x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Tematická oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Ročník:
Doporučený čas:
Informační a komunikační technologie
E020317
Photo-Paint – maska
Mgr. Vojtěch Horák
čtvrtý osmiletého gymnázia
15 – 25 minut
Stručná anotace
Materiál rozšiřuje znalosti žáků s funkcí maska v prostředí Corel Photo-Paint X6. Součástí tutoriálu je úkol na procvičení a
jeho řešení.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Corel Photo-Paint
Maska
Využití masky
Nástroj maska
Zadání úkolu
Řešení úkolu
Zdroje
Využití masky
• Nástroj maska slouží k označení části obrázku,
se kterým můžeme dále pracovat
• Neoznačená část obrázku zůstane nezměněna
• Funkce, které maska poskytuje:
– Výřez a kopírování obrázku
– Aplikovat efekty a filtry na určitou část obrázku
Nástroj maska
• Nástroj MASKA se nachází na
postranním panelu nástrojů
• Mezi hlavní nástroje masky patří
– Obdélníkový (elipsový) výběr
– Ruční režim – uživatel definuje
masku tažením myši
– Kouzelná hůlka – na základě
tolerance provede výběr stejné
(podobné) barvy
• Např. výběr bílého pozadí
Nástroj maska
• Při aktivaci masky se na panelu vlastností objeví
pracovní nástroje
Režim masky – přidávání,
odebírání, průnik výběru
Volba prolnutí okraje umožňuje prolnutí
okraje masky do ztracena
• Důležité nástroje jsou také na panelu nástrojů
Zobrazení/skrytí
ohraničení masky
Odstranění
výběru masky
Inverze výběru masky – upravitelné
oblasti masky se změní na chráněné
a naopak
Úkol
• Stáhni a otevři si v programu Photo-Paint
následující obrázek
– http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jal.747.newcolou
rs.arp.750pix.jpg
• Aktivujt nástroj MASKA – KOUZELNÁ HŮLKA
• Aplikuj výběr tak, aby bylo označeno pouze
letadlo
– Využij možnosti tolerance a invertovat výběr
• Výřez zkopíruj a vlož do jiného (libovolného)
obrázku
• Na následujících snímcích nalezneš postup řešení
• Krok č. 1:
– Aktivuj nástroj KOUZELNÁ HŮLKA, na panelu vlastností
nastav toleranci 20
• Vyzkoušej, co se stane, když bude tolerance nižší
Obr. č. 1
• Krok č. 2:
– Jaká část obrázku je nyní vybrána?
• Modrá barva, tedy obloha. K označení letadla je třeba
invertovat masku
Obr. č. 1
• Krok č. 3:
– Výřez nyní zkopíruj a vlož do svého obrázku
• Výřez bude potřeba upravit, použij nástroj VÝBĚR
– Obrázek uprav a exportuj do formátu jpg
Zdroje
• Obr.č.1; Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jal.747.newcolours.arp.750pix.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vojtěch Horák.
Při zpracování byl použit SW Corel Photo-Paint X6 ve verzi 16.0.0.707.

similar documents