Media Access Controll
• Ethernet eszközök (pl. hálózati kártya)
egyedi azonosító száma, melyet
gyártáskor kapnak
• 48 bites azonosító
• 6 jegyű HEXA szám (16-os számrendszer)
• Pl.: 00-0B-5D-8E-BB-26
IP cím
• IP = Internet Protocoll
• Egy hálózat és egy gépazonosító részből
áll
• Az interneten minden számítógépnek
egyedi IP címmel kell rendelkeznie.
IP cím
• Az IP-cím formátuma: négy, (a könnyebb
megjegyezhetőség céljából) egymástól
ponttal elválasztott 0 és 255 közti egész.
• Ennek kettes számrendszerben való
felírásakor (28 * 28 * 28 * 28 = 232) látszik,
hogy ez egy 32 bites szám.)
• Csak 4.294.967.296 (kb. 4,3 milliárd IP)!
Kettes számrendszer
• A kettes vagy bináris számrendszer két
számjegy, a 0 és az 1 segítségével
ábrázolja a számokat.
• Mivel digitális áramkörökben a
számrendszerek közül a kettest a
legegyszerűbb megvalósítani, a modern
számítógépek szinte kivétel nélkül ezt
használják.
IP cím
Hálózati azonosító
Gép azonosító
128
154
145
205
10000000
10011010
10010001
11001101
Privát IP címtartományok
• 10.X.X.X
• 172.16.X.X – 172.31.X.X
• 192.168.X.X
Alhálózati maszk
• Subnet Mask.
• Szintén egy 32 bites szám, mely azt jelzi,
hogy az IP címből, hány bit tartozik a
hálózati azonosítóhoz, illetve hány tartozik
a gépazonosítójához.
Alhálózati maszk
Decimális alak
Bináris alak
Hálózat
Gép
Hálózat
Gép
IP cím
128.154
145.205
10000000.10011010
10010001.11001101
Alhálózati
maszk
255.255
0.0
11111111.11111111
00000000.00000000
Alhálózat
címe
128.154
0.0
10000000.10011010
00000000.00000000
http://sote.wik.is
Dr. Zajzon Gergely
E-mail: [email protected]
Telefon: +36-20-9604294

similar documents