Mikrofilamendid_luh

Report
Pärast rakkude detergentidega töötlemist
jääb järele valguline tsütoskelett
Tsütoskeleti komponendid
Mikrofilamendid
Intermediaarsed
filamendid
Mikrotorukesed
Fluorestseeruvate antikehadega värvitud erinevad
tsütoskeleti valgud
Ühes rakus on esindatud erinevad tsütoskeleti
komponendid
Mikrofilamendid
Mikrotorukesed
Intermediaarsed filamendid
Tsütoskeleti roll rakus
Liikumised
lihasrakud
viburid
kromosoomid
organellid
Ainete transport (vesiikulites)
Kuju
Polaarsus
Signaali ülekanne
Tsütoskeleti struktuur võimaldab organellide/
rakkude liikumisel kasutada kahte erinevat
mehhanismi:
1) Liikumine eriliste ensüümide, mida nim
mootorvalkudeks, abil. Mootorvalgud kasutavad
ATP hüdrolüüsi energiat libisemiseks piki
mikrofilamenti või mikrotorukest, võimaldades
nendega seotud organellidel ja vesiikulitel
liikuda, või võimaldades mikrofilamentidel või
mikrotorukestel libiseda üksteise suhtes.
2) Liikumine mikrofilamentide ja mikrotorukeste
monomeerideks lagunemise ja uuesti
polümeriseerumise vahendusel
Aktiin ja mikrofilamendid
Aktiini koostis ja omadused
*Aktiin on mittefotosünteesiva eukarüootse raku kõige
levinumaks valguks, moodustades 1-5% koguvalgust
(~0.5mM), aga lihasrakkudes võib aktiini kontsentratsioon
olla kuni 10 korda kõrgem.
* kodeeritud geenide perekonna poolt (Inimesel on 6 geeni,
taimedel võib olla kuni 60 geeni)
Selgroogsetes aktiinide geenide produktid erinevad ainult 45 aminohappe poolest, kuid erinevate geenide kodeeritud
aktiinimolekulide funktsioonid on erinevad
*geenid on konserveerunud
molekulis ~375 aminohappe jääki (42 kDa)
*esineb kahel kujul:
globulaarne monomeer (G-aktiin)
G-aktiini molekul on polaarne - molekuli jaotab
kaheks osaks vagumus, millesse seostuvad ATP
ja Mg
niitjas polümeer G-aktiinist (F-aktiin)
Aktiini filamentide polaarsus
Aktiini monomeeride polümeriseerumine filamentideks
(Kontsentratsioon sama)
Aktiini monomeeride polümeriseerumine filamentideks
(kontsentratsioon on suurem kui Cc)
0,1 uM
Aktiini filamentide moodustumine
Mitmesugused toksiinid muudavad aktiini
monomeer-polümeer tasakaalu
•Seentest pärit alkaloid tsütohalasiini toimel aktiini fibrillid
depolümeriseeruvad. Selle põhjuseks on toksiini seostumine filamentide (+)
otsale ja filamentide pikenemise pärssimine.
•Latrunkuliin käsnadest seostub G aktiiniga ja takistab subühikute
polümeriseerumist. Mõlemi toksiini toimel elusates rakkudes kaob
tsütoskelett ja liikumised (näiteks tsütokinees) lakkavad.
•Toksiin falloidiin (seenest Amanita phalloides) seostub F aktiiniga,
ühendades naabermonomeerid nii tugevalt, et nende dissotsieerumist ei
toimu. Seetõttu kasutatakse fluorestsentsvärvidega värvitud ja falloidiiniga
ühendatud aktiini filamentide värvimiseks UV mikroskoopia jaoks.
Mikrofibrillid võivad rakkudes paikneda erinevate struktuuridena
Aktiini filamentide tüübid substraadil roomavas rakus.
Lamellipode
Tsütoskeleti funktsioneerimiseks on vajalikud paljud
täiendavad valgud
(Gelsolin)
ARP valgud
Gelsoliin, kofiliin
(Filamiin)
filamiin
Z valk(+)tropomoduliin(-)
Troponiin,
Fimbriin, villiin)
tropomüosiin
Arabidopsis genoom kodeerib ~200
seostuvat valku
Fimbriin,aktiiniga
villiin
Erütrotsüütide aktiinist
vahendatud tsütoskelett
Erütrotsüütide aktiinist vahendatud tsütoskelett
Lihasrakkude aktiiniseoseline tsütoskelett
Aktiini
mootorvalk –
müosiin
(+ suunaline)
Aktiini mootorvalgud - müosiinid
Tuntud 18 klassi
Igal klassil oma geen (id)
Inimesel üle 40 geeni
MÜOSIINIDE KLASSID
0,04 um/s
4,5 um/s
MÜOSIIN II
Müosiinid on + suunalised mootorvalgud
Lihaste rakud (müofiibrid) koosnevad lihaskiududest (müofibrillidest)
+ ots
- ots
Lihase kokkutõmbe skeem
Lihasrakkude kokkutõmbel Ca vabaneb ER-st
(sarkoplasmaatiline retiikulum)
Ca seostumine troponiiniga muudab tropomüosiini
struktuuri ja vabanevad piirkonnad kuhu müosiin saab
seostuda
Mikrohattude struktuur
Mikrofilamentide osa loomarakkude tsütokineesis
Kasutamata

similar documents