Ajaarvamine

Report
Ajaarvamine



Juba muistseid inimesi huvitas aeg
ja selle kulgemine. Nende arvates
aeg kordus, sellel polnud algust ega
lõppu.
Tahtsid teada, kui palju mingist
sündmusest möödunud
Vajasid aja mõõtmist oma
igapäevaelu korraldamiseks, näiteks
põllutööde tegemiseks, reisimiseks
jne.
Mille järgi arvutati aega?




Aja mõõtmise aluseks oli Maa,
Päikese ja Kuu liikumine, mida
muistsed inimesed hoolega jälgisid.
Panid tähele, et Kuu kasvamine ja
kahanemine ning aastaaegade
vaheldumine käib kindlas rütmis
Taevakehade liikumise järgi sai
kindlaks teha päevi, kuid, aastaid.
Nende põhjal hakati koostama
kalendreid, mille abil teati, millal
alustada külvi- ja lõikustöid ning
tähistada pühi.
Igapäevases elus

Mõõdeti aega esialgu küünla
põlemise, lambiõli vähenemise,
läbiloetud lehekülgede, teekonna
pikkuse või kirikukellade helistamise
järgi.

Mehhaanilised kellad leiutati umbes
700 aastat tagasi ja esialgu helisesid
need vaid täistunnil. Hiljem lisati
kelladele tunni- ja veel hiljem
minutiosuti.
Vanim tänapäeval töötav kell, mis
on umbes 620 aastat vana.
Liivakell
Päikesekell
Päikesekell
Veekell
Millest arvestati aega?



Muistses Kreekas käis arvestus
olümpiamängude järgi.
Vanad roomlased arvutasid
aega Rooma linna tekkest.
Juudid arvutasid aega maailma
tekkimisest.
Kuidas dateeritakse sündmusi
praegu?
Meie arvutame aega Jeesuse Kristuse
sünnist.
 Kristuse sünniaastat peetakse 1. aastaks ja
sellest lähtuvalt loendatakse aastaid
mõlemale poole.
 Sada aastat on üks sajand, näiteks
Aastad 1-100 on 1. sajand
Aastad 1901-2000 on 20 sajand.
 Enne Kristuse sündi tähistatakse aega
mõistega eKr. ja pärast sündi pKr.
 1000 aastat on aastatuhat.

Määra sajand





476a.
1343
1900
44.a eK
2003. a
Joonista ajatelg ja kanna
sinna järgnevad sündmused
A)
B)
C)
D)
E)
praegune ajahetk
8. sajand
10 sajand e.kr
Kristliku ajaarvamise algus
21. sajand
Rooma numbrid
Märgi rooma numbritega:
5
19
100
7
20
500

similar documents